МЕНЮ

Tollferli tollvörugeymslu

155. gr. Innihald og beiting tollmeðferðar tollvörugeymslu

 1. Tollmeðferð tollvörugeymsla - tollferli sem beitt er á erlendar vörur, samkvæmt því eru slíkar vörur geymdar í tollvörugeymslu án greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstaks, undirboðs, jöfnunargjalda, með þeim skilyrðum að setja vörur undir þennan toll málsmeðferð og notkun þeirra í samræmi við slíka tollmeðferð.
 2. Vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu halda stöðu erlendra vara.
 3. Það er heimilt að nota tollferli tollverslunar til að fresta eftirfarandi:
  1. tollmeðferð við tímabundinn innflutning (aðgangur) með því að setja vörur undir tollmeðferð tollvörugeymslu á vörum sem áður voru settar undir tollmeðferð fyrir tímabundinn innflutning (aðgangur)
  2. tollmeðferð við vinnslu á tollsvæðinu með því að setja undir tollmeðferð tollvörugeymslna sem settar eru undir tollmeðferðina til vinnslu á tollsvæðinu, og (eða) afurðir við vinnslu á vörum sem áður voru settar undir tollferlið til vinnslu í tollsvæðið;
  3. tollferlið fyrir vinnslu til neyslu innanlands með því að setja undir tollmeðferð tollvörugeymslu sem sett er undir tollferlið fyrir vinnslu til innanlandsneyslu, og (eða) framleiðsluafurðir á vörum sem áður voru settar undir tollferlið fyrir vinnslu til innanlandsneyslu .
  4. Það er heimilt að beita tollferli tollvörugeymslu í tengslum við vörur sem ekki er hægt að setja í tollvörugeymslu vegna mikilla stærða eða sérstakra skilyrða við fermingu, losun og (eða) geymslu.
   Hægt er að geyma slíkar vörur á stöðum sem ekki eru tollvörugeymslur, með fyrirvara um leyfi tollyfirvalda til geymslu á slíkum stöðum, gefin út í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
  5. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða lista yfir vörur sem tollferli tollvörugeymslu er ekki beitt fyrir. (sjá ákvörðun stjórnar evrópsku efnahagsnefndar nr. 203 frá 11.12.2018)

156. gr. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollmeðferð tollvörugeymslu og nota þær í samræmi við slíka tollmeðferð

 1. Skilyrðin fyrir því að setja vörur undir tollmeðferð tollvörugeymslu eru:
  1. geymsluþol og (eða) sala vöru á degi tollskýrslu þeirra í samræmi við tollferli tollvörugeymslu er meira en 180 almanaksdagar;
  2. fylgni við bann og takmarkanir í samræmi við 7. grein þessara kóða.
 2. Skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli tollvörugeymslunnar eru:
  1. staðsetning og staðsetning vöru í tollvörugeymslu og vörurnar sem tilgreindar eru í 4. mgr. 155. gr. þessara kóða - á stöðum sem tilgreindir eru í leyfi tollyfirvalda til að geyma vörur á stað sem ekki er tollvörugeymsla;
  2. gildistímabil tollmeðferðar tollvörugeymslunnar;
  3. samræmi við ákvæði 158. greinar þessara reglna þegar framkvæmd er með vörur sem falla undir tollmeðferð tollvörugeymslu.

157. gr. Tímalengd tollmeðferðar tollvörugeymslu

 1. Gildistími tollmeðferðar tollvörugeymslu má ekki vera lengri en 3 ár frá þeim degi sem vörurnar eru settar undir slíka tollmeðferð, nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 3. og 4. mgr. Þessarar greinar.
 2. Ef ítrekað er beitt við tollmeðferð tollvörugeymslu gagnvart erlendum vörum sem eru staðsettar á tollsvæði sambandsins, þ.mt þegar mismunandi aðilar starfa sem yfirlýsandi um þessar vörur, er heildartímabil gildistíma tollmeðferðar tolls vörugeymsla getur ekki lengt tímabilið sem kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar.
 3. Vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu, áður en tímabilið sem kveðið er á um í 1. mgr. Þessarar greinar, skulu settar undir tollmeðferðirnar sem kveðið er á um í þessum reglum eða losað sem birgðir í samræmi við 39. kafla þessa Kóði.
  Vörur með takmarkaða geymsluþol og (eða) sölu verða að falla undir aðra tollmeðferð eigi síðar en 180 almanaksdögum fyrir lokadag og (eða) sölu.
 4. Komi til lokunar á starfsemi tollvörugeymslu, vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu og eru staðsettar í slíku tollvörugeymslu, eigi síðar en 60 almanaksdögum frá þeim degi sem lýkur eftir að degi þessum lýkur. tollvörugeymslu, verður að setja í annað tollvörugeymslu eða setja undir tollferli sem kveðið er á um í þessum reglum, eða losa sem birgðir í samræmi við 39. kafla þessara kóða.

Grein 158. Aðgerðir á vöru sett samkvæmt tollaregl í tollvörugeymslu

 1. Einstaklingar með vald í tengslum við vörur, eða fulltrúar þeirra hafa rétt til að framkvæma með vörum sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu, venjulegar aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að tryggja öryggi þeirra, þ.mt að skoða og mæla vörur, flytja þær inn í tollvörugeymsluna, og í tengslum við vörur sem tilgreindar eru í 4. mgr. 155. gr. þessara kóða - innan geymslustaðar slíkra vara, að því tilskildu að þessar aðgerðir hafi ekki í för með sér breytingu á ástandi vörunnar, brot á umbúðum þeirra og (eða) leiðum til auðkenni.
 2. Með leyfi tollyfirvalda er hægt að framkvæma vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslunnar með einföldum samsetningaraðgerðum sem og aðgerðum vegna:
  1. val á sýnum og (eða) vörusýnum;
  2. undirbúningur vöru til sölu og flutninga (flutningur), þ.mt skipting á lotu, myndun sendinga, flokkun, pökkun, endurpökkun, merking, aðgerðir til að bæta kynninguna;
  3. viðhald - í tengslum við vörur, á þeim geymslutíma sem slíkrar aðgerðar er krafist.
 3. Aðgerðir sem gerðar eru með vörur sem eru tollafgreiddar í tollvörugeymslu ættu ekki að breyta einkennum þessara vara í tengslum við breytingu á kóðanum í samræmi við vöruheitið um erlenda efnahagsstarfsemi.
 4. Það er ekki leyfilegt að nota vörur sem eru settar undir tollferli tollvörugeymslu, í samræmi við tilgang þeirra.
 5. Að því er varðar alla eða hluta af þeim vörum sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslunnar er heimilt að gera viðskipti sem kveða á um flutning á umráðarétti, notkun og (eða) förgun þessara vara.

159. grein. Geymsla vöru í tollvörugeymslu

 1. Vörunum verður að koma fyrir í tollvörugeymslu eða á þeim stöðum sem tilgreindir eru í leyfi tollyfirvalda til að geyma vörur á stað sem ekki er tollvörugeymsla innan 5 virkra daga frá þeim degi sem fylgir þeim degi sem þær eru settar undir tollferlið af tollvörugeymslunni.
 2. Vörur sem geta skaðað aðrar vörur eða krefjast sérstakra geymsluskilyrða verður að setja í tollvörugeymslur búnar í samræmi við geymsluskilyrði fyrir slíkar vörur.

160. gr. Vörur sem eru orðnar ónothæfar, spillast eða skemmast á þeim tíma sem þær eru geymdar í tollvörugeymslu

Vörur sem hafa orðið ónothæfar, skemmst eða skemmst vegna slyss eða ofbeldis á því tímabili sem þær eru geymdar í tollvörugeymslu, þegar þær eru settar undir tollmeðferðina sem tilkynnandi hefur valið, teljast vera fluttar inn á tollsvæðið. sambandsins í ónothæfu, skemmdu eða skemmdu ástandi.

161. gr. Loki og lok tollmeðferðar tollvörugeymslu

 1. Áður en tollmeðferð tollverslunarinnar, sem kveðið er á um í 157. grein þessara reglna, lýkur lýkur gildi þessa tollmeðferðar:
  1. setja vörur undir tollferli sem eiga við erlendar vörur með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í þessum reglum, að undanskildum tollferlinu við tollflutninga, nema annað sé mælt fyrir um í þessari málsgrein;
  2. endurupptöku tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæðinu, en aðgerðinni var frestað í samræmi við 3. mgr. 173. gr.
  3. endurupptöku tollmeðferðar fyrir vinnslu fyrir neyslu innanlands, en rekstri hennar var frestað í samræmi við 3. mgr. 197. gr.
  4. endurupptöku tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangs), en rekstri þess var frestað í samræmi við 3. mgr. 224. gr.
  5. setja vörur undir tollmeðferð tollflutninga, ef slíkar vörur eru settar undir þetta tollferli fyrir flutning frá yfirráðasvæði aðildarríkisins, sem tollayfirvöld hafa gert losun vara þegar þau eru sett undir tollmeðferð tollvörugeymslu, á yfirráðasvæði annars aðildarríkis;
  6. losun á vörum sem vistir í samræmi við 39. kafla þessara kóða;
  7. viðurkenning tollayfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð á staðreynd eyðileggingar og (eða) óafturkræft vörutap vegna slyss eða óviðráðanlegs hlutar eða staðreynd óafturkallanlegs taps á þessum vörum vegna náttúrulegs tap við venjulegar aðstæður flutninga (flutninga) og (eða) geymslu;
  8. þær aðstæður sem framkvæmdastjórnin ákvarðar og (eða) löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð, áður en varan er undir tollstjórn.
 2. Vörur sem settar eru undir tollferli skuldabréfa er hægt að setja undir tollferli í einni eða fleiri lotum.
 3. Vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslunnar í ósamsettri eða sundurleiddri mynd, þar með talið ófullnægjandi eða ófullnægjandi formi, má setja undir aðrar tollaferðir til að ljúka tollferli tollvörugeymslunnar með yfirlýsingu um vörukóða í samræmi við Vöruflokkun erlendrar atvinnustarfsemi sem samsvarar kóðavörum í fullri eða fullri mynd, þegar, í samræmi við vöruflokkun fyrir erlenda atvinnustarfsemi, er mögulegt að beita skýringum við XVI kafla vöruviðtals fyrir erlenda atvinnustarfsemi og ( eða) reglur um túlkun á vöruheiti erlendrar atvinnustarfsemi 2 (a), með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði:
  1. yfirlýsandi um vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu og vörur sem eru settar undir tollareglur til að ljúka tollferli tollvörugeymslu er sami aðilinn;
  2. vörur voru fluttar yfir tollmörk sambandsins innan ramma einna viðskipta;
  3. lögð fram ákvörðun um flokkun á vörum sem fluttar eru yfir tollamörk sambandsins í ósamsettri eða sundurleiddri mynd, þar með talin ófullnægjandi eða ófullkomin, í tilvikum sem framkvæmdastjórnin ákveður;
  4. önnur skilyrði sem framkvæmdastjórnin ákveður eru uppfyllt.
 4. Eftir að tollmeðferð tollvörugeymslunnar er lokið eru vörur fluttar frá tollvörugeymslunni eigi síðar en 5 virka daga frá þeim degi sem fylgir deginum þar sem þær kringumstæður koma upp sem kveðið er á um í 1. - 6. og 8. tölul. 1. mgr. þessarar greinar.
 5. Ef tollmeðferð tollvörugeymslunnar er ekki lokið í samræmi við 1. mgr. Þessarar greinar skal tollafgreiðslu tollvörugeymslunnar ljúka þegar tímabilin eru tilgreind í 1. og 2. mgr. 157. gr. Þessara kóða og slíkar vörur eru hafðar af tollayfirvöldum í samræmi við 51. kafla þessara kóða.
 6. Ef aðgerðirnar sem tilgreindar eru í annarri málsgrein 3. og 4. lið 157. gr. Þessara reglna hafa ekki verið framkvæmdar innan þeirra tímamarka sem tilgreind eru í þeim, er tollferli tollvörugeymslunnar lokið þegar þessum tímabilum lýkur og vörur eru vistaðar af tollayfirvöldum í samræmi við 51. kafla þessara kóða.

162. gr. Tilkoma og lok skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstök, undirboð, jöfnunargjöld vegna vara sem settar eru (settar) undir tollmeðferð tollvörugeymslu, frestur til greiðslu þeirra og útreikninga.

 1. Skylda til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem settar eru (settar) undir tollferli tollvörugeymslu myndast:
  1. frá yfirlýsingarmanninum - frá því að tollayfirvöld skráðu vöruyfirlýsinguna;
  2. frá eiganda tollvörugeymslunnar - frá því að vörunni er komið fyrir í tollvörugeymslunni.
 2. Skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem settar eru (settar) undir tollferli tollvörugeymslu er sagt upp af tilkynningaraðila þegar eftirfarandi aðstæður koma upp:
  1. staðsetning vöru í tollvörugeymslu;
  2. lokið tollferli tollvörugeymslunnar í samræmi við 161. grein þessara kóða, ef vöru var geymt ekki í tollvörugeymslunni, þar með talið að tollafgreiðslu tollverslunarinnar hafi verið lokið eftir að tilgreindar kringumstæður hafa komið fram í 1. tölulið 6. mgr. þessarar greinar.
  3. Skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem settar eru (settar) undir tollmeðferð tollvörugeymslu er sagt upp af eiganda tollvörugeymslu að lokinni tollmeðferð tollvörugeymsluna í samræmi við 161. grein þessara kóða, þar á meðal að lokinni tollmeðferð tollvörugeymslunnar eftir að þær kringumstæður hafa verið tilgreindar í 2. tölulið 6. mgr. þessarar greinar.
  4. Skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem settar eru (settar) undir tollmeðferð tollvörugeymslu er sagt upp fyrir þá sem tilgreindir eru í 2. og 3. mgr. Þessarar greinar, eftirfarandi aðstæður:
   1. staðsetning vöru sem tollafgreiðslu tollvörugeymslu hefur verið slitið samkvæmt tollmeðferð í samræmi við 7. mgr. 129. gr.
   2. uppfylla skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum sem reiknaðar eru og greiða í samræmi við 7. mgr. þessarar greinar;
   3. viðurkenning tollayfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð um eyðileggingu og (eða) óafturkallanlegt tap á erlendum vörum vegna slyss eða óviðráðanlegs hlutar, eða staðreynd óafturkallanlegs taps á þessum vörum sem afleiðing náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu, að undanskildum tilvikum þegar frestur til að greiða innflutning, fyrir slíka eyðingu eða óafturkræft tap í samræmi við þessa siðareglur að því er varðar þessar erlendu vörur. tollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollur er kominn;
   4. synjun um að losa vörur í samræmi við tollferli tollverslunar - í tengslum við skyldu til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla sem komu upp við skráningu yfirlýsingar um vörur;
   5. afturköllun yfirlýsingar um vörur í samræmi við 113. grein þessara kóða og (eða) niðurfellingu losunar vöru í samræmi við 4. mgr. 118. gr. þessara kóða - í tengslum við skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka , undirboð, jöfnunargjöld sem komu upp við skráningu yfirlýsingarinnar um vörur;
   6. upptöku eða umbreyting vöru í eignarhald (tekjur) aðildarríkis í samræmi við löggjöf þess aðildarríkis;
   7. kyrrsetning tollverslunar í samræmi við 51. kafla þessara kóða;
   8. vistun til tímabundinnar geymslu eða vistun undir einni af tollafgreiðslum vöru sem hald var lagt á eða handtekin við sannprófun glæpasagna, við málsmeðferð í sakamáli eða stjórnsýslubrotamáli (framkvæmd stjórnsýslumeðferðar) og um það ákvörðun var gert að skila þeim ef slíkum varningi var ekki sleppt áður.
  5. Skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart vörum sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu er háð ef þær kringumstæður koma fram sem eru tilgreindar í 6. mgr. Þessarar greinar.
  6. Ef eftirfarandi aðstæður eru, er gjalddagi greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunargjalda:
   1. hjá yfirlýsingunni:
    • ef vörutap tapast áður en það er sett í tollvörugeymslu, að undanskildum eyðileggingu og (eða) óafturkræft tap vegna slyss eða óviðráðanlegs tjóns eða óafturkræft tap vegna náttúrulegs taps við venjulegar flutningsaðstæður (flutningar) og (eða) geymsla, - dagur slíks tjóns, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagur vörunnar undir tollmeðferð tollvörugeymslunnar;
    • ef um er að ræða tjón eða flutning á vöru til annars manns áður en tollafgreiðslu tollvörugeymslunnar er lokið, ef vörugeymsla fór fram ekki í tollvörugeymslunni, að undanskildum eyðileggingu og (eða) óbætanlegu tapi vegna slys eða óviðráðanlegt tap eða óafturkræft tap vegna náttúrulegs taps við eðlilegar kringumstæður flutningur (flutningur) og (eða) geymsla, - dagur slíks taps eða flutnings, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagur staðsetningar vörur samkvæmt tollferli tollvörugeymslunnar;
    • ef um er að ræða útflutning á vörum utan geymslustaðar, ef vörugeymsla var ekki gerð í tollvörugeymslu í samræmi við 4. mgr. 155. gr. þessara reglna, - dagur slíkrar útflutnings og ef þessi dagur er ekki settur, - dagur vörunnar undir tollmeðferð tollvörugeymslunnar;
   2. hjá eiganda tollvörugeymslunnar:
    • ef um er að ræða vörutap, að undanskildri eyðileggingu og (eða) óafturkræfu tapi vegna slyss eða óviðráðanlegs tjóns eða óafturkræft tap vegna náttúrulegs taps við venjulegar geymsluskilyrði, - daginn sem vörutap tapast, og ef þetta dagur er ekki ákveðinn, - dagur vöru í tollvörugeymslu;
    • ef um er að ræða losun vöru úr tollvörugeymslunni án þess að leggja fram skjöl sem staðfesta að tollafgreiðslu tollverslunarinnar sé lokið - útgáfudagur vörunnar, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, dagur vörunnar settur kl. tollvörugeymslan.
  7. Þegar þær kringumstæður koma fram sem tilgreindar eru í 6. mgr. Þessarar greinar eru innflutningstollar, skatta, sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollur er greiddur eins og ef vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollvörugeymslu væru settar undir tollmeðferð fyrir losun til innanlandsneyslu án þess að tollfríðindi og fríðindi fyrir greiðslu innflutningstolla væru notuð og skatta.
   Við útreikning á innflutningstollum er sköttum, sérstökum, undirboðsgjöfum, jöfnunartollum, hlutföllum aðflutningsgjalda, skatta, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum beitt, í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsingar um vörur sem lagðar eru fyrir að setja vörur undir tollmeðferð tollvörugeymslu.
   Ef tollayfirvöld hafa ekki nákvæmar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að ákvarða tollverð vöru, tollgildi vörur eru ákvarðaðar á grundvelli þeirra upplýsinga sem tollayfirvöld hafa tiltækar.
  8. Þegar síðar er ákvarðað nákvæmar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að ákvarða tollverð vöru er tollverð vöru ákvarðað á grundvelli slíkra nákvæmra upplýsinga og ofgreitt og (eða) of innheimt magn af innflutningstollum, sköttum, sérstökum, gegn -afsláttur, jöfnunartollur er endurgreiddur (á móti) eða innheimta ógreiddra fjárhæða í samræmi við 10. og 11. kafla og 76. og 77. grein þessara kóða.
  9. Ef tollafgreiðslu tollverslunar er lokið í samræmi við 161. grein þessara kóða, eða staðsetning í samræmi við 7. mgr. 129. gr. Þessara kóða samkvæmt tollferlum sem gilda um erlendar vörur, eða tollgæslu slíkra vara yfirvöld í samræmi við 51. kafla þessara siðareglna eftir framkvæmdarskyldur til að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra (að öllu leyti eða að hluta) upphæð tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartollur greiddur og (eða) innheimtur í samræmi við þessa grein, er háð skilum (á móti) í samræmi við 10. kafla og 76. grein þessara kóða.