МЕНЮ

Tollferli vegna tímabundins innflutnings (aðgangur)

219. gr. Innihald og beiting tollmeðferðar við tímabundinn innflutning (aðgangur)

 1. Tollmeðferð tímabundinn innflutningur (aðgangur) - tollferli sem beitt er á erlendar vörur, samkvæmt því að slíkar vörur eru tímabundið staðsettar og notaðar á tollsvæði sambandsins, með fyrirvara um skilyrði fyrir því að setja vörur undir þessa tollmeðferð og notkun þeirra í samræmi við slíka tollferli, með hlutagreiðslu aðflutningsgjalda, skatta og án þess að greiða sérstök, undirboð, jöfnunartolla, eða án þess að greiða aðflutningsgjöld, skatta og án þess að greiða sérstök, undirboð, jöfnunartoll.
 2. Vörur sem eru settar undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (innflutningur) (hér eftir í þessum kafla - innfluttar vörur) halda stöðu erlendra vara.
 3. Flokkar vöru, sem tímabundin dvöl og notkun er á tollsvæði sambandsins í samræmi við tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) er leyfð án greiðslu aðflutningsgjalda og skatta, skilyrðin fyrir slíkri tímabundinni dvöl og notkun, sem og tímamörk fyrir slíka tímabundna dvöl og notkun eru ákvörðuð af framkvæmdastjórninni og (eða) alþjóðasamningum aðildarríkjanna við þriðja aðila. (sjá ákvörðun ráðs evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 109 frá 20.12.2017)
 4. Tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) á ekki við um eftirfarandi vöruflokka:
  1. matvæli, drykkir, þar með taldir áfengir drykkir, tóbak og tóbaksvörur, hráefni og hálfunnin vara, neysluefni og sýni, nema hvað varðar innflutning þeirra á tollsvæði sambandsins í eintökum til auglýsinga og (eða) sýnikennslu eða sem sýningargripir eða iðnaðarhönnun;
  2. úrgangur, þar með talinn iðnaðarúrgangur;
  3. vörur sem bannaðar eru til innflutnings á tollsvæði sambandsins.
 5. Það er heimilt að beita tollferlinu við tímabundinn innflutning (inngöngu) til að stöðva tollmeðferð við vinnslu á tollsvæðinu með því að setja vörur þessarar vinnslu á vörum sem áður voru settar undir tollferlið til vinnslu á tollsvæðinu.

220. gr. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) og nota þær í samræmi við slíka tollmeðferð

 1. Skilyrðin fyrir því að setja vörur undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) eru:
  1. möguleikann á að bera kennsl á vörur sem eru settar undir tollmeðferðina fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur), með síðari staðsetningu þeirra undir tollmeðferðinni til að ljúka þessu tollferli. Auðkenning ekki er krafist vöru í tilvikum þar sem í samræmi við alþjóðlega sáttmála aðildarríkjanna við þriðja aðila er heimilt að skipta um tímabundið innfluttar vörur;
  2. hlutagreiðsla aðflutningsgjalda og skatta í samræmi við 223. grein þessara kóða, nema í því tilviki þegar tímabundin viðvera og notkun vöru er á tollsvæði sambandsins í samræmi við 3. mgr. 219. gr. í samræmi við tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) er heimilt án greiðslu innflutningsgjalda og skatta;
  3. samræmi við skilyrði fyrir tímabundna staðsetningu og notkun vöru í samræmi við tollferli við tímabundinn innflutning (innflutning) án greiðslu tolla og skatta, ef slík skilyrði eru ákvörðuð af framkvæmdastjórninni í samræmi við 3. mgr. 219. gr. Kóða og (eða) er kveðið á um í alþjóðasáttmálum aðildarríkjanna við þriðju hlið;
  4. fylgni við bann og takmarkanir í samræmi við 7. grein þessara kóða.
 2. Skilyrðin fyrir notkun vöru í samræmi við tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) eru:
  1. gildistímabil tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (innflutningur) sem tollayfirvöld hafa komið á;
  2. samræmi við takmarkanir á vörslu og notkun tímabundins innfluttra vara sem settar eru fram í 222. grein þessara kóða;
  3. hlutagreiðsla aðflutningsgjalda og skatta í samræmi við 223. grein þessara kóða, nema í því tilviki þegar tímabundin viðvera og notkun vöru er á tollsvæði sambandsins í samræmi við 3. mgr. 219. gr. í samræmi við tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) er heimilt án greiðslu innflutningsgjalda og skatta;
  4. samræmi við skilyrðin fyrir tímabundna staðsetningu og notkun vöru í samræmi við tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (innflutning) án greiðslu tolla og skatta sem ákvörðuð eru af framkvæmdastjórninni í samræmi við 3. mgr. 219. gr. þessara kóða og (eða) kveðið á um í alþjóðasamningi aðildarríkjanna við þriðja aðila.

221. gr. Tímalengd tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangur)

 1. Gildistími tollmeðferðar við tímabundinn innflutning (aðgangur) getur ekki verið lengri en 2 ár frá þeim degi sem vörurnar eru settar undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (innflutningur) eða það tímabil sem framkvæmdastjórnin ákveður í samræmi við 2. mgr. Þessarar greinar. .
 2. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða styttri eða lengri tíma en 2 ára gildistíma tollmeðferðar fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) fyrir ákveðna vöruflokka, allt eftir tilgangi innflutnings þeirra á tollsvæði sambandsins. (sjá ákvörðun ráðs evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 109 frá 20.12.2017)
 3. Þegar vörur eru settar undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (innlögn) setur tollayfirvöld gildi á grundvelli yfirlýsingar yfirlýsingarmannsins, byggt á markmiðum og aðstæðum við innflutning vöru til tollsvæðis sambandsins. tímabil þessarar tollmeðferðar, sem, að teknu tilliti til 4. mgr. þessarar greinar, getur ekki verið lengra en tímabilið sem kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar, eða tímabil sem ákvarðað er af framkvæmdastjórninni í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar.
 4. Gildistími tollmeðferðar við tímabundinn innflutning (innlögn) sem tollayfirvöld hafa komið á að beiðni viðkomandi má framlengja áður en þetta tímabil rennur út eða eigi síðar en 1 mánuði eftir að það rennur út innan gildistímabils þessa tolls málsmeðferð sem kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar, eða gildistíma þessarar tollmeðferðar sem ákvörðuð er af framkvæmdastjórninni í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar.
  Ef gildistími tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangs), sem tollayfirvöld hafa komið á, er framlengdur, eftir að honum lýkur, er gildi slíkrar tollmeðferðar hafið að nýju frá þeim degi sem þessari tollmeðferð lýkur.
 5. Ef ítrekað er beitt tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innflutning) gagnvart erlendum vörum sem eru staðsettar á tollsvæði sambandsins, þ.mt þegar mismunandi aðilar starfa sem yfirlýsingaraðilar um þessar vörur, er heildar gildistími tollmeðferðar fyrir tímabundinn innflutningur (aðgangur) getur ekki farið yfir tímabilið sem kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar, eða tímabil sem ákvarðað er af framkvæmdastjórninni í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar.

222. gr. Takmarkanir á vörslu og notkun innfluttra vara

 1. Tímabundið innfluttar vörur verða að vera óbreyttar, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytinga vegna náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu.
  Það er heimilt að framkvæma aðgerðir með tímabundið innfluttar vörur sem nauðsynlegar eru til að tryggja öryggi þeirra, þar með talin viðgerðir (nema um endurskoðun, nútímavæðingu), viðhald og aðrar aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að viðhalda vöru í góðu ástandi, að því tilskildu að auðkenning vöru hjá tollayfirvöldum sé tryggt að tollafgreiðslum við tímabundinn innflutning (innlögn) sé lokið í samræmi við 1. og 2. mgr. 224. gr.
  Það er heimilt að gera tilraunir, rannsóknir, prófanir, sannprófun, tilraunir eða tilraunir með tímabundið innfluttar vörur eða notkun þeirra við prófanir, rannsóknir, prófanir, sannprófanir, tilraunir eða tilraunir.
 2. Tímabundið innfluttar vörur verða að vera í raunverulegri vörslu og notkun yfirlýsingarmannsins, nema í tilfellum þegar flutningur þeirra er í vörslu og notkun annarra einstaklinga er leyfður í samræmi við 3. og 4. mgr. Þessarar greinar.
 3. Það er heimilt að flytja með því að tilkynna til eignar og notkunar annarra án leyfis tollayfirvalda:
  1. tímabundið innfluttar endurnotanlegar (skilanlegar) umbúðir sem ætlaðar eru til umbúða og verndar vörur sem fluttar eru inn á tollsvæði sambandsins;
  2. tímabundið innfluttar vörur í þeim tilgangi að viðhalda þeim, gera við (nema til endurskoðunar, nútímavæðingar), geymslu, flutninga (flutninga);
  3. tímabundið flutt inn vörur í þeim tilgangi að prófa, rannsaka, prófa, sannreyna, gera tilraunir eða gera tilraunir;
  4. tímabundið flutt inn vörur í öðrum tilgangi í tilvikum sem ákvörðuð eru af framkvæmdastjórninni og (eða) sem kveðið er á um í alþjóðasamningum aðildarríkjanna við þriðja aðila.
 4. Í öðrum tilvikum en þeim sem komið er á fót með 3. mgr. Þessarar greinar er leyfi flutningsaðila tímabundið innfluttar vörur í vörslu og notkun annarra einstaklinga heimilt með leyfi tollayfirvalda eða í tilvikum, á þann hátt og skilmála sem ákvörðuð eru af framkvæmdastjórninni, eftir að hafa tilkynnt tollayfirvöldum.
 5. Í því skyni að fá leyfi frá tollayfirvöldum til að flytja innfluttar vörur tímabundið í vörslu og notkun annarra einstaklinga lýsandi þessar vörur skulu sendar tollayfirvöldum, þar sem þær voru settar undir tollmeðferðina, umsókn þar sem fram kemur í henni ástæða flutnings tímabundins innfluttra vara til annars manns og upplýsingar um þennan einstakling.
 6. Flutningur á tímabundnum innfluttum vörum í vörslu og notkun annarra einstaklinga er ekki undanþeginn yfirlýsanda þessarar vöru frá því að uppfylla önnur skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) sem settur er fram í þessum kafla, né frestar það eða lengir tímabundinn innflutning.
 7. Vörur sem ákvarðaðar eru af framkvæmdastjórninni í samræmi við 3. mgr. 219. greinar þessara kóða og (eða) sem kveðið er á um í alþjóðasáttmálum aðildarríkjanna við þriðja aðila, þar sem tollmeðferð við tímabundinn innflutning (inngöngu) er beitt án greiða innflutningstolla og skatta, eru notaðir innan tollsins á yfirráðasvæði sambandsins, nema annað sé ákveðið af framkvæmdastjórninni.
 8. Heimilt er að nota tímabundið innfluttar vörur sem eru ökutæki utan tollsvæðis sambandsins ef þær eru notaðar sem farartæki til millilandaflutninga og ákvæði 38. kafla þessara kóða gilda um þau. Þegar notaðar eru tímabundnar innfluttar vörur sem eru flutningatæki utan tollsvæðis sambandsins, í tengslum við slíkar vörur, er það heimilt að framkvæma þær aðgerðir sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 277. gr.
  Aðgerðir sem ekki er kveðið á um í 1. og 2. mgr. 277. gr. Þessara kóða eru leyfðar í samræmi við 4. mgr. 277. gr.
  Notkun tímabundins innfluttra vara sem eru ökutæki sem millilandaflutningur utan tollsvæðis sambandsins stöðvar hvorki tollafgreiðslu vegna tímabundins innflutnings (aðgangs).

223. gr. Aðgerðir við útreikning og greiðslu aðflutningsgjalda og skatta þegar tollferli er beitt við tímabundinn innflutning (aðgangur)

 1. Að því er varðar vörur sem eru settar (settar) undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (aðgangur) með greiðslu að hluta aðflutningsgjöldum, sköttum, aðflutningsgjöldum, skatta eru greiddir fyrir tímabilið frá þeim degi sem þeir eru settir undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) til lokadags.
 2. Að því er varðar vörur sem falla undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (innflutningur) án greiðslu aðflutningsgjalda og skatta, að beiðni yfirlýsingamannsins, er að hluta greitt aðflutningsgjöld og skatta fyrir tímabilið frá þeim degi sem tilgreindur er í beitingu tilkynningaraðila þar til tollaferli tímabundins innflutnings er lokið (umburðarlyndi). Tilgreind áfrýjun yfirlýsingaraðila er lögð fyrir tollayfirvöld, sem gerðu losun vara þegar þeir eru settir undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur), áður en fresturinn sem settur er í samræmi við 3. mgr. 219. gr.
  Sem áfrýjun yfirlýsingamannsins er tollskjal notað - leiðrétting á vöruyfirlýsingunni.
 3. Ef um er að ræða hlutagreiðslu aðflutningsgjalda og skatta fyrir hvern almanaksmánuð (fullan eða ófullnægjandi) tímabilsins sem ákvarðaður er í samræmi við 1. og 2. mgr. Þessarar greinar (hér eftir í þessum kafla - gildistímabil hlutagreiðslu á innflutningstollar og skattar), 3 prósent af tollskýrslunni sem reiknuð er á skráningardegi sem lögð er fram fyrir að setja slíkar vörur undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (innflutning) og í tengslum við vörur sem gefnar eru út áður en yfirlýsing um vörur er lögð fram - á skráningardegi tollayfirvalda um umsókn um afhendingu vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram, upphæð aðflutningsgjalda, skatta sem greiða ætti ef vörur sem eru settar undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (innflutning) væru sett undir tollferlið fyrir losun til neyslu innanlands.
 4. Við stöðvun tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangur) í samræmi við 3. mgr. 224. gr. Þessara kóða er ekki greitt að hluta aðflutningsgjöld og skatta fyrir þann tíma sem slík frestun er gerð. Að því er varðar beitingu þessarar málsgreinar er tímabilsfrestun tollmeðferðar ákvörðuð af fjölda heilu almanaksmánuðanna þar sem tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innlögn) er stöðvuð.
 5. Ef að hluta er greitt aðflutningsgjöld og skatta skal greiða upphæð aðflutningsgjalda og skatta að eigin vali tilkynningaraðila fyrir allt tímabilið sem beitt er að hluta til að greiða aðflutningsgjöld og skatta (hér eftir í þessum kafla - eingreiðsla aðflutningsgjalda og skatta) eða reglulega (hér eftir í þessum kafla - regluleg greiðsla aðflutningsgjalda og skatta). Ef um er að ræða reglubundna greiðslu aðflutningsgjalda og skatta fer slík greiðsla fram að upphæð sem greiðist í samræmi við 3. mgr. Þessarar greinar, ekki minna en 1 almanaksmánuð (fullur eða ófullkominn). Tíðni greiðslu upphæða aðflutningsgjalda og skatta er ákvörðuð af yfirlýsingunni í yfirlýsingunni fyrir vörur.
  Ef um er að ræða greiðslu eða ófullnægjandi greiðslu fjárhæða aðflutningsgjalda, skatta sem greiddir eru reglulega, innan þeirra tímamarka sem settir eru í samræmi við 4. mgr. Og 2. og 3. mgr. 7. mgr. 225. gr. Þessara kóða, aðflutningsgjöld, skatta skulu greiddir í einu allan þann tíma sem eftir er af umsókn að hluta til að greiða aðflutningsgjöld og skatta.
 6. Heildarfjárhæð aðflutningsgjalda, greiddra skatta og (eða) innheimt á því tímabili sem beitt er að hluta til að greiða aðflutningsgjöld og skatta ætti ekki að vera hærri en sú upphæð sem reiknuð var á skráningardegi tollskýrslunnar sem lögð var fram fyrir að setja slíkar vörur undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innflutning) og að því er varðar vörur, sem losun var gerð áður en yfirlýsingin um vörur var lögð fram, - á skráningardegi tollayfirvalda um umsókn um afhendingu vöru fyrir framlagningu yfirlýsingar fyrir vörur, upphæð aðflutningsgjalda, skatta sem greiða ætti ef vörurnar væru settar undir tollferlið fyrir losun til neyslu innanlands.
 7. Að lokinni eða lokun tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangur) í samræmi við 1., 2. og 5. mgr. 224. gr. Þessara kóða, upphæðir aðflutningsgjalda, greiddra skatta og (eða) sem innheimtir eru á gildistíma hlutagreiðsla aðflutningsgjalda, skatta, endurgreiðslu (jöfnunar) er ekki háð nema annað sé kveðið á um í þessum reglum.

224. gr. Lok, stöðvun og lok tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangur)

 1. Áður en tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innlögn), sem tollayfirvöld hafa komið á, lýkur lýkur þessari tollmeðferð:
  1. að setja tímabundið innfluttar vörur undir tollmeðferð við endurútflutning, þar á meðal í samræmi við 7. mgr. 276. gr.
  2. viðurkenning tollyfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð um staðreynd eyðileggingar og (eða) óafturkallanlegt tap á innfluttum vörum vegna slyss eða óviðráðanlegs hlutar, eða staðreynd óafturkallanlegs taps á þessum vörum sem afleiðing náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu;
  3. þær aðstæður sem framkvæmdastjórnin ákvarðar og (eða) löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð, áður en varan er undir tollstjórn.
 2. Áður en tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innlögn), sem tollayfirvöld hafa komið á, lýkur, má ljúka þessari tollmeðferð:
  1. setja tímabundið innfluttar vörur undir tollferli sem eiga við erlendar vörur með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í þessum kóðum, að undanskildum tollferlinu við tollflutninga, nema annað sé kveðið á um í þessari málsgrein;
  2. endurupptöku tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæðinu, en aðgerðinni var frestað í samræmi við 3. mgr. 173. gr.
  3. setja tímabundið innfluttar vörur undir tollferli tollflutninga, ef þessar vörur eru settar undir þetta tollferli fyrir flutning (flutning) um tollsvæði sambandsins frá yfirráðasvæði aðildarríkis, þar sem tollayfirvöld losuðu vörurnar þegar þeir voru settir undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) að yfirráðasvæði annars aðildarríkis.
 3. Þar til tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innflutning), sem tollayfirvöld hafa komið á, er útrunnið, má stöðva þessa tollmeðferð ef innfluttar vörur eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu, tollferlið fyrir vinnslu á tollsvæðinu, eða, í tilvikum sem framkvæmdastjórnin ákveður, samkvæmt sérstakri tollmeðferð.
  Þegar ákvörðun er tekin um stöðvun tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangs) vegna þess að setja tímabundið innfluttar vörur undir sérstaka tollmeðferð hefur framkvæmdastjórnin rétt til að ákvarða sérstöðu útreiknings og greiðslu innflutningsgjalda og skatta, eins og svo og frestur til að greiða aðflutningsgjöld og skatta í tengslum við innfluttar vörur.
 4. Tímabundið innfluttar vörur er hægt að setja undir tollmeðferðina fyrir endurútflutning eða undir aðra tollmeðferð í einni eða fleiri sendingum.
 5. Þegar gildistímabili tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangs) sem komið er á fót af tollayfirvöldum er lokið er aðgerð tollmeðferðarinnar hætt.
 6. Mál, skilyrði og málsmeðferð til að ljúka tollferlinu við tímabundinn innflutning (innflutning) á yfirráðasvæði annars aðildarríkis en þess aðildarríkis þar sem tollayfirvöld lögðu slíkar vörur undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (innflutning) eru ákvörðuð af framkvæmdastjórnin.

225. gr. Tilkoma og lok skyldu til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem eru settar (settar) undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur), skilmálinn fyrir greiðslu þeirra. og útreikning

 1. Skyldan til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem eru settar undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (innflutningur) myndast hjá yfirlýsingarmanni frá því að tollayfirvöld skrá yfirlýsinguna fyrir vörurnar, og fyrir vörur sem tilkynntar eru um losun áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram, frá einstaklingi sem lagði fram umsókn um losun vöru áður en hún lagði fram yfirlýsingu um vörur - frá því augnabliki sem tollyfirvöld skráðu umsókn um losun vöru til umsóknar yfirlýsing um vörur
 2. Skylda til að greiða aðflutningsgjöld og skatta vegna vara sem lögð er undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) á vörum sem fluttar eru inn á heimilisfang eins viðtakanda frá einum sendanda undir einu flutningsskjali og heildarupphæð tollgildi sem fer ekki yfir upphæð sem samsvarar 200 evrum og ef framkvæmdastjórnin ákvarðar aðra upphæð af slíkri upphæð, þá upphæð upphæðarinnar sem ákvörðuð er af framkvæmdastjórninni kemur ekki til við það gengi sem gildir á skráningardegi vörunnar yfirlýsingu frá tollayfirvöldum. Á sama tíma, að því er varðar þessa málsgrein, nær tollgildið ekki til flutningskostnaðar (flutninga) á vörum sem fluttar eru inn á tollsvæði Sambandsins á komustað, kostnað við að hlaða, afferma eða endurhlaða slíkt vöru- og tryggingakostnað í tengslum við slíkan flutning (flutning), fermingu, affermingu eða endurhleðslu slíkra vara.
  Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða aðra upphæð upphæðarinnar en fjárhæðin sem kveðið er á um í XNUMX. mgr. Þessarar málsgreinar, þar sem skylda til að greiða aðflutningsgjöld og skatta vegna vara sem fellur undir tollmeðferð tímabundins innflutnings ( aðgangur), fluttur inn á heimilisfang eins viðtakanda frá einum sendanda með einu flutningsskjali (flutnings) kemur ekki upp.
 3. Skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem settar eru (settar) undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (innlögn) er sagt upp af tilkynningaraðila við eftirfarandi aðstæður:
  1. ljúka tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) í samræmi við 1. og 2. mgr. 224. gr. þessara kóða áður en fresturinn sem settur er í samræmi við 3. mgr. 219. gr. tímabilið er komið áður en tollafgreiðslunni lýkur greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunartolla;
  2. lok tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangur) í samræmi við 1. og 2. mgr. 224. gr. þessara kóða, ef í tengslum við vörur sem eru settar undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (aðgangur), gagnast greiðsla aðflutningsgjalda og sköttum er beitt, nema í tilvikinu, þegar frestur til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstök, undirboð, jöfnunartollur er kominn áður en þessum tollferli er lokið;
  3. ljúka tollferlinu við tímabundinn innflutning (innlögn) í samræmi við 1. og 2. mgr. 224. greinar þessara reglna og efndir skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum sem greiða skal í samræmi við þetta grein;
  4. efndir skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum sem greiða skal við þær aðstæður sem kveðið er á um í 6. - 8. tölulið 7. mgr. og 13. mgr. Þessi grein;
  5. viðurkenning tollayfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð um eyðileggingu og (eða) óafturkræft tap erlendra vara vegna slyss eða óviðráðanlegs tjóns eða staðreynd óafturkallanlegs taps á þessum vörum vegna náttúrulegs tjóns við venjuleg skilyrði flutninga (flutninga) og (eða) geymslu þar til tollafgreiðslu vegna tímabundins innflutnings (innlögn) er lokið og uppfyllt er skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum greiðist í samræmi við þessa grein fyrir tímabilið áður en slíkar aðstæður koma upp;
  6. synjun um að losa vörur í samræmi við tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) - í tengslum við skyldu til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla sem komu upp við skráningu yfirlýsingar um vörur eða umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram;
  7. afturköllun yfirlýsingar um vörur í samræmi við 113. grein þessara kóða og (eða) niðurfellingu losunar vöru í samræmi við 4. mgr. 118. gr. þessara kóða - í tengslum við skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka , undirboð, jöfnunargjöld sem komu upp við skráningu yfirlýsingarinnar um vörur;
  8. eignaupptöku eða umbreytingu vöru í eignarhald (tekjur) aðildarríkis í samræmi við löggjöf þess aðildarríkis og efndir skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum sem greiða skal í samræmi við þessa grein fyrir tímabilið áður en slíkar kringumstæður áttu sér stað;
  9. kyrrsetning tollyfirvalda á vörum í samræmi við kafla 51 í þessum siðareglum og efndir skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta og (eða) innheimtu þeirra í þeim fjárhæðum sem greiða skal samkvæmt þessari grein fyrir tímabilið fyrir slíka kyrrsetningu;
  10. vistun til tímabundinnar geymslu eða vistun undir einni af tollafgreiðslum á vörum sem haldlagðar voru eða handteknar við sannprófun glæpasagna, við málsmeðferð í sakamáli eða stjórnsýslubrotamáli (framkvæmd stjórnsýslumeðferðar) og vegna þess sem var tekin ákvörðun um að skila þeim ef fyrr var ekki losað um slíkar vörur og efnd skyldunnar til að greiða aðflutningsgjöld, skatta og (eða) innheimtu þeirra í þeim fjárhæðum sem greiða ætti í samræmi við þessa grein fyrir tímabilið fyrir hald eða hald á slíkum vörum við athugun á skýrslu um afbrot, meðan á málsmeðferð stendur vegna sakamála eða vegna stjórnsýslubrots (framkvæmd stjórnsýsluferlis).
 4. Skylda til að greiða aðflutningsgjöld og skatta í tengslum við vörur sem eru settar (settar) undir tollaferli tímabundins innflutnings (aðgangur) með að hluta til að greiða aðflutningsgjöld og skatta er háð framkvæmd (innflutningstollar, skattar eru háðir greiðslu ):
  1. við eingreiðslu aðflutningsgjalda, skatta eða við greiðslu fyrsta hluta upphæðar aðflutningsgjalda, skatta við reglubundna greiðslu aðflutningsgjalda, skatta - áður en vörur eru losaðar í samræmi við tollmeðferð tímabundið innflutningur (aðgangur);
  2. við greiðslu annars og síðari hluta upphæðar aðflutningsgjalda og skatta við reglubundna greiðslu aðflutningsgjalda og skatta - fyrir upphaf tímabilsins sem næsti hluti upphæðar aðflutningsgjalda og skatta er greiddur fyrir.
 5. Að því er varðar vörurnar sem tilgreindar eru í 4. mgr. Þessarar greinar ber að greiða aðflutningsgjöld og skatta í þeim fjárhæðum sem ákvarðaðar eru í samræmi við 223. grein þessara kóða.
 6. Að því er varðar vörur sem falla undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (innflutningur) skal skyldu til að greiða aðflutningsgjöld og skatta vera fullnægt þegar þær kringumstæður koma fram sem tilgreindar eru í 7. mgr. Þessarar greinar.
 7. Ef eftirfarandi aðstæður koma til greina er gjalddagi greiðslu aðflutningsgjalda og skatta talinn:
  1. ef skilyrðum um tímabundna staðsetningu og notkun vöru, sem komið er á í samræmi við 3. mgr. 219. gr. kóða, er ekki fylgt - dagurinn sem þessar vörur eru settar undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur);
  2. ef sá frestur, sem settur er í samræmi við 3. mgr. 219. gr. þessara reglna, rennur út:
   • ef um er að ræða eingreiðslu á aðflutningsgjöldum, sköttum eða við greiðslu fyrsta hluta upphæðar aðflutningsgjalda, skatta ef reglulega er greitt aðflutningsgjöld og skatta - daginn sem slíkur fellur úr gildi frestur;
   • þegar greiddur er annar og síðari hluti upphæðar aðflutningsgjalda og skatta; ef um er að ræða reglubundna greiðslu aðflutningsgjalda og skatta - daginn fyrir upphaf tímabilsins sem næsti hluti upphæðar aðflutningsgjalda og skattur er greiddur;
  3. ef tilkynnandi leggur fram kæru í samræmi við 2. mgr. 223. gr.
   • ef um er að ræða eingreiðslu á aðflutningsgjöldum, sköttum eða við greiðslu fyrsta hluta upphæðar aðflutningsgjalda, skatta ef reglulega er greitt aðflutningsgjöld og skatta - daginn fyrir daginn sem gefinn er til kynna í yfirlýsingu yfirlýsingarmannsins;
   • þegar greiddur er annar og síðari hluti upphæðar aðflutningsgjalda og skatta; ef um er að ræða reglubundna greiðslu aðflutningsgjalda og skatta - daginn fyrir upphaf tímabilsins sem næsti hluti upphæðar aðflutningsgjalda og skattur er greiddur;
  4. ef yfirlýsingarmaður neitar að njóta góðs af greiðslu aðflutningsgjalda, skatta í tengslum við takmarkanir á notkun og (eða) förgun þessara vara, - daginn sem hann fer í yfirlýsinguna fyrir vörur sem lagðar eru fyrir að setja vörur undir tollferlið til tímabundinnar innflutningur (aðgangur), breytingar á hluta af synjun um að njóta góðs af greiðslu aðflutningsgjalda og skatta;
  5. ef um er að ræða aðgerðir sem brjóta í bága við markmið og skilyrði fyrir veitingu bóta vegna greiðslu aðflutningsgjalda, skatta og (eða) takmarkana á notkun og (eða) förgun þessara vara í tengslum við beitingu slíkra bóta, nema í tilvikum þegar framkvæmd slíkra aðgerða hefur í för með sér að aðstæður skapast, sem kveðið er á um í 6. og 7. tölulið þessarar málsgreinar, - fyrsta daginn sem þessar aðgerðir eru framkvæmdar, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagurinn sem settur er tilgreindar vörur samkvæmt tollferlinu fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur);
  6. ef um er að ræða flutning á tímabundnum innfluttum vörum áður en tollafgreiðslu við tímabundinn innflutning (aðgangur) er lokið til annarra einstaklinga án leyfis tollyfirvalda - flutningsdagur vörunnar, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, dagurinn sem þessar vörur eru settar undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (aðgangur);
  7. við tap á tímabundnum innfluttum vörum áður en tollafgreiðslu við tímabundinn innflutning (innlögn) er lokið, nema eyðileggingu og (eða) óafturkræft tap vegna slyss eða óviðráðanlegs taps eða óafturkræft tap vegna náttúrulegs tjóns skv. venjuleg skilyrði flutninga (flutninga) og (eða) geymsla - dagur vörutaps, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagur þess að tilgreindar vörur eru settar undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur)
  8. ef tollafgreiðslu vegna tímabundins innflutnings (aðgangs) er ekki lokið í samræmi við 1. og 2. mgr. 224. gr. þessara kóða áður en tollaferli við tímabundinn innflutning (innflutning), sem tollayfirvöld hafa komið á - er útrunnið tollmeðferðarinnar fyrir tímabundna inngöngu (innlögn) sem tollayfirvöld hafa komið á, nema í því tilfelli þegar gildistími þessarar tollmeðferðar er framlengdur í samræmi við 4. mgr. 221. gr.
 8. Þegar þær kringumstæður koma fram sem tilgreindar eru í 7. mgr. Þessarar greinar skal greiða aðflutningsgjöld og skatta:
  1. við þær kringumstæður sem tilgreindar eru í 1. tölulið 7. mgr. þessarar greinar - eins og í sambandi við vörur sem falla undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innflutning), var að hluta greitt aðflutningsgjöld og skatta beitt í samræmi við 223. gr. þessara kóða fyrir tímabilið frá því að vörur eru lagðar undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) á þeim degi sem honum er lokið;
  2. við þær aðstæður sem tilgreindar eru í 2. tölulið 7. mgr. þessarar greinar - eins og að því er varðar vörur sem falla undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (innflutningur), var greiðslu aðflutningsgjalda og skatta að hluta beitt í samræmi við 223. gr. þessara kóða fyrir tímabilið frá þeim degi sem rennur út tímafrestur sem settur er í samræmi við 3. mgr. 219. gr. þessara kóða, á þeim degi sem tollaferli fyrir tímabundinn innflutning (innlögn) er lokið;
  3. við tilvik þeirra sem tilgreind eru í 3. tölulið 7. mgr. þessarar greinar - að upphæð sem ákvörðuð er í samræmi við 223. grein þessara kóða;
  4. við tilvik þeirra sem tilgreind eru í 4. og 5. tölulið 7. mgr. þessarar greinar - í þeim fjárhæðum sem ákvarðaðar eru í samræmi við 223. grein þessara kóða og ekki greiddar í tengslum við beitingu bóta vegna greiðslu aðflutningsgjalda og skatta fyrir tímabilið frá þeim degi sem gjalddagi greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, skilgreindir með 4. og 5. tölulið 7. mgr. þessarar greinar, á þeim degi sem tollferli fyrir tímabundinn innflutning (innlögn) er lokið;
  5. við þær aðstæður sem tilgreindar eru í 6. - 8. tölulið 7. mgr. þessarar greinar - eins og ef vörur sem eru settar undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innflutning) voru settar undir tollferlið fyrir losun til innanlandsneyslu að frádregnu magni innflutnings tolla, greidda skatta og (eða) innheimta við hlutagreiðslu aðflutningsgjalda og skatta, nema kveðið sé á um aðra upphæð í 10. mgr. þessarar greinar. Til að reikna innflutningstolla og skatta er þeim hlutföllum aðflutningsgjalda og skatta beitt sem eru í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsingu fyrir vörur sem eru lagðar fram til að setja vörur undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) , og fyrir vörur sem gefnar eru út áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram - á skráningardegi tollayfirvalda um umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram.
 9. Af upphæðum aðflutningsgjalda, greiddum (innheimtum) sköttum í tengslum við vörur í samræmi við 5. tölulið 8. mgr. Þessarar greinar, svo og af upphæðum aðflutningsgjalda, skatta greidda í tengslum við þessar vörur með hlutagreiðslu aðflutningsgjalda og skatta, er háð greiðslu vaxta, eins og frestun (greiðsla með afborgunum) hafi verið veitt miðað við tilgreindar upphæðir frá þeim degi sem vörurnar voru settar undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) að fyrningardagur til greiðslu innflutningstolla og skatta sem settir eru með 6-8 lið 7. mgr. þessarar greinar. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. grein þessara kóða.
 10. Ef, eftir að þær kringumstæður hafa verið tilgreindar í 6. og 7. tölulið 7. mgr. Þessarar greinar, lýkur tollaferli tímabundins innflutnings (innflutningur) í samræmi við 1. og 2. mgr. 224. gr. Þessara kóða, aðflutningsgjöld og skatta eru greiddar eins og í tengslum við vörur sem falla undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innflutningur), var að hluta til greitt aðflutningsgjöld og skatta beitt í samræmi við 223. grein þessara kóða fyrir tímabilið frá gjalddaga greiðslu aðflutningsgjalda og skatta sem ákvarðaðir eru í samræmi við 6. og 7. tölulið 7. mgr. þessarar greinar, á þeim degi sem tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) er lokið. Á sama tíma eru fjárhæðir aðflutningsgjalda og greiddra skatta og (eða) innheimtir við hlutagreiðslu aðflutningsgjalda og skatta fyrir tímabilið áður en þær kringumstæður koma fram sem tilgreindar eru í 6. og 7. tölulið 7. mgr. Þessarar greinar. eru ekki háð endurgreiðslu (á móti).
 11. Ef, eftir að þær kringumstæður hafa verið tilgreindar í 6. - 8. tölulið 7. mgr. Þessarar greinar, eru vörurnar sem tollafgreiðslu við tímabundinn innflutning (innflutningur) hefur verið hætt fyrir settar til tímabundinnar geymslu í samræmi við 6. mgr. 129. greinar þessara reglna eða eru settar undir tollmeðferðina í samræmi við 7. mgr. 129. gr. Þessara kóða, skal greiða aðflutningsgjöld og skatta eins og fyrir vörur sem falla undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (aðgangur) var hlutagreiðsla aðflutningsgjalda og skatta beitt í samræmi við 223. grein þessara kóða.
  Í þessu tilfelli eru innflutningstollar og skattar greiddir fyrir tímabilið frá þeim degi sem gjalddagi er greiddur fyrir aðflutningsgjöld og skatta sem tilgreindir eru í 6. - 8. tölulið 7. mgr. Þessarar greinar, til þess dags sem slíkar vörur eru settar fyrir tímabundin geymsla eða staðsetning þeirra samkvæmt tollmeðferðinni. Á sama tíma eru innflutningstollar og skattar háðir greiðslu í fjárhæðum sem eru ekki hærri en upphæð aðflutningsgjalda, skattar sem voru að greiða ef vörur sem voru settar undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (innflutning) voru settar undir tollferlið fyrir losun til neyslu innanlands, og sem tollayfirvöld tollskýrslunnar, sem lögð var fram fyrir staðsetningu vöru samkvæmt tollferlinu fyrir tímabundinn innflutning (innlögn), voru reiknuð út á skráningardegi, og í tengslum við vörur sem gefnar voru út áður en yfirlýsingin var lögð fram fyrir vörur - á skráningardegi tollayfirvalda um umsókn um losun vöru áður en yfirlýsingin er lögð fram á vörurnar... Á sama tíma eru fjárhæðir aðflutningsgjalda og skatta greiddir og (eða) innheimtir við hlutagreiðslu aðflutningsgjalda og skatta fyrir tímabilið áður en þær aðstæður sem tilgreindar eru í 6. - 8. tölulið 7. mgr. Þessarar greinar eru ekki háð endurgreiðslu (móti).
 12. Að því er varðar vörur sem falla undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (innflutningur) skal skyldu til að greiða sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollur vera fullnægt þegar þær kringumstæður koma fram sem tilgreindar eru í 13. mgr. Þessarar greinar.
 13. Verði eftirfarandi aðstæður er frestur til að greiða sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollur:
  1. ef um er að ræða flutning á tímabundnum innfluttum vörum áður en tollafgreiðslu við tímabundinn innflutning (aðgangur) er lokið til annarra einstaklinga án leyfis tollyfirvalda - flutningsdagur vörunnar, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, dagurinn sem þessar vörur eru settar undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (aðgangur);
  2. ef tapað er tímabundið af innfluttum vörum áður en tollaferli við tímabundinn innflutning (innlögn) er lokið, nema eyðileggingu og (eða) óafturkræft tap vegna slyss eða óviðráðanlegs tjóns eða óafturkræft tap vegna náttúrulegs taps skv. venjuleg skilyrði flutninga (flutninga) og (eða) geymslu - dagur vörutaps, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn - dagsetning vöru samkvæmt tollferlinu fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur);
  3. ef tollafgreiðslu vegna tímabundins innflutnings (aðgangs) er ekki lokið í samræmi við 1. og 2. mgr. 224. gr. þessara kóða áður en tollaferli við tímabundinn innflutning (innflutning), sem tollayfirvöld hafa komið á - er útrunnið tollmeðferðarinnar fyrir tímabundna inngöngu (innlögn) sem tollayfirvöld hafa komið á, nema í því tilfelli þegar gildistími þessarar tollmeðferðar er framlengdur í samræmi við 4. mgr. 221. gr.
 14. Þegar þær kringumstæður koma fram sem tilgreindar eru í 13. mgr. Þessarar greinar eru sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollar greiddir að upphæð eins og varan sem var lögð undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (innflutning) væri sett undir tollmeðferð fyrir losun til neyslu innanlands.
  Til að reikna út sérstök, undirboðstoll, jöfnunartoll, hlutfall sérstaks, undirboðs, jöfnunartolls er beitt sem eru í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsingu fyrir vörur sem lagðar eru fyrir að setja vörur undir tollmeðferðina fyrir tímabundinn innflutning (aðgangseyri) og fyrir vörur sem gefnar eru út áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram - daginn sem tollayfirvöld skrásetja umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram.
 15. Vextir eru greiddir af upphæðum sérstaks, undirboðs, jöfnunargjalda sem greidd voru (innheimt) í samræmi við 14. mgr. Þessarar greinar, eins og frestun á greiðslu þeirra væri veitt í tengslum við þessar upphæðir frá þeim degi sem vörurnar voru settar undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) fyrir þann dag sem frestir til að greiða sérstök, undirboðsgjald, jöfnunartollur, sem komið er á fót með 13. mgr. þessarar greinar, rennur út. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. grein þessara kóða.

226. grein. Sérstakur útreikningur og greiðsla aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunartolla gagnvart tímabundnum innfluttum vörum þegar þær eru felldar undir tollferlið fyrir losun til innanlandsneyslu.

 1. Þegar tímabundið innfluttar vörur eru settar undir tollferlið fyrir losun til innanlandsneyslu, til útreiknings á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum, hlutfalli aðflutningsgjalda, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum er beitt, sem eru í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsingunni fyrir vörur sem lagðar eru fram til að setja vörur undir tollferlið fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur).
  Ef til þess að reikna innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla, er krafist að umreikna erlendan gjaldeyri í gjaldmiðil aðildarríkis, er slík umbreyting gerð á því gengi sem gildir þann dag tilgreind í fyrstu málsgrein þessarar ákvæðis.
 2. Þegar innfluttar vörur eru tímabundið settar undir tollferlið fyrir losun til innanlandsneyslu skal greiða aðflutningsgjöld og skatta sem nemur mismuninum á upphæðum aðflutningsgjalda, skatta sem greiða skal þegar slíkar vörur eru settar undir tollmeðferð fyrir losun til neyslu innanlands í samræmi við 136. grein þessara kóða og innflutningstolla, skatta sem greiddir eru með hlutagreiðslu aðflutningsgjalda, skatta af yfirlýsanda um vörur sem eru settar undir tollferlið fyrir losun til neyslu innanlands, og (eða) innheimt af tollayfirvöldum frá þessum yfirlýsanda.
 3. Frá upphæðum aðflutningsgjalda eru greiddir (innheimtir) skattar í samræmi við 2. mgr. Þessarar greinar, svo og frá upphæðum aðflutningsgjalda, greiddir (innheimtir) skattar með hlutagreiðslu aðflutningsgjalda, skatta, vaxta. greiðslu, eins og með tilliti til tilgreindra upphæða, var veitt frestun (afborgunaráætlun) vegna greiðslu þeirra frá þeim degi sem vörurnar voru settar undir tollmeðferð tímabundins innflutnings (innflutningur) og þar til daginn sem skylda til að greiða aðflutningsgjöld og sköttum var sagt upp. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. grein þessara kóða.
  Vextir eru greiddir af upphæðum sérstaks, undirboðs, jöfnunartolls sem greitt er (lagt á) af vörum sem settar eru (settar) samkvæmt tollferlinu fyrir losun til neyslu innanlands, eins og greiðslufrestun hafi verið veitt að því er varðar þessar upphæðir frá daginn sem vörurnar voru settar undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur) á þeim degi sem skyldu til að greiða sérstök, undirboð, jöfnunartoll er hætt. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. grein þessara kóða.
  Af upphæðum aðflutningsgjalda og skatta sem greiddir voru fyrir losun vöru í samræmi við tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innflutning) skal hvorki rukka né greiða þá vexti sem kveðið er á um í XNUMX. mgr.
  Ef notkun tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangs) í samræmi við 3. mgr. 224. gr. Þessara kóða var stöðvuð, skal hvorki rukka né greiða þá vexti sem kveðið er á um í þessari málsgrein fyrir tímabundið frestun tollmeðferðarinnar.
  Að því er varðar ákveðna flokka tímabundins innfluttra vara hefur framkvæmdastjórnin rétt til að ákvarða þau tilvik þegar vextir sem kveðið er á um í fyrstu og annarri málsgrein þessarar ákvæðis eru ekki reiknaðir og greiddir.
 4. Ákvæði þessarar greinar eiga við ef að lokinni tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) eða eftir lok tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (innflutningur) í samræmi við 5. mgr. 224. gr. eru settar undir tollmeðferðina fyrir losun til innanlandsneyslu af tilkynnanda sem flutt hefur inn tímabundið.
  Ákvæði þessarar greinar eiga einnig við ef aðgerð tollmeðferðar við tímabundinn innflutning (innlögn) var lokið með því að setja tímabundið innfluttar vörur undir tollmeðferð tollvörugeymslu.