МЕНЮ

Tollferli við innflutning á ný

235. gr. Innihald og beiting tollferlisins við endurinnflutning

 1. Tollmeðferð endurinnflutningur er tollaðferð sem beitt er á erlendar vörur, en samkvæmt henni eru slíkar vörur sem áður voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins fluttar inn á tollsvæði sambandsins án greiðslu aðflutningsgjalda, skatta, sérstaks, undirboð, jöfnunartolla, með fyrirvara um skilyrði fyrir því að setja vörur undir þessa tollferli.
 2. Tollferli við endurinnflutning er beitt á vörur sem áður voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins og var eftirfarandi beitt að því er varðar:
  1. útflutningstollferli;
  2. tollmeðferð við vinnslu utan tollsvæðis til að ljúka starfsemi þessarar tollmeðferðar í samræmi við 1. mgr. 2. mgr. 184. gr. þessa kóða;
  3. tollferli vegna tímabundinnar útflutnings til að ljúka rekstri þessarar tollmeðferðar í samræmi við 1. mgr. 231. gr. þessa kóða.
 3. Vörur sem settar eru undir tollmeðferð við innflutning á ný öðlast stöðu sambandsvara, að undanskildum vörum sem áður hafa verið fluttar út frá tollsvæði sambandsins, en tollferli vegna tímabundinnar útflutnings eða tollferli við vinnslu utan tollsvæði var beitt og eru vörur sem tilgreindar eru í 1. mgr. 3. mgr. 176. gr. þessa kóða eða afurðum úr vinnslu þeirra.
 4. Það er heimilt að beita tollaðferðinni fyrir endurinnflutning vegna:
  1. Sambandsvörur til að ljúka tollferli frjálsa tollsvæðisins í samræmi við 2. málsgrein 6. mgr. 207. gr. Þessa kóða eða tollferli ókeypis vörugeymslu í samræmi við 2. mgr. 5. mgr. 215. gr.
  2. vörur til vinnslu á vörum sem falla undir tollmeðferð við vinnslu utan tollsvæðis, sem voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins til ókeypis (ábyrgðar) viðgerðar þeirra, að undanskildum vörum til vinnslu á vörum sem tilgreindar eru í 1. mgr. 184 í XNUMX. grein þessara laga.
 5. Óheimilt er að beita tollferli við innflutning að nýju að því er varðar vörur sem tilgreindar eru í 11. mgr. 201. gr. Og 9. mgr. 211. gr. Þessa kóða.

236. gr. Skilyrði fyrir því að setja vörur undir tollmeðferð við endurinnflutning

 1. Skilyrðin fyrir því að setja vörur undir tollaðferð við endurinnflutning eru:
  1. fylgni við bann og takmarkanir í samræmi við 7. grein þessara kóða;
  2. afhenda tollayfirvöldum upplýsingar um aðstæður við útflutning á vörum frá tollsvæði sambandsins, viðgerðir, ef slíkar aðgerðir voru framkvæmdar með vörum utan tollsvæðis sambandsins og eru staðfestar með því að leggja fram tolla og (eða) önnur skjöl eða upplýsingar um slík skjöl;
  3. önnur skilyrði sett með 2., 4. - 6. mgr. þessarar greinar varðandi ákveðna vöruflokka.
 2. Skilyrðin fyrir því að setja vörur sem áður voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins, sem tollútflutningsaðferðinni var beitt fyrir, samkvæmt tollaðferð við endurinnflutning eru:
  1. að setja vörur undir tollmeðferð til innflutnings að nýju fyrir lok þriggja ára frá degi eftir raunverulegan útflutning þeirra frá tollsvæði sambandsins, eða áður en annað tímabil rennur út af framkvæmdastjórninni í samræmi við mgr. 3 í þessari grein;
  2. varðveislu óbreytts ástands vöru þar sem þær voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytinga vegna náttúrulegs taps við venjulegar flutningsskilyrði (flutninga) og ( eða) geymsla;
  3. endurgreiðslu skatta og (eða) vaxta af þeim, þegar fjárhæðir slíkra skatta og (eða) vextir í tengslum við útflutning vöru frá tollsvæði sambandsins voru ekki greiddir eða skilaðir, svo og fjárhæðir annarra skatta , niðurgreiðslur og aðrar fjárhæðir ógreiddar eða mótteknar beint eða óbeint sem greiðslur, hlunnindi eða endurgreiðslur í tengslum við vöruútflutning frá tollsvæði sambandsins, ef kveðið er á um það í lögum aðildarríkjanna, með þeim hætti og skv. skilyrðin sem slík löggjöf setur.
 3. Að því er varðar tiltekna vöruflokka hefur framkvæmdastjórnin rétt til að ákveða tímabil sem er lengra en tímabilið sem tilgreint er í 1. mgr. 2. mgr. Þessarar greinar. (sjá ákvörðun stjórnar evrópsku efnahagsnefndarinnar nr. 203 dagsett 11.12.2018)
 4. Skilyrðin fyrir því að setja vörur sem áður voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins, sem tollferli við tímabundna útflutning var beitt fyrir, samkvæmt tollaðferð við endurinnflutning eru:
  1. innflutning á vörum inn á tollsvæði sambandsins meðan á tollferlinu stendur vegna tímabundinnar útflutnings;
  2. varðveislu óbreytts ástands vöru þar sem þær voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytinga vegna náttúrulegs taps við venjulegar flutningsskilyrði (flutninga) og (eða) geymslu, svo og breytingar sem eru leyfðar í tengslum við slíkar vörur þegar þær eru notaðar í samræmi við tollferli við tímabundinn útflutning.
 5. Skilyrðin fyrir staðsetningu á vörum sem áður voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins, sem tollaðferð við vinnslu utan tollsvæðis var beitt fyrir, samkvæmt tollaðferð við endurinnflutning eru:
  1. innflutningur vöru inn á tollsvæði sambandsins á gildistíma tollferlisins við vinnslu utan tollsvæðisins, sem tollstjórnin hefur komið á fót;
  2. varðveislu óbreytts ástands vöru þar sem þær voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins, að undanskildum breytingum vegna náttúrulegs slits, svo og breytinga vegna náttúrulegs taps við venjulegar flutningsskilyrði (flutninga) og (eða) geymsla.
 6. Skilyrðin fyrir því að setja unnar afurðir vöru sem tollferli við vinnslu utan tollsvæðis var beitt samkvæmt tollaðferðinni fyrir endurinnflutning eru:
  1. útflutning á vörum sem falla undir tollferli við vinnslu utan tollsvæðis frá tollsvæði sambandsins til ókeypis viðgerðar (ábyrgðar) viðgerðar þeirra;
  2. setja unnar afurðir undir tollmeðferð við endurinnflutning á gildistíma tollferlisins við vinnslu utan tollsvæðisins, sem tollayfirvöld koma á fót.
 7. Yfirlýsing vöru sem fellur undir tollmeðferð við endurinnflutning getur verið sá sem var yfirlýsandi vöru sem var settur undir eina af tollaðferðum sem tilgreindar eru í 2., 4.-6. Mgr. Þessarar greinar, í samræmi við það sem vörurnar voru fluttar út frá tollsvæði sambandsins.

Grein 237. Return (móti) Fjárhæð tolla útflutning

 1. Að því er varðar vörurnar sem tilgreindar eru í 2. mgr. 236. gr. Þessa kóða, sem falla undir tollinngöngu við endurinnflutning, er endurgreitt (móti) greiddra útflutningsgjalda, að því tilskildu að þessar vörur séu settar undir tollafgreiðslu við endurinnflutning eigi síðar en 6 mánuðum frá deginum eftir dagsetningu vistunar. slíkar vörur samkvæmt tollferli við útflutning.
 2. Ef, þegar vörur eru settar undir tollferli við útflutning tollskýrslu vörur voru gerðar með þeim eiginleikum sem settar eru með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð í samræmi við 8. mgr. 104. gr. þessa kóða, eða með þeim eiginleikum sem tilgreindir eru í 115. gr., 116. gr. eða 117. gr. á slíkar vörur sem falla undir tollinnferð við endurinnflutning fer fram endurgreiðsla (á móti) greiddra útflutningsgjalda, að því tilskildu að umræddar vörur séu settar undir tollmeðferð við endurinnflutning eigi síðar en á tímabilinu sett með löggjöf um tollreglugerð aðildarríkisins þar sem vörurnar voru settar undir tollferli við útflutning.