Listi yfir samræmi flokkunarinnar á tegundum skatta, gjalda og annarra greiðslna, sem innheimtunni er úthlutað til tollyfirvalda, með kóðunum um flokkun fjárhagsáætlunar

Nafn tegund greiðslu Gildisgreiðslur Tegund greiðslna Kóði greiðslu Kóða flokkunar fjárhagsáætlunar
1 Tollgjöld fyrir tollarekstur (til tollafgreiðslu á vörum, fyrir tollskýrslu vörur til tollstarfsemi) Greiðslur beittar í gegn EAEU 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Tollgjöld fyrir tollfylgd Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Flyt inn tolla skylda (aðrar skyldur, skatta og gjöld sem hafa samsvarandi áhrif), greiðsluskyldan sem stafaði af 1 september 2010 ári Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 Flytja inn tollar, greiðsluskyldan sem varð til fyrir 1 september 2010 ár Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Sérstök skylda sett á laggirnar í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar-, varnar- og jöfnunarráðstafana gagnvart þriðju löndum (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag Evrasíu frá 29 2014 ársins) Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Verndartollur stofnaður í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar-, varnar- og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag Evrasíu frá maí 29 maí 2014) Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Jöfnunartollur stofnaður í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar-, antidumping- og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag Evrasíu frá maí 29 2014 ársins) Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Verndunarráðstöfunin sem beitt var í samræmi við fríverslunarsamning milli Efasíska efnahagssambandsins og aðildarríkja þess annars vegar og Sósíalista Lýðveldisins Víetnam hins vegar frá 29 þann 2015 maí Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Bráðabirgða sérstök skylda Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Bráðabirgðatilboðstollur Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Forkeppni bótaskylda Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Sérstök skylda greidd með þeim hætti sem ákvarðað er fyrir innheimtu samsvarandi bráðabirgðategunda Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Verndargjald greitt með þeim hætti sem komið er á fyrir innheimtu samsvarandi bráðabirgðategunda Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Jöfnunartollur er greiddur með þeim hætti sem ákvarðaður er fyrir innheimtu samsvarandi bráðabirgðategunda Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Virðisaukaskattur Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Tollar, skattar á föstu verði fyrir vörur til einkanota Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Uppsöfnuð tollgreiðsla fyrir vörur til einkanota Greiðslur sem notaðar eru í EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Tollgeymslugjöld Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Útflutningstollar 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Útflutningstollur á hráolíu sem fluttur er út innan tollasvæðis EAEU Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Útflutningstollar 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Útflutningstollur á hráolíu, að undanskildum olíu sem flutt er út utan tollasvæðis EAEU Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Útflutningstollar 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Útflutningstollur á jarðgasi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Útflutningstollar 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Útflutningstollur á vörum sem eru unnar úr olíu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Útflutningstollar 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Útflutningstollur á vörum þar sem ekki er að finna sérstakan kóða fyrir gerð útflutningstolls Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Útflutningstollar 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Útflutningstollur á hráolíu fluttur út frá yfirráðasvæði Rússlands um yfirráðasvæði Lýðveldisins Hvíta-Rússlands með leiðslum, innan ramma sérstakra samninga Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Útflutningstollar 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Vörugjald á etýlalkóhóli úr matarhráefnum (þó eimingu víns, vínber, ávexti, koníak, calvados, musteri) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Vörugjald af vörum sem innihalda áfengi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Vörugjald af tóbakspípu, reykingum, tyggingum, sogi, neftóbaki, vatnsróa (þó ekki tóbak notað sem hráefni til framleiðslu tóbaksafurða) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Vörugjald á bensínbifreið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Vörugjald af beinskiptu bensíni Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Vörugjöld á fólksbílum með vélarafl allt að 67,5 KW (90 l.c.) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Vörugjald af dísel Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Vörugjöld á vélknúnar olíur fyrir dísel og (eða) eldsneytisgjafa (innspýtingar) vélar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Vörugjöld á víni, ávaxtavín (þó ekki freyðivín (kampavín), vínardrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum og (eða) áfengi vínberjum eða öðrum ávaxtasórum, og (eða) eimuðu víni, og ( eða) ávaxtadestillat Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Vörugjald af bjór með staðlaða (stöðluðu) innihaldi rúmmálshlutfalls etýlalkóhóls að 0,5 prósent innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Vörugjald af áfengum afurðum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli umfram 9 prósent (undanskilið bjór, vín, ávaxtavín, freyðivín (kampavín), víndrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum og (eða) áfengum þrúgum eða önnur ávaxtarjurt, og (eða) eimað vín, og (eða) ávaxtadreimat) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Vörugjald af áfengisvörum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli að 9 prósent innifalið (undanskilið bjór, drykki úr bjór, víni, ávaxtavín, freyðivín (kampavín), eplasafi, poire, mjiður, vínardrykkir gerðir án þess að bæta úr etýritíni áfengi framleitt úr matarhráefnum, og (eða) áfengi vínberja eða annarrar ávaxtarjurtar, og (eða) eimuðu víni, og (eða) ávaxtadreimati) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Vörugjald á eimuðu víni, þrúgu, ávöxtum, koníaki, calvados, musteri Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Vörugjald af etýlalkóhóli úr hráefnum sem ekki eru matvæli Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Vörugjald af eplasafi, poir, mjöri Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Vörugjald af fólksbílum með vélarafl yfir 67,5 kW (90 hestöfl) og allt að 112,5 kW (150 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Vörugjald af mótorhjólum með vélarafli umfram 112,5 kW (150 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Vörugjöld á freyðivín (kampavín) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Vörugjald af bjór með staðlaða (stöðluðu) innihaldi rúmmálshluta etýlalkóhóls umfram 0,5 prósent og allt að 8,6 prósent innifalinn, bjórdrykkir Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Vörugjald af bjór með staðlaða (stöðluðu) innihaldi rúmmálshluta af etýlalkóhóli umfram 8,6 prósent Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Vörugjöld á vindla Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Vörugjald á vindlingum (vindla), bidi, krít Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Vörugjald af sígarettum, sígarettum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Vörugjald af miðlægu eimi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Vörugjald af rafrænum nikótíngjafakerfum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Vörugjald á vökva fyrir rafræn nikótíngjafakerfi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Vörugjald af tóbaki (tóbaksvörum) sem ætlað er til neyslu með upphitun Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Vörugjald af fólksbílum með vélarafl yfir 112,5 kW (150 hestöfl) og allt að 147kW (200 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Vörugjald á bíla með vélarafl yfir 147 kW (200 hestöfl) og allt að 220 kW (300 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Vörugjald af fólksbílum með vélarafl yfir 220 kW (300 hestöfl) og allt að 294 kW (400 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Vörugjald af fólksbílum með vélarafl yfir 294 kW (400 hestöfl) og allt að 367 kW (500 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Vörugjald af fólksbílum með vélarafli umfram 367 kW (500 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Excises 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Fé frá sölu upptækra eigna hvað varðar sölu á birgðum af tiltekinni eign Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Leið og vítaspyrna 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Fé frá sölu á vörum, sem tollyfirvöld hafa í haldi, að fjárhæð, sem reiknuð var á dagsetningu kyrrsetningar þessara vara, innflutningstollar og skattar sem greiða ber þegar vörurnar, sem eru í haldi, voru settar undir tollferlið við losun til innanlandsneyslu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Leið og vítaspyrna 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Viðurlög, að undanskildum sektum fyrir brot á gjaldeyrislöggjöf Rússlands og gerðir gjaldeyriseftirlitsstofnana, skipaðar af tollyfirvöldum og sektum fyrir brot á löggjöf Rússlands um grundvöll stjórnlagakerfis Rússlands, um ríkisvald Rússlands, um opinbera þjónustu Rússlands, um kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur Rússlands um framkvæmdastjórn mannréttinda í Rússlandi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Leið og vítaspyrna 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Viðurlög við brotum á gjaldeyrislöggjöf Rússlands og athafnir yfirvalda um gjaldeyrisreglur sem skipaðar eru af tollyfirvöldum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Leið og vítaspyrna 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Viðurlög við brotum á löggjöf Rússlands um grundvöll stjórnlagakerfis Rússlands, um ríkisvald Rússlands, um opinbera þjónustu Rússlands, um kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur Rússlands, um mannréttindamálastjóra í Rússlandi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Leið og vítaspyrna 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Sjóðir sem berast vegna borgaralegra og stjórnsýslulegra aðgerða Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Leið og vítaspyrna 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Sjóðir sem berast vegna beitingar refsiábyrgðar í málum sem tekin voru af hálfu tollyfirvalda Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Leið og vítaspyrna 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Aðrar tegundir greiðslna tollyfirvöld
65 Aðrar tekjur af veitingu greiddrar þjónustu viðtakendur fjár og kostnaðarbætur Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Aðrar tekjur utan skatta Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Fyrirframgreiðslur gegn framtíðar tollum og öðrum greiðslum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Tryggja að skylda til að greiða tolla, skatta, sérstaka, varnir gegn undirboðs, jöfnunartollum, að undanskildum slíkum tryggingum sem greiddar eru í peningum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9080
69 Handbært fé til tryggingar til að uppfylla skyldu til að greiða tolla, skatta, sérstaka, varnir gegn undirboði, jöfnunartollum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem sinnir starfsemi á sviði tollgæslu sem tollfulltrúi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem starfar á tollsviði sem tollflutningsmaður Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem starfar á tollsviði sem eigandi tímabundins geymsluhúsnæðis Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem sinnir starfsemi á sviði tollgæslu sem eigandi tollvörugeymslu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem sinnir starfsemi á sviði tollgæslu sem eigandi tollfrjálsrar verslunar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Tryggja framkvæmd skyldur viðurkennds atvinnufyrirtækis Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem starfar á tollsviði sem eigandi ókeypis vörugeymslu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Tryggja að skyldur lögaðila sem starfa á sviði tollgæslu sem tollfulltrúi og tollflutningsmaður séu uppfylltar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem sinnir starfsemi á sviði tollgæslu sem tollfulltrúi og tryggja skyldur viðurkennds atvinnufyrirtækis Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem sinnir starfsemi á sviði tollgæslu sem tollflutningsaðili og að tryggja skyldur viðurkennds atvinnufyrirtækis Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Tryggja framkvæmd skyldna lögaðila sem starfar á tollsviði sem tollfulltrúi og tollflutningsaðili og tryggja skyldur viðurkennds atvinnufyrirtækis Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Tryggingar í reiðufé greiddar sem trygging fyrir efndum skyldna stofnunarinnar vegna notkunar áunninna vörumerkja sem ekki hefur verið staðið við skyldu stofnunarinnar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Fé sem innflytjendur greiða til tollyfirvalda fyrir að gefa út vörugjöld Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Förgunargjald greitt fyrir hjól farartæki (undirvagn) og eftirvagna til þeirra flutt inn til Rússlands, nema hjól ökutæki (undirvagn) og eftirvagna fyrir þá flutt inn frá yfirráðasvæði Lýðveldisins Hvíta-Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Nýtingargjald greitt fyrir hjól ökutæki (undirvagn) og eftirvagna til þeirra, flutt inn til Rússlands frá yfirráðasvæði lýðveldisins Hvíta-Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Ríkisskylda til að samþykkja bráðabirgðaákvarðanir um flokkun vara samkvæmt sameinuðu vöruheiti yfir erlenda efnahagsstarfsemi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Nýtingargjald greitt fyrir sjálfknúnar bifreiðar og eftirvagna sem flutt eru inn til Rússlands, nema sjálfknúnar bifreiðar og eftirvagna flutt inn frá yfirráðasvæði lýðveldisins Hvíta-Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Nýtingargjald greitt fyrir sjálfknúnar bifreiðar og tengivagna fyrir þá, flutt inn til Rússlands frá yfirráðasvæði lýðveldisins Hvíta-Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Aðrar tegundir greiðslna, sem innheimtu er falin tollyfirvöldum 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Viðurlög við seinagreiðslu tolla vegna tollstarfsemi (vegna tollafgreiðslu á vörum, fyrir tollskýrslu vöruvegna tollstarfsemi) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Dráttarvextir vegna vanskila á tollum fyrir tollfylgd Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Viðurlög við síðbúnum greiðslum á innflutningstollum (aðrir tollar, skattar og gjöld sem hafa samsvarandi áhrif), greiðsluskyldan sem kom frá september 1 þann 2010 ársins Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Refsing við seinagreiðslu innflutningstolls, greiðsluskyldan sem varð til fyrir september 1 2010 Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Viðurlög við síðbúinni greiðslu sérstakrar tollar sem komið var á í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar-, antidumping- og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag evrópska efnahagssvæðisins 29 þann 2014 maí) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Viðurlög við síðbúinni greiðslu á undirboðsgjöldum sem komið var á í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar-, varnar- og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag Evrasíu frá maí 29 þann 2014 ársins XNUMX) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Viðurlög við síðbúinni greiðslu jöfnunartolls sem komið var á í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar, mótvægis- og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag evrópska efnahagssambandsins 29 maí 2014 ársins) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Refsing vegna vanskila á virðisaukaskatti Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Viðurlög við síðbúinni greiðslu tolla og skatta á föstum vöxtum fyrir vörur til einkanota Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Viðurlög við seinagreiðslu á samanlagðri tollgreiðslu varðandi vörur til einkanota Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Sekt vegna dráttar á greiðslu tolla vegna geymslu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Viðurlög við síðbúinni greiðslu sérstakrar skyldu sem stofnuð er í samræmi við löggjöf Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Refsi fyrir síðbúna greiðslu á bönkunarskatti sem komið var á í samræmi við löggjöf Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Viðurlög vegna vanskila á jöfnunartolli sem komið var á í samræmi við löggjöf Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Refsing við síðbúinni greiðslu bráðabirgðatollar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Refsing við síðbúinni greiðslu á bráðabirgðatryggingartolli Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Refsing við síðbúinni greiðslu bráðabirgða jöfnunartolls Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Viðurlög við síðbúinni greiðslu sérstakrar tollar sem greiddur er með þeim hætti sem ákvarðaður er fyrir innheimtu samsvarandi bráðabirgðategunda Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Viðurlög við síðbúinni greiðslu áboðsgjalda sem greidd eru með þeim hætti sem komið er á fyrir innheimtu samsvarandi bráðabirgðategunda Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Viðurlög við síðbúinni greiðslu bótaskyldunnar sem greiddur er með þeim hætti sem ákvarðað er fyrir innheimtu samsvarandi bráðabirgðategunda Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Viðurlög við síðbúinni greiðslu útflutningstolls á hráolíu sem flutt er út utan tollasvæðis EAEU Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Viðurlög við síðbúinni greiðslu útflutningstolls á hráolíu, að undanskildum olíu sem flutt er út utan tollasvæðis EAEU Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Dráttarvextir vegna vanskila á útflutningstolli á jarðgasi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Dráttarvextir fyrir seinagreiðslu útflutningstolls á vörum, sem unnar eru úr olíu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Viðurlög við síðbúnum greiðslum á útflutningstolli á vörum sem ekki hefur verið komið á sérstökum kóða fyrir gerð útflutningstolls á Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Viðurlög við síðbúinni greiðslu útflutningstolls á hráolíu sem flutt er út frá yfirráðasvæði Rússlands um yfirráðasvæði Lýðveldisins Hvíta-Rússlands með leiðslum, samkvæmt sérstökum samningum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Viðurlög við síðbúinni greiðslu vörugjalda af etýlalkóhóli úr matarhráefnum (þó eimingu víns, vínberja, ávaxtar, koníaks, calvados, musteris) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalda af vörum sem innihalda áfengi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Dráttarvextir fyrir seinagreiðslu vörugjalds af tóbakspípu, reykingum, tyggingum, sogi, neftóbaki, vatni (nema tóbaki sem er notað sem hráefni til framleiðslu tóbaksafurða) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Refsing við seinagreiðslu vörugjalda á bensínbifreið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Refsing við seinagreiðslu vörugjalds af beinskiptu bensíni Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalds á fólksbílum með vélarafl allt að 67,5 kW (90 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Refsing við seinagreiðslu vörugjalda af dísilolíu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalda af vélknúnum olíum fyrir dísel og (eða) hylki (innspýting) vélar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Dráttarvextir fyrir síðbúna greiðslu vörugjalds af vínum, ávaxtavínum (þó ekki freyðivín (kampavín)), vínardrykkir gerðir án þess að bæta úr lagfærðum etýlalkóhóli úr matarhráefnum og (eða) áfengi vínberja eða annarri ávaxtarjurt og (eða) víni eimingu og / eða ávaxtadreimati Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalds á bjór með stöðluðu (stöðluðu) innihaldi rúmmálshluta etýlalkóhóls að 0,5 prósent innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalds af áfengisvörum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli umfram 9 prósent (undanskilið bjór, vín, ávaxtavín, freyðivín (kampavín), víndrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum, og (eða ) áfengisbundin vínber eða önnur ávaxtarjurt, og (eða) víneimiland, og (eða) ávaxtadreimat) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalds af áfengisvörum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli allt að 9 prósent innifalið (að undanskildum bjór, drykkjum sem gerðir eru á grundvelli bjórs, víns, ávaxtavíns, freyðivíns (kampavíns), eplasafa, poire, mjúts, vínsdrykkja framleiddra án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum, og (eða) áfengi vínberja eða annarrar ávaxtarjurtar, og (eða) víndestillat, og (eða) ávaxtadestersalat) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Dráttarvextir vegna seinagreiðslu vörugjalds á eimingu víns, vínberja, ávaxtar, koníaks, calvados, musteris Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Dráttarvextir vegna vanskila á vörugjaldi af etýlalkóhóli úr hráefnum sem ekki eru matvæli Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Refsing við seinagreiðslu vörugjalda af eplasafi, poir, mjöri Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Viðurlög við síðbúnum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 67,5 kW (90 hestöfl) og allt að 112,5 kW (150 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalda á mótorhjól með vélarafli umfram 112,5 kW (150 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Dráttarvextir vegna vanskila á vörugjaldi af freyðivíni (kampavín) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Viðurlög við síðbúinni greiðslu vörugjalds á bjór með staðlaða (stöðluðu) innihaldi rúmmálshluta etýlalkóhóls umfram 0,5 prósent og allt að 8,6 prósent innifalið, drykkir gerðir á grundvelli bjór Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Viðurlög við síðbúinni greiðslu vörugjalds á bjór með staðlað (staðlað) innihald rúmmálhluta etýlalkóhóls umfram 8,6 prósent Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Refsing við seinagreiðslu vörugjalda af vindlum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Dráttarvextir fyrir seinagreiðslu vörugjalds af sígarilló (vindlum), bidi, kretek Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Refsing við seinagreiðslu vörugjalda af sígarettum, sígarettum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Vítaspyrna fyrir seinan vörugjald á miðlægu eimi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalda af rafrænum nikótíngjafakerfum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalds á vökva fyrir rafræn nikótíngjafakerfi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalda af tóbaki (tóbaksvörum) sem ætluð eru til neyslu með upphitun Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Viðurlög við síðbúnum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 112,5 kW (150 hestöfl) og allt að 147kW (200 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Viðurlög við síðbúnum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafli umfram 147 kW (200 hestöfl) og allt að 220 kW (300 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Viðurlög við síðbúnum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 220 kW (300 hestöfl) og allt að 294 kW (400 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Viðurlög við síðbúnum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 294 kW (400 hestöfl) og allt að 367 kW (500 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Viðurlög við seinagreiðslu vörugjalda á fólksbílum með vélarafl yfir 367 kW (500 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Viðurlög við seinagreiðslu nýtingargjalds sem greitt er fyrir hjól ökutæki (undirvagn) og eftirvagna flutt inn til Rússlands, nema hjól ökutæki (undirvagn) og eftirvagna flutt inn frá yfirráðasvæði lýðveldisins Hvíta-Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Viðurlög við seinagreiðslu nýtingargjalds sem greitt er fyrir hjól ökutæki (undirvagn) og eftirvagna fyrir þau flutt inn til Rússlands frá yfirráðasvæði lýðveldisins Hvíta-Rússlands Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Viðurlög 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Vextir af frestaðri greiðslu innflutningstolls, greiðsluskyldan sem stafaði af september 1 þann 2010 Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Vextir af frestaðri greiðslu innflutningstolls, greiðsluskyldan sem varð til september 1 2010 Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Vextir eins og frestun á greiðslu sérstakrar tolls væri veitt, Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 stofnað í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar-, varnar- og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag Evrasíu frá maí 29 þann 2014 ársins) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu
152 Vextir eins og frestun á greiðslu á bönkunarskatti sem komið var á í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar-, mótvægis- og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag evrópska efnahagssambandsins 29 maí 2014 ársins) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Vextir eins og frestun á greiðslu jöfnunartolls, sem komið var á fót í samræmi við bókunina um beitingu sérstakra verndar, mótvægislækkunar og jöfnunarráðstafana í tengslum við þriðju lönd, (viðauki nr. 8 við sáttmálann um Efnahagsbandalag evrópska efnahagssambandsins 29, maí 2014 ársins) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Vextir eins og frestun greiðslu útflutningstolls á hráolíu, sem flutt er út utan tollasvæðis EAEU, væri veitt Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Vextir eins og frestun á greiðslu útflutningstolls á hráolíu væri veitt, að undanskildum olíu sem flutt er út utan tollasvæðis EAEU Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Vextir eins og frestað greiðsla útflutningstolls á jarðgasi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Vextir eins og frestun greiðslu útflutningstolls fyrir vörur fengnar úr olíu væri veittar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Vextir eins og frestun greiðslu útflutningstolls fyrir vörur sem ekki var settur á sérstakan kóða fyrir gerð útflutningstolls Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Vextir eins og frestun greiðslu útflutningstolls á hráolíu sem flutt var út frá yfirráðasvæði Rússlands um yfirráðasvæði lýðveldisins Hvíta-Rússlands með leiðslum, samkvæmt sérstökum samningum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Vextir af frestaðri greiðslu vörugjalds af etýlalkóhóli úr matarhráefnum (þó eimingar víns, vínber, ávextir, koníak, calvados, musteri) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Vextir af frestuðum vörugjöldum af vörum sem innihalda áfengi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Vextir af frestuðum vörugjöldum af tóbakspípu, reykingum, tyggingum, sogi, neftóbaki, hookah (að undanskildum tóbaki sem er notað sem hráefni til framleiðslu á tóbaksvörum) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Vextir af frestuðum vörugjöldum af bensíni Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Vextir af frestuðum vörugjöldum af beinskiptu bensíni Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Vextir af frestuðum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl allt að 67,5 kW (90 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Vextir af frestuðum vörugjöldum af dísilolíu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Vextir af frestuðum vörugjöldum af mótorolíum fyrir dísel og (eða) eldsneytisgjafa (innspýtingar) vélar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Vextir af frestuðum vörugjöldum af vínum, ávaxtavínum (þó ekki freyðivíni (kampavín), vínardrykkjum framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum og (eða) áfengi vínberja eða annarri ávaxtarjurt og (eða) víni eimingu og / eða ávaxtadreimati Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Vextir vegna frestaðs greiðslu vörugjalds á bjór með stöðluðu (stöðluðu) innihaldi rúmmálshluta etýlalkóhóls að 0,5 prósent innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Vextir af frestuðum vörugjöldum af áfengisafurðum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli umfram 9 prósent (undanskilið bjór, vín, ávaxtavín, freyðivín (kampavín), víndrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum, og (eða ) áfengisþrúið vínber eða önnur ávaxtarjurt, og (eða) eimað vín og (eða) ávaxtadreimat) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Vextir af frestuðum vörugjöldum af áfengisvörum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli allt að og 9 prósent (undanskilið bjór, drykki úr bjór, víni, ávaxtavín, freyðivín (kampavín), eplasafi, pouare, mjiður, víndrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum, og (eða) áfengi vínberja eða annarrar ávaxtarjurtar, og (eða) eimu eimi, og (eða) ávaxtadreimati) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Vextir af frestuðum vörugjöldum af víni, þrúgu, ávöxtum, koníaki, calvados og eimingu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Vextir af frestaðri greiðslu vörugjalds af etýlalkóhóli úr hráefnum sem ekki eru matvæli Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Vextir af frestuðum vörugjöldum af eplasafi, poir, mjöri Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Vextir af frestuðum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 67,5 kW (90 hestöfl) og allt að 112,5 kW (150 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Vextir af frestuðum vörugjöldum af mótorhjólum með vélarafli umfram 112,5 kW (150 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Vextir af frestuðum vörugjöldum af freyðivíni (kampavín) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Vextir af frestuðum vörugjöldum af bjór með staðlaða (stöðluðu) innihaldi etýlalkóhóls miðað við rúmmál umfram 0,5 prósent og allt að 8,6 prósent innifalinn, bjórdrykkir Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Vextir af frestaðri greiðslu vörugjalds á bjór með stöðluðu (stöðluðu) innihaldi rúmmálshluta etýlalkóhóls umfram 8,6 prósent Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Vextir af frestuðum vörugjöldum af vindlum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Vextir af frestaðri greiðslu vörugjalds af vindlingum (vindla), bidi, kretek Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Vextir af frestuðum vörugjöldum af sígarettum, sígarettum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Vextir af frestuðum vörugjöldum af miðlægu eimi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Vextir af frestuðum vörugjöldum af rafrænum nikótíngjafakerfum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Vextir af frestuðum vörugjöldum af vökva fyrir rafræn nikótíngjafakerfi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Vextir af frestuðum vörugjaldi af tóbaki (tóbaksvörum) sem ætlaðir eru til neyslu með upphitun Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Vextir af frestuðum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 112,5 kW (150 hestöfl) og allt að 147kW (200 hestöfl) innifalinn Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Vextir af frestuðum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 147 kW (200 hestöfl) og allt að 220 kW (300 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Vextir af frestuðum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 220 kW (300 hestöfl) og allt að 294 kW (400 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Vextir af frestuðum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 294 kW (400 hestöfl) og allt að 367 kW (500 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Vextir af frestuðum vörugjöldum af fólksbílum með vélarafl yfir 367 kW (500 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Vextir af frestaðri greiðslu virðisaukaskatts Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir af frestaðri greiðslu 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Vextir af afborgunum af greiðslu innflutningstolls, greiðsluskyldan sem varð til frá september 1 2010 ári Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Vextir af afborgunum af innflutningstolli, greiðsluskyldan sem varð til fyrir september 1 2010 Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Vextir af afborgunum til greiðslu vörugjalds af etýlalkóhóli úr matarhráefnum (þó eimingu víns, vínberja, ávaxtar, koníaks, calvados, musteris) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Vextir af afborgunaráætlun vörugjalda af vörum sem innihalda áfengi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Vextir af afborgunum vörugjalda af tóbakspípu, reykingum, tyggingum, sogi, neftóbaki, vatni (að undanskildum tóbaki sem notað er sem hráefni til framleiðslu á tóbaksvörum) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Vextir af afborgunaráætlun vegna vörugjalda af bensíni Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Vextir af afborgunaráætlun vörugjald af beinskiptu bensíni Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Vextir af afborgunaráformum vörugjalda af fólksbílum með vélarafl allt að 67,5 kW (90 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Vextir af afborgunaráætlun vegna vörugjalda af dísilolíu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Vextir af afborgunum vörugjalda af mótorolíum fyrir dísel og (eða) hylki (innspýting) vélar Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Vextir af afborgunum af vörugjöldum af vínum, ávaxtavínum (þó ekki freyðivín (kampavín)), vínardrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðum etýlalkóhóli úr matarhráefnum og (eða) áfengi vínberja eða annarri ávaxtarjurt og (eða) víni eimingu og / eða ávaxtadreimati Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Vextir af afborgunum vörugjalds á bjór með staðlaða (stöðluðu) innihaldi rúmmálshluta etýlalkóhóls að 0,5 prósent innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Vextir af afborgunum vörugjalda af áfengisvörum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli umfram 9 prósent (undanskilið bjór, vín, ávaxtavín, freyðivín (kampavín), vínardrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum, og (eða ) áfengisþrúið vínber eða önnur ávaxtarjurt, og (eða) eimað vín og (eða) ávaxtadreimat) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Vextir af afborgunum vörugjalda af áfengisvörum með rúmmálshluta af etýlalkóhóli allt að og 9 prósent (undanskilið bjór, drykki úr bjór, vín, ávaxtavín, freyðivín (kampavín), eplasafi, poire, mjiður, víndrykkir framleiddir án þess að bæta úr lagfærðu etýlalkóhóli úr matarhráefnum, og (eða) áfengi vínberja eða annarrar ávaxtarjurtar, og (eða) eimu eimi, og (eða) ávaxtadreimati) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Vextir af afborgunum vörugjalds á eimingu víns, vínber, ávexti, koníak, calvados, musteri Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Vextir af afborgun greiðslu vörugjalds af etýlalkóhóli úr hráefnum sem ekki eru matvæli Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Vextir af afborgunaráætlun vörugjalda af eplasafi, poir, mjöri Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Vextir af afborgunaráformum vörugjalda af fólksbílum með vélarafl yfir 67,5 kW (90 hestöfl) og allt að 112,5 kW (150 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Vextir af afborgunum vörugjalda af mótorhjólum með vélarafl yfir 112,5 kW (150 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Vextir af afborgunum vörugjalda af freyðivíni (kampavín) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Vextir af afborgunaráætlun fyrir vörugjald af bjór með staðlaða (stöðluðu) innihaldi etýlalkóhóls miðað við rúmmál umfram 0,5 prósent og allt að 8,6 prósent innifalinn, bjórdrykkir Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Vextir af afborgunum vörugjalds á bjór með staðlað (staðlað) innihald rúmmálhluta etýlalkóhóls umfram 8,6 prósent Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Vextir af afborgunum af vörugjöldum af vindlum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Vextir af afborgunum vörugjalda af vindlum (vindla), bidi, kretek Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Vextir af afborgunum vörugjalda af sígarettum, sígarettum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Vextir af afborgunum vörugjalda af miðlægu eimingu Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Vextir af afborgunum vörugjalda af rafrænum nikótíngjafakerfum Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Vextir af vörugjaldi afborgunar af völdum vökva fyrir rafræn nikótíngjafakerfi Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Vextir af afborgunum vörugjalda af tóbaki (tóbaksvörum) sem ætlaðir eru til neyslu með upphitun Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Vextir af afborgunum vörugjalda af fólksbílum með vélarafl yfir 112,5 kW (150 hestöfl) og allt að 147 kW (200 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Vextir af afborgunaráformum vörugjalda af fólksbílum með vélarafl yfir 147 kW (200 hestöfl) og allt að 220 kW (300 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Vextir af afborgunaráformum vörugjalda af fólksbílum með vélarafl yfir 220 kW (300 hestöfl) og allt að 294 kW (400 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Vextir af afborgunaráformum vörugjalda af fólksbílum með vélarafl yfir 294 kW (400 hestöfl) og allt að 367 kW (500 hestöfl) innifalið Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Vextir af afborgunaráætlun fyrir vörugjöld af fólksbílum með vélarafl yfir 367 kW (500 hestöfl) Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Vextir af afborgun greiðslu virðisaukaskatts Greiðslur, þar sem kveðið er á um greiðslur í löggjöf Rússlands Vextir afborgunar 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 til 20 (228)


Frá 1.01.2020 eru eftirfarandi BSC-flokkar undanskildir flokkun fjárlagatekna:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 „Aðrar kvittanir af peningalegum viðurlögum (sektum) og aðrar fjárhæðir vegna skaðabóta sem færðar eru á alríkislögreglunni“;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 „Greiddir vextir ef brotið er gegn skilmálum til að flytja fjárhæð útflutningstolla“;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 „Fjármunir frá ráðstöfun og sölu upptækra og annarra eigna urðu að tekjum Rússlands, að undanskildum fjármunum vegna sölu á upptækum eignum sem berast vegna spillingarbrota (varðandi sölu á birgðum af tiltekinni eign) (önnur fé frá förgun og sölu upptækra og annarra eigna breyttist í tekjur Rússlands);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 „Sjóðsöfnun (sektir) fyrir stjórnsýslubrot á sviði skatta og gjalda sem kveðið er á um í reglum Rússlands um stjórnunarbrot “;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 „Innheimtu peninga (sektir) vegna brota á gerðum sem eru réttur Efnahagsbandalagsins, löggjöf Rússlands um tollgæslu“;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 „Innheimtu peninga (sektir) vegna brota á gjaldeyrislöggjöf Rússlands og aðgerða aðila í gjaldeyrisreglugerð, svo og löggjöf Rússlands á sviði útflutningseftirlits“;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 „Viðurlög (sektir) fyrir brot á löggjöf Rússlands um grundvöll stjórnskipulegs kerfis Rússlands, um ríkisvald Rússlands, um opinbera þjónustu Rússlands, um kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur Rússlands, um mannréttindaráðherra í Rússland “;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 „Innheimtu peninga (sektir) vegna brota á lögum Rússlands um að vinna gegn löggildingu (þvætti) ágóða af glæpum og fjármögnun hryðjuverka, um dreifingu ávana- og geðlyfja“;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 „Sjóðsöfnun (sektir) og aðrar fjárhæðir sem hægt er að endurheimta frá einstaklingum sem eru sekir um að fremja glæpi og í skaðabætur vegna eignatjóns sem færðar eru á alríkislögreglur“;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 „Peningaleg viðurlög (sektir) fyrir brot á skóglöggjöf um skógarlóðir sem eru í alríkislegu eigu“;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 „Innheimtu peninga (sektir) vegna brota á lögum um eftirlit ríkisins með framkvæmd alþjóðlegra vegaflutninga“;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 „Peningaleg viðurlög (sektir) vegna stjórnunarbrota sem brjóta í bága við heilsufar, kveðið er á um í reglum um stjórnsýslubrot Rússlands“.   

Athugasemdir (0)

Metið 0 af 5 miðað við 0 atkvæði
Engar skrár

Skrifaðu eitthvað gagnlegt

 1. Gestur.
Vinsamlegast gefðu efninu einkunn:
Viðhengi (0 / 3)
Deildu staðsetningu þinni
BUKH.1C minnir á björtustu og jákvæðustu fréttirnar af fráfarandi vinnuviku.
00:00 08-05-2021 Nánari upplýsingar ...
Alríkisskattþjónusta Rússlands skýrði frá því hvort stofnun hafi rétt til að taka með í gróðaskattsstofninn kostnað vegna viðbótarþjónustu (til dæmis máltíða) innifalinn í ferðakostnaði ferðamanns í lúxusvagni.
23:15 07-05-2021 Nánari upplýsingar ...