МЕНЮ

Sérstök tollmeðferð

253. gr. Innihald og beiting sérstakrar tollmeðferðar

1. Sérstakt tollameðferð - tollferlið sem gilt er um tiltekna flokka erlendra vara og vara sambandsins, í samræmi við það að slíkar vörur eru fluttar yfir tollamörk sambandsins, eru staðsettar og (eða) notaðar á tollsvæði sambandsins eða utan þess án þess að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, með fyrirvara um skilyrði fyrir því að setja vörur undir þessa tollferli og (eða) notkun þeirra í samræmi við slíka tollferli.

2. Sérstök tollmeðferð á við um eftirfarandi vöruflokka:

1) vörur sem fluttar eru út frá tollsvæði sambandsins, sem ætlað er að tryggja að diplómatísk verkefni, ræðismannsskrifstofur, fulltrúaskrifstofur aðildarríkjanna starfi við alþjóðastofnanir sem eru utan tollsvæðis sambandsins;

2) vörur sem fluttar eru yfir tollamörk sambandsins sem ætlaðar eru til opinberrar notkunar í diplómatískum sendiráðum og ræðisskrifstofum sem eru staðsettar á tollsvæði sambandsins, að undanskildum ræðisskrifstofum undir forystu ræðismannsskrifstofu;

3) ríkismerki, fánar, skilti, innsigli og frímerki, bækur sem fluttar eru inn á tollsvæði sambandsins, embættismaður prentað efni, skrifstofuhúsgögn, skrifstofubúnaður og annar sambærilegur varningur sem berast ræðisskrifstofum frá sendiríkinu eða að beiðni sendiríkisins, ætlaður til opinberrar notkunar fyrir ræðisskrifstofur staðsettar á tollsvæði sambandsins, undir forystu heiðursræðismanna. ;

4) vörur sem fluttar eru yfir tollamörk sambandsins sem ætlaðar eru til opinberrar notkunar fulltrúa ríkja við alþjóðastofnanir, alþjóðastofnanir eða fulltrúaskrifstofur þeirra sem eru staðsettar á tollsvæði sambandsins, en veittar eru undanþágur frá tollum og sköttum í samræmi við alþjóðlega sáttmála aðildarríkjanna við þriðja aðila og alþjóðlega sáttmála milli aðildarríkja;

5) vörur sem fluttar eru yfir tollamörk sambandsins, ætluð til opinberrar notkunar hjá öðrum samtökum eða fulltrúaskrifstofum þeirra sem eru á yfirráðasvæði aðildarríkis, en undanþágu frá tollum og sköttum er veitt í samræmi við alþjóðlega sáttmála þessu aðildarríki. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða vörur sem tilheyra ekki þessum vöruflokki;

6) vopn, hergögn, skotfæri og önnur áhöld, sem eru vörur sambandsins, fluttu yfir tollamörk sambandsins til að viðhalda bardagaviðbúnaði, skapa hagstæð skilyrði fyrir framkvæmd þeirra verkefna sem hernum er úthlutað (stofnanir, myndanir) aðildarríkjanna sem eru staðsettar á tollsvæði Sambandsins og (eða) utan þess;

7) vopn, hergögn, skotfæri og önnur tæki flutt yfir tollamörk sambandsins til þátttöku herafla (annarra hermanna og hernaðarstofnana, viðurkenndra samtaka) aðildarríkjanna og þeirra sem ekki eru aðilar að sambandinu í sameiningu ( alþjóðlegar) æfingar, keppnir, auk skrúðgöngu og annarra hátíðlegra viðburða;

8) vörur fluttar yfir tollamörk sambandsins og farartæki, ætlað til að koma í veg fyrir náttúruhamfarir og önnur neyðartilvik og útrýma afleiðingum þeirra, þar með talið vörur sem ætlaðar eru til ókeypis dreifingar ríkisaðila aðildarríkjanna, skipulagssviða þeirra eða stofnana sem hafa heimild í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna, til einstaklinga hafa áhrif á neyðarástand, svo og vörur og farartæki sem eru nauðsynleg til að annast neyðarbjörgun og aðra brýna vinnu og tryggja líf neyðarbjörgunarsveita, læknisþjónustu og samtaka sem hafa vald til að leysa mál á sviði slitameðferðar læknisfræðilegra og hollustuhátta neyðartilvikum, skipulagningu og veitingu læknisaðstoðar, þar með talið brottflutning læknis, að undanskildum áfengum drykkjum (nema etýlalkóhóli), bjór, tóbaksvörum, eðalmálmum og eðalsteinum, svo og vörum úr þeim;

9) vörur sem fluttar eru yfir tollamörk sambandsins, ætluð til að stunda vísindarannsóknir á norðurheimskautinu og á Suðurskautslandinu af einstaklingum aðildarríkjanna í þágu aðildarríkjanna án viðskipta, svo og til að tryggja starfsemi rannsóknarleiðangra aðildarríkjanna sem skipulögð eru fyrir framkvæmd þessara verka;

10) vörur fluttar yfir tollamörk sambandsins sem ætlaðar eru til lyfjaeftirlits. Vörurnar sem tilheyra þessum vöruflokki eru ákvarðaðar af framkvæmdastjórninni;

11) flutt yfir tollamörk sambandsins erlendar vörur (lyf (lyf), sérstök íþróttanæring, líffræðilega virk fæðubótarefni) sem ætlað er að framkvæma meðferðarúrræði og endurhæfingaraðgerðir gagnvart umsækjendum fyrir íþrótta- og landslið innanlands og innan lands og meðlimi slíkra hópa í þágu aðildarríkjanna sem eru utan viðskiptalegur grundvöllur, svo og að tryggja starfsemi rannsóknarhópa á sviði íþrótta með hæstu (háu) afrekum, sem ráðuneyti aðildarríkjanna taka þátt í;

12) að flytja (flytja) yfir tollamörk íþróttabúnaðar og búnaðar sambandsins, aðra vöru sem eingöngu er ætluð til notkunar í skipulagi og framkvæmd opinberra alþjóðlegra íþróttaviðburða eða til undirbúnings fyrir þá á æfingarviðburðum. Vörurnar sem tilheyra þessum vöruflokki eru ákvarðaðar af framkvæmdastjórninni;

13) erlendar vörur sem ætlaðar eru til smíði (sköpun, smíði), til að tryggja starfsemi (rekstur, notkun) gervieyja, mannvirkja, mannvirkja eða annarra hluta sem eru staðsettir utan yfirráðasvæði aðildarríkis sem þetta aðildarríki hefur einkarétt á. . Vörur sem tilheyra ekki þessum vöruflokki eru ákvarðaðar af framkvæmdastjórninni;

14) vörur ætlaðar til notkunar í ramma alþjóðlegrar samvinnu á sviði rannsókna og notkunar í geimnum, þ.m.t. Vörurnar sem tilheyra þessum vöruflokki eru ákvarðaðar af framkvæmdastjórninni;

15) erlendar vörur sem fluttar eru yfir tollamörk sambandsins, ætluð til skipulagningar og framkvæmdar opinberra alþjóðlegra sýninga, sem framkvæmdastjórnin ákvarðar. Vörur sem tilheyra ekki þessum vöruflokki eru ákvarðaðar af framkvæmdastjórninni.

3. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákveða aðra vöruflokka sem sérstakt tollferli er beitt fyrir, þar með talið vörur sem tengjast þessum vöruflokkum eða tengjast þeim ekki.

254. gr. Skilyrði fyrir staðsetningu undir sérstaka tollmeðferð og málsmeðferð við beitingu sérstakrar tollmeðferðar sem fer eftir þeim vöruflokkum sem henni er beitt fyrir

Það fer eftir þeim vöruflokkum sem sérstakt tollferli er beitt fyrir, framkvæmdastjórnin og löggjöf aðildarríkjanna í þeim tilvikum sem framkvæmdastjórnin kveður á um ákveða skilyrði fyrir því að setja vörur undir sérstaka tollmeðferð, þar með talið beitingu annarra en gjaldskrárreglugerð, tæknilegar reglugerðir, hollustuhætti, dýralækninga og dýraheilbrigðisaðgerðir í sóttkví og málsmeðferð við beitingu sérstakrar tollmeðferðar, þ.m.t.

ákvörðun stöðu vöru sem er flutt inn á tollsvæði sambandsins og (eða) flutt út frá tollsvæði sambandsins;

hugtakið og önnur skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við sérstaka tollferli;

málsmeðferð til að ljúka sérstöku tollferli;

mál og málsmeðferð við stöðvun og endurnýjun sérstakrar tollmeðferðar;

aðstæðurnar fyrir tilkomu og uppsögn skyldu til að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, þær aðstæður þar sem skylda til að greiða tolla, skatta, sérstakt, gegn undirboðum, jöfnunartolla er háð framkvæmd, og frestur til greiðslu þeirra að því er varðar vörur sem settar eru (settar) undir sérstaka tollmeðferð;

tollferli þar sem hægt er að setja vörur til að ljúka og stöðva sérstaka tollferli, sérstaklega útreikning og greiðslu tolla, skatta, sérstakra, undirboðstolls, jöfnunartolla þegar vörur eru settar undir þessar tollaðferðir og frestur til greiðslu þeirra .