МЕНЮ

Lýsing á dæmigerðum samræmi vottunaráætlana

1 vottunarkerfi

1c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

 • umsækjandi leggur fram við vottunaraðilans vörur umsókn um vottun með meðfylgjandi tæknigögnum;
 • umfjöllun um umsóknina og ákvörðun um hana af vottunaraðilanum;
 • val af vottunaraðilanum á vörum til prófunar;
 • prófun á sýnisvörum með viðurkenndu prófunarstofu;
 • að gera greiningu á stöðu framleiðslunnar hjá vottunaraðilanum;
 • alhæfing afurðavottunaraðilans á niðurstöðum prófa og greiningar á stöðu framleiðslunnar og útgáfu samræmisvottorðs til umsækjandans;
 • teikna eitt merki um áfrýjunina;
 • eftirlitseftirlit með löggiltum vörum.

Kærandi gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að framleiðsluferlið sé stöðugt og tryggir að framleiddar vörur uppfylli kröfur tækniforskriftarinnar, afli tæknigagna og leggi fram umsókn um vottun á vörum sínum til eins af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Vöruvottunaraðili greinir tæknigögn sem umsækjandinn lagði fram og upplýsir umsækjandann um ákvörðunina um umsóknina sem innihalda skilyrði fyrir vottun.

Vottunaraðilinn tekur sýni af vörum frá umsækjanda til prófunar.

Prófun á sýnum er framkvæmd af viðurkenndri rannsóknarstofu fyrir hönd vöruvottunarstofunnar sem er afhent prófunarskýrsla.

Greining ástand framleiðslu umsækjanda er framkvæmt af vöruvottunarstofu. Niðurstöður greiningarinnar eru skráðar í lögum.

Ef niðurstöður prófsins og greiningin á stöðu framleiðslunnar eru jákvæðar dregur vöruvottunaraðilinn upp vottorð um samræmi og gefur það út til kæranda.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

Vottunaraðili vöru sér um eftirlitseftirlit með löggiltum vörum allan gildistímabil samræmisvottorðsins með því að prófa afurðarsýni í viðurkenndu prófunarstofu og (eða) greina stöðu framleiðslunnar. Ef um er að ræða jákvæðar niðurstöður skoðunareftirlitsins er gilt að samræmisvottorðið teljist staðfest, eins og fram kemur í eftirlitseftirlitinu. Ef niðurstöður skoðunareftirlitsins eru neikvæðar tekur vottunaraðilinn eina af eftirfarandi ákvörðunum:

 • fresta samræmisvottorðinu;
 • hætta við samræmisvottorðið.

Ákvarðanir teknar af vottunaraðilanum eru sendar umsækjanda.

Hæfileg færsla er gerð í Sameinaða skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar, sem samin eru í einu formi af vottunaraðilanum.

Þegar breytingar eru gerðar á hönnun (samsetningu) vörunnar eða tækni framleiðslu hennar, sem geta haft áhrif á samræmi vörunnar við kröfurnar sem settar eru fram í tækniforskriftunum, skal umsækjandi tilkynna vöruvottunaraðilanum fyrirfram um það sem ákveður þörfina fyrir nýjar prófanir og (eða) greining á stöðu framleiðslunnar.

2 vottunarkerfi

2c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

 • umsækjandi leggur fram við vottunaraðilann umsókn um vottun með meðfylgjandi tækniskjölum, sem felur endilega í sér vottorð fyrir stjórnunarkerfið (afrit af vottorðinu) sem útgefið er af vottunaraðilanum fyrir stjórnunarkerfið, sem staðfestir að stjórnunarkerfið uppfyllir kröfurnar sem tilgreindar eru í tæknilegum reglugerðum;
 • umfjöllun um umsókn og samþykkt vottunarstofu um vottun vara;
 • val af vottunaraðilanum á vörum til prófunar;
 • prófun á sýnisvörum með viðurkenndu prófunarstofu;
 • alhæfing afurðavottunaraðilans á niðurstöðum greiningar á tæknigögnum sem umsækjandinn lagði fram, niðurstöður prófana á afurðarsýnum og útgáfu samræmisvottorðs til umsækjandans;
 • teikna eitt merki um áfrýjunina;
 • eftirlitseftirlit með löggiltum vörum, eftirlit með stöðugleika stjórnunarkerfisins.

Kærandi gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja stöðugleika stjórnunarkerfisins og framleiðsluaðstæður til framleiðslu á vörum sem uppfylla kröfur tækniforskriftarinnar, semur tæknigögn og leggur fram umsókn um vottun á vörum sínum til eins af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Í umsókninni skal tilgreina skjalið sem fylgir því að stjórnunarkerfið sé vottað, með hliðsjón af því að heimilt er að setja eitt eða fleiri skjöl í tæknilegu reglugerðinni til að farið sé að vottun stjórnunarkerfisins.

Jafnframt leggur umsækjandi fram vottorð fyrir stjórnunarkerfið (afrit af vottorðinu).

Íhugun umsóknar, val og prófun á sýnum.

Ef niðurstöður greiningar á tæknigögnum og prófunum eru jákvæðar, semur vottunaraðilinn út samhæfingarvottorð og gefur það út til umsækjandans.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

Vöruvottunaraðili annast skoðunareftirlit með löggiltum vörum allan gildistímabil samræmisvottorðsins með því að prófa afurðarsýni í viðurkenndu prófunarstofu og greina niðurstöður skoðunareftirlits með vottunarstjórnunarkerfi fyrir vottað stjórnunarkerfi. Ef um er að ræða jákvæðar niðurstöður skoðunareftirlitsins er gilt að samræmisvottorðið teljist staðfest, eins og fram kemur í eftirlitseftirlitinu. Ef niðurstöður skoðunareftirlitsins eru neikvæðar tekur vottunaraðilinn eina af eftirfarandi ákvörðunum:

 • fresta samræmisvottorðinu;
 • hætta við samræmisvottorðið.

Ákvarðanir teknar af vottunaraðilanum eru sendar umsækjanda.

Hæfileg færsla er gerð í Sameinaða skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar, sem samin eru í einu formi af vottunaraðilanum.

3 vottunarkerfi

3c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

 • umsækjandi leggur fram við vottunaraðilans vörur umsókn um vottun með meðfylgjandi tæknigögnum;
 • umfjöllun um umsókn og samþykkt vottunarstofu um vottun vara;
 • val af vottunaraðilanum á vörum til prófunar;
 • prófun á sýnisvörum með viðurkenndu prófunarstofu;
 • greining á niðurstöðum prófa og útgáfu samræmisvottorðs til umsækjandans;
 • merking framleiðslulotur með einu merki um dreifingu.

Kærandi semur tæknigögnin og leggur fram umsókn um vottun framleiðslulotu til eins af vottunaraðilum vöru sem hefur þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Forritið verður að innihalda auðkennandi einkenni aðila og framleiðslueiningar hans.

Vottunaraðilinn upplýsir umsækjandann um ákvörðunina um umsóknina sem innihalda skilyrði fyrir vottun.

Vottunaraðilinn sér um að bera kennsl á umsóknaraðila um framleiðslulotu og val á sýnum til prófunar.

Prófanir á framleiðslulotu (sýni úr framleiðslulotu) eru framkvæmdar af viðurkenndu prófunarstofu fyrir hönd vottunarstofunnar sem er afhent prófunarskýrslu.

Ef niðurstöður prófsins eru jákvæðar semur vottunaraðilinn vottorð um samræmi og gefur það út til umsækjandans.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

4 vottunarkerfi

4c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

 • umsækjandi leggur fram við vottunaraðilann umsókn um vottun með meðfylgjandi tækniskjölum;
 • umfjöllun um umsóknina og ákvörðun um hana af vottunaraðilanum;
 • prófanir á hverri vörueining með viðurkenndu prófunarstofu;
 • greining á niðurstöðum prófa og útgáfu samræmisvottorðs til umsækjandans;
 • teikna eitt skilti af heimilisfanginu.

Kærandi semur tækniskjölin og leggur fram umsókn um vottun vörueiningar hjá einum af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Forritið verður að innihalda auðkennandi einkenni framleiðslueiningar.

Vottunaraðilinn upplýsir umsækjandann um ákvörðunina um umsóknina sem innihalda skilyrði fyrir vottun.

Einingapróf eru framkvæmd af viðurkenndu prófunarstofu fyrir hönd vottunaraðilans sem prófunarskýrslan er afhent til.

Ef niðurstöður prófsins eru jákvæðar semur vottunaraðilinn vottorð um samræmi og gefur það út til umsækjandans.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

5 vottunarkerfi

5c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

 • umsækjandi leggur fram við vottunaraðilann umsókn um vottun með meðfylgjandi tækniskjölum;
 • umfjöllun um umsóknina og ákvörðun um hana af vottunaraðilanum;
 • vottunaraðili sem framkvæmir rannsókn á verkefnum;
 • að annast vottunaraðilann greiningu á stöðu framleiðslunnar;
 • alhæfing á niðurstöðum verkefnisrannsókna og greiningar á stöðu framleiðslunnar og útgáfu samræmisvottorðsins til umsækjandans
 • teikna eitt merki um áfrýjunina;
 • eftirlitseftirlit með löggiltum vörum.

Kærandi gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að framleiðsluferlið sé stöðugt og tryggir að framleiddar vörur uppfylli kröfur tækniforskriftarinnar, afli tæknigagna og leggi fram umsókn um vottun á vörum sínum til eins af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Vottunaraðilinn upplýsir umsækjandann um ákvörðunina um umsóknina sem innihalda skilyrði fyrir vottun.

Vottunaraðilinn framkvæmir rannsóknir á vöruverkefninu með því að greina tæknigögn sem varan er framleidd, niðurstöður útreikninga, prófanir á tilraunasýnum.

Niðurstöður rannsóknar á vöruhönnun eru gerðar í niðurstöðunni þar sem vottunaraðilinn leggur mat á samræmi vöruhönnunarinnar við settar kröfur.

Vottunaraðili gerir greiningu á framleiðsluástandi umsækjanda. Niðurstöður greiningarinnar eru skráðar í lögum.

Ef niðurstöður rannsóknar á vöruhönnun og greiningu á stöðu framleiðslunnar eru jákvæðar, semur vottunaraðilinn vottorð um samræmi og gefur það út til umsækjandans.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

Vottunaraðili vöru sér um eftirlitseftirlit með löggiltum vörum allan gildistímabil samræmisvottorðsins með því að prófa afurðarsýni í viðurkenndu prófunarstofu og (eða) greina stöðu framleiðslunnar. Ef um er að ræða jákvæðar niðurstöður skoðunareftirlitsins er gilt að samræmisvottorðið teljist staðfest, eins og fram kemur í eftirlitseftirlitinu. Ef niðurstöður skoðunareftirlitsins eru neikvæðar tekur vottunaraðilinn eina af eftirfarandi ákvörðunum:

 • fresta samræmisvottorðinu;
 • hætta við samræmisvottorðið.

Ákvarðanir teknar af vottunaraðilanum eru sendar umsækjanda.

Hæfileg færsla er gerð í Sameinaða skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar, sem samin eru í einu formi af vottunaraðilanum.

Þegar breytingar eru gerðar á hönnun (samsetningu) vörunnar eða tækni framleiðslu hennar, sem geta haft áhrif á samræmi vörunnar við kröfurnar sem settar eru fram í tækniforskriftum, skal umsækjandi tilkynna vottunaraðilanum fyrirfram um það sem ákveður þörf fyrir nýjar prófanir og (eða) greiningar framleiðsluaðstæður.

6 vottunarkerfi

6c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

umsækjandi leggur fram við vottunaraðilann umsókn um vottun með meðfylgjandi tækniskjölum, sem felur endilega í sér vottorð fyrir stjórnunarkerfið (afrit af vottorðinu) sem útgefið er af vottunaraðilanum fyrir stjórnunarkerfið, sem staðfestir að stjórnunarkerfið uppfyllir kröfurnar sem tilgreindar eru í tæknilegum reglugerðum;

 • Að annast vottunaraðila rannsóknir á vöruhönnun;
 • alhæfing á niðurstöðum greiningar á tæknigögnum, þ.mt niðurstöðum rannsóknar á vöruhönnun og útgáfu samræmisvottorðs til umsækjandans;
 • teikna eitt merki um áfrýjunina;
 • eftirlitseftirlit með löggiltum vörum (eftirlit með stöðugleika í starfi gæðastjórnunarkerfisins).

Kærandi gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja stöðugleika stjórnunarkerfisins og framleiðsluaðstæður til framleiðslu á vörum sem uppfylla kröfur tækniforskriftarinnar, semur tæknigögn og leggur fram umsókn um vottun á vörum sínum til eins af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Í umsókninni skal tilgreina skjalið sem fylgir því að stjórnunarkerfið sé vottað, með hliðsjón af því að heimilt er að setja eitt eða fleiri skjöl í tæknilegu reglugerðinni til að farið sé að vottun stjórnunarkerfisins.

Jafnframt leggur umsækjandi fram vottorð fyrir stjórnunarkerfið (afrit af vottorðinu).

Vottunarstofan greinir tækniskjölin, framkvæmir rannsókn á vöruhönnun í samræmi við og með jákvæðum árangri semur og gefur umsækjanda samræmisvottorð fyrir vöruna.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

Vottunaraðili vöru annast eftirlitseftirlit með löggiltum vörum allan gildistímabil samræmisvottorðsins með því að prófa afurðarsýni á prófunarstofu og greina niðurstöður skoðunareftirlits með vottunarstjórnunarkerfi fyrir vottað stjórnunarkerfi. Ef um er að ræða jákvæðar niðurstöður skoðunareftirlitsins er gilt að samræmisvottorðið teljist staðfest, eins og fram kemur í eftirlitseftirlitinu. Ef niðurstöður skoðunareftirlitsins eru neikvæðar tekur vottunaraðilinn eina af eftirfarandi ákvörðunum:

 • fresta samræmisvottorðinu;
 • hætta við samræmisvottorðið.

Ákvarðanir teknar af vottunaraðilanum eru sendar umsækjanda.

Hæfileg færsla er gerð í Sameinaða skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar, sem samin eru í einu formi af vottunaraðilanum.

Þegar gerðar eru breytingar á hönnun (samsetningu) vörunnar eða tækni framleiðslu hennar, sem geta haft áhrif á samræmi vörunnar við kröfurnar sem settar eru fram í tækniforskriftunum, skal umsækjandi tilkynna vottunaraðilanum fyrirfram um það sem ákveður þörfina fyrir nýjar prófanir.

7 vottunarkerfi

7c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

 • umsókn umsækjanda til vottunaraðila umsókn um vottun;
 • umfjöllun um umsóknina og ákvörðun um hana af vottunaraðilanum;
 • vottunarrannsókn vottunaraðila;
 • að annast vottunaraðilann greiningu á stöðu framleiðslunnar;
 • alhæfing á niðurstöðum verkefnisrannsókna og greiningar á stöðu framleiðslunnar og útgáfu samræmisvottorðsins til umsækjandans
 • teikna eitt merki um áfrýjunina;
 • eftirlitseftirlit með löggiltum vörum.

Kærandi gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að framleiðsluferlið sé stöðugt og tryggir að framleiddar vörur uppfylli kröfur tækniforskriftarinnar, afli tæknigagna og leggi fram umsókn um vottun á vörum sínum til eins af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Vottunaraðilinn upplýsir umsækjandann um ákvörðunina um umsóknina sem innihalda skilyrði fyrir vottun.

Vottunaraðilinn framkvæmir rannsókn á tegund vöru á einn af eftirfarandi leiðum:

 • rannsókn á sýninu fyrir fyrirhugaða framleiðslu sem fyrirmynd fulltrúa allra framtíðarafurða;
 • greining á tæknigögnum, prófun á vöruúrtaki eða mikilvægum vöruíhlutum.

Niðurstöður gerðarrannsókna eru skráðar í niðurstöðunni þar sem vottunaraðilinn leggur mat á samræmi vörugerðarinnar við settar kröfur.

Vottunaraðili gerir greiningu á framleiðsluástandi umsækjanda. Niðurstöður greiningarinnar eru skráðar í lögum.

Ef niðurstöður rannsóknar á tegund vöru og greiningar á stöðu framleiðslunnar eru jákvæðar, semur vottunaraðilinn vottorð um samræmi og gefur það út til umsækjandans.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

Vottunaraðili vöru sér um eftirlitseftirlit með löggiltum vörum allan gildistímabil samræmisvottorðsins með því að prófa afurðarsýni í viðurkenndu prófunarstofu og (eða) greina stöðu framleiðslunnar. Ef um er að ræða jákvæðar niðurstöður skoðunareftirlitsins er gilt að samræmisvottorðið teljist staðfest, eins og fram kemur í eftirlitseftirlitinu. Ef niðurstöður skoðunareftirlitsins eru neikvæðar tekur vottunaraðilinn eina af eftirfarandi ákvörðunum:

 • fresta samræmisvottorðinu;
 • hætta við samræmisvottorðið.

Ákvarðanir teknar af vottunaraðilanum eru sendar umsækjanda.

Hæfileg færsla er gerð í Sameinaða skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar, sem samin eru í einu formi af vottunaraðilanum.

Þegar breytingar eru gerðar á hönnun (samsetningu) vörunnar eða tækni framleiðslu hennar, sem geta haft áhrif á samræmi vörunnar við kröfurnar sem settar eru fram í tækniforskriftum, skal umsækjandi tilkynna vottunaraðilanum fyrirfram um það sem ákveður þörf fyrir nýjar prófanir og (eða) greiningar framleiðsluaðstæður.

8 vottunarkerfi

8c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

umsækjandi leggur fram við vottunaraðilann umsókn um vottun með meðfylgjandi tækniskjölum, sem felur endilega í sér vottorð fyrir stjórnunarkerfið (afrit af vottorðinu) sem útgefið er af vottunaraðilanum fyrir stjórnunarkerfið, sem staðfestir að stjórnunarkerfið uppfyllir kröfurnar sem tilgreindar eru í tæknilegum reglugerðum;

 • umfjöllun um umsókn og samþykkt vottunaraðila ákvörðun um vottun vara;
 • vottunarrannsókn vottunaraðila;
 • að draga saman niðurstöður greiningar á tæknigögnum, þ.mt niðurstöður gerðarprófs, og gefa út umsækjanda um samræmisvottorð;
 • teikna eitt merki um áfrýjunina;
 • eftirlitseftirlit með löggiltum vörum (eftirlit með stöðugleika stjórnunarkerfisins).

Kærandi gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja stöðugleika stjórnunarkerfisins og framleiðsluaðstæður til framleiðslu á vörum sem uppfylla kröfur tækniforskriftarinnar, semur tæknigögn og leggur fram umsókn um vottun á vörum sínum til eins af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Í umsókninni skal tilgreina skjalið sem fylgir því að stjórnunarkerfið sé vottað, með hliðsjón af því að heimilt er að setja eitt eða fleiri skjöl í tæknilegu reglugerðinni til að farið sé að vottun stjórnunarkerfisins.

Jafnframt leggur umsækjandi fram vottorð fyrir stjórnunarkerfið (afrit af vottorðinu).

Vottunaraðilinn greinir fram lögð skjöl, framkvæmir rannsókn og með jákvæðum árangri semur og gefur út samræmisvottorðið fyrir vöruna til umsækjandans.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

Vöruvottunaraðili annast skoðunareftirlit með löggiltum vörum allan gildistímabil samræmisvottorðsins með því að prófa afurðarsýni í viðurkenndu prófunarstofu og greina niðurstöður skoðunareftirlits með vottunarstjórnunarkerfi fyrir vottað stjórnunarkerfi. Ef um er að ræða jákvæðar niðurstöður skoðunareftirlitsins er gilt að samræmisvottorðið teljist staðfest, eins og fram kemur í eftirlitseftirlitinu. Ef niðurstöður skoðunareftirlitsins eru neikvæðar tekur vottunaraðilinn eina af eftirfarandi ákvörðunum:

 • fresta samræmisvottorðinu;
 • hætta við samræmisvottorðið.

Ákvarðanir teknar af vottunaraðilanum eru sendar umsækjanda.

Hæfileg færsla er gerð í Sameinaða skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar, sem samin eru í einu formi af vottunaraðilanum.

Þegar gerðar eru breytingar á hönnun (samsetningu) vörunnar eða tækni framleiðslu hennar, sem geta haft áhrif á samræmi vörunnar við kröfurnar sem settar eru fram í tækniforskriftunum, skal umsækjandi tilkynna vottunaraðilanum fyrirfram um það sem ákveður þörfina fyrir nýjar prófanir.

9 vottunarkerfi

9c kerfið inniheldur eftirfarandi aðferðir:

umsækjandi leggur fram við vottunaraðilann umsókn um vottun með meðfylgjandi tækniskjölum, sem endilega felur í sér:

 • upplýsingar um rannsóknirnar;
 • prófunarskýrslur gerðar af framleiðanda eða viðurkenndum prófunarstofu;
 • samræmisvottorð fyrir efni og vörur íhluta eða prófunarskýrslur (ef einhverjar eru);
 • vottorð fyrir gæðastjórnunarkerfið (ef það er til staðar);
 • skjöl sem staðfesta að tilteknar vörur séu í samræmi við kröfur tæknilegra reglugerða sem eiga við um þær sem gefnar eru út af erlendum vottunaraðilum;
 • önnur skjöl sem staðfesta beint eða óbeint samræmi vörunnar við settar kröfur;
 • umfjöllun um umsókn og samþykkt vottunarstofu um vottun vara;
 • að annast og taka saman vottunaraðilinn niðurstöður greiningar á tæknigögnum og gefa út umsækjanda samræmisvottorð;
 • teikna eitt skilti af heimilisfanginu.

Kærandi geri allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja stöðugleika framleiðsluskilyrða fyrir framleiðslu á vörum sem uppfylla kröfur tækniforskriftarinnar, semur tæknigögn og leggur fram umsókn um vottun á vörum sínum til eins af vottunaraðilum sem hafa þessa tegund vöru á sviði faggildingar.

Vottunaraðilinn upplýsir umsækjandann um ákvörðunina um umsóknina sem innihalda skilyrði fyrir vottun.

Vottunaraðilinn greinir tæknigögn, niðurstöður útreikninga, vöruprófanir og önnur skjöl sem staðfesta beint eða óbeint samræmi vörunnar við settar kröfur.

Niðurstöður greiningar á tæknigögnum afurðanna eru gerðar í þeirri niðurstöðu þar sem vottunaraðilinn leggur mat á samræmi vörunnar við settar kröfur.

Ef niðurstöður greiningar á tækniskjölum um vörur eru jákvæðar, semur vottunaraðilinn vottorð um samræmi og gefur það út til umsækjandans.

Umsækjandi skal beita einu merki um áfrýjun, nema tæknileg reglugerð kveði á um annað.

Hæfileg færsla er gerð í Sameinaða skrá yfir útgefin samræmisvottorð og skráðar samræmisyfirlýsingar, sem samin eru í einu formi af vottunaraðilanum.

Þegar gerðar eru breytingar á hönnun (samsetningu) vörunnar eða tækni við framleiðslu hennar, sem geta haft áhrif á samræmi vörunnar við kröfurnar sem settar eru fram í tækniforskriftum, skal umsækjandi tilkynna vottunaraðilanum fyrirfram um það skriflega sem ákveður þörfina fyrir viðbótarrannsóknir.

Yfirlitstafla yfir dæmigerð samhæfingarvottunarkerfi

Hringrásarnúmer Hringrásarþáttur Umsókn Umsækjandi Document sem staðfestir að
Vara próf Mat á framleiðslu Skoðun stjórn
1S vöruúrtaksprófun framleiðslugreining prófun á sýnishornum afurða og (eða) greining á stöðu framleiðslunnar Fyrir vörur framleiddar í röð. Framleiðandi, þar á meðal erlendur framleiðandi, ef það er einhver sem framleiðandi hefur leyfi á yfirráðasvæði tollabandalagsins samræmisvottorð fyrir vörur framleiddar í röð
2S vöruúrtaksprófun stjórnunarkerfi vottun vöruprófun og stjórnun á stjórnunarkerfi
3S vöruúrtaksprófun - - Fyrir vöruflokka (stakur hlutur) Seljandi (birgir), framleiðandi, þar á meðal erlendir samræmisvottorð fyrir framleiðslulotu
4S prófanir á einum hlut - - samræmisvottorð fyrir eina vöru
5S vöruhönnunarrannsóknir framleiðslugreining prófun á sýnishornum afurða og (eða) greining á stöðu framleiðslunnar Fyrir vörur framleiddar í röð, ef það er fullkomlega ómögulegt eða erfitt að staðfesta að farið sé að kröfunum þegar prófa fullunna vöru Framleiðandi, þar á meðal erlendur framleiðandi, ef það er einhver sem framleiðandi hefur leyfi á yfirráðasvæði tollabandalagsins samræmisvottorð fyrir vörur framleiddar í röð
6S vöruhönnunarrannsóknir vottun
kerfi
stjórnun
prófanir
sýni
vörur og
skoðun
stjórna
kerfi
stjórnun
7S tegundarannsóknir framleiðslugreining prófun á sýnishornum afurða og (eða) greining á stöðu framleiðslunnar Fyrir flóknar vörur ætlaðar til raðgreiningar og fjöldaframleiðslu, svo og þegar um er að ræða skipulagningu á útgáfu mikils fjölda af vörubreytingum Framleiðandi, þar á meðal erlendur framleiðandi, ef það er einhver sem framleiðandi hefur leyfi á yfirráðasvæði tollabandalagsins samræmisvottorð fyrir vörur framleiddar í röð
8S tegundarannsóknir stjórnunarkerfi vottun vöruúrtaksprófun og eftirlitseftirlit með stjórnunarkerfinu
9S byggt á greiningu á tæknigögnum - - Fyrir framleiðslulotu af takmörkuðu magni frá erlendum framleiðanda eða fyrir flóknar vörur sem ætlaðar eru til að útbúa fyrirtæki á yfirráðasvæði tollabandalagsins Framleiðandi, þar á meðal erlendur framleiðandi, ef það er einhver sem framleiðandi hefur leyfi á yfirráðasvæði tollabandalagsins samræmisvottorð fyrir framleiðslulotu af afmörkuðu magni