МЕНЮ

Tollferli við vinnslu á tollsvæði

163. grein. Innihald og beiting tollferlisins við vinnslu á tollsvæði

 1. Tollmeðferð vinnsla á tollsvæði - tollferli sem beitt er fyrir erlendar vörur, í samræmi við það sem slíkar vörur eru unnar á tollsvæði sambandsins til að fá vinnsluvörur þeirra sem ætlaðar eru til síðari útflutnings frá tollsvæði sambandsins, án greiðslu að því er varðar slíkar vörur. erlendar vörur, innflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, með fyrirvara um skilyrði fyrir því að setja vörur undir þessa tollferli og notkun þeirra í samræmi við slíka tollferli.
 2. Vörur sem falla undir tollferli við vinnslu á tollsvæði halda stöðu erlendra vara og vörur sem berast (myndast) vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins (unnar vörur, úrgangur og leifar) öðlast stöðu erlendar vörur.
 3. Það er heimilt að nota tollmeðferðina við vinnslu á tollsvæðinu til að stöðva tollferlið við tímabundinn innflutning (innlögn) með því að setja undir það vörur sem falla undir tollmeðferð við tímabundinn innflutning (innlögn).
 4. Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða lista yfir vörur sem tollferli við vinnslu á tollsvæði er ekki beitt fyrir. (sjá ákvörðun stjórnar evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 203 dagsett 11.12.2018)

164. gr. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði og notkun þeirra í samræmi við slíka tollferli

 1. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollferli við vinnslu á tollsvæði eru:
  1. framboð skjals um skilyrði fyrir vinnslu á vörum á tollsvæði sambandsins, gefið út af viðurkenndri stofnun aðildarríkis og innihalda upplýsingar sem tilgreindar eru í 168. grein þessara reglna. Hægt er að nota yfirlýsingu fyrir vörur sem slíkt skjal ef tilgangur með því að beita tollferli við vinnslu á tollsvæði er viðgerðir á vörum, svo og í öðrum tilvikum sem framkvæmdastjórnin ákveður; (sjá ákvörðun stjórnar evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 180 frá 12.11.2018)
  2. möguleikinn á því að tollayfirvöld auðkenna erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð til vinnslu á tollsvæðinu í afurðum vinnslu þeirra, að undanskildum tilfellum þegar slíkum erlendum vörum er skipt út fyrir jafngildar vörur í samræmi við 172. gr. ;
  3. fylgni við bann og takmarkanir í samræmi við 7. grein þessara kóða.
 2. Skilyrði fyrir notkun vöru í samræmi við tollferli við vinnslu á tollsvæði eru:
  1. samræmi við settan gildistíma tollferlisins við vinnslu á tollsvæði;
  2. samræmi við ákvæði 166. gr. þessa kóða þegar unnið er með vörur sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði;
  3. að finna vörur sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði með þeim aðilum sem tilgreindir eru í skjalinu um skilyrði fyrir vinnslu vara á tollsvæði sambandsins og notkun slíkra vara til að framkvæma aðgerðir til vinnslu á vörur frá þessum aðilum.
 3. Að því er varðar þessa kafla þýðir auðkenning tollyfirvalda á erlendum vörum í afurðum vinnslu þeirra að festa það í sessi með einni af þeim aðferðum sem tilgreindar eru í 167. gr. sæta aðgerðum vegna vinnslu á vörum á tollsvæði sambandsins til að fá unnar vörur á tollsvæðinu.

165. gr. Lengd tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæði

 1. Gildistími tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæði er settur á grundvelli tímabilsins til að vinna vörur á tollsvæði sambandsins, eins og það er skilgreint í skjalinu um skilyrði fyrir vinnslu vara á tollsvæði í Verkalýðsfélag.
 2. Uppgefið gildistímabil tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæði er framlengt að beiðni viðkomandi við lengingu frests til að vinna vörur á tollsvæði sambandsins.
 3. Í löggjöf aðildarríkjanna er heimilt að kveða á um að við framlengingu vinnslutíma á tollsvæði sambandsins má framlengja gildistíma tollafgreiðslu við vinnslu á tollsvæði eigi síðar en 10 virkum dögum eftir að fyrning. Þegar gildistími tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæði, sem tollayfirvöld hafa komið á, lengir gildistíma slíkrar málsmeðferðar að nýju frá þeim degi sem þessari tollferli lýkur.

166. gr. Vinnsluaðgerðir á tollsvæði sambandsins

 1. Vinnsluaðgerðir á tollsvæði sambandsins fela í sér:
  1. vinnsla eða vinnsla á vörum;
  2. framleiðslu á vörum, þ.mt samsetning, samsetning, sundrung og mátun;
  3. viðgerðir á vörum, þar með talið endurreisn þeirra, skipti á íhlutum, nútímavæðingu;
  4. notkun á vörum sem auðvelda eða auðvelda framleiðslu á unnum afurðum, jafnvel þótt þessar vörur séu neyttar í heild eða að hluta í vinnsluferlinu. Þessi aðgerð verður að framkvæma samtímis einni af aðgerðum sem tilgreindar eru í undirgreinum 1 - 3 í þessari málsgrein.
 2. Vinnsluaðgerðir á tollsvæði sambandsins innihalda ekki:
  1. aðgerðir til að tryggja öryggi vöru við undirbúning þeirra fyrir sölu og flutning (flutninga), þ.mt umbúðir, umbúðir og flokkun vöru, þar sem vörur missa ekki sérkenni sín;
  2. afkvæmi, ræktun og fóðrun dýra, þar á meðal fuglar, fiskar, auk ræktunar krabbadýra og lindýra;
  3. ræktun trjáa og annarra plantna;
  4. afritun og endurgerð upplýsinga, hljóð- og myndbandsupptöku á hvers konar upplýsingaflutningi;
  5. notkun erlendra vara sem hjálpartæki í tækniferlinu (búnaður, vélar, innréttingar osfrv.);
  6. önnur starfsemi sem framkvæmdastjórnin ákveður.
 3. Þegar vinnsla fer fram á tollsvæði sambandsins er notkun á vörum Sambandsins leyfð, að undanskildum vörum sem hlutfall útflutningsgjalda er ákvarðað með löggjöf aðildarríkjanna og eru á listanum sem ákveðinn er af framkvæmdastjórninni.
  Framkvæmdastjórnin hefur rétt til að ákvarða málin hvenær Sambandsvörur, sem vextir útflutningsgjalda eru ákvarðaðir fyrir með löggjöf aðildarríkjanna og eru á listanum sem kveðið er á um í fyrstu málsgrein þessarar málsgreinar, er hægt að nota við vinnslu á tollsvæði í Verkalýðsfélag.

167. Gr. Auðkenning erlendar vörur í afurðum vinnslu þeirra

Til að bera kennsl á erlendar vörur í vinnsluafurðum þeirra er hægt að nota eftirfarandi aðferðir:

 • festir af yfirlýsanda, þeim sem vinnur vinnslu eða embættismönnum tollayfirvalda um innsigli, frímerki, stafræna og aðra merkingu á erlendar vörur;
 • ítarleg lýsing, ljósmyndun, stærðarmynd af erlendum vörum;
 • samanburður á fyrirfram völdum sýnum og (eða) sýnum á erlendum vörum og afurðum úr vinnslu þeirra;
 • notkun núverandi vörumerkinga, þar á meðal í formi raðnúmera;
 • aðrar aðferðir sem hægt er að beita út frá eðli vörunnar og vinnsluaðgerðum sem framkvæmdar eru á tollsvæði sambandsins, þ.m.t. tollsvæði sambandsins, svo og um tækni við framleiðslu á unnum afurðum, eða með því að annast tolleftirlit meðan á vinnslu stendur á tollsvæði sambandsins.

168. gr. Skjal um skilyrði fyrir vinnslu vöru á tollsvæði sambandsins

 1. Hægt er að nálgast skjal um skilyrði fyrir vinnslu á vöru á tollsvæði sambandsins, gefið út af viðurkenndri stofnun aðildarríkis. andlit aðildarríkisins, á yfirráðasvæði sem þetta skjal er gefið út, þar með talið þeir sem framkvæma vinnslu eða sem ekki framkvæma slíkar aðgerðir beint.
 2. Skjalið um skilyrði fyrir vinnslu vöru á tollsvæði sambandsins verður að innihalda upplýsingar:
  1. um viðurkennda stofnun aðildarríkisins sem gaf út skjalið;
  2. um þann sem skjalið var gefið út;
  3. um þann einstakling (einstaklinga) sem mun beina vinnslu beint á tollsvæði sambandsins;
  4. á erlendum vörum og afurðum úr vinnslu þeirra (nafn, kóði í samræmi við vöruheitið fyrir erlenda atvinnustarfsemi, magn og kostnað). Löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð getur kveðið á um möguleika á að tilgreina kóða erlendra vara og afurða úr vinnslu þeirra á stigi vöruhlutar vöruheitanna um erlenda efnahagsstarfsemi, svo og möguleika á að gefa ekki til kynna kostnaður vöru og afurða við vinnslu þeirra;
  5. á vörum sambandsins, fyrir hvaða gjaldi útflutningsgjöld eru ákveðin með löggjöf aðildarríkjanna, sem tryggir framkvæmd tæknilegs ferils við vinnslu erlendra vara (nafn, kóði í samræmi við vöruheitið Efnahagsvirkni og magn), ef þetta er staðfest með löggjöf aðildarríkisins;
  6. á skjölum sem staðfesta rétt til að eiga, nota og (eða) ráðstafa vörum;
  7. ávöxtun unninna afurða í magni og (eða) prósentum talið;
  8. um vinnsluaðgerðir á tollsvæðinu, aðferðir við framkvæmd þeirra;
  9. um aðferðir við að bera kennsl á erlendar vörur sem falla undir tollferli við vinnslu á tollsvæðinu í afurðum vinnslu þeirra;
  10. um úrgang og leifar (nafn, kóði í samræmi við vöruorðaskrá erlendrar atvinnustarfsemi, magn og kostnaður). Löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð getur kveðið á um möguleika á að tilgreina úrgangskóða og leifar á stigi vöruhlutar vöruheitanna um erlenda efnahagsstarfsemi, svo og möguleika á að gefa ekki upp verðmæti slíks úrgangur og leifar;
  11. tímabilið til að vinna vörur á tollsvæði sambandsins;
  12. um skipti á vörum fyrir samsvarandi vörur eins og þær eru skilgreindar í 172. gr.
  13. um möguleika á frekari viðskiptanotkun úrgangs;
  14. um tollayfirvöld (tollayfirvöld), sem eiga að setja vörur undir tollmeðferð til vinnslu á tollsvæði og að þessari tollferli sé lokið.
 3. Tímabil vinnslu vara á tollsvæði sambandsins má ekki vera lengra en 3 ár eða lengra tímabil sem framkvæmdastjórnin ákveður fyrir tiltekna vöruflokka. (sjá ákvörðun stjórnar evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 203 dagsett 11.12.2018)
 4. Tímabil vinnslu vara á tollsvæði sambandsins felur í sér:
  1. lengd framleiðsluferlisins við vinnslu á vörum;
  2. sá tími sem þarf til raunverulegrar útflutnings frá tollsvæði sambandsins á unnum afurðum og framkvæmd tollaðgerða sem tengjast förgun úrgangs og leifar af erlendum vörum.
 5. Tímabil vinnslu vara á tollsvæði sambandsins er reiknað frá þeim degi sem vörurnar eru settar undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæðinu og þegar um tollskýrslu vöru er að ræða í nokkrum lotum - frá þeim degi sem fyrsta lotu af vörum er sett undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði.
 6. Heimilt er að framlengja frest til að vinna vörur á tollsvæði sambandsins innan þess frests sem tilgreindur er í 3. mgr. Þessarar greinar.
 7. Löggjöf aðildarríkjanna getur sett frekari upplýsingar sem tilgreindar eru í skjali um skilyrði fyrir vinnslu vara á tollsvæði sambandsins.
 8. Form skjals um skilyrði fyrir vinnslu á vöru á tollsvæði sambandsins, málsmeðferð við útfyllingu þess og málsmeðferð við útgáfu slíks skjals, breytingar (viðbætur) á því, svo og afturköllun þess (niðurfelling) og (eða) endurnýjun þess er sett með löggjöf aðildarríkjanna. (sjá skipun fjármálaráðuneytis Rússlands nr. 246n dagsett 24.12.2019)
 9. Ef yfirlýsing um vörur er notuð sem skjal um skilyrði fyrir vinnslu á vöru á tollsvæði sambandsins, skal tilkynningaraðili gefa til kynna upplýsingar um skilyrði fyrir vinnslu vöru á tollsvæði Sambandsins í yfirlýsingu um vörur.

169. gr. Framleiðsluhraði unnar afurða

 1. Framleiðsluhraði unnar afurða er skilið sem magn og (eða) hlutfall uninna afurða sem myndast vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins af tilteknu magni af erlendum vörum.
 2. Ef vinnsla á tollsvæði sambandsins fer fram í tengslum við vörur, sem einkenni þeirra eru nánast stöðugar í samræmi við settar tæknilegar kröfur, og leiða til móttöku á unnum afurðum með stöðugum gæðum, hafa viðurkenndir aðilum aðildarríkjanna er heimilt að setja staðlaðar viðmiðanir fyrir framleiðslu á unnum afurðum.

170. gr. Úrgangur vegna vinnslu á tollsvæði sambandsins og framleiðslutap

 1. Úrgangur sem myndast vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins skal sæta tollferlum sem kveðið er á um í þessum reglum nema í þeim tilvikum þegar umræddur úrgangur í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna er viðurkenndur sem óhentugur. vegna frekari notkunar þeirra í atvinnuskyni eða slíkan úrgang í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna er grafinn, hlutlaus, nýting eða eyðilegging á annan hátt.
 2. Úrgangur sem myndast vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins, þegar hann er settur undir tollmeðferð sem skýrslugjafi hefur valið, skal líta á hann sem innfluttan á tollsvæði sambandsins í þessu ríki.
 3. Úrgangur sem tilgreindur er í 1. mgr. Þessarar greinar, sem ekki er háð tollafgreiðslu, öðlast stöðu vara sambandsins og er ekki talinn undir tolleftirliti frá þeim degi sem hann er viðurkenndur í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna eins og óhentugt til frekari notkunar í atvinnuskyni eða frá þeim degi sem skjöl eru lögð fyrir tollayfirvöld sem staðfesta staðreynd að grafin er, hlutlaus, nýting eða eyðilegging úrgangs sem myndast hefur á annan hátt eða staðreynd flutnings þeirra til slíkra aðgerða.
 4. Erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði, tapast óafturkallanlega vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins og viðurkenndar af tollayfirvöldum sem framleiðslutapi, eru ekki háðar tollafgreiðslu þegar lokið er tollferli við vinnslu á tollsvæði.

171. gr. Leifar af erlendum vörum sem stafa af vinnslu á tollsvæði sambandsins

Leifar af erlendum vörum sem myndast vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins í samræmi við reglur um framleiðslu á unnum afurðum eru háðar tollaðgerðum í samræmi við 173. grein þessara reglna.

172. gr. Skipti erlenda vöru fyrir samsvarandi vörur

 1. Með leyfi tollayfirvalda er heimilt að skipta um erlendar vörur sem falla undir tollferli til vinnslu á tollsvæði eða ætlað er að setja undir tollferli við vinnslu á tollsvæði í samræmi við skjal um skilyrði fyrir að vinna vörur á tollsvæði sambandsins, með vörum sambandsins, sem, hvað lýsingu þeirra varðar, gæði og tæknilega eiginleika falla saman við slíkar erlendar vörur (hér á eftir í þessari grein - jafngildar vörur).
  Ef um er að ræða innflutning inn á tollsvæði sambandsins til viðgerðar á gallaðri mynd, hlutum, einingum sem voru hluti af vörunum sem áður voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins í samræmi við tollútflutningsaðferðina, sambandsvörur, sem í lýsingu þeirra, gæði og tæknilegir eiginleikar fara saman við að slíkir hlutar, samsetningar, einingar, einingar og einingar eru fluttar inn á tollsvæði sambandsins teljast jafngildar vörur án þess að taka tillit til ástands nothæfis þeirra og (eða) versnunar.
 2. Vinnsla á afurðum sem fengnar eru vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins jafngildar vörur teljast vera vinnsluafurðir erlendra vara í samræmi við ákvæði þessa kafla.
 3. Sambærilegar vörur öðlast stöðu erlendra vara og þær vörur sem koma í stað þeirra öðlast stöðu sambandsvara.
 4. Ef heimilt er að skipta erlendum vörum út fyrir jafngildar vörur er heimilt að flytja frá tollsvæði sambandsins vinnsluafurða fengnar úr sambærilegum vörum áður en innflutningur erlendra vara er fluttur inn á tollsvæði sambandsins.
 5. Málsmeðferð og skilyrði fyrir skipti á erlendum vörum með samsvarandi vöru eru sett með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.

173. gr. Ljúka, stöðva og hætta tollferli við vinnslu á tollsvæði

 1. Áður en uppgefið gildistímabil tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæði lýkur, lýkur starfsemi þessarar tollmeðferðar með því að vörum sem berast (myndast) er komið fyrir vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins ( úrvinnsluafurða, úrgangs, að undanskildum þeim úrgangi sem tilgreindur er í 3. mgr. 170. gr. þessa kóða, og (eða) leifar), og (eða) erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði og er ekki háð vinnsluaðgerðum á tollsvæði sambandsins, samkvæmt tollferli við endurútflutning.
 2. Áður en settur gildistími tollferlisins við vinnslu á tollsvæði er liðinn er heimilt að ljúka áhrifum þessarar tollmeðferðar:
  1. staðsetningu vöru sem berast (myndast) vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins (vinnsla á vörum, úrgangi, að undanskildum úrgangi sem tilgreindur er í 3. mgr. 170. gr. þessa kóða, og (eða) leifar), og (eða) erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði og eru ekki undir vinnslu á tollsvæði sambandsins, samkvæmt tollaðferð við losun til innlendrar neyslu eða samkvæmt annarri tollferli sem gildir um erlendar vörur skv. skilyrði sem kveðið er á um í þessum kóða, að undanskildu tollferli við tollflutninga, tollferli við tímabundinn innflutning (innlögn). Á sama tíma eru sérstakir, undirboðstollar, jöfnunartollar ekki greiddir fyrir unnar vörur og framlagning skjala sem staðfesta að farið sé að ráðstöfunum til að vernda innri markaðinn á öðru formi en sérstöku, gegn undirboði, jöfnunartollum og (eða) er ekki krafist í samræmi við 50. gr. sáttmálans um sambandið. önnur gjöld;
  2. endurupptöku tollmeðferðar vegna tímabundins innflutnings (aðgangs), en rekstri þess var frestað í samræmi við 3. mgr. 224. gr.
  3. viðurkenning tollayfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð á eyðileggingu og (eða) óafturkallanlegu tjóni vegna slyss eða force majeure eða staðreyndar óafturkallanlegs taps vegna náttúrulegs tjóns við venjulegar aðstæður flutninga (flutninga) og (eða) geymslu vöru sem berast (myndast) vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins (unnar vörur, úrgangur og (eða) leifar) og (eða) erlendar vörur sem settar eru undir tollferli við vinnslu á tollsvæði og ekki sæta vinnslu á tollsvæði sambandsins;
  4. viðurkenning í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna á úrgangi sem myndast vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins, óhæfur til frekari notkunar í atvinnuskyni, eða afhent tollayfirvöldum skjöl sem staðfesta staðreynd grafar, hlutleysingu, förgun eða eyðingu úrgangsins sem myndast á annan hátt, eða þá staðreynd að hann er fluttur til slíkrar aðgerðar;
  5. viðurkenning tollyfirvalda á hluta af erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði sem framleiðslutap;
  6. þær aðstæður sem framkvæmdastjórnin ákvarðar og (eða) löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð, áður en varan er undir tollstjórn.
 3. Áður en settur gildistími tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæði er liðinn má fresta áhrifum þessarar tollmeðferðar ef vörur falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði og (eða) afurðir vinnslu þeirra. samkvæmt tollferli í tollgeymslu eða vörum úr vinnslu þeirra samkvæmt tollinum málsmeðferð við tímabundinn innflutning (innlögn).
 4. Hægt er að setja unnar vörur undir tollferli í einni eða fleiri hlutum.
 5. Þegar uppgefnum gildistíma tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæði er lokið skal þessu tollferli slitið.

174. gr. Tilkoma og uppsögn skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboðstolla, jöfnunartolla í tengslum við vörur sem settar eru (settar) undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði, frestur til greiðslu þeirra og útreikning þeirra

 1. Skyldan til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla vegna vara sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæðinu kemur upp fyrir tilkynningaraðila frá því að tollyfirvöld skrá yfirlýsinguna fyrir vörurnar, og fyrir vörur sem lýst er yfir til að gefa út áður en þeir leggja fram yfirlýsingu fyrir vörur, frá einstaklingi sem sendi inn umsókn um losun vöru áður en hann lagði fram yfirlýsingu fyrir vörur - frá því að tollayfirvöld skráðu umsókn um losun vöru til að leggja fram yfirlýsingu fyrir vörur.
 2. Skyldunni til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla vegna vöru sem settar eru (settar) undir tollferli við vinnslu á tollsvæðinu, lýkur af yfirlýsanda þegar eftirfarandi aðstæður koma upp:
  1. og lokið málsmeðferð við vinnslu á tollsvæði í samræmi við 1. mgr. og 1., 2., 4-6. mgr. 2. mgr. tollayfirvöld, þar á meðal eftir að aðstæður hafa komið upp, tilgreindar í 173. og 1. mgr. 2. mgr. þessarar greinar;
  2. staðsetning vöru sem tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði hefur verið hætt fyrir og (eða) vörur sem berast (myndast) vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins innan ramma beitingar slíkra tollmeðferð, sem aðgerðum hefur verið hætt, til tímabundinnar geymslu í samræmi við 6. mgr. 129. gr.
  3. staðsetning vöru sem tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði hefur verið hætt fyrir og (eða) vörur sem berast (myndast) vegna vinnsluaðgerða á tollsvæði sambandsins innan ramma beitingar slíkra tollferli, sem hefur verið hætt, samkvæmt tollferlum í samræmi við 7. mgr. 129. gr.
  4. uppfylla skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra að fjárhæðum sem reiknaðar eru og greiða í samræmi við 5. mgr. þessarar greinar;
  5. viðurkenning tollyfirvalda í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð á eyðileggingu og (eða) óafturkallanlegu tapi á erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði og (eða) mótteknum vörum ( myndast) vegna vinnsluaðgerða á tollsvæðinu, vegna slyss eða force majeure eða vegna óafturkallanlegs taps á þessum vörum vegna náttúrulegs tjóns við venjulegar aðstæður við flutning (flutning) og (eða) geymslu, nema í tilvikum þegar slík eyðilegging eða óafturkallanlegt tjón í samræmi við þessa kóða varðandi þessar vörur er kominn, er frestur til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla kominn;
  6. synjun um að sleppa vörum í samræmi við tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði - í tengslum við skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla sem urðu við skráningu yfirlýsingar um vörur eða umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram;
  7. afturköllun yfirlýsingar um vörur í samræmi við 113. grein þessara kóða og (eða) niðurfellingu losunar vöru í samræmi við 4. mgr. 118. gr. þessara kóða - í tengslum við skyldu til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka , undirboð, jöfnunargjöld sem komu upp við skráningu yfirlýsingarinnar um vörur;
  8. upptöku eða umbreyting vöru í eignarhald (tekjur) aðildarríkis í samræmi við löggjöf þess aðildarríkis;
  9. kyrrsetning tollverslunar í samræmi við 51. kafla þessara kóða;
  10. vistun til tímabundinnar geymslu eða vistun undir einni af tollafgreiðslum vöru sem hald var lagt á eða handtekin við sannprófun glæpasagna, við málsmeðferð í sakamáli eða stjórnsýslubrotamáli (framkvæmd stjórnsýslumeðferðar) og um það ákvörðun var gert að skila þeim ef slíkum varningi var ekki sleppt áður.
 3. Skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboðstoll, jöfnunartolla er háð því að þær kringumstæður komi fram sem tilgreindar eru í 4. mgr. Þessarar greinar.
 4. Ef eftirfarandi aðstæður eru, er gjalddagi greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboða, jöfnunargjalda:
  1. ef um er að ræða flutning á erlendum vörum sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði, áður en slíkri málsmeðferð lýkur til manns (einstaklinga) sem ekki er tilgreint í skjalinu um skilyrði fyrir vinnslu á tollsvæðinu - dagur vöruflutnings, og ef þessi dagur er ekki settur - dagurinn sem vörurnar eru settar undir tollferli til vinnslu á tollsvæðinu;
  2. ef tap á erlendum vörum fellur undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði áður en slíkri málsmeðferð lýkur, nema eyðileggingu og (eða) óafturkallanlegu tjóni vegna slyss eða force majeure eða óafturkallanlegs tjóns af völdum náttúrulegra tap við venjuleg flutningsskilyrði (flutningur) og (eða) geymsla, - dagur vörutaps, og ef þessi dagur er ekki ákveðinn, - dagur vörunnar er settur undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði;
  3. ef tollferli við vinnslu á tollsvæði er ekki lokið áður en tollferli við vinnslu á tollsvæði sem tollayfirvöld hafa komið á er runnið út - dagur tollafgreiðslu við vinnslu á tollsvæðinu sem tollurinn hefur komið á heimild.
 5. Þegar þær kringumstæður koma fram sem tilgreindar eru í 4. mgr. Þessarar greinar eru innflutningstollar, skatta, sérstakir, undirboð, jöfnunartollar eru greiddir eins og vörur sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði séu settar undir tollferli við losun til innlendrar neyslu án þess að beita tollfríðindum og ávinningi við greiðslu innflutningstolls tolla og skatta.
  Til að reikna inn aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, tolla innflutningsgjalda, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, sem gilda á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsingu fyrir vörur sem eru lagðar fram til að setja vörur undir tollferli við vinnslu á tollsvæði og varðandi vörur, sem voru gefnar út áður en yfirlýsing um vöru var lögð fram, - á degi skráningar hjá tollyfirvöldum í umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram.
 6. Af fjárhæðum aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboð, jöfnunartolla sem greiddir eru (innheimtir) í samræmi við 5. mgr. Þessarar greinar ber að greiða vexti, eins og fyrir tilgreindar fjárhæðir hafi verið frestað greiðslu frá dagsetning vörunnar undir tollmeðferð vinnslu á tollsvæðinu á þeim degi sem frestur til greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboðstolls, jöfnunartolla rennur út. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. gr.
  Ef notkun tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæðinu í samræmi við 3. mgr. 173. gr. Þessara kóða var stöðvuð, skal hvorki rukka né greiða þá vexti sem kveðið er á um í þessari málsgrein fyrir tímabundið frestun tollmeðferðarinnar.
 7. Ef tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði er lokið, eða vistun til bráðabirgða geymslu í samræmi við 6. mgr. móttekin (mynduð) vegna aðgerða við vinnslu á tollsvæði eða húsnæði í samræmi við 129. mgr. 7. gr. þessa kóða um þessar vörur samkvæmt tollferlunum sem kveðið er á um í þessum kóða eða tollgæslu á slíkum vörum með tollum yfirvöldum í samræmi við 129. kafla þessara reglna eftir að skylda til að greiða tolla, skatta, sérstaka, undirboðstolla, jöfnunartolla og (eða) innheimtu þeirra (í heild eða að hluta) uppfylla fjárhæðir tolla, skatta , sérstakar, undirboð, jöfnunartollar greiddir og (eða) innheimtir í samræmi við þessa grein skulu endurgreiddir (á móti) í samræmi við 51. kafla og grein 10 í þessum kóða.

175. gr. Sérstök atriði varðandi útreikning og greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboðstolla, jöfnunartolla vegna uninna afurða þegar þær falla undir tollferli við losun til neyslu innanlands.

 1. Þegar vinnsluafurðir eru settar undir tollmeðferð við losun til neyslu innanlands, innflutningstollar, skattar, sérstakar, undirboð, jöfnunartollar eru greiddir að upphæð aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, gegn undirboðum, jöfnun tolla sem greiða ætti eins og að erlendar vörur sem falla undir tollmeðferð við vinnslu á tollsvæði og notaðar við framleiðslu á unnum vörum í samræmi við viðmið fyrir framleiðslu á unnum vörum væru settar undir tollferli við losun til neyslu innanlands. .
  Til að reikna inn aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, tolla innflutningsgjalda, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla, sem gilda á skráningardegi tollayfirvalda yfirlýsingu fyrir vörur sem eru lagðar fram til að setja vörur undir tollferli við vinnslu á tollsvæði og varðandi vörur, sem voru gefnar út áður en yfirlýsing um vöru var lögð fram, - á degi skráningar hjá tollyfirvöldum í umsókn um losun vöru áður en yfirlýsing um vöru er lögð fram.
  Ef nauðsynlegt er að breyta erlendum gjaldeyri í gjaldmiðil aðildarríkis til að reikna tolla og skatta, þá er slík breyting gerð á genginu sem gildir þann dag sem tilgreindur er í fyrstu málsgrein þessa ákvæðis.
 2. Af fjárhæðum aðflutningsgjalda, skatta, sérstakra, undirboð, jöfnunartolla sem greiddir eru (innheimtir) í samræmi við 1. mgr. Þessarar greinar, ber að greiða vexti, eins og frestun á greiðslu þeirra væri veitt vegna þessara fjárhæða frá kl. dagsetning vörunnar undir tollmeðferð vinnslu á tollsvæðinu á þeim degi sem skylda til að greiða aðflutningsgjöld, skatta, sérstaka, undirboð, jöfnunartolla fellur niður. Tilgreindir vextir eru reiknaðir og greiddir í samræmi við 60. gr.
  Ef notkun tollmeðferðar við vinnslu á tollsvæðinu í samræmi við 3. mgr. 173. gr. Þessara kóða var stöðvuð, skal hvorki rukka né greiða þá vexti sem kveðið er á um í þessari málsgrein fyrir tímabundið frestun tollmeðferðarinnar.