МЕНЮ

Tollferli ókeypis tollsvæðis

201. gr. Innihald og beiting tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins

 1. Tollmeðferð frítt tollsvæði - tollferli sem beitt er fyrir erlendar vörur og vörur sambandsins, í samræmi við það sem slíkar vörur eru settar og notaðar á yfirráðasvæðinu FEZ eða hluta þess án þess að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, með þeim skilyrðum að setja vörur undir þessa tollmeðferð og nota þær í samræmi við slíka tollmeðferð.
 2. Vörurnar sem ætlaðar eru til staðsetningar og (eða) notkunar íbúa (þátttakendur, viðfangsefni) FEZ á yfirráðasvæði FEZ í því skyni að stunda frumkvöðla- og aðra starfsemi íbúa (þátttakendur, viðfangsefni) FEZ í samræmi við samninginn (samningur) um framkvæmdina eru settir undir tollferli frjálsa tollsvæðisins. (stunda) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samningur um skilyrði starfseminnar í FEZ, fjárfestingaryfirlýsing, frumkvöðlaáætlun), nema að öðru leyti komið á fót með löggjöf aðildarríkis í tengslum við vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis til að koma fyrir og (eða) nota þær á svæðunum aðskildar FEZ-stofnanir sem eru búnar til á yfirráðasvæði slíks aðildarríkis.
 3. Vörurnar sem tilgreindar eru í 2. mgr. Þessarar greinar, sem eru vörur Sambandsins, að undanskildum þeim sem fluttir eru inn til að koma fyrir og (eða) nota á yfirráðasvæði hafnar FEZ eða flutningsstefnu FEZ, eru settar undir tollmeðferð a frjálsa tollsvæði að eigin vali íbúa (þátttakandi, háð) FEZ, ef löggjöf aðildarríkisins á yfirráðasvæði FEZ var stofnuð, hefur ekki verið staðfest að þessi Sambandsvörur eru háðir tollafgreiðslu á frjálsa tollsvæðinu án árangurs.
 4. Samkvæmt tollferli frítt tollsvæðis er varningi komið fyrir sem er ætlað til staðsetningar á yfirráðasvæði hafnar FEZ eða flutningafyrirtækis FEZ af einstaklingum sem eru ekki íbúar (þátttakendur, aðilar) í FEZ eða flutningafyrirtæki FEZ og hver hafa gert samning við íbúa (þátttakendur, aðilar) í FEZ-höfn eða flutningafyrirtæki FEZ um þjónustu við vörugeymslu (geymslu) á vörum, fermingu (losun) á vörum og annarri farmrekstri sem tengist geymslu, sem og að tryggja öryggi vöru og undirbúningur vöru fyrir flutning (flutningur), þ.mt að skipta um lotu, mynda sendingar, flokka, pakka, endurpökkun, merkingu (hér á eftir í þessum kafla - samningur um veitingu þjónustu), að því tilskildu að aðgerðirnar sem framkvæmdar eru með vörur við veitingu slíkrar þjónustu breytir ekki eiginleikum vöru sem tengist breytingu á kóðanum í samræmi við vöruheiti erlendrar atvinnustarfsemi.
 5. Að því er varðar vörur Sambandsins sem eru staðsettar á yfirráðasvæði FEZ og ekki falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins eru allar aðgerðir leyfðar, þ.mt þær sem kveðið er á um í 1. mgr. 205. gr.
 6. Passa ekki undir tollferli frjálsa tollsvæðisins farartækiað flytja vöru, farþega og (eða) farangur til yfirráðasvæðis FEZ og (eða) flytja vöru frá yfirráðasvæði slíkrar FEZ, svo og vistirá slíkum farartækjum.
 7. Erlendar vörursettar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis halda stöðu erlendra vara og sambandsvörur sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða halda stöðu vöru sambandsins.
 8. Vörur framleiddar (mótteknar) úr sambandsvörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis, svo og vörur framleiddar (mótteknar) úr sambandsvörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða og sambandsvörur sem ekki eru felldar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, öðlast stöðu vöru sambandsins.
 9. Vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins og vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins og vöru sambandsins (hér eftir í þessum kafla - framleiddar vörur ( mótteknar) frá erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis) öðlast stöðu erlendra vara, að teknu tilliti til annarrar málsgreinar þessarar málsgreinar.
  Ef vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða eru fluttar út frá tollsvæði sambandsins er staða slíkra vara ákvörðuð í samræmi við 210. grein þessara kóða.
 10. Ef vörurnar sem eru staðsettar á yfirráðasvæði FEZ geta ekki verið auðkenndar af tollayfirvöldum sem vörur sem voru á yfirráðasvæði FEZ fyrir stofnun þess, eða sem vörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði FEZ eða framleiddar (mótteknar) á yfirráðasvæði FEZ FEZ, þá teljast slíkar vörur í þeim tilgangi að flytja þær út frá yfirráðasvæði FEZ utan tollsvæðis sambandsins sem vörur sambandsins og í öðrum tilgangi - sem erlendar vörur sem fluttar eru inn á tollsvæði sambandsins.
 11. Þegar flutt er inn til tollsvæðis sambandsins þær vörur sem tilgreindar eru í 10. mgr. Þessarar greinar, sem áður hafa verið fluttar út frá yfirráðasvæði FEZ utan tollsvæðis sambandsins, er tollferli við endurinnflutning ekki beitt á slíkar vörur.
 12. Erlendar vörur sem falla undir verndarráðstafanir innri markaðarins, settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, verða að vera auðkenndar í vörunum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins til útflutnings slíkra vara frá yfirráðasvæði FEZ til annars hluta tollsvæðis sambandsins.
  Komi til þess að erlendar vörur sem falla undir verndarráðstafanir innanlandsmarkaðar, sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, eru notaðar til framleiðslu á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsu tollanna svæði, en ekki er hægt að bera kennsl á þær í slíkum vörum, vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af slíkum erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða verða að vera fluttar út frá tollsvæði sambandsins.
 13. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða lista yfir vörur og (eða) vöruflokka sem ekki eru háðar tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins.
  Í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna má skrá yfir vörur og (eða) vöruflokka sem ekki eru háðar tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðis í FEZ sem eru búnar til (búnar til) á yfirráðasvæði þessara ríkja stofnað.
 14. Hlutar, þættir, einingar sem tollayfirvöld geta auðkennt sem meðtaldar (innifalnar) í samsetningu vara sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins teljast í þeim tilgangi að flytja þær út frá yfirráðasvæði FEZ sem vörur sem settar eru samkvæmt tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og í ákvæðum þessara kóða gilda um þau.
 15. Löggjöf aðildarríkis getur staðfest að 3. mgr. 205. gr., 1. og 2. mgr. 1. mgr. 207. gr. Þessara kóða, eigi ekki við um FEZ, en mörk þess falla að öllu leyti eða að hluta saman við hluta tollgæslu landamæra sambandið stofnað á yfirráðasvæði slíks aðildarríkis.

202. gr. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollferli frítt tollsvæðis og nota þær í samræmi við slíka tollmeðferð

 1. Skilyrðin fyrir því að setja vörur undir tollferli ókeypis tollsvæðis eru:
  1. vörur eru ætlaðar til vistunar og (eða) notkunar íbúa (þátttakenda, viðfangsefna) FEZ á yfirráðasvæði FEZ í því skyni að stunda frumkvöðla- og aðra starfsemi íbúa (þátttakendur, viðfangsefni) FEZ í samræmi við samninginn (samkomulag) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samningur um skilyrði starfsemi í FEZ, fjárfestingaryfirlýsing, frumkvöðlaáætlun), nema annað sé komið á fót með löggjöf aðildarríkis skv. með 2. mgr. 201. gr. þessara reglna um staðsetningu og (eða) notkun á yfirráðasvæðum einstakra FEZs sem eru búnar til á yfirráðasvæði slíks aðildarríkis;
  2. vörur eru ætlaðar til staðsetningar á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ af einstaklingum sem eru ekki íbúar (þátttakendur, aðilar) í höfninni FEZ eða flutninga FEZ og sem hafa gert þjónustusamning við íbúa (þátttakendur, aðilar) í höfn FEZ eða flutninga FEZ, að því tilskildu að aðgerðir sem framkvæmdar eru með vörur við veitingu slíkrar þjónustu breyti ekki einkennum vöru sem tengist breytingu á kóðanum í samræmi við vöruheitið um erlenda efnahagsstarfsemi;
  3. samræmi við bönn og takmarkanir í tengslum við erlendar vörur í samræmi við 7. grein þessara kóða.
 2. Yfirlýsingar um vörur, sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, geta verið einstaklingar sem eru íbúar (þátttakendur, þegnar) FEZ, á yfirráðasvæði þessarar vöru munu vera og í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 3. og 4. mgr. þessarar greinar, einnig aðrir aðilar sem tilgreindir eru í 3. mgr. þessarar greinar eða eins og þeir eru ákvarðaðir af framkvæmdastjórninni í samræmi við 4. mgr. þessarar greinar.
 3. Yfirlýsingar um vörurnar sem tilgreindar eru í 2. tölulið 1. mgr. Þessarar greinar, fluttar inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningastjórnunar FEZ eða fluttar út frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningastarfsemi FEZ til annars af tollsvæði sambandsins eða víðar. , geta verið þeir einstaklingar sem tilgreindir eru í 1. tölul. og þriðji málsgrein 2. undirgreinar 1. mgr. 83. gr. þessara kóða, á grundvelli þjónustusamnings.
 4. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða einstaklinga í aðildarríkjunum sem eru ekki íbúar (þátttakendur, þegnar) FEZ og þau tilvik þegar þessir aðilar geta komið fram sem yfirlýsingar um vörur sem falla undir tollferli frjálsa tollsvæðisins.
 5. Skilyrðin fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli frjálsa tollsvæðisins eru:
  1. staðsetning og staðsetning vöru sem er sett undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ á starfstímabili FEZ eða gildistímabil tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ eða þar til viðkomandi missir stöðu íbúa (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ, að teknu tilliti til 4. mgr. 205. greinar þessara reglna;
  2. notkun vöru sem er sett undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ í samræmi við:
   • samningur (samningur) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samningur um skilyrði starfseminnar í FEZ, fjárfestingaryfirlýsing, frumkvöðlaáætlun) eða þau markmið sem sett eru með löggjöf aðildarríkis í samræmi við 2. mgr. 201. gr. þessara kóða;
   • samningur um veitingu þjónustu sem gerður er milli manns sem ekki er heimilisfastur (þátttakandi, aðili) í FEZ-höfninni eða flutningafyrirtæki FEZ og íbúi (þátttakandi, eining) í FEZ-höfninni eða flutningafyrirtæki FEZ, ef varningi er komið fyrir samkvæmt tollferli frítt tollsvæðis á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ til að veita slíka þjónustu;
  3. staðsetning og notkun vöru sem er sett undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ, framkvæmd af:
   • yfirlýsandi slíkra vara eða annarra einstaklinga sem ákveðnir eru í þessum kóðum eða ákvarðaðir með löggjöf aðildarríkjanna í samræmi við þessa kóða;
   • íbúi (þátttakandi, viðfangsefni) hafnar FEZ eða flutningafyrirtækis FEZ, ef hann geymir vörur samkvæmt þjónustusamningi og er ekki yfirlýsandi um slíkar vörur;
  4. þóknun að því er varðar vörur sem falla undir tollmeðferð frítt tollsvæðis, aðgerðir í samræmi við 205. grein þessara kóða.
 6. Þegar starfssemi FEZ er hætt eða ákvörðun um að hætta notkun tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ, eða ef maður missir stöðu íbúa (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ, verður að uppfylla skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli frjálsa tollsvæðisins, sem tilgreint er í 5. mgr. þessarar greinar, þar til þessu tollferli er lokið eða þeim lokið í samræmi við 3. og 4. mgr. 207. gr. þessa kóða.
 7. Ef íbúi (þátttakandi, viðfangsefni) í FEZ-höfn eða flutningsaðili FEZ sér um geymslu á vörum, en yfirlýsingarmaðurinn sem hann er ekki, samkvæmt þjónustusamningi, verður hann að fara eftir notkunarskilmálum vörunnar í samræmi við tollferli frjálsa tollsvæðisins.

203. grein. Svæði FEZ og tollareksturflutt á yfirráðasvæði FEZ

 1. Yfirráðasvæði FEZ er tollgæslusvæði.
  Löggjöf aðildarríkis getur ákvarðað að yfirráðasvæði einstakra FEZs sem eru búin til á yfirráðasvæði slíks aðildarríkis séu ekki svæði tollgæslu.
 2. Yfirráðasvæði FEZ verður að vera búið til tollgæslu.
  Kröfur um fyrirkomulag yfirráðasvæðis FEZ, þar með talið kröfur um girðingar og útbúnað jaðar slíks landsvæðis með myndbandseftirlitskerfi, eru settar í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna.
  Að tryggja aðgangsstýringu á yfirráðasvæði FEZ, þar á meðal að ákvarða málsmeðferð fyrir aðgang fólks að slíku landsvæði, fer fram í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna.
 3. Tollstarfsemi í tengslum við vörur sem eru settar á yfirráðasvæði FEZ fara fram í samræmi við þessa siðareglur að teknu tilliti til sérstöðu sem kveðið er á um í þessari grein.
 4. Innflutningur á vörum inn á yfirráðasvæði FEZ, að undanskildri höfninni FEZ og flutningastarfsemi FEZ, fer fram með tilkynningu frá tollayfirvöldum um slíkan innflutning og útflutningur á vörum frá yfirráðasvæði FEZ fer fram út með leyfi tollyfirvalda.
  Innflutningur á vörum inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ fer fram með leyfi tollyfirvalda.
  Með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð er heimilt að koma á málsmeðferð við framlagningu áðurnefndrar tilkynningar og útgáfu nefndra leyfa, svo og form slíkrar tilkynningar og leyfa.
  Þegar vörur fara frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningastjórnun FEZ, settar utan yfirráðasvæða slíkra FEZ undir tollferli við útflutning, tollferli við endurútflutning, tollferli við vinnslu utan tollsvæðis, tollferli fyrir tímabundinn útflutning, sérstakt tollmeðferð, heimilisfastur (þátttakandi, viðfangsefni) hafnarinnar FEZ eða flutningsaðili FEZ leggur fyrir tollayfirvöld flutningsgögn (flutning), sem staðfestir að losunarstaður (höfn, flugvöllur) er staður utan tollsvæðis sambandsins.
  Löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð getur komið á annarri málsmeðferð en kveðið er á um í þessari málsgrein varðandi innflutning á vörum til yfirráðasvæðis FEZ og útflutnings vöru frá yfirráðasvæði FEZ.
 5. Þegar flutt er inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningsstofnun FEZ að því er varðar vörur sem ekki eru háðar tollskýrslu í samræmi við 4. mgr. 204. gr. Þessara kóða, aðeins tollaðgerðir sem tengjast komu vöru til tollsvæðis Sambandsins, sem kveðið er á um í 1. til 5. mgr. 88. gr. Þessara kóða, eru framkvæmdar ...
 6. Tollayfirvöld hefur rétt til að bera kennsl á vörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði FEZ. Málsmeðferð tollyfirvalda til að bera kennsl á vörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði FEZ er komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 7. Yfirlýsing heldur skrár yfir vörur sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og leggur fram skýrslur um slíkar vörur til tollayfirvalda í aðildarríkinu um landsvæði sem FEZ var stofnað af.
  Allar breytingar sem eiga sér stað við vörur sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins eru háðar ígrundun í bókhaldsgögnum.
  Málsmeðferð við að halda skrár yfir vörur sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð fyrir frjálsa tollsvæðið, svo og málsmeðferð við að skila skýrslum um slíkar vörur til tollsins stjórnvald skal komið á fót í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.

204. gr. Sérkenni þess að setja vörur undir tollmeðferð frítt tollsvæðis vöru sem flutt er inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningsstofnunar FEZ

 1. Vörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningastjórnun FEZ eru taldar falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins frá þeim degi sem þær eru fluttar inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagningar FEZ, að undanskildum vörum sem, í samræmi við 3. mgr. þessarar greinar, eru ekki háðar tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins.
 2. Ákvæði 1. mgr. Þessarar greinar eiga ekki við um alþjóðlega póstsendingu og vörur sem sendar eru í alþjóðlegum pósti, fluttar inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ. Tollarekstur í tengslum við slíkar alþjóðlegar póstsendingar og vörur sem sendar eru í alþjóðlegum póstsendingum eru framkvæmdar á þeim stað (stofnun) alþjóðlegs póstmiðlunar sem staðsett er á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagningar FEZ, í samræmi við þessa kóða.
 3. Eru ekki háðir tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins:
  1. ökutæki til millilandaflutningaflutt inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagningar FEZ og flutt út frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagningar FEZ í tengslum við millilandaflutninga á vörum með þessum ökutækjum, svo og ökutæki sem flutt eru inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningstæki FEZ og flutt út frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ FEZ sem annast vöruflutninga um tollsvæði sambandsins án þess að yfirgefa þetta landsvæði;
  2. Sambandsvörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði FEZ-hafnarinnar eða fluttar út frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ til afgangs tollsvæðis sambandsins af stjórnsýslu hafnarinnar, ánahafnarinnar, flugvallarins, svo og erlendra aðila (þátttakendur) , viðfangsefni) FEZ og starfa í sjóhöfn, ána höfn, flugvallarstarfseminni til að tryggja öryggi siglinga, öryggi flugvéla, öryggi rekstrar innviða aðstöðu í höfninni, árhöfninni, flugvellinum eða öðrum aðgerðum sem tengjast að framkvæmd starfsemi í sjóhöfn, ána höfn, flugvelli;
  3. Sambandsvörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagningar FEZ eða fluttar út frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagningar FEZ til afgangs tollsvæðis sambandsins af stjórn hafnarinnar FEZ eða skipulagsfræðilegrar FEZ, sem tengjast rekstrinum þessara FEZs;
  4. vörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagðar FEZ og settar utan hennar fyrir slíkan innflutning samkvæmt tollferlinu til vinnslu utan tollsvæðisins, tollferlið fyrir tímabundinn útflutning, tollferlið fyrir endurútflutning, sérstakur tollur málsmeðferð;
  5. vörur fluttar inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagðar FEZ og settar utan hennar fyrir slíkan innflutning samkvæmt tollmeðferð við útflutning eða tollmeðferð fyrir tollflutninga, í þeim tilvikum sem koma fram með löggjöf aðildarríkjanna;
  6. fiskiskipaflota sem flutt eru inn á yfirráðasvæði FEZ-hafnarinnar og flutt út frá yfirráðasvæði FEZ-hafnarinnar í tengslum við losun afla af líffræðilegum auðlindum í vatni, fiski og (eða) öðrum afurðum sem framleiddar eru úr líffræðilegum auðlindum vatns á þessum skipum , og (eða) í þeim tilgangi að hlaða um borð slíkum vöruskipum sem eru vistir;
  7. birgðir fluttar af ökutækjum sem tilgreind eru í 1. og 6. tölulið þessarar málsgreinar.
 4. Vörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða logistísk FEZ eru ekki háðar tollyfirlýsingu, nema í þeim tilvikum sem koma fram í XNUMX. mgr. Þessarar málsgreinar og löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð í samræmi við þrjú málsgrein þessarar málsgreinar.
  Vörur sem fluttar eru inn af íbúum (þátttakendur, aðilar) FEZ til byggingar, uppbyggingar á innviðum aðstöðu í höfninni, ána höfninni, flugvellinum sem staðsettur er á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ, eða innviða aðstöðu flutningsstofnunar FEZ eru tollskyldir yfirlýsing.
  Löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð getur komið í ljós önnur tilvik þegar vörur sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði FEZ-hafnar eða logistic FEZ eru tollskyldar, svo og frestur til að skila tollskýrslu fyrir tollskylda vöru.

205. gr. Aðgerðir sem gripið er til í tengslum við vörur sem falla undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og í tengslum við vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða.

 1. Að því er varðar vörur sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og (eða) vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, er öll starfsemi leyfð á yfirráðasvæði FEZ, þ.m.t.
  1. geymsla;
  2. aðgerðir til að hlaða (afferma) vörur og aðra flutninga sem tengjast geymslu;
  3. aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að tryggja öryggi vöru, svo og venjulegar aðgerðir til að undirbúa vörur fyrir flutning (flutningur), þ.mt að skipta um lotu, mynda sendingar, flokka, pakka, endurpökkun, merkingu, aðgerðir til að bæta viðskiptagæði;
  4. aðgerðir til vinnslu (vinnslu) vöru, framleiðslu á vörum (þ.m.t. samsetning, sundur, uppsetning, mátun), viðgerðir eða viðhald á vörum, þar á meðal sem erlendar vörur sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis taka þátt eða leggja sitt af mörkum við framleiðslu (móttöku) vöru, jafnvel þó að slíkar erlendar vörur séu að fullu eða að hluta neyttar (neyttar) í framleiðsluferli (móttöku) og (eða) eru ekki í vörum sem eru framleiddar (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollinn málsmeðferð frítt tollsvæðis (hér eftir í þessum kafla - aðgerðir til vinnslu á vörum sem falla undir tollferli frjálsa tollsvæðisins). Erlendar vörur sem taka þátt í eða auðvelda framleiðslu (móttöku) á vörum við vinnslu til vinnslu á vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis taka ekki til vara sem er hjálpartæki í tækniferlinu, til dæmis, búnaður, vélar, innréttingar;
  5. neysla á öðrum vörum en neysla (neysla) á vörum þegar unnið er að vinnslu á vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða sem tilgreindar eru í 4. tölulið þessarar málsgreinar, í tilvikum sem framkvæmdastjórnin ákveður; (sjá ákvörðun ráðs evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 88 dagsett 20.12.2017)
  6. sýnatökur og (eða) sýni af vörum í samræmi við 17. grein þessara kóða.
 2. Sú staðreynd að neysla vöru er að fullu eða að hluta, þar með talin þegar eyða (neyslu) í framleiðslu (móttöku) vöru, búa til fasteignamuni á yfirráðasvæði FEZ, tryggja framleiðsluferli, viðhalda og reka búnað, vélar og einingar sem notaðar eru á yfirráðasvæði FEZ, er velt fyrir sér í skýrslugerðinni sem lögð er fyrir tollayfirvöld í samræmi við 7. mgr. 203. greinar þessara kóða.
 3. Að því er varðar vörur sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins og (eða) vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, er það heimilt að framkvæma þær aðgerðir sem tilgreindar eru í 1. mgr. grein um yfirráðasvæði FEZ, ef slíkar aðgerðir eru í samræmi við skilmála samningsins (samningur) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samningur um skilyrði starfsemi í FEZ, fjárfestingaryfirlýsing, frumkvöðlastarf forrit).
 4. Með leyfi tollayfirvalda er heimilt að flytja vörur sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) úr vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða frá yfirráðasvæði FEZ án þess að ljúka tollferli frítt tollsvæðis í eftirfarandi tilvikum:
  1. tilgreindar vörur, sem eru búnaður, aðrar helstu framleiðslueignir, teknar í notkun og notaðar af íbúanum (þátttakandi, háð) FEZ, eða hluta tilgreindra aðalframleiðslueigna, eru fluttar út á restina af tollsvæði Stéttarfélag vegna viðgerða þeirra (að undanskildum endurbótum, nútímavæðingu), viðhaldi eða öðrum aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að viðhalda slíkum vörum í eðlilegu (vinnandi) ástandi;
  2. tilgreindar vörur eru fluttar út til afgangs tollsvæðis sambandsins til að framkvæma aðgerðir vegna tækniprófana, rannsókna, prófana, sannprófana, þar með taldar þær sem framleiðsluferlið kveður á um, svo og til sýnis á þeim sem sýni;
  3. Þessar vörur eru fluttar út á restina af yfirráðasvæði aðildarríkisins, á því yfirráðasvæði sem FEZ var stofnað til, í því skyni að framkvæma tollaðgerðir að lokinni tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins hjá tollayfirvöldum sem hafa heimild, skv. með löggjöf aðildarríkisins um tollreglugerð, til að framkvæma tollaðgerðir að því er varðar slíkar vörur;
  4. Þessar vörur eru fluttar út á restina af yfirráðasvæði aðildarríkisins, á yfirráðasvæði sem FEZ var stofnað fyrir, til eigin framleiðslu og tækniþarfa. Skilyrðin sem útflutningur þessara vara frá yfirráðasvæði FEZ er leyfður í þessu tilfelli, svo og sá hluti yfirráðasvæðis aðildarríkisins sem slíkur útflutningur er leyfður, eru ákvörðuð af framkvæmdastjórninni;
  5. þessar vörur eru fluttar út til afgangs tollsvæðis sambandsins til að framkvæma aðgerðir til vinnslu (vinnslu) á vörum, framleiðslu á vörum, þ.mt samsetningu, uppsetningu, mátun og öðrum aðgerðum sem framkvæmdastjórnin ákveður, að því tilskildu að engin skilyrði séu fyrir hendi fyrir slíkar vörur á yfirráðasvæði þessarar FEZ og möguleika á slíkum aðgerðum. Mál og skilyrði þegar leyfilegt er að flytja tilgreindar vörur frá yfirráðasvæði FEZ í þessu tilfelli eru ákvörðuð af framkvæmdastjórninni. (sjá ákvörðun ráðs evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 88 dagsett 20.12.2017)
 5. Vörurnar sem tilgreindar eru í 1., 2., 4. og 5. tölulið 4. mgr. Þessarar greinar eru háðar innflutningi á yfirráðasvæði FEZ áður en tímabilið sem tollayfirvöld setur út rennur út á grundvelli markmiða og aðstæðna slíkrar starfsemi. . Framlengja má tímabilið sem tollayfirvöld hafa sett fram á rökstuddri beiðni íbúa (þátttakandi, háð) FEZ.
  Að því er varðar vörurnar sem tilgreindar eru í 3. tölulið 4. mgr. Þessarar greinar, verður að ljúka tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins áður en tímabilið sem tollayfirvöld ákveða rennur út. Framlengja má tímabilið sem tollayfirvöld hafa sett fram á rökstuddri beiðni íbúa (þátttakandi, háð) FEZ.
 6. Málsmeðferð fyrir útgáfu tollyfirvalda á leyfinu sem tilgreint er í 4. mgr. Þessarar greinar skal komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 7. Að því er varðar alla eða hluta af þeim vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins og (eða) vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsu tollsvæðisins, má fara fram viðskipti á yfirráðasvæði FEZ, sem kveður á um flutning á eignarhaldi, notkun og (eða) förgun þessara vara. Í þessu tilfelli verður aðgerð tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins að vera lokið með þeim hætti sem mælt er fyrir um í þessum reglum, nema í þeim tilvikum þegar það er heimilt, í samræmi við 8., 10. og 11. lið þessarar greinar, að flytja tilgreindar vörur án þess að tollaferli frjálsa tollsvæðisins ljúki.
 8. Það er heimilt að flytja vörur sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis og (eða) framleiddar (mótteknar) vörur frá vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis tollsvæðis, án þess að tollafgreiðslu frítt tollsvæðis sé lokið í eignarhald og (eða) notkun:
  1. til verktaka (undirverktaka) eða annars aðila, þar á meðal erlendra aðila (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ, vegna framkvæmdar við framkvæmdir og (eða) uppsetningarverkefni á yfirráðasvæði FEZ;
  2. til flutningsaðila fyrir flutning þeirra;
  3. einstaklingar sem munu sinna viðgerðum (að undanskildum meiriháttar viðgerðum, nútímavæðingu), viðhaldi og (eða) framkvæma aðrar aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að viðhalda slíkum vörum í eðlilegu (vinnandi) ástandi;
  4. einstaklinga sem munu framkvæma aðgerðir við tækniprófanir, rannsóknir, prófanir, sannprófun á slíkum vörum, sem kveðið er á um í framleiðsluferlinu, svo og sýningu þeirra sem sýni;
  5. einstaklinga sem munu framkvæma þær aðgerðir sem kveðið er á um í 2. tölulið 1. mgr. þessarar greinar á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða skipulagningar FEZ og í þeim tilvikum sem kveðið er á um í löggjöf aðildarríkjanna, einnig á yfirráðasvæðum FEZ sem ekki eru höfn. FEZ eða logistísk FEZ;
  6. einstaklinga sem munu framkvæma aðgerðir í tengslum við vörur sem fluttar eru út frá yfirráðasvæði FEZ, í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 1., 2., 4. og 5. tölulið 4. mgr. þessarar greinar.
 9. Flutningur á vörum í eigu og (eða) notkun þeirra einstaklinga sem tilgreindir eru í 8. mgr. Þessarar greinar undanþegur ekki yfirlýsanda vöru sem er settur undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins frá því að fylgjast með skilyrðum fyrir notkun vörunnar skv. tollferli frjálsa tollsvæðisins sem kveðið er á um í þessum kafla.
 10. Löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð getur komið í ljós tilvik þar sem íbúi (þátttakandi, með fyrirvara um) FEZ er heimilt að framselja réttindi til umráða, notkunar og (eða) ráðstöfunar á vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæði og (eða) vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins til annars íbúa (þátttakandi, viðfangsefni) þessarar FEZ án þess að tollaferli frjálsa tollsvæðisins sé lokið, svo og málsmeðferð og skilyrði fyrir flutningi vöru í þessum málum.
  Þegar slík mál eru staðfest getur löggjöf aðildarríkjanna staðfest að skylda yfirlýsingaraðila til að uppfylla skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli frjálsa tollsvæðisins og skyldu til að ljúka rekstri slíkra tollferli skal beitt þeim einstaklingum sem ákvarða má eignarrétt, notkun og (eða) förgun tilgreindra vara og einnig hvenær hægt er að ákvarða þær.
 11. Löggjöf aðildarríkis um tollreglugerð getur staðfest að framsal réttar til umráða, notkunar og (eða) ráðstöfunar á vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis og (eða) vörur framleiddar (fengnar) úr vörum er sett undir tollmeðferð til að losa tollsvæðið, á yfirráðasvæðum einstakra FEZs sem eru búin til á yfirráðasvæði slíks aðildarríkis, er leyfilegt án þess að tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins sé lokið.
  Í þessu tilviki getur löggjöf aðildarríkjanna staðfest að skylda yfirlýsingaraðila til að uppfylla skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli frjálsa tollsvæðisins og skyldu til að ljúka rekstri slíkrar tollmeðferðar. skal leggja á einstaklingana sem eignarrétturinn, afnotin og (eða) ráðstöfunin er flutt til. tilgreindar vörur og hvenær þeim er úthlutað til slíkra einstaklinga er einnig hægt að ákvarða.
 12. Ef einstaklingur missir stöðu heimilisfasts (þátttakandi, aðili) í FEZ-höfn eða skipulagsfræðilegri FEZ, vörur sem falla undir tollferli ókeypis tollsvæðis, innan 4 mánaða frá þeim degi sem viðkomandi missir slíka stöðu, má flytja af einstaklingum sem hafa gert með slíkum íbúa (þátttakandi, eining) FEZ er samningur um ábendingu um þjónustu við annan íbúa (þátttakanda, háð) í FEZ-höfn eða flutningafyrirtæki FEZ á grundvelli þjónustusamnings sem gerður er með slíkum öðrum íbúa (þátttakanda, viðfangsefni) FEZ, eða settur undir tollmeðferðina sem kveðið er á um í þessum reglum.
  Ef slíkar aðgerðir eru ekki gerðar innan tilgreinds tímabils er tollaferli frjálsa tollsvæðisins við lok þessa tímabils hætt og vörurnar eru hafðar af tollayfirvöldum í samræmi við kafla 51 í þessum siðareglum.
 13. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða lista yfir aðgerðir, þar með talin aðgerðir sem ekki er hægt að framkvæma með vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis.
  Löggjöf aðildarríkjanna getur stofnað lista yfir aðgerðir, þar á meðal aðgerðir sem ekki er hægt að framkvæma með vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis í FEZs sem eru búnar til (búnar til) á yfirráðasvæði þessara aðildarríkja.

206. Gr. Auðkenning erlendar vörur settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins í vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins

 1. Til þess að bera kennsl á erlendar vörur sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis er hægt að nota eftirfarandi aðferðir í vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða:
  1. að setja innsigli, frímerki, stafrænar og aðrar merkingar á erlendar vörur sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis;
  2. ítarleg lýsing, ljósmyndun, stærðarmynd af erlendum vörum;
  3. samanburður á fyrirfram völdum sýnum og (eða) sýnum af erlendum vörum og vörum sem framleiddar eru (fengnar) úr erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða;
  4. notkun núverandi vörumerkinga, þar á meðal í formi raðnúmera;
  5. aðrar aðferðir sem hægt er að beita út frá eðli þeirra vara sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og aðgerðir sem unnar eru við vinnslu á vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða, þar á meðal með því að skoða framlögð skjöl sem innihalda ítarlegar upplýsingar um notkun erlendra vara sem falla undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, í tæknilegu ferli til að framkvæma aðgerðir til vinnslu á vörum sem falla undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, sem og um tækni þeirra framleiðslu, eða með því að framkvæma tolleftirlit meðan á aðgerðum stendur fyrir vinnslu á vörum sem falla undir tollafgreiðslufrjálst tollsvæði.
 2. Málsmeðferð til að bera kennsl á erlendar vörur sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis í vörum sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða skal komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð .

207. gr. Loki og lok tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins

 1. Tollferli frjálsa tollsvæðisins verður að vera lokið í eftirfarandi tilvikum:
  1. lokun starfa FEZ eða ákvörðun um að hætta notkun tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ - innan 6 mánaða frá því að FEZ starfar eða samþykkt slíkra ákvörðun;
  2. sá sem setti vörurnar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins missir stöðu íbúa (þátttakandi, háð) FEZ - innan 6 mánaða frá þeim degi sem viðkomandi missir þessa stöðu;
  3. útflutningur á vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins frá yfirráðasvæði FEZ, nema hvað varðar útflutning slíkra vara:
   • í þeim tilgangi sem tilgreindur er í 4. mgr. 205. grein þessara kóða;
   • fyrir flutning þeirra frá einu FEZ-yfirráðasvæði til annars FEZ-yfirráðasvæðis í samræmi við tollferli tollflutninga í því tilviki sem komið er á fót með 8. mgr. þessarar greinar;
   • til greftrunar, hlutleysingar, nýtingar eða eyðileggingar á annan hátt í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna, ef slíkar vörur hafa misst neytendareignir sínar og eru óhæfar til notkunar í þeim búningi sem þær eru ætlaðar;
  4. neysla vöru í samræmi við 5. tölulið 1. mgr. 205. gr.
  5. flutningur íbúa (þátttakanda, með fyrirvara) á FEZ um réttindi til umráða, notkunar og (eða) ráðstöfunar á vörum sem settar eru undir tollferli frítt tollsvæðis og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) úr vörum sem settar eru undir tollferli ókeypis tollsvæðis, til annars íbúa (þátttakanda, viðfangsefni) FEZ eða aðila sem er ekki íbúi (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ, í samræmi við 8. og 9. lið þessarar greinar, með undantekning á flutningi vöru í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 8., 10. og 11. málsgrein 205. gr.
 2. Að lokinni tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins getur yfirlýsandi vöru verið:
  1. einstaklingur sem var yfirlýsandi um vörur þegar þær voru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða;
  2. heimilisfastur (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ, sem samkvæmt 10. mgr. 205. greinar þessara reglna er réttur til umráða, notkunar og (eða) ráðstöfunar á vörum sem settar eru undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og ( eða) vörur sem eru framleiddar (fengnar) úr vörum eru fluttar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins;
  3. einstaklingur sem, í samræmi við 11. mgr. 205. greinar þessara reglna, hefur rétt til að hafa, nota og (eða) ráðstafa vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og (eða) framleiddar (fengnar) vörur frá vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tolltollsvæðis;
  4. íbúi (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ eða þeir einstaklingar sem tilgreindir eru í 3. mgr. 202. gr. þessara kóða - í tengslum við vörur sem eru staðsettar á yfirráðasvæði hafnar FEZ eða flutningafyrirtæki FEZ;
  5. einstaklingur sem er ekki heimilisfastur (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ sem hefur verið framseldur réttindi til að eiga, nota og (eða) ráðstafa vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis og (eða) framleiddar vörur ( fengin) af vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis, ef tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins lýkur í samræmi við 3. tölulið 5. mgr. eða 1. tölulið 6. mgr. þessarar greinar.
 3. Að lokinni starfsemi FEZ eða ákvörðun um að hætta notkun tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ er aðgerð tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins lokið með því að setja undir tollareglur kveðið á um í þessum siðareglum, að undanskildum tollferli tollflutninga, vörum sem eru staðsettar á yfirráðasvæði þess, settar undir tollinn málsmeðferð ókeypis tollsvæðis og vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollmeðferð a frítt tollsvæði, að teknu tilliti til 5., 6., 8. og 9. liðar þessarar greinar, eða er lokið án þess að fara undir tollmeðferð í samræmi við 10. og 12. lið þessarar greinar.
  Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða aðra málsmeðferð til að ljúka tollferli frjálsa tollsvæðisins þegar starfsemi FEZ er hætt, en mörk þess falla að öllu leyti eða að hluta saman við hluta tollamarka sambandsins. eða þegar ákveðið er að slíta beitingu tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði slíkrar FEZ.
  Ef tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins er ekki lokið í samræmi við fyrstu málsgrein þessarar málsgreinar skal hætta við þessa tollmeðferð við lok tímabilsins sem tilgreint er í 1. mgr. 1. mgr. Þessarar greinar og vörurnar eru í haldi af tollayfirvöldum í samræmi við 51. kafla þessara kóða.
 4. Ef einstaklingur missir stöðu íbúa (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ er aðgerð tollmeðferðar frítt tollsvæðis lokið með því að setja undir tollmeðferðina sem kveðið er á um í þessum reglum, að undanskildum tollmeðferð. fyrir tollflutninga, vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis og vörur framleiddar (mótteknar) úr vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða, að teknu tilliti til 5., 6., 8. og 9. mgr. þessarar greinar, eða lokið án þess að fara undir tollmeðferð í samræmi við 10. og 13. mgr. þessarar greinar.
  Ef tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins er ekki lokið í samræmi við fyrstu málsgrein þessarar málsgreinar skal hætta við þessa tollmeðferð við lok tímabilsins sem tilgreint er í 2. mgr. 1. mgr. Þessarar greinar og vörurnar eru í haldi af tollayfirvöldum í samræmi við 51. kafla þessara kóða.
 5. Fyrir útflutning á vörum frá yfirráðasvæði FEZ utan tollsvæðis sambandsins lýkur aðgerð tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins með húsnæðinu:
  1. samkvæmt tollmeðferð við endurútflutning:
   • erlendar vörur settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og fluttar út í óbreyttu ástandi, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytingar vegna náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu ;
   • vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, ef vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins eru ekki viðurkenndar sem vörur sambandsins í samræmi við 210. gr. þessara kóða;
  2. samkvæmt tollferlinu við útflutning:
   • Sambandsvörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis;
   • vörur framleiddar (mótteknar) úr vörum sambandsins, þar með taldar vörur sem ekki eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða;
   • vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, ef vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsu tollsvæðisins eru viðurkenndar sem vörur sambandsins í samræmi við 210. gr. þessa kóða;
  3. samkvæmt tollmeðferð tollflutninga í samræmi við 1. og 3. tölulið 3. mgr. 142. gr. þessara kóða af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og fluttar út í óbreyttu ástandi, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits og rífa, auk breytinga vegna náttúrulegs taps við eðlilegar flutningsaðstæður (flutningur) og (eða) geymslu, frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ.
 6. Fyrir útflutning á vörum frá yfirráðasvæði FEZ til afgangs tollsvæðis sambandsins er aðgerð tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins lokið af húsnæðinu:
  1. samkvæmt tollmeðferðinni sem tilgreind er í 1., 4., 5., 7., 10., 14. - 16. tölulið 2. mgr. 127. gr. þessara reglna, erlendar vörur, sem falla undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og ekki sæta vinnslu á vörum settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða, að teknu tilliti til 7. mgr. þessarar greinar;
  2. samkvæmt tollmeðferð við endurinnflutning:
   • Sambandsvörur sem settar eru undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, sem voru óbreyttar, nema breytingar vegna náttúrulegs slits, svo og breytingar vegna náttúrulegs taps við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu;
   • vörur framleiddar (mótteknar) eingöngu úr vörum sambandsins sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, þar með talið með því að nota sambandsvörur sem ekki eru felldar undir tollmeðferð tollfrelsis;
  3. samkvæmt tollmeðferð tollflutninga á erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis og fluttar út í óbreyttu ástandi, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytinga vegna náttúrulegs taps við eðlilegar flutningsskilyrði (flutningur) og (eða) geymsla, frá yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningsaðila FEZ eins aðildarríkis að yfirráðasvæði annars aðildarríkis.
 7. Ef samsetning vara sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins nær til erlendra vara sem falla undir verndarráðstafanir innri markaðarins, slíkar vörur til útflutnings frá yfirráðasvæði FEZ til annars má setja tollsvæði sambandsins undir tollmeðferðirnar sem tilgreindar eru í 1. og 7. tölulið 2. mgr. 127. gr. þessara kóða, með fyrirvara um að í þessum vörum séu auðkenndar erlendar vörur sem falla undir tollferli frítt tollsvæðis.
 8. Þegar flutningur er á umráðarétti, notkun og (eða) ráðstöfun á vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða, með íbúi (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ, sem setti tilgreindar vörur undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, til annars íbúa (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ, aðgerð tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins endar með staðsetning slíkra vara undir tollferli frjálsa tollsvæðisins af íbúanum (þátttakanda, háð) FEZ, sem eignarréttur, notkun og (eða) förgun slíkra vara á.
  Ef í þessu tilfelli er nauðsynlegt að flytja vörur frá einu FEZ-yfirráðasvæði til annars FEZ-yfirráðasvæðis, fara slíkir flutningar fram í samræmi við tollmeðferð tollflutninga á þann hátt og með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 22. kafla þessara kóða, nema vegna málsins sem kveðið er á um í XNUMX. mgr. þessarar málsgreinar.
  Sambandsvörur eru fluttar frá einu FEZ yfirráðasvæði til annars FEZ landsvæðis án þess að setja slíkar vörur undir tollmeðferð tollflutninga, ef slíkar FEZ eru staðsettar á yfirráðasvæði eins aðildarríkis, að undanskildum vörum sambandsins sem fluttar eru um yfirráðasvæði ríkja sem eru ekki aðilar að sambandinu og (eða) sjóleiðis.
 9. Þegar flutningur er á umráðarétti, notkun og (eða) ráðstöfun á vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða, með heimilisfastur (þátttakandi, háð) FEZ, sem setti tilgreindar vörur undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, til manns sem er ekki heimilisfastur (þátttakandi, háð) FEZ, til útflutnings þeirra frá yfirráðasvæði FEZ til afgangs tollsvæðis sambandsins er aðgerð tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins lokið með því að setja slíkar vörur undir tollferlið sem tilgreint er í 1. tölulið 6. mgr. Þessarar greinar, nema í tilvikum þegar, í í samræmi við 3. tölulið 1. mgr. þessarar greinar er hægt að flytja vörur frá yfirráðasvæði FEZ án þess að tollaferli frjálsa tollsvæðisins sé lokið.
 10. Tollferli frjálsa tollsvæðisins lýkur án þess að setja vörur undir tollmeðferð í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 12. og 13. mgr. Þessarar greinar, svo og í eftirfarandi tilvikum:
  1. vörur sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og (eða) vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins hafa misst neytendareignir sínar og orðið óhentugar til notkunar í þeim búningi sem þær eru ætlaðar , eru flutt út frá yfirráðasvæði FEZ til grafar, hlutleysis, nýtingar eða eyðileggingar á annan hátt í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna. Í þessu tilviki er aðgerð tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins hætt í tengslum við hluta af vörunum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, sem samsvarar fjölda vöru grafinna, gerðar skaðlausar, fargað og (eða) eyðilagt á annan hátt og ákvarðað í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð;
  2. vörur sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins eru eyðilagðar og (eða) óafturkræft týndar vegna slyss eða óviðráðanlegs tjóns eða óafturkræflega týndar vegna náttúrulegs taps við eðlilegar flutningsskilyrði (flutninga) og (eða) geymslu, og sú staðreynd að slík eyðilegging eða óafturkallanlegt tap er viðurkennt af tollayfirvöldum í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð;
  3. vörur sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða hafa verið neyttar í samræmi við 5. tölulið 1. mgr. 205. gr.
  4. erlendar vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis á yfirráðasvæði hafnar FEZ eða skipulags FEZ, sem voru óbreyttar, nema breytingar vegna náttúrulegs slits, svo og breytingar vegna náttúrulegs taps við venjulegar flutningsaðstæður (flutningur) og (eða) geymsla, eru flutt út fyrir tollsvæði sambandsins um brottfararstaðinn, sem slík höfn FEZ eða skipulagsleg FEZ liggur að, í þeim tilvikum sem koma fram með löggjöf aðildarríkjanna;
 11. Málsmeðferð til að ljúka tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 1., 2. og 4. tölulið 10. mgr. Þessarar greinar skal komið á í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
  Framkvæmdastjórnin skal ákvarða málsmeðferð til að ljúka tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins í því tilviki sem kveðið er á um í 3. tölulið 10. mgr. Þessarar greinar. (sjá ákvörðun ráðs evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 88 dagsett 20.12.2017)
 12. Þegar starfsemi frjálsa tollsvæðisins er hætt eða ákvörðun er tekin um að hætta notkun tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins á yfirráðasvæði FEZ, áhrif tollaferðar frjálsa tollsvæðisins gagnvart vörum sem settar eru samkvæmt tollferli frjálsa tollsvæðisins og hver búnaður er tekinn í notkun og notaður af íbúanum (þátttakandi, með fyrirvara) FEZ um framkvæmd samnings (samningur) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samkomulag um skilyrði starfseminnar í FEZ, fjárfestingayfirlýsingu, frumkvöðlaáætlun) eða vörur sem notaðar eru til að búa til fasteignir á yfirráðasvæði FEZ og eru óaðskiljanlegur hluti slíkra fasteignahluta, fullgerðir án þess að setja tilgreindar vörur undir toll verklagsreglur á þann hátt sem mælt er fyrir um í löggjöf aðildarríkjanna. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða málsmeðferð til að ljúka tollferli frjálsa tollsvæðisins í tengslum við tilgreindar vörur.
  Þessar vörur öðlast stöðu sambandsvara frá þeim degi þegar tollferli frjálsa tollsvæðisins er lokið.
 13. Komi til þess að maður missi stöðu íbúa (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ vegna gildistíma samningsins (samningur) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samningur um skilyrði starfsemi í FEZ, fjárfestingaryfirlýsingu, frumkvöðlaáætlun) og uppfyllingu skilmála þessa samnings, rekstur tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins í tengslum við vörur sem falla undir tollferli frjálsa tollsvæðisins og sem eru búnaður settur í notkun og notaður af íbúanum (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ við framkvæmd samningsins (samningur) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samningur um skilyrði starfseminnar í FEZ, fjárfesting yfirlýsingu, frumkvöðlaáætlun) eða þeim vörum sem notaðar eru til að búa til fasteignir á yfirráðasvæði FEZ og eru óaðskiljanlegur hluti slíkra fasteignahluta, er lokið án þess að setja þessar vörur undir tollferli á þann hátt sem mælt er fyrir um. löggjöf aðildarríkjanna.
  Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða málsmeðferð til að ljúka tollferli frjálsa tollsvæðisins í tengslum við tilgreindar vörur.
  Þessar vörur öðlast stöðu sambandsvara frá þeim degi þegar tollferli frjálsa tollsvæðisins er lokið.
 14. Uppsögn tollmeðferðar frjálsa tollsvæðisins við slit (starfslok) manns sem er heimilisfastur (þátttakandi, háð) FEZ fer fram í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.

208. gr. Tilkoma og lok skyldu til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem settar eru (settar) undir tollferli frítt tollsvæðis, frestur til að greiða þær og útreikning

 1. Skyldan til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem settar eru (settar) undir tollferli frítt tollsvæðis stafar af tilkynningartækinu frá því að tollayfirvöld skráir yfirlýsingu fyrir vörur nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í XNUMX. og XNUMX. mgr. þessarar málsgreinar.
  Skyldan til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstök, undirboð, jöfnunartollar gagnvart erlendum vörum sem settar eru (settar) undir tollferli frítt tollsvæðis, lýst yfir til losunar áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram, stafar af einstaklingur sem lagði fram umsókn um losun vöru áður en hann lagði fram vöruyfirlýsingu, frá því að tollayfirvöld skráðu umsókn um losun á vöru til þess að leggja fram yfirlýsingu um vörur.
  Skylda til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem eru settar (settar) undir tollferli frítt tollsvæðis á yfirráðasvæði hafnar FEZ eða flutningsstefnu FEZ myndast frá því augnabliki innflutnings þeirra á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ.
 2. Skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem fluttar eru inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða logistíska FEZ frá yfirráðasvæði ríkis sem er ekki aðili að sambandinu og sem, í samræmi við 4. mgr. 204. gr. þessara kóða, eru ekki háð tollskýrslu, stafar af íbúi (þátttakandi, aðili) í FEZ-höfn eða flutningafyrirtæki FEZ sem hefur gert samning um ákvæðið þjónustu, frá því að slíkar vörur eru fluttar inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutningsstofnunar FEZ.
 3. Skylda til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis koma frá einstaklingum sem í samræmi við 10. og 11. mgr. 205. gr. Kóða, hafa verið flutt réttindi til umráða, notkunar og (eða) ráðstöfunar slíkra vara og (eða) vara framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis og sem í samræmi við löggjöf aðildarríkjunum, er falin skylda tilkynningaraðila til að uppfylla skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollfrelsisfrjálsa tollsvæðið og skyldu til að ljúka gildi slíkrar tollmeðferðar, frá því augnabliki sem tilgreindar skyldur yfirlýsingaraðila eru lagðar á slíka aðila.
 4. Skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem settar eru (settar) undir tollferli frítt tollsvæðis skal sagt upp fyrir þá sem tilgreindir eru í 1. – 3. Mgr. grein, við eftirfarandi aðstæður:
  1. að tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins sé lokið í samræmi við 207. grein þessara kóða, þar á meðal eftir að þær kringumstæður hafa komið fram sem tilgreindar eru í 7. mgr. þessarar greinar, nema að tollaferli frjálsa tollsvæðisins sé lokið með því að setja tollmeðferð við útflutning á vörum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 5. mgr. 207. mgr. XNUMX. gr.
  2. útflutningur frá tollsvæði Sambandsins af vörum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 5. mgr. 207. mgr. XNUMX. gr. þessara kóða, sem falla undir tollmeðferð við útflutning;
  3. staðsetning vöru sem tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins hefur verið hætt fyrir og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) af vörum sem eru settar undir tollferli frí tollsvæðisins, innan ramma beitingar slíks tollmeðferð, sem hefur verið hætt, samkvæmt tollferlinu í samræmi við 7. mgr. 129. gr.
  4. uppfylla skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum sem reiknaðar eru og greiða í samræmi við 8. mgr. þessarar greinar;
  5. viðurkenning tollayfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð um staðreynd eyðileggingar og (eða) óafturkallanlegt tap á erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og (eða) framleiddar (mótteknar) vörur ) frá vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins vegna slyss eða óviðráðanlegs hlutar eða vegna óafturkræfs taps á þessum vörum vegna náttúrulegs taps við eðlilegar flutningsaðstæður (flutningar) og (eða) geymslu, nema í tilfellum þegar fyrir slíka eyðileggingu eða óafturkræft tap í samræmi við þessa siðareglur varðandi þessar erlendu vörur eru gjaldfærðar vegna greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunartolla;
  6. synjun um að losa vörur í samræmi við tollferli frjálsa tollsvæðisins - í tengslum við skyldu til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla sem komu upp við skráningu yfirlýsingar um vörur eða umsókn um losun á vörum áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram;
  7. afturköllun yfirlýsingar um vörur í samræmi við 113. grein þessara kóða og (eða) niðurfellingu losunar vöru í samræmi við 4. mgr. 118. gr. þessara kóða - í tengslum við skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka , undirboð, jöfnunargjöld sem komu upp við skráningu yfirlýsingarinnar um vörur;
  8. upptöku eða umbreyting vöru í eignarhald (tekjur) aðildarríkis í samræmi við löggjöf þess aðildarríkis;
  9. kyrrsetning tollverslunar í samræmi við 51. kafla þessara kóða;
  10. vistun til tímabundinnar geymslu eða vistun undir einni af tollafgreiðslum vöru sem hald var lagt á eða handtekin við sannprófun glæpasagna, við málsmeðferð í sakamáli eða stjórnsýslubrotamáli (framkvæmd stjórnsýslumeðferðar) og um það ákvörðun var gert að skila þeim ef slíkum varningi var ekki sleppt áður.
 5. Skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla gagnvart erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frítt tollsvæðis skal falla niður fyrir þá sem tilgreindir eru í 1. og 3. mgr. Þessarar greinar við flutning. eignarréttar, notkunar og (eða) ráðstöfunar á vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) úr vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis án þess að tollafgreiðslu sé lokið frjálsa tollsvæðis í samræmi við 10. og 11. mgr. 205. greinar þessara reglna, ef skylda yfirlýsingaraðila til að uppfylla skilyrði fyrir umráð yfir, umráðum, notkun og (eða) förgun slíkra vara. notkun vöru í samræmi við tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og skyldu yfirlýsingaraðila til að ljúka rekstri slíkrar tollmeðferðar er lögð á þá aðila sem slík réttindi hafa verið flutt til.
 6. Skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla er háð því að þær kringumstæður komi fram sem tilgreindar eru í 7. mgr. Þessarar greinar.
 7. Ef eftirfarandi aðstæður eru, er gjalddagi greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunargjalda:
  1. ef um er að ræða útflutning frá yfirráðasvæði FEZ erlendra vara sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, fyrir að tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins sé lokið að því er varðar slíkt vörusvæði eða án leyfis tollayfirvalda í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 4. mgr. 205. gr. þessara kóða, nema í þeim tilvikum þegar hægt er að flytja slíkar vörur út án þess að ljúka tollferli frjálsa tollsvæðisins í þeim tilvikum sem kveðið er á um í þremur og fjórum málsgreinum 3. töluliðar 1. mgr. 207. gr. þessara kóða, - dagur útflutnings frá yfirráðasvæði FEZ, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagurinn þar sem opinberað er staðreynd um slíkan útflutning frá yfirráðasvæði FEZ, þar sem tollferli frjálsa tollsvæðisins er beitt;
  2. ef um er að ræða flutning á vörum sem eru lagðar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, og (eða) vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsu tollsvæðisins, til annars manns án þess að ljúka tollferli frjálsa tollsvæðið, nema flutningur slíkra vara í samræmi við 8., 10. og 11. mgr. 205. greinar þessara reglna, - flutningsdagur vöru, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagur afhjúpunar staðreynd slíks flutnings;
  3. ef ekki kemur til baka til yfirráðasvæðis FEZ áður en tímabilið sem tollayfirvöld ákveða í samræmi við 5. mgr. 205. gr. 1. gr. þessara kóða, eru vörur fluttar út frá yfirráðasvæði FEZ í tilvikum sem tilgreind eru í 2., 4., 5. og 4. tölulið 205. mgr. XNUMX. greinar þessara, - dagur sem þetta tímabil rennur út;
  4. ef tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins er ekki lokið fyrir lok tímabilsins sem tollayfirvöld setja í samræmi við 5. mgr. 205. mgr. 3. gr. þessara kóða, að því er varðar vörur sem fluttar eru út frá yfirráðasvæði FEZ í máls sem tilgreint er í 4. tölulið 205. mgr. XNUMX. gr. þessara reglna, - daginn sem þetta tímabil rennur út;
  5. ef tap á erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og (eða) vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsu tollsvæðisins, nema að eyðileggingu og (eða) óafturkallanlegri tap á slíkum vörum vegna slyss eða ofbeldis eða óafturkræft taps vegna náttúrulegs taps við venjulegar flutningsaðstæður (flutningar) og (eða) geymslu, - dagur vörutaps og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagurinn þegar opinberað er slíkt tap;
  6. ef ekki hefur verið skilað til tollayfirvalda innan þess tímabils sem það hefur ákveðið, staðfestir staðreynd um greftrun, hlutleysingu, nýtingu eða aðra eyðingu vöru sem tilgreind er í 1. tölul. 10. mgr. 207. gr. dagur útflutnings slíkra vara utan yfirráðasvæðis FEZ;
  7. komi til lokunar, í samræmi við þrjú málsgrein 5. mgr. 139. gr. þessara kóða, tollmeðferð við útflutning að því er varðar þær vörur sem tilgreindar eru í 2. mgr. 5. mgr. 207. mgr. 5. gr. þessara kóða, nema til lokunar tollmeðferðar við útflutning að því er varðar umræddar vörur, sem við lok slíks tollmeðferðar eru staðsettar á yfirráðasvæði FEZ, - daginn eftir þann dag sem liðinn er tímabilið sem kveðið er á um í 139. mgr. XNUMX. mgr. XNUMX. gr. reglna þessara.
  8. Ef aðstæðurnar sem tilgreindar eru í 7. grein þessarar greinar áttu sér stað í tengslum við erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð frítt tollsvæðis, aðflutningsgjöld, skatta, sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollur er greiddur eins og slíkar erlendar vörur væru settar undir tollferlið til losunar til neyslu innanlands án þess að tollfríðindir væru notaðar og ávinningur fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og skatta.
   Ef aðstæðurnar sem tilgreindar eru í 7. mgr. Þessarar greinar áttu sér stað í tengslum við vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og í slíkum vörum, í samræmi við 206. grein þessa kóða, erlendar vörur samkvæmt tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, eru innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollur greiddur í tengslum við erlendar vörur sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins og notaðar til framleiðslu á framleiddum vörum (mótteknar ) frá erlendum vörum sem eru settar undir tollafgreiðslufrjálst tollsvæði, eins og slíkar erlendar vörur væru settar undir tollmeðferðina til losunar til neyslu innanlands án þess að tollfríðindi og fríðindi fyrir greiðslu innflutningstolla og skatta væru beitt.
   Í þeim tilvikum sem tilgreind eru í XNUMX. og XNUMX. mgr. Þessarar ákvæðis, til útreiknings á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum, hlutfalli aðflutningsgjalda, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsingu um vöru er sótt um að setja þessar vörur undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, að því er varðar varaflutning, þegar hann er settur undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, var gerð áður en yfirlýsingin fyrir vörunum var lögð fram - á skráningardegi tollayfirvalda um umsókn um losun vöru áður en yfirlýsingin var lögð fram og ef staðsetning vöru undir tollferli frjálsa tollsvæðisins í samræmi við þessa kóða var framkvæmt án tollyfirlýsingar, - á degi innflutnings á vörum inn á yfirráðasvæði hafnarinnar FEZ eða flutninga FEZ.
  9. Ef þær kringumstæður sem tilgreindar eru í 7. mgr. Þessarar greinar áttu sér stað í tengslum við vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða og í slíkum vörum, í samræmi við 206. grein þessara kóða, erlendar vörur samkvæmt tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins eru innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar háðir greiðslu, eins og ef slíkar vörur eru gerðar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins voru settar undir tollferlið fyrir losun til neyslu innanlands án þess að nota tollfríðindi og fríðindi fyrir greiðslu aðflutningsgjalda og skatta.
   Í þessu tilfelli eru innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar reiknaðir í samræmi við 7. og 12. kafla þessara kóða.
   Til að reikna út innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, tíðni innflutningsgjalda, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla er beitt, gildi þann dag sem er frestur til að greiða innflutning tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla í samræmi við 7. mgr. þessarar greinar, í tengslum við vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða.
   Ef til þess að ákvarða tollverð vöru, svo og til að reikna innflutningstolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, þarf að umreikna erlendan gjaldeyri í gjaldmiðil aðildarríkis, slík umbreyting er gert á því gengi sem gildir þann dag sem gjalddagi er innflutningstollar, skattar, sérstakir, undirboð, jöfnunartollar í samræmi við 7. mgr. þessarar greinar.
   Ef tollayfirvöld hafa ekki nákvæmar upplýsingar um vörurnar (eðli, nafn, magn, uppruni og (eða) tollgildi), grundvöllur fyrir útreikningi á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum sem greiða á er ákvörðuð á grundvelli upplýsingatollsins og flokkun vöru fer fram með hliðsjón af 3. mgr. 20. gr.
   Ef vörukóði í samræmi við vöruheiti erlendrar efnahagsstarfsemi er ákvarðað á flokkunarstigi með fjölda stafa minna en 10:
   • við útreikning á innflutningstollum er hæsta hlutfall tollanna beitt sem samsvarar vörunum sem eru innifaldar í slíkum flokkun;
   • við útreikning skatta er hæsta hlutfall virðisaukaskatts beitt, hæsta hlutfall vörugjalda (vörugjald eða vörugjald) sem samsvarar vörum sem eru innifaldar í slíkum hópi, þar sem hæsta hlutfallið er tollanna er komið á;
   • við útreikning á sérstökum, undirboðstolli, jöfnunartolli, er hæsta hlutfall sérstaka, undirboðstolls, jöfnunartolls sem samsvarar vörunum sem eru innifalin í slíkum flokkun, að teknu tilliti til tíundu málsgreinar þessarar ákvæðis, beitt. Sérstök, undirboðstollur, jöfnunartollur er reiknaður út frá uppruna vöru, staðfestur í samræmi við 4. kafla þessara kóða og (eða) aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að ákvarða tilgreind toll. Ef uppruni vöru og (eða) aðrar upplýsingar sem krafist er til að ákvarða tilgreinda tolla eru ekki staðfestar, eru sérstök, undirboðstollar, jöfnunartollar reiknaðir út frá hæstu hlutfalli sérstaks, undirboðs, jöfnunartolls sem var komið á fyrir vörur sömu kóða vöruheitanna um erlenda efnahagsstarfsemi ef flokkun vörunnar fer fram á 10 stiga stigi, eða þær vörur sem eru innifaldar í flokkuninni, ef vörukóðarnir í samræmi við vöruheitið fyrir erlenda atvinnustarfsemi eru ákvarðað á flokkunarstigi með fjölda stafa minna en 10.
    Þegar síðar eru nákvæmar upplýsingar um vörurnar, eru innflutningstollar, skattar, sérstök, undirboð, jöfnunartollar reiknuð á grundvelli slíkra nákvæmra upplýsinga og endurgreiðsla (á móti) ofgreitt og (eða) of innheimt magn af innflutningi tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla eða innheimtu ógreiddra fjárhæða í samræmi við 10. og 11. kafla og 76. og 77. gr.
  10. Af fjárhæðum aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunargjalda sem greiddir eru (innheimtir) í samræmi við 8. mgr. Þessarar greinar, eru vextir að greiða, eins og greiðslufrestun hafi verið veitt miðað við þessar upphæðir frá dagsetning vöru undir tollmeðferð frítt tollsvæði þann dag sem frestur til að greiða innflutningstolla, skatta, sérstök, undirboð, jöfnunartollur rennur út. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. grein þessara kóða.
  11. Ef tollafgreiðslu frjálsa tollsvæðisins er lokið, eða útflutningur frá tollsvæði sambandsins á vörum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 5. mgr. 207. mgr. 7. gr. Þessara reglna, sem falla undir tollferli við útflutning eða staðsetning í samræmi við 129. mgr. 51. gr. þessarar kóðar vöru samkvæmt tollferlum sem gilda um erlendar vörur, eða að tollayfirvöld hafa slíkar vörur í haldi í samræmi við 10. kafla þessara kóða eftir að tollskyldan er uppfyllt tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra (að öllu leyti eða að hluta) fjárhæð tolla, skatta, sérstök, undirboð, greiddur jöfnunartollur og (eða) innheimtur skv. þessi grein er endurgreidd (á móti) í samræmi við 76. kafla og XNUMX. grein þessara kóða.

209. grein. Sérstakar upplýsingar um útreikning og greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstaks, undirboðs, jöfnunartolla vegna erlendra vara sem falla undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og vöru sem er framleidd (móttekin) af vörum sem settar eru undir tollinn málsmeðferð ókeypis tollsvæðis, þegar þau eru sett undir aðskildar tollaferðir

 1. Þegar erlendar vörur eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis og ekki sæta vinnslu á vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, samkvæmt tollferlinu fyrir losun til innanlandsneyslu til útreiknings á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðsgjöldum, jöfnunartollum er beitt hlutföllum aðflutningsgjalda, skatta, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum sem eru í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsingu fyrir vörur sem eru lagðar fram til að setja vörur undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðis og í tengslum við vörur sem sleppt er þegar þær eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða sem gerðar eru áður en yfirlýsingin um vörur er lögð fram, - á skráningardegi tollayfirvalda umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vörur er lögð fram, nema í því tilviki sem tilgreint er í XNUMX. mgr. þessarar ákvæðis.
  Þegar þeir eru settir undir tollmeðferð fyrir losun til innri neyslu búnaðar sem er settur undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, tekinn í notkun og notaður af íbúa (þátttakandi, viðfangsefni) FEZ til að framkvæma samning (samning) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði FEZ (samningur um skilyrði starfsemi í FEZ, fjárfestingaryfirlýsing, frumkvöðlaáætlun), svo og vörur sem falla undir tollferli frítt tollsvæðis á yfirráðasvæði hafnar FEZ eða flutninga FEZ, til útreiknings á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum, er tíðni innflutningsgjalda beitt, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum, gildi á skráningardegi af tollayfirvöld yfirlýsingar um vörur sem lagðar eru fyrir að setja vörur undir tollferlið fyrir losun til neyslu innanlands.
 2. Þegar þær eru settar undir tollmeðferðirnar sem tilgreindar eru í 1., 5., 7., 10. og 14. tölulið 2. mgr. 127. gr. Þessara kóða, eru vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frítt tollsvæðis:
  1. með fyrirvara um auðkenningu í tilgreindum vörum erlendra vara sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, framkvæmdar í samræmi við 206. grein þessa kóða, eru innflutningstollar, skattar, sérstakir, undirboð, jöfnunartollar reiknaðir í tengsl við erlendar vörur sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins og notaðar til framleiðslu á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis. Á sama tíma er við útreikning á innflutningstollum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum, beitt hlutfalli aðflutningsgjalda, sköttum, sérstökum, undirboðsgjöf, jöfnunartollum, sem gildir þann dag skráning tollayfirvalda á yfirlýsingu fyrir vörur sem lagðar eru fyrir að setja vörur undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða og í tengslum við vörur, sem losun hennar, þegar hún var sett undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðis, var gerð fyrir framlagningu yfirlýsingar um vörur - á skráningardegi tollayfirvalda um umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram;
  2. í fjarveru á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsingu um vörur með tilliti til vara framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, auðkenni erlendra vara sem eru settar undir tollmeðferð a frítt tollsvæði í vörum framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli frítt tollsvæðis, framkvæmt í samræmi við 206. grein þessara kóða, aðflutningsgjöld og skattar eru reiknaðir miðað við vörur framleiddar (mótteknar) frá erlendar vörur sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis. Á sama tíma, við útreikning á innflutningstollum og sköttum, er tolli aðflutningsgjalda og skatta beitt í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsinguna fyrir vörur sem lagðar eru fram til staðsetningar samkvæmt tollferlinu sem tilgreint er í 1., 4., 5., 7., 10. og 14. töluliður 2. mgr. 127. grein þessara kóða. Í þessu tilfelli er grunnur að útreikningi aðflutningsgjalda á verðgildinu áætlað verðmæti vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis, aðferðin til að ákvarða hver framkvæmdin er .
  3. Að tollaferli frjálsa tollsvæðisins loknu með því að setja vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins undir tollaferðir í samræmi við 8. og 9. mgr. 207. greinar þessara kóða, innflutningstollur tollar, skattar eru reiknaðir miðað við vörur sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis. Á sama tíma, við útreikning á innflutningstollum og sköttum, er tíðni innflutningsgjalda og skatta beitt í gildi á skráningardegi tollayfirvalda yfir yfirlýsingunni fyrir vörur sem lagðar eru inn fyrir að setja vörur undir tollaðferðirnar sem tilgreindar eru í 1., 4., 5., 7., 10. og 14. tölulið 2. mgr. 127. gr.
  4. Ef til þess að reikna út aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 1. - 3. mgr. Þessarar greinar, er krafist að umreikna erlendan gjaldeyri í gjaldmiðil aðildarríkis, svo sem umreikningur er gerður á því gengi sem gildir þann dag sem gjaldskrá innflutningsgjalda, skatta, sérstaks, undirboðs, jöfnunargjalda, sem ákveðin eru í hverju tilviki fyrir sig.

210. gr. Ákvörðun á stöðu vöru sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða

 1. Ef vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis eru fluttar út frá tollsvæði sambandsins er staða slíkra vara ákvörðuð í samræmi við forsendur fyrir fullnægjandi vinnslu vöru, sem hægt er að fram í:
  1. að breyta vörukóðanum í samræmi við vöruheitið um erlenda efnahagsstarfsemi á vettvangi einhverra af fyrstu 4 stöfunum;
  2. breyting á verðmæti vöru þegar hlutfall kostnaðar efnanna sem notuð eru eða virðisaukinn nær fastri hlutdeild í verði lokaafurðarinnar (ad valorem hlutaregla);
  3. uppfyllingu nauðsynlegra skilyrða, frammistöðu framleiðslu og tækniaðgerða sem nægja til að viðurkenna vörur sem vörur sambandsins.
 2. Vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frítt tollsvæðis í þeim tilgangi að flytja út frá tollsvæði sambandsins eru viðurkenndar sem vörur sambandsins ef þær eru vegna framleiðsluaðgerða (móttöku) af vörum er eitt af eftirfarandi skilyrðum uppfyllt:
  1. var breyting á vörukóðanum í samræmi við vöruflokkun erlendrar atvinnustarfsemi á vettvangi einhverra af fyrstu 4 stöfunum, nema í þeim tilvikum sem tilgreind eru í 3. mgr. þessarar greinar;
  2. hlutfall af verðmæti erlendra vara sem sett eru undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins fer ekki yfir fastan hlut í verði lokaafurðarinnar, eða virðisaukinn nær föstum hlut í verði lokaafurðarinnar, nema tilvikin sem tilgreind eru í 3. mgr. þessarar greinar;
  3. í sambandi við vörurnar hafa skilyrðin verið uppfyllt, framleiðsla og tækniaðgerðir hafa verið framkvæmdar, nægjanlegar til viðurkenningar á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollferli frítt tollsvæðis, vörur sambandsins, nema vegna málsins sem tilgreint er í fyrstu málsgrein 3. liðar þessarar greinar.
 3. Vörur sem eru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis eru ekki viðurkenndar sem vörur sambandsins ef aðeins þær aðgerðir hafa verið framkvæmdar í tengslum við slíkar vörur sem uppfylla ekki skilyrði fyrir fullnægjandi vinnslu, óháð að uppfylla önnur skilyrði.
  Breyting á vörukóða í samræmi við vöruheiti erlendrar efnahagsstarfsemi á vettvangi einhverra af fyrstu 4 tölustöfunum og verðgildi hlutdeildarreglunnar er ekki beitt sem viðmið fyrir fullnægjandi vinnslu vöru framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum tollferli ókeypis tollsvæðis, ef það er í tengslum við vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem settar eru undir tollmeðferð frjálsra tollsvæða, skrá yfir skilyrði, framleiðslu og tækniaðgerðir sem nægja til viðurkenningar á framleiddum vörum (mótteknum) ) frá erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis, vörusambands.
 4. Listinn yfir skilyrði, framleiðslu og tæknilegar aðgerðir sem nægja til viðurkenningar á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, vörur sambandsins, svo og skrá yfir aðgerðir sem árangur þeirra er uppfyllir ekki skilyrðin fyrir fullnægjandi vinnslu við ákvörðun á vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins skal ákvörðuð af framkvæmdastjórninni.
 5. Málsmeðferð við notkun verðmætis hlutdeildarreglunnar sem viðmið fyrir fullnægjandi vinnslu á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frítt tollsvæðis er ákvarðað af framkvæmdastjórninni. Verðhlutfallsreglan er ekki notuð sem viðmið fyrir næga vinnslu þegar viðgerðaraðgerðir eru gerðar fyrir vörur sambandsins.
 6. Staða vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis tollsvæðis er ákvörðuð af viðurkenndum ríkisaðilum eða viðurkenndum samtökum aðildarríkis.
 7. Sem skjal sem staðfestir stöðu vöru sem framleidd er (móttekin) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli ókeypis tollsvæðis gefur leyfilegt ríkisstofnun eða viðurkennd samtök aðildarríkis álit á viðurkenningu framleiddra (móttekinna) vara. frá erlendum vörum sem eru lagðar undir tollinn málsmeðferð frjálsa tollsvæðisins, vörur sambandsins eða niðurstaða um viðurkenningu á vörum sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, sem eru ekki vörur frá sambandsins.
  Form framkvæmdastjórnarinnar ákvarðar form þessara niðurstaðna, uppbyggingu og snið slíkra niðurstaðna í formi rafrænna skjala, aðferð til að fylla þær út, svo og málsmeðferð við útgáfu þeirra og beitingu.
 8. Í fjarveru, niðurfellingu eða ógildingu skjals sem staðfestir stöðu vöru sem framleiddar eru (mótteknar) af erlendum vörum sem eru settar undir tollferli frjálsa tollsvæðisins, slíkra vara, að lokinni tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins í þeim tilgangi útflutnings þeirra frá tollsvæði sambandsins, skal líta á sem vörur. Samband, og í öðrum tilgangi - sem erlendar vörur.