МЕНЮ

Ókeypis tollmeðferð vörugeymslu

211. gr. Innihald og beiting tollmeðferðar ókeypis vörugeymslu

 1. Tollmeðferð ókeypis vörugeymsla - tollferli sem beitt er á erlendar vörur og vörur sambandsins, samkvæmt því að slíkar vörur eru settar og notaðar í ókeypis vörugeymslu án þess að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, með skilyrðum fyrir setja vörur undir þetta tollferli og nota þær í samræmi við slíka tollmeðferð.
 2. Í ókeypis vörugeymslu er hægt að setja og nota vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu, svo og Sambandsvörurekki sett undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, og erlendar vörursett undir aðrar tollmeðferðir.
 3. Sambandsvörur eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu að eigin vali.
  Löggjöf aðildarríkis getur ákvarðað hvaða vöruflokka sambandsins er, fyrir staðsetningu í ókeypis vöruhúsi sem komið er á yfirráðasvæði þess aðildarríkis, háð lögbundinni staðsetningu samkvæmt tollmeðferð ókeypis vörugeymslu.
 4. Að því er varðar sambandsvörur sem eru í ókeypis vöruhúsi og eru ekki settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss er heimilt að framkvæma allar aðgerðir, þ.mt þær sem kveðið er á um í 1. mgr. 213. gr.
 5. Erlendar vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu halda stöðu erlendra vara og sambandsvörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss halda stöðu sambandsvara.
 6. Vörur framleiddar (mótteknar) úr sambandsvörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vöruhúss fá stöðu sambandsvara.
  Ef löggjöf aðildarríkjanna heimilar að setja og nota vörur sambandsins í ókeypis vörugeymslu sem ekki eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, þá eru framleiddar (mótteknar) vörur frá sambandsvörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vörugeymslu og sambandsvörur sem ekki eru settar undir tollfrjáls vöruhús, öðlast stöðu sambandsvara.
 7. Vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu og vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu og sambandsvörur (hér eftir - vörur unnar (mótteknar) úr erlendum vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss) öðlast stöðu erlendra vara nema það tilvik sem tilgreint er í annarri málsgrein þessarar ákvæðis.
  Ef vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss eru fluttar út frá tollsvæði sambandsins er staða slíkra vara ákvörðuð í samræmi við 218. grein þessara kóða.
 8. Ef tollgæsluyfirvöld geta ekki greint vörurnar í ókeypis vöruhúsi sem vörur sem voru á yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss fyrir stofnun þess, eða sem vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss eða framleiddar (mótteknar) í ókeypis vöruhúsi , þá teljast slíkar vörur í þeim tilgangi að flytja þær út frá yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss utan tollsvæðis sambandsins sem vörur sambandsins og í öðrum tilgangi - sem erlendar vörur sem fluttar eru inn á tollsvæði sambandsins.
 9. Þegar flutt er inn til tollsvæðis sambandsins þær vörur sem tilgreindar eru í 8. mgr. Þessarar greinar, sem áður hafa verið fluttar út frá tollsvæði sambandsins í samræmi við tollútflutningsferlið, er ekki hægt að beita tollferli endurinnflutnings á slíkar vörur.
 10. Erlendar vörur sem falla undir verndarráðstafanir innanlandsmarkaðar, settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu, verða að vera auðkenndar í vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu, til að flytja út slíkar vörur frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu til afgangs tollsvæðis sambandsins.
  Komi til þess að erlendar vörur sem falla undir verndarráðstafanir innanlandsmarkaðar, sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, eru notaðar til framleiðslu á vörum sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, en ekki er hægt að bera kennsl á þær í slíkum vörum, vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af slíkum erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu verða að vera fluttar út frá tollsvæði sambandsins.
 11. Eigandi ókeypis vöruhúss getur sett og (eða) notað vörur sambandsins á yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu án þess að setja þær undir tollferli ókeypis vörugeymslu, að teknu tilliti til 3. mgr. Þessarar greinar.
 12. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða lista yfir vörur og (eða) vöruflokka sem tollmeðferð ókeypis vöruhúss er ekki beitt fyrir.
  Í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna má ákvarða lista yfir erlendar vörur og (eða) flokka erlendra vara sem tollmeðferð ókeypis vörugeymslu er ekki beitt á yfirráðasvæði þess aðildarríkis.
 13. Hlutar, samsetningar, þing sem hægt er að bera kennsl á af tollyfirvöldum sem innifalin (innifalin) í samsetningu vöru sem lögð er undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu teljast í þeim tilgangi að flytja þau út frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu sem vörur sem settar eru samkvæmt tollferli ókeypis vörugeymslu, og í sambandi við ákvæði þessara kóða gilda.

212. gr. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og nota þær í samræmi við slíka tollmeðferð

 1. Skilyrðið fyrir því að setja vörur undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss er að farið sé að bönnum og takmörkunum gagnvart erlendum vörum í samræmi við 7. grein þessara kóða.
 2. Lýsingaraðili vöru sem er settur undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu getur verið sá sem er eigandi ókeypis vöruhúss og í þeim tilvikum sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð - einnig aðrir.
 3. Skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli ókeypis vöruhúss eru:
  1. staðsetning og staðsetning vöru sem er sett undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu á yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu á því tímabili sem hún er starfrækt, að teknu tilliti til 5. mgr. þessarar greinar og 5. mgr. 213. greinar þessara reglna;
  2. notkun vöru sem lögð er undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, af yfirlýsingunni sem setti þær undir slíka tollmeðferð eða af öðrum sem ákveðnir eru í samræmi við þennan kafla;
  3. fremja í tengslum við vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu, aðgerðir í samræmi við 213. grein þessara kóða.
 4. Þegar starfsemi frjálsa vörugeymslu lýkur verður að gæta skilyrða fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli ókeypis vörugeymslu, sem tilgreint er í 3. mgr. Þessarar greinar, þar til þessu tollferli er lokið eða þeim lýkur skv. með 3. mgr. 215. grein þessara kóða.
 5. Löggjöf aðildarríkjanna getur stofnað tilvik þegar vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss geta verið settar og staðsettar á yfirráðasvæði nokkurra ókeypis vöruhúsa, en eigandi þeirra er lögaðili sem er yfirlýsandi um vörur sem settar eru undir tollferli ókeypis vöruhúss, tilfelli flutninga slíkra vara og vara framleiddar (mótteknar) frá vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu milli slíkra vöruhúsa, svo og sérstöðu tollaðgerða í þessum tilvikum og sértækum tollum eftirlit í tengslum við slíkar vörur.

213. gr. Aðgerðir sem gripið er til í tengslum við vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og í tengslum við vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss.

 1. Að því er varðar vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur sem eru framleiddar (mótteknar) úr vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss eru eftirfarandi aðgerðir leyfðar á yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss:
  1. geymsla;
  2. aðgerðir til að hlaða (afferma) vörur og aðra flutninga sem tengjast geymslu;
  3. aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að tryggja öryggi vöru, svo og venjulegar aðgerðir til að undirbúa vörur fyrir flutning (flutning) og sölu, þar með talið að skipta um lotu, mynda sendingar, flokka, pökkun, umpökkun, merkingu, aðgerðir til að bæta viðskiptagæði;
  4. rekstur til vinnslu (vinnslu) á vörum, framleiðslu á vörum (þ.m.t. samsetning, sundur, uppsetning, mátun), viðgerðir eða viðhald á vörum, þar með talin á meðan erlendar vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss taka þátt eða auðvelda framleiðslu (móttöku) vöru, jafnvel þó að slíkar erlendar vörur séu neyttar (neyttar) að öllu leyti eða að hluta til í framleiðsluferli (móttöku) og (eða) eru ekki í vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymsla (hér eftir í þessum kafla - aðgerðir til vinnslu á vörum sem falla undir tollferli ókeypis vörugeymslu). Erlendar vörur sem taka þátt í eða auðvelda framleiðslu (móttöku) vöru þegar þær framkvæma aðgerðir til að vinna vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss eru ekki með vörur sem eru hjálpartæki í tækniferlinu (til dæmis búnaður, vélar , innréttingar);
  5. notkun (rekstur) búnaðar, véla og samsetninga, varahluta fyrir þá til að framkvæma aðgerðir til vinnslu á vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu, svo og aðrar aðgerðir sem tengjast rekstri og starfsemi ókeypis vöruhús;
  6. notkun vöru til byggingar iðnaðar fasteigna og viðbótarinnviða (hér eftir í þessum kafla - fasteignir) á yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss;
  7. sýnatökur og (eða) sýni af vörum í samræmi við 17. grein þessara kóða;
  8. aðrar aðgerðir sem komið er á fót með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð í samræmi við markmið um að búa til ókeypis vöruhús.
 2. Sú staðreynd að neysla vöru er að fullu eða að hluta, þar með talin þegar eyða (neyslu) í framleiðslu (móttöku) vöru, tryggja framleiðsluferli, viðhalda og reka búnað, vélar og samsetningar sem notaðar eru á yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss, svo og varðandi smíði fasteignahluta, er háð ígrundun í skýrslugerðinni sem lögð var fyrir tollayfirvöld í samræmi við 424. mgr. XNUMX. gr.
 3. Hægt er að draga úr skrá yfir aðgerðir í tengslum við vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, sem kveðið er á um í 1. mgr. Þessarar greinar, í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð þegar búið er til ókeypis vöruhús byggt á tilgangi sköpunar þess.
 4. Aðgerð aðgerða sem kveðið er á um í 1. - 3. og 5. tölulið 1. mgr. Þessarar greinar er aðeins leyfð af eiganda ókeypis vörugeymslu.
  Löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð getur ákvarðað aðra einstaklinga sem hafa rétt til að framkvæma þær aðgerðir sem tilgreindar eru í þessari málsgrein.
 5. Með leyfi tollayfirvalda er heimilt að flytja vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og (eða) vörur sem eru framleiddar (mótteknar) úr vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, frá yfirráðasvæði ókeypis vöruhús án þess að tollafgreiðslu ókeypis vöruhúss sé lokið í eftirfarandi tilvikum:
  1. tilgreindar vörur, sem eru búnaður eða aðrar grunnframleiðslustöðvar, teknar í notkun og notaðar af eiganda frígeymslu, eða hluta af tilgreindum grunnframleiðslustöðvum, eru fluttar út til annars tollsvæðis sambandsins til viðgerðar þeirra (að undanskildum endurbótum, nútímavæðingu), viðhaldi eða flutningi öðrum aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að viðhalda slíkum vörum í venjulegu (vinnandi) ástandi;
  2. tilgreindar vörur eru fluttar út til afgangs tollsvæðis sambandsins til að framkvæma aðgerðir vegna tækniprófana, rannsókna, prófana, sannprófana, þar með taldar þær sem framleiðsluferlið kveður á um, svo og til sýnis á þeim sem sýni;
  3. þessar vörur eru fluttar út á restina af yfirráðasvæði aðildarríkisins, á því yfirráðasvæði sem eigandi ókeypis vöruhússins er með í skrá yfir eigendur ókeypis vöruhúsa, til að framkvæma tollaðgerðir að lokinni tollmeðferð frígeymslan utan frígeymslunnar í tollayfirvöldum sem heimiluð eru í samræmi við löggjöf ríkisaðilans um tollreglugerð tollarekstur í sambandi við slíkar vörur;
  4. tilgreindar vörur eru fluttar út til vistunar og dvalar á yfirráðasvæði annars ókeypis vöruhúss í þeim tilvikum sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna í samræmi við 5. mgr. 212. gr.
 6. Vörurnar sem tilgreindar eru í 1. og 2. tölulið 5. mgr. Þessarar greinar eru háðar innflutningi á yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu áður en tímabilið sem tollayfirvöld settu út rann út, byggt á markmiðum og aðstæðum slíkrar starfsemi. Framlengja má tímabilið sem tollayfirvöld hafa sett fram með rökstuddri beiðni frá yfirlýsanda um þessar vörur.
  Að því er varðar vörurnar sem tilgreindar eru í 3. tölulið 5. mgr. Þessarar greinar verður tollaferli ókeypis vöruhúss að vera lokið áður en tímabilið sem tollayfirvöld ákveða rennur út. Framlengja má tímabilið sem tollayfirvöld hafa sett fram á rökstuddri beiðni frá yfirlýsingarmanni þessara vara.
  Vörurnar sem tilgreindar eru í 4. tölulið 5. mgr. Þessarar greinar verða að vera settar á yfirráðasvæði annars frígeymslu áður en tímabilið sem tollayfirvöld ákveða rennur út. Framlengja má tímabilið sem tollayfirvöld hafa sett fram á rökstuddri beiðni frá yfirlýsingarmanni þessara vara.
 7. Málsmeðferð fyrir útgáfu tollyfirvalda á leyfinu sem tilgreint er í 5. mgr. Þessarar greinar skal komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 8. Með tilliti til allrar eða hluta þeirra vara sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og (eða) vara sem er framleidd (móttekin) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, má gera viðskipti sem kveða á um flutning á réttindi á eignarhaldi, notkun og (eða) förgun þessara vara. Í þessu tilviki verður aðgerð tollmeðferðar ókeypis vörugeymslu að vera lokið með þeim hætti sem kveðið er á um í þessum reglum, nema í þeim tilvikum þegar, í samræmi við 9. mgr. Þessarar greinar, er heimilt að flytja tilgreindar vörur án þess að klára tollferli ókeypis vöruhúss.
 9. Það er heimilt að flytja vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu og (eða) vörur sem eru framleiddar (mótteknar) frá vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu án þess að ljúka tollferli ókeypis vörugeymslu í vörslu og ( eða) nota:
  1. til verktaka (undirverktaka) eða annars aðila sem mun vinna framkvæmdir og (eða) uppsetningarverkefni á yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu;
  2. til flutningsaðila fyrir flutning þeirra;
  3. einstaklinga sem munu sinna viðgerðum (að undanskildum meiri háttar viðgerðum, nútímavæðingu), viðhaldi og öðrum aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að viðhalda slíkum vörum í eðlilegu (vinnandi) ástandi;
  4. einstaklinga sem munu framkvæma aðgerðir við tækniprófanir, rannsóknir, prófanir, sannprófun á slíkum vörum, sem kveðið er á um í framleiðsluferlinu, svo og sýningu þeirra sem sýni;
  5. einstaklinga sem munu starfa í tengslum við vörur sem fluttar eru út frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu, í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 1. og 2. tölulið 5. mgr. þessarar greinar.
 10. Flutningur á vörum í eigu og (eða) notkun þeirra einstaklinga sem tilgreindir eru í 9. mgr. Þessarar greinar undanþegur ekki yfirlýsanda vöru sem sett er undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu frá því að virða skilyrði fyrir notkun vöru skv. tollferli ókeypis vörugeymslu sem kveðið er á um í þessum kafla.

214. Gr. Auðkenning erlendar vörur settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, í vörum framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir ókeypis tollmeðferð vörugeymslu

 1. Til að bera kennsl á erlendar vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu er hægt að nota eftirfarandi aðferðir í vörum sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss:
  1. að festa eiganda ókeypis vöruhúss eða tollayfirvalda innsigli, frímerki, stafrænar og aðrar merkingar á erlendar vörur sem settar eru undir tollferli ókeypis vörugeymslu;
  2. ítarleg lýsing, ljósmyndun, stærðarmynd af erlendum vörum;
  3. samanburður á fyrirfram völdum sýnum og (eða) sýnum af erlendum vörum og vörum framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum;
  4. notkun núverandi vörumerkinga, þar á meðal í formi raðnúmera;
  5. aðrar aðferðir sem hægt er að beita út frá eðli þeirra vara sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og aðgerðir sem unnar eru við vinnslu á vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, þar á meðal með því að skoða framlögð skjöl sem innihalda nákvæmar upplýsingar um notkun erlendra vara sem falla undir tollferli ókeypis vörugeymslu, í tæknilegu ferli til að framkvæma aðgerðir til vinnslu á vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu, svo og um tækni við framleiðslu þeirra, eða með því að hafa tolleftirlit meðan á starfsemi stendur fyrir vinnslu á vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss.
 2. Málsmeðferð til að bera kennsl á erlendar vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss í vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúsa er komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.

215. gr. Loki og lok tollmeðferðar ókeypis vöruhúss

 1. Tollferli ókeypis vörugeymslu verður að vera lokið í eftirfarandi tilvikum:
  1. lúkningu á starfsemi ókeypis vörugeymslu innan 6 mánaða frá lokadegi frírar vörugeymslu;
  2. útflutningur á vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu, nema hvað varðar útflutning slíkra vara:
   • í þeim tilgangi sem tilgreindur er í 5. mgr. 213. grein þessara kóða;
   • til greftrunar, hlutleysingar, nýtingar eða eyðileggingar á annan hátt í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna, ef slíkar vörur hafa misst neytendareignir sínar og eru óhæfar til notkunar í þeim búningi sem þær eru ætlaðar;
  3. flutningsaðili réttarins yfir vörslu, notkun og (eða) ráðstöfun á vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, til annar einstaklingur í samræmi við 10. mgr. þessarar greinar, nema flutningur á vörum í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 9. mgr. 213. gr.
 2. Að lokinni tollmeðferð ókeypis vöruhúss getur yfirlýsandi vöru verið sá sem var tilkynnandi um vörur þegar þær eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og ef kveðið er á um það í löggjöf aðildarríkisins Ríki um tollreglugerð, annar aðili.
 3. Þegar starfsemi ókeypis vörugeymslu lýkur er aðgerð tollmeðferðar ókeypis vörugeymslu lokið með því að setja undir tollferlið sem kveðið er á um í þessum kóðum, að undanskildum tollferli tollflutninga, vörur sem eru staðsettar í yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss, sett undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, vörur framleiddar (mótteknar) úr vörum, settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, að teknu tilliti til 4. og 5. mgr. þessarar greinar, eða lokið án þess að setja undir tollferli í samræmi við 7. og 9. lið þessarar greinar.
  Ef tollmeðferð ókeypis vöruhúss er ekki lokið í samræmi við fyrstu málsgrein þessarar málsgreinar, skulu áhrif þessarar tollmeðferðar ljúka við lok tímabilsins sem tilgreint er í 1. tölul. 1. mgr. Þessarar greinar og vörurnar eru kyrrsettar. af tollyfirvöldum í samræmi við 51. kafla þessara kóða.
 4. Fyrir útflutning á vörum frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu utan tollsvæðis sambandsins lýkur aðgerð tollmeðferðar ókeypis vörugeymslu með húsnæðinu:
  1. samkvæmt tollmeðferð við endurútflutning:
   • erlendar vörur sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu í óbreyttu ástandi, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytinga vegna náttúrulegs taps við venjulegar flutningsaðstæður (flutningur ) og (eða) geymsla;
   • vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vörugeymslu og ekki viðurkenndar sem sambandsvörur í samræmi við 218. grein þessara kóða;
  2. samkvæmt tollferlinu við útflutning:
   • Sambandsvörur settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss;
   • vörur gerðar (mótteknar) úr vörum sambandsins;
   • vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og viðurkenndar í samræmi við 218. grein þessara kóða sem sambandsvörur.
 5. Fyrir útflutning á vörum frá yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss til restar tollsvæðis sambandsins lýkur aðgerð tollmeðferðar ókeypis vörugeymslu með húsnæðinu:
  1. samkvæmt tollferlunum sem tilgreindir eru í 1., 4., 5., 7., 10. og 14.-16. tölulið 2. mgr. 127. gr. þessara kóða, erlendar vörur, sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu í óbreyttu ástandi, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytinga vegna náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu, og vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollinn málsmeðferð ókeypis vörugeymslu, að teknu tilliti til 6. mgr. þessarar greinar;
  2. samkvæmt tollmeðferð við endurinnflutning:
   • Sambandsvörur settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, sem héldust óbreyttar, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytingar vegna náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu;
   • vörur sem eru framleiddar (mótteknar) eingöngu úr vörum sambandsins sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, að lokinni ókeypis tollmeðferð fyrir vörugeymslu sambandsins.
 6. Ef samsetning vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu nær til erlendra vara sem falla undir verndarráðstafanir innri markaðarins, slíkar vörur til útflutnings frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu til annars má setja tollsvæði sambandsins undir tollmeðferðirnar sem tilgreindar eru í 1. og 7. tölulið 2. mgr. 127. gr. þessara kóða, með fyrirvara um að í þessum vörum séu auðkenndar erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu.
 7. Tollferli ókeypis vöruhúss er lokið án þess að setja það undir tollmeðferðir í því tilviki sem kveðið er á um í 9. mgr. Þessarar greinar, svo og í eftirfarandi tilvikum:
  1. vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, hafa misst neytendareignir sínar og orðið óhentugar til notkunar í þeim efnum sem þær eru ætlaðar til, eru fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu til að urða, hlutleysa, nýta eða eyðileggja á annan hátt í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna. Í þessu tilfelli lýkur aðgerð tollmeðferðar ókeypis vöruhúss í tengslum við hluta vöru sem er settur undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, sem samsvarar fjölda vöru sem grafinn er, gerður skaðlaus, fargað og (eða) eytt á annan hátt, og ákvarðað í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð;
  2. vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu eru eyðilagðar og (eða) óafturkræft týndar vegna slyss eða óviðráðanlegs tjóns eða týndust óafturkræft vegna náttúrulegs taps við eðlilegar flutningsskilyrði (flutninga) og (eða) geymslu og staðreynd slíkrar eyðileggingar eða óafturkallanlegs taps er viðurkennd af tollayfirvöldum í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 8. Málsmeðferð til að ljúka tollferli ókeypis vörugeymslu í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 7. mgr. Þessarar greinar skal komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 9. Þegar starfsemi ókeypis vörugeymslu lýkur, áhrif tollmeðferðar ókeypis vörugeymslu í tengslum við vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu og sem eru búnaður tekinn í notkun og notaður af eiganda ókeypis vörugeymslu , eða vörur sem eigandi ókeypis vörugeymslu notar til að búa til fasteignamuni á yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss og eru óaðskiljanlegur hluti slíkra fasteignamuna, fullunnin án þess að setja tilgreindar vörur undir tollferli á þann hátt sem mælt er fyrir um í löggjöf aðildarríkjanna.
  Þessar vörur öðlast stöðu sambandsvara frá þeim degi þegar tollferli ókeypis vöruhúss er lokið.
 10. Þegar yfirlýsingamaðurinn flytur réttindi til að hafa, nota og (eða) ráðstafa vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og (eða) vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss til annars einstaklingi, lýkur aðgerð tollmeðferðar ókeypis vöruhúss í samræmi við 1. tölulið 5. mgr. þessarar greinar.
 11. Frágangur tollmeðferðar ókeypis vöruhúss við skiptingu eiganda ókeypis vöruhúss fer fram í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.

216. gr. Tilkoma og lok skyldu til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem settar eru (settar) undir tollferli ókeypis vörugeymslu, frestur til að greiða þær og útreikningi

 1. Skylda til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem settar eru (settar) undir tollferli ókeypis vörugeymslu kemur frá tilkynningartækinu frá því að tollayfirvöld skrá skrá yfirlýsingu um vörur , og í tengslum við vörur sem tilkynntar eru um losun áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram, frá einstaklingi sem lagði fram umsókn um losun vöru áður en hann lagði fram yfirlýsingu um vörur - frá því að tollayfirvöld skráðu umsókn um losun vöru til framlagningu yfirlýsingar um vörur.
 2. Skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstök, undirboð, jöfnunartoll vegna erlendra vara sem settar eru (settar) undir tollferli ókeypis vörugeymslu er sagt upp af tilkynningaraðila við eftirfarandi aðstæður:
  1. lokið tollferli ókeypis vöruhúss í samræmi við 215. grein þessara kóða, þar á meðal eftir að þær kringumstæður hafa komið fram sem tilgreindar eru í 4. mgr. málsmeðferð við útflutning á vörum sem tilgreindar eru í fjórðu málsgrein 2. undirgreinar 4. mgr. 215. gr. XNUMX. gr.
  2. útflutningur frá tollsvæði sambandsins af vörum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 4. mgr. 215. mgr. XNUMX. gr. þessara kóða, sem falla undir tollmeðferð við útflutning;
  3. staðsetning vöru sem tollafgreiðslu ókeypis vörugeymslu hefur verið hætt við og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) úr vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, innan ramma beitingar slíkrar tollmeðferðar , sem hefur verið sagt upp, samkvæmt tollafgreiðslu í samræmi við 7. mgr. 129. gr.
  4. uppfylla skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum sem reiknaðar eru og greiða í samræmi við 5. mgr. þessarar greinar;
  5. viðurkenning tollayfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð á staðreynd eyðileggingar og (eða) óafturkallanlegt tap á erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) frá vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, vegna slyss eða ofbeldis eða vegna óafturkræfs taps á þessum vörum vegna náttúrulegs taps við eðlilegar flutningsaðstæður (flutningar) og (eða) geymslu, nema tilvik þegar fyrir slíka eyðingu eða óafturkræft tap í samræmi við þessa siðareglur í tengslum við þessar erlendu vörur, er frestur til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstök, undirboð, jöfnunartollur kominn;
  6. synjun um að losa vörur í samræmi við tollferli ókeypis vöruhúss - í tengslum við skyldu til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla sem komu upp við skráningu yfirlýsingar um vörur eða umsókn um losun á vörur áður en yfirlýsing er gerð fyrir vöru;
  7. afturköllun yfirlýsingar um vörur í samræmi við 113. grein þessara kóða og (eða) niðurfellingu losunar vöru í samræmi við 4. mgr. 118. gr. þessara kóða - í tengslum við skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka , undirboð, jöfnunargjöld sem komu upp við skráningu yfirlýsingarinnar um vörur;
  8. upptöku eða umbreyting vöru í eignarhald (tekjur) aðildarríkis í samræmi við löggjöf þess aðildarríkis;
  9. kyrrsetning tollverslunar í samræmi við 51. kafla þessara kóða;
  10. vistun til tímabundinnar geymslu eða vistun undir einni af tollafgreiðslum vöru sem hald var lagt á eða handtekin við sannprófun glæpasagna, við málsmeðferð í sakamáli eða stjórnsýslubrotamáli (framkvæmd stjórnsýslumeðferðar) og um það ákvörðun var gert að skila þeim ef slíkum varningi var ekki sleppt áður.
 3. Skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla er háð því að þær kringumstæður komi fram sem tilgreindar eru í 4. mgr. Þessarar greinar.
 4. Ef eftirfarandi aðstæður eru, er gjalddagi greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunargjalda:
  1. ef um er að ræða útflutning frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu erlendra vara sem falla undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, og (eða) vara framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, áður en tollmeðferð ókeypis vöruhúss fyrir slíkar vörur, eða án leyfis tollayfirvalda í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 5. mgr. 213. gr. þessara kóða, nema í þeim tilvikum þegar flytja má slíkar vörur frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu án að klára tollmeðferð ókeypis vöruhúss í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 2. tölulið 1. mgr. 215. gr. þessara reglna, - dagur flutnings af yfirráðasvæði ókeypis vöruhússins, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagurinn að upplýsa um slíka flutning af yfirráðasvæði ókeypis vöruhússins;
  2. ef flytja á erlendar vörur sem eru lagðar undir tollferli ókeypis vörugeymslu og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss til annars manns áður en tollafgreiðslu ókeypis vörugeymsla fyrir slíkar vörur, nema tilvik þar sem hægt er að flytja slíkar vörur í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 9. mgr. 213. gr. þessara kóða - dagur flutnings á vörum, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagur afhjúpunar staðreyndin af slíkum flutningi;
  3. ef ekki kemur til baka á yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu áður en tímabilið sem tollayfirvöld hafa ákveðið, í samræmi við 6. mgr. 213. mgr. 1. gr. þessara kóða, eru vörur fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss á tilvik sem tilgreind eru í 2. og 5. tölulið 213. mgr. 6. gr. siðareglna, - fyrningardagur þess tímabils sem tollayfirvöld hafa sett í samræmi við 213. mgr. XNUMX. mgr. XNUMX. gr.
  4. ef tollafgreiðslu ókeypis vöruhúss er ekki lokið áður en tímabilið sem tollayfirvöld hafa ákveðið, í samræmi við 6. mgr. 213. mgr. 3. gr. þessara kóða, að því er varðar vörur sem fluttar eru út frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu í tilvikið sem tilgreint er í 5. tölulið 213. mgr. XNUMX. gr. siðareglna, - daginn sem þetta tímabil rennur út;
  5. ef ekki er komið fyrir á yfirráðasvæði annars frígeymslu fyrir lok tímabilsins sem tollayfirvöld setja í samræmi við þrjú málsgrein 6. mgr. 213. gr. þessara kóða, vörur fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss á mál sem tilgreint er í 4. tölulið 5. mgr. 213. gr. þessara kóða - daginn sem rennur út tímabilið sem tollayfirvöld hafa ákveðið í samræmi við þriðju málsgrein 6. liðar 213. greinar þessara kóða;
  6. ef um er að ræða tap á erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og (eða) vörur unnar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, að undanskildum eyðileggingu og (eða) óafturkræft tap vegna til slyss eða óviðráðanlegs tjóns eða óafturkræft taps vegna náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður flutninga (flutninga) og (eða) geymslu, - dagur vörutaps og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagur dags afhjúpa staðreynd slíks taps;
  7. ef tollayfirvöld skila ekki skjölum sem staðfesta staðreynd um greftrun, hlutleysingu, nýtingu eða aðra eyðingu vöru sem tilgreind er í 2. mgr. 1. töluliðar 215. mgr. XNUMX. gr. - dagur útflutnings slíkra vara utan yfirráðasvæðis ókeypis vörugeymslu;
  8. komi til lokunar tollafgreiðslu við útflutning, í samræmi við þrjú málsgrein 5. mgr. 139. gr. þessara kóða, að því er varðar þær vörur sem tilgreindar eru í 2. mgr. 4. mgr. 215. mgr. 5. gr. fyrir lok tollmeðferðar við útflutning að því er varðar þessar vörur, sem á þeim tíma sem slík uppsögn er staðsett á yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu, - daginn eftir lok tímabilsins sem kveðið er á um í 139. mgr. XNUMX. mgr. XNUMX. grein þessara kóða.
 5. Ef aðstæðurnar sem tilgreindar eru í 4. mgr. Þessarar greinar áttu sér stað í tengslum við erlendar vörur sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss, aðflutningsgjöld, skatta, sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollur er greiddur eins og slíkar erlendar vörur væru settar undir tollferlið til losunar til neyslu innanlands án þess að tollfríðindir væru notaðar og ávinningur fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og skatta.
  Ef aðstæðurnar sem tilgreindar eru í 4. mgr. Þessarar greinar áttu sér stað í tengslum við vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og í slíkum vörum, í samræmi við 214. grein þessara kóða, erlendar vörur sem settar eru undir tollmeðferðin er auðkennd. frjálsa vörugeymsluaðferðin, innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar eru greiddir í tengslum við erlendar vörur sem eru settar undir ókeypis tollmeðferð vörugeymslu og notaðar til framleiðslu á framleiddum (mótteknum) vörum frá erlendum vörum sem settar eru undir ókeypis tollmeðferð vörugeymslu, eins og slíkar erlendar vörur væru settar undir tollmeðferðina til losunar til innanlandsneyslu án þess að tollfríðindum og ávinningi fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og skatta væri beitt.
  Í þeim tilvikum sem tilgreind eru í fyrstu og annarri málsgrein þessarar ákvæðis, til útreiknings á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum, hlutfalli aðflutningsgjalda, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum er beitt, gildir á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsingu fyrir vörur, lögð fyrir að setja vörur undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og í tengslum við vörur, sem losun hennar, þegar hún er sett undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, var gerð áður en yfirlýsingin um vörur var lögð fram - á skráningardegi tollayfirvalda um umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru var lögð fram.
 6. Ef aðstæðurnar sem tilgreindar eru í 4. mgr. Þessarar greinar áttu sér stað í tengslum við vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og í slíkum vörum í samræmi við 214. grein þessara kóða, erlendar vörur sem eru tollafgreiddar málsmeðferð ókeypis vöruhúss, innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar eru greiddir eins og ef slíkar vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vöruhúss voru settar undir tollferlið fyrir losun til neyslu innanlands án þess að tollfríðindum og ávinningi vegna greiðslu innflutningstolla og skatta sé beitt. Í þessu tilfelli eru innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar reiknaðir í samræmi við 7. og 12. kafla þessara kóða.
  Til að reikna út innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, tíðni innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla er beitt, gildi þann dag sem er skilafrestur til aðflutnings tollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar í tengslum við vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu. Ef til þess að ákvarða tollverð vöru, svo og til að reikna innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla, þarf að umreikna erlendan gjaldeyri í gjaldmiðil aðildarríkis, slík viðskipti er gert á því gengi sem gildir þann dag sem er gjalddagi aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunartolla í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar. Ef tollayfirvöld hafa ekki nákvæmar upplýsingar um vörurnar (eðli, nafn, magn, uppruni og (eða) tollgildi), grundvöllur útreiknings á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum sem greiða skal er ákvörðuð á grundvelli upplýsingatollsins og flokkun vöru fer fram með hliðsjón af 3. mgr. 20. gr.
  Ef vörukóði í samræmi við vöruheiti erlendrar efnahagsstarfsemi er ákvarðað á flokkunarstigi með fjölda stafa minna en 10:
  • við útreikning á innflutningstollum er hæsta hlutfall tollanna beitt sem samsvarar vörunum sem eru innifaldar í slíkum flokkun;
  • við útreikning skatta er hæsta hlutfall virðisaukaskatts beitt, hæsta hlutfall vörugjalda (vörugjald eða vörugjald) sem samsvarar vörum sem eru innifaldar í slíkum hópi, þar sem hæsta hlutfallið er tollanna er komið á;
  • við útreikning á sérstökum, undirboðstolli, jöfnunartolli, er hæsta hlutfall sérstaka, undirboðstolls, jöfnunartolls sem samsvarar vörunum sem eru innifalin í slíkum flokkun, að teknu tilliti til tíundu málsgreinar þessarar ákvæðis, beitt. Sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollur er reiknaður út frá uppruna vöru, staðfestur í samræmi við 4. kafla þessara kóða og (eða) aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að ákvarða tilgreind toll. Ef uppruni vöru og (eða) aðrar upplýsingar sem krafist er til að ákvarða tilgreinda tolla eru ekki staðfestar, eru sérstök, undirboðstollar, jöfnunartollar reiknaðir út frá hæstu hlutfalli sérstaks, undirboðs, jöfnunartolls sem var komið á fyrir vörur sömu kóða vöruheitanna um erlenda efnahagsstarfsemi ef flokkun vörunnar fer fram á 10 stiga stigi, eða þær vörur sem eru innifaldar í flokkuninni, ef vörukóðarnir í samræmi við vöruheitið fyrir erlenda atvinnustarfsemi eru ákvarðað á flokkunarstigi með fjölda stafa minna en 10.
   Þegar síðar eru nákvæmar upplýsingar um vörurnar, eru innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar reiknuð á grundvelli slíkra nákvæmra upplýsinga og endurgreiðsla (á móti) ofgreitt og (eða) of innheimt magn af innflutningi tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla eða innheimtu ógreiddra fjárhæða í samræmi við 10. og 11. kafla og 76. og 77. gr.
 7. Af fjárhæðum aðflutningsgjalda, skatta, sérstaks, undirboðs, jöfnunargjalda greiddra (innheimtra) í samræmi við 5. mgr. Þessarar greinar, eru vextir að greiða, eins og frestun á greiðslu þeirra hafi verið veitt miðað við þessar upphæðir frá dagsetningu vöru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu þann dag sem frestur til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla rennur út. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. grein þessara kóða.
 8. Ef tollafgreiðslu ókeypis vöruhúss er lokið, eða útflutningur frá tollsvæði sambandsins á vörum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 4. mgr. 215. mgr. 7. gr. Kóða þessara, sem falla undir tollmeðferð fyrir útflutning, eða setja vörur undir tollmeðferð í samræmi við 129. mgr. 51. gr. þessara kóða sem gilda um erlendar vörur, eða að tollayfirvöld hafa slíkar vörur í haldi í samræmi við 10. kafla þessara kóða eftir að skuldbindingarskyldu hefur verið fullnægt. tollar, skattar, sérstakir, undirboð, jöfnunartollar og (eða) innheimta þeirra (að öllu leyti eða að hluta) fjárhæð tolla, skatta, sérstök, undirboð, greiddur jöfnunartollur og (eða) innheimtur skv. með þessari grein eru endurgreiddar (á móti) í samræmi við 76. kafla og XNUMX. grein þessara kóða.

217. grein. Aðgerðir við útreikning og greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunartolla þegar vörur eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollinn málsmeðferð ókeypis vörugeymslu, samkvæmt sérstökum tollferlum

 1. Þegar erlendar vörur eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og ekki teknar til vinnslu á vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu á yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu, samkvæmt tollferlinu fyrir losun til neyslu innanlands fyrir reikna innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, taxta aðflutningsgjalda, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla er beitt, í raun á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsingar fyrir vörur sem sendar eru til að setja vörur undir tollferli ókeypis vörugeymslu og í tengslum við vörur, sem losun þeirra, þegar þær eru settar undir tollferli ókeypis vöruhússins, var gerð áður en yfirlýsingin um vöruna var lögð fram , - á degi skráningar tollayfirvalda á umsókn um losun vöru áður en yfirlýsingin um vöruna er lögð fram, nema í því tilviki sem tilgreint er í annarri málsgrein þessarar ákvæðis.
  Þegar sett er undir tollmeðferð fyrir losun til innanlandsneyslu búnaðar sem er settur undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, tekinn í notkun og notaður af eiganda ókeypis vöruhúss til að framkvæma þær aðgerðir sem kveðið er á um í 1. mgr. 213. gr. Kóða til að reikna út innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, taxta aðflutningsgjalda, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla er beitt, í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsing um vörur sem lagðar eru fyrir að setja búnað undir tollferlið til losunar til innanlandsneyslu.
 2. Þegar þær eru settar undir tollmeðferðirnar sem tilgreindar eru í 1., 5., 7., 10. og 14. tölulið 2. mgr. 127. gr. Þessara kóða, eru vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss:
  1. með fyrirvara um auðkenningu í tilgreindum vörum erlendra vara sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss, framkvæmt í samræmi við 214. grein þessara kóða, eru innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar reiknaðir miðað við til erlendra vara sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss og notaðar við framleiðslu á vörum, framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vöruhúsa. Á sama tíma, við útreikning á innflutningstollum, er sköttum, sérstökum, undirboðsgjöfum, jöfnunartollum, tíðni innflutningstolla, skatta, sérstökum, undirboðs-, jöfnunartollum beitt, gildir á degi dags skráning tollayfirvalda á yfirlýsingu fyrir vörur sem lagðar eru fyrir að setja vörur undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss., og í tengslum við vörur, sem losun hennar, þegar hún var sett undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, var gerð fyrir framlagning yfirlýsingar fyrir vörurnar, - á þeim degi sem tollayfirvöld skráðu umsóknina um losun vöru áður en yfirlýsingin um vöruna var lögð fram;
  2. í fjarveru á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsingu um vörur með tilliti til vara framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, auðkenni erlendra vara sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhús í vörum sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vöruhúss, framkvæmt í samræmi við 214. grein þessara kóða, eru innflutningstollar og skattar reiknaðir miðað við vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru samkvæmt tollferli ókeypis vörugeymslu. Á sama tíma, við útreikning á innflutningstollum og sköttum, er tolli aðflutningsgjalda og skatta beitt í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsinguna fyrir vörur sem lagðar eru fram til staðsetningar samkvæmt tollferlinu sem tilgreint er í 1., 5., 7., 10. og 14. töluliður 2. mgr. 127. gr. Í þessu tilfelli er grundvöllur fyrir útreikningi innflutningstolla á verðgildinu áætlað verðmæti vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vörugeymslu, en aðferðin til að ákvarða hvaða framkvæmdastjórnin hefur komið á.
 3. Að lokinni tollmeðferð ókeypis vörugeymslu með því að setja vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, undir tollferli í samræmi við 10. mgr. 215. gr. Þessara kóða, aðflutningsgjöld, skatta eru reiknuð miðað við vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss. Á sama tíma, til að reikna út innflutningstolla og skatta, er tolli aðflutningsgjalda og skatta beitt í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsinguna fyrir vörur sem eru lagðar fram til að setja vörur undir tollferlið sem tilgreint er í undirgreinum 1, 5, 7, 10 og 14 í 2. mgr. 127. gr.
 4. Ef til þess að reikna út aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 1. - 3. mgr. Þessarar greinar, er krafist að umreikna erlendan gjaldeyri í gjaldmiðil aðildarríkis, svo sem umreikningur er gerður á því gengi sem gildir þann dag sem gjaldskrá innflutningsgjalda, skatta, sérstaks, undirboðs, jöfnunargjalda, sem ákveðin eru í hverju tilviki fyrir sig.

218. grein. Ákvörðun um stöðu vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu.

 1. Ef vörur, sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum, sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, eru fluttar út frá tollsvæði sambandsins er staða slíkra vara ákvörðuð í samræmi við forsendur fyrir fullnægjandi vinnslu vöru, sem hægt er að koma fram í:
  1. að breyta vörukóðanum í samræmi við vöruheitið um erlenda efnahagsstarfsemi á vettvangi einhverra af fyrstu 4 stöfunum;
  2. breyting á verðmæti vöru þegar hlutfall kostnaðar efnanna sem notuð eru eða virðisaukinn nær fastri hlutdeild í verði lokaafurðarinnar (ad valorem hlutaregla);
  3. uppfyllingu nauðsynlegra skilyrða, frammistöðu framleiðslu og tækniaðgerða sem nægja til að viðurkenna vörur sem vörur sambandsins.
 2. Vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu í þeim tilgangi að flytja út frá tollsvæði sambandsins eru viðurkenndar sem vörur sambandsins, ef vegna framleiðsluaðgerða (móttöku) af vörum er eitt af eftirfarandi skilyrðum uppfyllt:
  1. var breyting á vörukóðanum í samræmi við vöruflokkun erlendrar atvinnustarfsemi á vettvangi einhverra af fyrstu 4 stöfunum, nema í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 3. mgr. þessarar greinar;
  2. hlutfall af verðmæti erlendra vara sem sett eru undir tollferli ókeypis vörugeymslu fer ekki yfir fastan hlut í verði lokaafurðarinnar, eða virðisaukinn nær föstum hlut í verði lokaafurðarinnar, nema tilvik sem tilgreind eru í 3. mgr. þessarar greinar;
  3. í sambandi við vörurnar hafa skilyrðin verið uppfyllt, framleiðslan og tækniaðgerðir hafa verið framkvæmdar, nægjanlegar til viðurkenningar á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vörugeymslu, vörur sambandsins, nema mál sem tilgreint er í fyrstu málsgrein 3. liðar þessarar greinar.
 3. Vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss eru ekki viðurkenndar sem vörur sambandsins ef aðeins þær aðgerðir hafa verið framkvæmdar með tilliti til slíkra vara sem uppfylla ekki skilyrði fyrir fullnægjandi vinnslu, óháð uppfyllingu annarra skilyrða.
  Breyting á kóða vöru í samræmi við vöruheiti erlendrar efnahagsstarfsemi á vettvangi einhverra af fyrstu 4 tölustöfunum og verðgildi hlutdeildarreglunnar er ekki beitt sem viðmið fyrir fullnægjandi vinnslu á vörum sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum tollferli ókeypis vörugeymslu, ef það er í tengslum við vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, skrá yfir skilyrði, framleiðslu og tækniaðgerðir sem nægja til viðurkenningar á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) frá erlendar vörur settar undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, vörur sambandsins.
 4. Listinn yfir skilyrði, framleiðslu og tækniaðgerðir, sem nægja til viðurkenningar á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, vöru sambandsins, svo og lista yfir aðgerðir sem árangur þeirra er uppfyllir ekki skilyrðin fyrir fullnægjandi vinnslu til að ákvarða stöðu framleiddra vara (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss eru ákvörðuð af framkvæmdastjórninni.
 5. Málsmeðferðin við notkun verðmæta hlutdeildarreglunnar sem viðmið fyrir fullnægjandi vinnslu á vörum sem eru framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss er ákvörðuð af framkvæmdastjórninni.
  Verðhlutfallsreglan er ekki notuð sem viðmið fyrir næga vinnslu þegar viðgerðaraðgerðir eru gerðar fyrir vörur sambandsins sem falla undir tollferli ókeypis vöruhúss.
 6. Staða vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis vöruhúss er ákvarðað af viðurkenndum ríkisaðilum eða viðurkenndum samtökum aðildarríkis.
 7. Sem skjal sem staðfestir stöðu vöru sem er framleidd (móttekin) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli ókeypis vöruhúss, gefur viðurkennd ríkisstofnun eða viðurkennd samtök aðildarríkis álit um viðurkenningu á vörum framleiddar (mótteknar) frá erlendar vörur settar undir tollmeðferð ókeypis vöruhús, vörur Sambandsins eða niðurstaða um viðurkenningu á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu, þar sem þær eru ekki vörur Sambandsins. Form framkvæmdastjórnarinnar ákvarðar form þessara niðurstaðna, uppbyggingu og snið slíkra niðurstaðna í formi rafrænna skjala, aðferð til að fylla þær út, svo og málsmeðferð við útgáfu þeirra og beitingu.
 8. Í fjarveru, niðurfellingu eða ógildingu skjals sem staðfestir stöðu vöru sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, slíkra vara, að lokinni tollmeðferð ókeypis vöruhúss til að flytja þær út frá tollsvæði sambandsins, skal líta á sem vörur sambandsins. og í öðrum tilgangi - sem erlendar vörur.