МЕНЮ

Tollferli við eyðileggingu

248. gr. Innihald og beiting tollmeðferðar vegna eyðingar

 1. Tollmeðferð eyðilegging - tollferli sem beitt er á erlendar vörur, samkvæmt því er slíkum vörum eytt án greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunartolla, með þeim skilyrðum að setja vörur undir slíka tollmeðferð.
  Eyðing vöru þýðir að koma vörum í ríki þar sem þær eru eyðilagðar að hluta eða öllu leyti eða missa neytendur sína og (eða) aðrar eignir og ekki er hægt að koma þeim í upprunalegt horf á efnahagslegan hátt.
 2. Tolleyðingaraðferðin á ekki við um eftirfarandi vörur:
  1. menningarleg, fornleifaleg, söguleg gildi;
  2. dýr og plöntur sem tilheyra tegundum sem eru verndaðar í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna og (eða) alþjóðasáttmála, hluta þeirra og afleiður, nema í tilvikum þar sem þess er krafist útrýmingu í því skyni að bæla niður faraldra, faraldur og útbreiðslu sóttvarnarhluta;
  3. vörur sem tollayfirvöld samþykkja sem áheit fyrir upphaf loforðssambandsins;
  4. haldlagðar vörur eða vörur sem haldlagðar eru, þar með taldar þær sem eru sönnunargögn, í samræmi við lög aðildarríkjanna.
 3. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða lista yfir aðrar vörur en kveðið er á um í 2. mgr. Þessarar greinar, en tollafgreiðslu vegna eyðingar er ekki beitt fyrir það.
 4. Tollmeðferð við eyðileggingu á ekki við ef eyðing vörunnar:
  1. getur skaðað umhverfið eða ógnað lífi og heilsu manna;
  2. er framleitt með neyslu á vörum í samræmi við venjulegan tilgang þeirra;
  3. getur haft kostnað fyrir opinber yfirvöld aðildarríkjanna.

249. grein. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollmeðferðina til eyðingar

Skilyrðin fyrir því að setja vörur undir tollferlið til eyðingar eru:

 • framboð á niðurstöðu sem gefin var út í samræmi við löggjöf aðildarríkja viðurkennds ríkisstofnunar aðildarríkisins um möguleika á eyðingu vöru, sem gefur til kynna aðferð og stað eyðingar þeirra
 • fylgni við bann og takmarkanir í samræmi við 7. grein þessara kóða.

250. gr. Sérkenni við beitingu tollmeðferðar vegna eyðingar

 1. Eyðing vöru sem lögð er undir tollmeðferð við eyðileggingu fer fram innan þeirra tímamarka sem tollayfirvöld hafa sett sér miðað við þann tíma sem þarf til raunverulegs eyðileggingar þessara vara, aðferð og staður til eyðingar þeirra, svo og að teknu tilliti til tímaramma sem tilgreindur er í niðurstöðu viðurkennds ríkisstofnunar aðildarríkisins um möguleika á eyðingu vöru, ef slíkir skilmálar eru í henni.
 2. Eyðing vöru fer fram á kostnað yfirlýsanda um vörur sem eru settar undir tollmeðferð vegna eyðingar á þann hátt sem mælt er fyrir um í löggjöf aðildarríkjanna.
 3. Úrgangur sem myndast vegna eyðingar vöru, að undanskildum úrgangi sem tilgreindur er í 5. mgr. Þessarar greinar, fær stöðu erlendra vara.
 4. Úrgangur sem myndast vegna eyðileggingar vöru skal vera undir þeim tollmeðferðum sem gilda um erlendar vörur með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í þessum reglum, nema í þeim tilfellum þegar úrgangurinn sem myndast er óhæfur til frekari notkunar í viðskiptum eða, í samræmi við löggjöfina aðildarríkjanna, er háð greftrun, hlutleysingu, förgun eða eyðileggingu á annan hátt.
  Úrgangur sem myndast vegna eyðileggingar, þegar hann er settur undir tollmeðferð valinn af yfirlýsingunni, er talinn fluttur inn á tollsvæði sambandsins í þessu ríki.
 5. Úrgangur sem myndast vegna eyðileggingar og er ekki háður tollafgreiðslu, öðlast stöðu vöru sambandsins og telst ekki vera undir tolleftirliti frá viðurkenningardegi, í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna, af úrgangurinn sem myndast er óhentugur til frekari notkunar í atvinnuskyni eða frá þeim degi sem skjöl eru afhent tollgæsluyfirvöldum, sem staðfestir staðreynd um greftrun, hlutleysingu, nýtingu eða eyðingu myndaðs úrgangs á annan hátt, eða staðreynd flutnings þeirra vegna slíkra aðgerða .