МЕНЮ

Nauðsynleg skjöl og upplýsingar fyrir ríkisskráningu á vörum kynntar í fyrsta skipti, fluttar inn á yfirráðasvæði Rússlands í fyrsta skipti

Í þeim tilgangi að gefa út skjal sem staðfestir öryggi vara eru eftirfarandi skjöl lögð fram, nema annað sé kveðið á um í tæknilegu reglugerð tollabandalagsins:

FYRIR VÖRUR sem eru framleiddar á tollsvæði tollabandalagsins:

 1. yfirlýsingu
 2. afrit af skjölum sem vörur eru framleiddar eftir (staðlar, forskriftir, reglugerðir, tæknileiðbeiningar, forskriftir, uppskriftir, upplýsingar um samsetningu), vottaðar af framleiðanda (framleiðanda);
 3. skrifleg tilkynning frá framleiðanda (framleiðanda) um að vörur sem framleiddar eru af honum (vörusýni) uppfylli kröfur skjalanna sem þær eru framleiddar með (sem tilkynning er samþykkt: afrit af gæðavottorði, öryggis (gæða) vegabréf, gæðavottorð, vottað af framleiðanda ( framleiðanda), eða bréf frá framleiðanda (eitt af skráðum skjölum er til staðar);
 4. skjal framleiðanda (framleiðanda) um beitingu (rekstur, notkun) stjórnaðra vara (leiðbeiningar, handbækur, reglugerðir, tillögur) eða afrit af þeim staðfest af umsækjanda (ef einhver er);
 5. afrit af merkimiðum (umbúðum) eða uppsetningu þeirra fyrir stýrðar vörur, staðfest af umsækjanda;
 6. afrit af skjölum um sérstaka virkni líffræðilega virkra fæðubótarefna (fyrir efnablöndur sem innihalda óþekkta íhluti, óopinber lyfseðil), staðfest af umsækjanda;
 7. athöfn sýnatöku (sýni);
 8. yfirlýsing framleiðanda (framleiðanda) um tilvist erfðabreyttra (erfðabreyttra) lífvera, nanóefna, hormóna, varnarefna í matvælum;
 9. rannsóknar (prófunar) samskiptareglur (hreinlætisrannsóknir), vísindalegar skýrslur, álit sérfræðinga, útdráttur úr sameinuðu ríkisskránni yfir lögaðila eða sameinaða ríkisskrá yfir einstaka frumkvöðla (valfrjálst);

 

FYRIR STJÓRN VÖRUR FRAMIÐ UTAN TOLLVERÐ tollabandalagsins:

 1. umsókn;    
 2. afrit af skjölum í samræmi við það sem vörur eru framleiddar með (staðlar, forskriftir, reglugerðir, tæknileiðbeiningar, forskriftir, uppskriftir, upplýsingar um samsetningu), vottaðar í samræmi við löggjöf samningsaðila þar sem skráning ríkisins fer fram;    
 3. yfirlýsing framleiðanda (framleiðanda) um tilvist erfðabreyttra lífvera, nanóefna, hormóna, varnarefna í matvælum;    
 4. skjal framleiðanda (framleiðanda) um beitingu (rekstur, notkun) stjórnaðra vara (leiðbeiningar, handbækur, reglugerðir, tillögur) eða afrit af þeim staðfest af umsækjanda (ef einhver er);    
 5. skrifleg tilkynning frá framleiðanda (framleiðanda) um að vörur sem framleiddar eru af honum (vörusýni) uppfylli kröfur skjalanna sem þær eru framleiddar með (sem tilkynning er samþykkt: afrit af gæðavottorði, öryggis (gæða) vegabréf, greiningarvottorð, gæðavottorð, ókeypis söluvottorð eða bréf frá framleiðanda, staðfest í samræmi við löggjöf samningsaðila þar sem skráning ríkisins er framkvæmd (eitt af skráðum skjölum er veitt);    
 6. afrit af vörumerkjum (umbúðum), staðfest af umsækjanda;    
 7. frumrit eða afrit af skjölum um sértæka virkni líffræðilega virkra fæðubótarefna (fyrir efnablöndur sem innihalda óþekta íhluti, óopinberar lyfseðla), staðfestar í samræmi við lög þess aðila þar sem skráning ríkisins fer fram;    
 8. frumrit eða afrit af skjölum um eiturefnafræðileg einkenni lyfsins (fyrir varnarefni, jarðefnaefni, plöntuverndarvörur og vaxtaræxla plantna), vottuð í samræmi við löggjöf samningsaðila þar sem skráning ríkisins fer fram;    
 9. afrit af skjali lögbærra heilbrigðisyfirvalda (annarra ríkisaðila) í landinu þar sem líffræðilega virka aukefnið í matvælum, aukefni í matvælum, sótthreinsiefni (afrennsli, afvöndun), snyrtivörur, sem staðfestir öryggi og leyfir frjálsa dreifingu þessara vara á yfirráðasvæði framleiðanda ríkisins ( framleiðanda), vottað í samræmi við löggjöf samningsaðilans þar sem skráningin fer fram, eða upplýsingar framleiðandans um að ekki sé þörf á slíku skjali;   
 10. rannsóknir (prófanir) samskiptareglur (athafnir um hollustuhætti), vísindaskýrslur, álitsgjafar sérfræðinga;    
 11. afrit af skjölum sem staðfesta innflutning á sýnum af eftirlitsskyldum vörum til tollsvæðis tollabandalagsins, vottuð í samræmi við löggjöf þess samnings þar sem skráning ríkisins fer fram;

Þýðingar á skjölum framleiðanda (framleiðanda) á erlendum tungumálum verða að vera vottaðar í samræmi við löggjöf samningsaðila þar sem skráning ríkisins fer fram.

Umsækjandi ber ábyrgð á nákvæmni skjalanna sem gefin eru í þeim tilgangi að gefa út skjal sem staðfestir öryggi vöru (vara).