МЕНЮ

Reglur um fyllingu á reit 37 tollskýrslunnar - Málsmeðferð

Dálkurinn gefur til kynna samsettan kóða, sem er myndaður í samræmi við eftirfarandi skipulag:

XX XX XXX hvar:

  • þáttur 1 - uppgefin málsmeðferð er tveggja stafa kóða yfirgefins tollaðferðar í samræmi við flokkara gerða tollferla;
  • þáttur 2 - fyrri málsmeðferðin er tveggja stafa kóða tollferlisins, í samræmi við flokkara tegundar tollmeðferða, ef uppgefnar vörur voru áður settar undir aðra tollmeðferð, að undanskildu tollferli við tollflutninga (tvö núll „00“ ef uppgefnar vörur voru ekki áður settar undir aðra tollmeðferð).
  • þáttur 3 - þriggja stafa kóða um sérstöðu hreyfingar yfirlýstra vara í samræmi við flokkara eiginleika hreyfingar vöru;

Flokkun á tegundum tollferla

 

Flokkar sérkenni vöruhreyfinga

Code Nafn
000 Sértæk atriði um vöruflutninga hafa ekki verið staðfest
001 Vörur til að veita ókeypis aðstoð og (eða) í góðgerðarskyni
002 Mannúðaraðstoð
003 Tæknileg aðstoð sem ekki er hægt að skila
004 Vörur fluttar til að koma í veg fyrir og útrýma afleiðingum náttúruhamfara, náttúruhamfara og manngerðar neyðarástanda, án endurgreiðslu
005 Peningagull, innlendir og erlendir gjaldmiðlar (aðrir en þeir sem eru notaðir í tölulegum tilgangi), verðbréf gefin út í umferð
006 Tæknileg aðstoð skal skilað
007 Vörur fluttar til að koma í veg fyrir og útrýma afleiðingum náttúruhamfara, náttúruhamfara og manngerðar neyðarástanda, með fyrirvara um skil
008 Vörur (efni og tæknilegar vistir og búnaður, búnaður, varahlutir, eldsneyti, matur og aðrar eignir) flutt út utan tollsvæðisins EAEU til að tryggja rekstur ökutækja og samtaka EAEU aðildarríkjanna eða til að tryggja rekstur ökutækja sem leigðir eru (leigðir) af einstaklingum í EAEU aðildarríkjunum, að undanskildum vörum sem tilgreindar eru í stöðu 010 (nema Lýðveldið Hvíta -Rússland)
009 Sjávarafurðir upprunnar frá EAEU aðildarríkjunum, veiddar og fluttar inn með hvaða flutningsmáti sem er viðurkenndar sem uppruna frá EAEU aðildarríkjunum
010 Vörur fluttar sem vistir
011 Vörur sem eru fluttar inn tímabundið á tollsvæði EAEU, þar sem hætt er við tollafgreiðslu vegna tímabundinnar innflutnings (vistun)
013 Vörur fluttar sem framlag til viðurkennds fjármagns (sjóða)
018 Ranglega afhentar vörur
020 Vörur ætlaðar fyrir íþróttakeppnir og þjálfun, tónleika, leiksýningar, keppnir, hátíðir, trúarlega, menningarlega og aðra sambærilega viðburði, sýnikennslu á sýningum, sýningum, svo og til að halda og fjalla um opinbera og aðra viðburði í fjölmiðlum og geta snúið aftur, að undanskildum vörum sem nefndar eru í stöðum með kóða 090 og 099
021 Kynningarefni og minjagripir sem ekki er hægt að skila
027 Umbúðir, ílát, bretti sem eru notuð sem ílát sem hægt er að skila
031 Vörur fluttar til opinberrar notkunar í sendiráðsskrifstofum og ræðisskrifstofum aðildarríkja EAEU
032 Vörur sem fluttar eru til opinberrar notkunar með diplómatískum sendiráðum og ræðisskrifstofum ríkja sem eru ekki aðilar að evrópskri evrópskri evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evrópskrar evru
033 Vörur sem fluttar eru til opinberrar notkunar hjá fulltrúaskrifstofum ríkja hjá alþjóðastofnunum, alþjóðastofnunum eða fulltrúaskrifstofum þeirra sem eru staðsettar á tollsvæði EAEU
034 Vörur sem fluttar eru til opinberrar notkunar hjá samtökum sem tilgreindar eru í 3. tölulið 3. mgr.
042 Vörur afhentar eða skilaðar eftir kvörtun
044 Vörur þar á meðal farartæki, varahlutir og (eða) búnaður fluttur til útfærslu eða skilaður eftir viðgerð og (eða) ábyrgð og tæknilegt viðhald, nema vörurnar sem tilgreindar eru í hlutunum með kóða 135, 136, 138
054 Jarðgas sem er afhent gasgeymslum eða skilað frá slíkri geymslu (að undanskildu Lýðveldinu Hvíta -Rússlandi)
055 Vörur sem fluttar eru með leiðsluflutningum sem þarf til að gangsetja hana
061 Vörur fluttar sem sýni og sýni til rannsókna og prófana
062 Leifar sem ekki er hægt að endurheimta af jónandi geislun (nema í Lýðveldinu Hvíta-Rússlandi)
063 Vörur sem eru afhentar samkvæmt samkomulagi um hlutdeild í framleiðslu (að undanskildu Lýðveldinu Hvíta -Rússlandi)
070 Vörur til smíði (smíði) gervieyja, mannvirkja, annarra hluta sem eru staðsettir utan yfirráðasvæða aðildarríkja EAEU, en aðildarríki EAEU hafa (munu hafa) einkaréttarlögsögu (að undanskildu Lýðveldinu Hvíta -Rússlandi)
071 Vörur fluttar til tilbúnar eyjar, mannvirki, mannvirki og aðra hluti eða frá gerviseyjum, mannvirkjum, mannvirkjum og öðrum hlutum sem aðildarríki EAEU hafa einkarétt á og eru staðsett utan tollsvæðis EAEU (að undanskildu Lýðveldinu Hvíta -Rússlandi)
090 Vörur fluttar til undirbúnings og / eða halds á XXII ólympíuleikunum og XI fatlaðra vetrarleikunum 2014 í borginni Sochi (nema Lýðveldið Hvíta -Rússland)
091 Vörur innfluttar (innfluttar) inn á tollsvæði EAEU og eingöngu ætlaðir til notkunar í skipulagi og framkvæmd opinberra alþjóðlegra samkeppnisviðburða í faglegri færni WorldSkills („WorldSkills“)
092 Vörur fluttar inn (innfluttar) inn á tollsvæði EAEU og eingöngu ætlað til notkunar við skipulagningu og framkvæmd opinberra alþjóðlegra viðburða innan ramma alþjóðlegra Hansatíma nýs tíma
098 Vörur fluttar til undirbúnings og / eða halds á leiðtogafundi APEC 2012 í borginni Vladivostok (að undanskildu Lýðveldinu Hvíta -Rússlandi)
099 Vörur fluttar til notkunar í skipulagi og framkvæmd FIFA heimsmeistarakeppninnar 2018 og / eða FIFA sambandsbikarsins 2017, Evrópukeppni UEFA í fótbolta 2020 eða meðan á æfingu stendur til að undirbúa sig fyrir þá
100 Vörur sem fluttar eru til byggingar Nord Stream gasleiðslunnar (að Hvíta -Rússlandi undanskildu)
101 Vörur sem fluttar eru til byggingar suðurstraums gasleiðslu (að Hvíta -Rússlandi undanskildu)
102 Vörur framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og vörur sem eru framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins og EAEU -vörur, en staða þeirra er ákvörðuð í í samræmi við 8. mgr. 210. gr. tollalaga EAEU
103 Vörur sem staðsettar eru á yfirráðasvæði frjálsrar (sérstakrar, sérstakrar) efnahagslögsögu, sem tollayfirvöld geta ekki skilgreint sem vörur sem voru á yfirráðasvæði frjálsrar (sérstakrar, sérstakrar) efnahagslögsögu áður en hún var stofnuð, eða sem vörur fluttar inn á yfirráðasvæði frjálsrar (sérstakrar, sérstakrar) efnahagslögsögu eða framleiddar (mótteknar) á yfirráðasvæði frjálsrar (sérstakrar, sérstakrar) efnahagslögsögu
104 Vörur sem eru framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur sem eru framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur EAEU, en staða hennar er ákvörðuð í í samræmi við 8. mgr. 218. greinar tollgæslu EAEU
105 Vörur í ókeypis vöruhúsi sem tollayfirvöld geta ekki skilgreint sem vörur sem voru á yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss fyrir stofnun þess, eða sem vörur sem settar eru undir tollferli ókeypis vörugeymslu eða framleiddar (mótteknar) í ókeypis vöruhúsi
106 Varahlutir, samsetningar, samsetningar sem tollayfirvöld geta auðkennt að séu meðtaldar (innifalin) í vörusamsetningu sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins
107 Varahlutir, samsetningar, samsetningar sem tollayfirvöld geta auðkennt að séu meðtaldar (innifalin) í vörusamsetningu sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss
112 Vörur sem eru framleiddar (mótteknar) eingöngu úr EAEU vörum sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, þar með talið að nota vörur EAEU sem ekki falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins, fluttar út frá yfirráðasvæði hins frjálsa tollsvæðis (sérstakt, sérstakt) efnahagssvæði við restina af tollsvæði EAEU
113 Vörur sem eru framleiddar (mótteknar) úr EAEU vörum, þar með taldar vörur sem ekki eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis (sérstaks, sérstaks) efnahagssvæðis utan tollsvæðis EAEU
114 Vörur sem eru gerðar (mótteknar) af erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálst tollsvæðis og vörur sem eru gerðar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis og vörur frá Evrópska efnahagssvæðinu, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis (sérstakt, sérstakt) efnahagslögsögunnar utan tollsvæði EAEU, ef slíkar vörur eru viðurkennd sem vara í EAEU í samræmi við grein 210 tollabálksins á EAEU
115 Vörur framleiddar (mótteknar) af erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálst tollsvæðis og vörur sem eru gerðar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálst tollsvæðis og vörur frá Evrópska efnahagssvæðinu, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis (sérstakt, sérstakt) efnahagssvæði til afgangsins á tollsvæði EAEU, að því er varðar auðkenni erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins
116 Vörur sem eru gerðar (mótteknar) af erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálst tollsvæðis og vörur sem eru gerðar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis og vörur frá Evrópska efnahagssvæðinu, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis (sérstakt, sérstakt) efnahagslögsvæði við restina af tollsvæði EAEU, þar sem ekki hefur verið gerð grein fyrir erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálsa tollsvæðisins
117 Vörur sem eru gerðar (mótteknar) af erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð frjálst tollsvæðis og vörur sem eru gerðar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis og vörur frá Evrópska efnahagssvæðinu, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis (sérstakt, sérstakt) efnahagslögsögunnar utan tollsvæði EAEU, ef slíkar vörur eru ekki viðurkennd sem vara í EAEU í samræmi við grein 210 tollabálksins á EAEU
118 Búnaður sem er settur undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis, tekinn í notkun og notaður af íbúa (þátttakanda, viðfangsefni) á ókeypis (sérstöku, sérstöku) efnahagssvæði til að framkvæma samning (samning) um framkvæmd (framkvæmd) starfsemi á yfirráðasvæði frjálsrar (sérstakrar, sérstakrar) efnahagslögsögu (samkomulag um starfsskilyrði á frjálsu (sérstöku, sérstöku) efnahagssvæði, fjárfestingaryfirlýsingu, frumkvöðlaáætlun), sett undir tollferli við losun til neyslu innanlands, að teknu tilliti til sérstöðu við útreikning á aðflutningsgjöldum, sköttum, sérstökum, undirboðstollum, jöfnunartollum sem settir eru með 1. mgr. 209. mgr. XNUMX. gr.
119 Vörur sem eru settar undir tollmeðferð ókeypis tollsvæðis á yfirráðasvæði hafnarfrelsis (sérstaks, sérstaks) efnahagslögsögu eða skipulagsfrjálst (sérstakt, sérstakt) efnahagssvæði, sett undir tollferli við losun til neyslu innanlands, þar sem tekið er tillit til gera grein fyrir sérstökum atriðum við útreikning á aðflutningsgjöldum, sköttum, sérstökum, undirboðum, jöfnunartollum sem settir eru með 1. mgr. 209. mgr. XNUMX. gr. tollalaga Evrópubandalagsins
122 Vörur sem eru framleiddar (mótteknar) eingöngu úr EAEU vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis vöruhúss til afgangs af tollsvæði EAEU
123 Vörur framleiddar (fengnar) úr EAEU vörum, fluttar út frá yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu utan tollsvæðis EAEU
124 Vörur framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur frá EAEU fluttar út af yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu utan tollsvæði EAEU, viðurkennt sem vörur EAEU í samræmi við 218. grein tollalaga EAEU
125 Vörur framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur sem eru gerðar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vörugeymslu og vörur EAEU, fluttar út af yfirráðasvæði ókeypis vörugeymsla til annars staðar á tollsvæði EAEU þar sem auðkenning á erlendum vörum, sem falla undir tollferli ókeypis vörugeymslu, hefur farið fram
126 Vörur framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur EAEU, fluttar út af yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu til annars staðar á tollsvæði EAEU þar sem auðkenning á erlendum vörum sem falla undir tollferli ókeypis vörugeymslu hefur ekki verið framkvæmd
127 Vörur framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og vörur sem eru framleiddar (mótteknar) úr erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss og EAEU vörur fluttar út af yfirráðasvæði ókeypis vörugeymslu utan tollsvæði EAEU, ekki viðurkennt sem EAEU vörur í samræmi við 218. gr.
128 Búnaður sem er settur undir tollmeðferð ókeypis vöruhúss, tekinn í notkun og notaður af eiganda ókeypis vörugeymslu til að framkvæma aðgerðir sem kveðið er á um í 1. mgr. 213. gr. að teknu tilliti til sérstöðu við útreikning á aðflutningsgjöldum, sköttum, sérstökum undirboðum, jöfnunartollum sem settir eru með 1. mgr. ákvæðis 217. gr.
129 Vörur sem settar eru undir tollinnferð við endurinnflutning, en skattar og (eða) vextir af þeim, fjárhæðir annarra skatta, niðurgreiðslur og aðrar fjárhæðir eru endurgreiddar í samræmi við 3. mgr. 2. mgr. 236. gr. Tollalaga EAEU
130 Vörur sem eru settar undir tollinnferð við innflutning á nýjan leik, en skattar og (eða) vextir af þeim, fjárhæðir annarra skatta, niðurgreiðslur og aðrar fjárhæðir eru ekki endurgreiddar í samræmi við 3. mgr. 2. mgr. 236. gr. Kóði EAEU
131 Úrgangur sem stafar af vinnslu vöru á tollsvæði og vinnslu til neyslu innanlands
132 Leifar sem stafa af vinnslu á vörum á tollsvæði og vinnslu til neyslu innanlands
133 Unnar vörur fengnar vegna vinnslu á vörum sem falla undir tollferli við vinnslu á tollsvæði, vinnslu utan tollsvæðis, vinnslu til neyslu innanlands, að undanskildum vörum sem tilgreindar eru í stöðum með kóða 044, 134 - 138 ( þ.mt unnar vörur sem berast vegna vinnslu á vörum sem falla undir tollferli, vinnslu á tollsvæði, vinnslu utan tollsvæðis)
134 Unnar vörur fengnar vegna aðgerða til vinnslu á sambærilegum vörum í samræmi við 172. gr.
135 Erlendar vörurflutt inn á tollsvæði EAEU í stað uninna afurða í samræmi við 183. gr.
136 Unnar vörur fengnar vegna þess að erlendum vörum hefur verið skipt út í samræmi við málsgrein 1 í 172. mgr. XNUMX. gr.
137 Erlendar vörur fluttar inn á tollsvæði EAEU í stað uninna afurða í samræmi við 183. gr.
138 Unnar vörur fengnar vegna vinnslu á sambærilegum vörum í samræmi við 172. grein EAEU -tollalaga, ef vinnslan er viðgerð á vörum, þar með talin ábyrgð, flutt út frá tollsvæði EAEU, að undanskildum vörum tilgreint í stöðu með kóða 136
139 Vörur sem eru settar undir tollmeðferð tollageymslu, en við henni er búist við að slíkri tollmeðferð sé lokið í samræmi við 5. mgr. 1. mgr. 161. gr.
15X * Aðrir eiginleikar vöruhreyfinga sem kynntar voru í Lýðveldinu Hvíta -Rússlandi einhliða
150 Vörur fluttar samkvæmt skiptasamningi (fyrir Lýðveldið Hvíta -Rússland)
151 Vörur fluttar samkvæmt samningi um leigu á fjármögnunarleigu (fyrir Lýðveldið Hvíta -Rússland)
152 Vörur fluttar samkvæmt gjafasamningi (fyrir Lýðveldið Hvíta -Rússland)
153 Vörur sem fluttar eru út fyrir tollsvæði EAEU í sölu tilgangi án bráðabirgða viðskipta (fyrir Lýðveldið Hvíta -Rússland) - staða eins og henni var breytt með ákvörðun stjórnar evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 52 dagsett 12.05.2015/XNUMX /XNUMX
16X * Aðrir eiginleikar vöruhreyfinga sem kynntar voru í lýðveldinu Kasakstan einhliða
161 Vörur úr hópi 27 TN FEA EAEU framleitt úr hráefni frá Kasakstan sem unnið er á Karachaganak sviði (Lýðveldið Kasakstan) og flutt út fyrir tollsvæði EAEU frá yfirráðasvæði Rússlands (fyrir lýðveldið Kasakstan) - staða eins og henni var breytt með ákvörðun stjórnar evrópska efnahagsnefndin nr. 52 dagsett 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
17X * Aðrir eiginleikar vöruhreyfinga sem kynntar voru í Rússlandi einhliða
171 Vörur sem falla undir tollferli frjálsa tollsvæðisins í Magadan svæðinu í Rússlandi, ætlað til eigin framleiðslu og tæknilegra þarfa
172 Vörur (að undanskildum vörugjöldum) fluttar í þeim tilgangi að nota þær við smíði, búnað og tæknibúnað fasteignahluta á yfirráðasvæði nýsköpunarmiðstöðvarinnar í Skolkovo eða nauðsynlegar til að framkvæma rannsóknarstarfsemi og markaðssetja niðurstöður hennar af þátttakendum verkefnisins, en veittir eru niðurgreiðslur vegna endurgreiðslu kostnaðar við greiðslu aðflutningsgjalda og virðisaukaskatts (fyrir Rússland)
173 Vörur fluttar í þeim tilgangi að nota þær við smíði, búnað og tæknibúnað fasteigna á yfirráðasvæði nýsköpunarmiðstöðvarinnar í Skolkovo eða nauðsynlegar til að framkvæma rannsóknarstarfsemi og markaðssetja niðurstöður hennar af þátttakendum verkefnisins, að undanskildum vöru sem tilgreind er undir kóða 172 (fyrir Rússland)
174 Vörur sem eru nauðsynlegar til að tryggja rekstur flugstöðvar eða alþjóðaflugvallar (fyrir Rússland)
175 Vörur ætlaðar til að styðja við starfsemi hafna (ána) við hafstöðvar (ána) (fyrir Rússland)
176 Vörur fluttar til eða frá yfirráðasvæði Baikonur -flókinnar (fyrir Rússland)
177 Vörur (að undanskildum vörugjöldum) fluttar inn í þeim tilgangi að nota þær við smíði, búnað og tæknibúnað fasteignahluta á yfirráðasvæðum nýstárlegra vísinda- og tæknimiðstöðva eða nauðsynlegar til að framkvæma vísinda- og tækniaðgerðir verkefnisins þátttakendur, sem veita niðurgreiðslur vegna endurgreiðslu greiðslukostnaðar tolla og virðisaukaskatts (fyrir Rússland)
178 Vörur sem eru fluttar inn til notkunar í smíði, búnaði og tæknibúnaði fasteigna á yfirráðasvæðum nýstárlegra vísinda- og tæknimiðstöðva eða nauðsynlegar til að framkvæmd þátttakenda verkefnisins geti stundað vísinda- og tækniaðgerðir, að undanskildum vörum sem tilgreindar eru samkvæmt kóða 177 (fyrir Rússland)
18X * Aðrar sérkenni vöruhreyfingar einhliða kynntar í lýðveldinu Armeníu
180 Vörur fluttar samkvæmt samningi um fjárhagslega leigu (leigu) (fyrir lýðveldið Armenía)
1 til 20 (88)