МЕНЮ

Til að greina áhættu sem stafar af tollafgreiðslu og tollaeftirliti er mikið lag upplýsinga greind. Tollverðir nota upplýsingaheimildir sem tiltækar eru af tollyfirvöldum.

Heimildir sem notaðar eru til að bera kennsl á áhættu tollyfirvalda

 • gagnagrunnur með rafrænum afritum af innsendum, svo og skráðum og keyrðum DT;
 • gagnagrunna með rafrænum tilkynningum um stefnu vöru;
 • gagnagrunnur með rafrænum afritum af tollverðskýrslum (TPA) og leiðréttingar á tollverði (CCC);
 • gagnagrunnur með rafrænum afritum af tollalánapöntunum (TPO);
 • bráðabirgða upplýsingagagnagrunnar
 • gagnagrunna um komu ökutækja millilandaflutninga til Rússlands;
 • gagnagrunna ökutækja til millilandaflutninga;
 • gagnagrunna um raunverulegan vöruútflutning;
 • rafrænar tilvísunarbækur NSI;
 • gagnagrunna rafrænna tímarita;
 • aðalskrá yfir aðila FEA (TsRSVED);
 • upplýsingaskipti gagnagrunns við Evrópska skrifstofuna um svik gegn svikum (OLAF);
 • gagnagrunna um upplýsingaskipti við tollgæslu ríkisins í Úkraínu (GTS í Úkraínu);
 • gagnagrunna um upplýsingaskipti við ríkistekjur ráðuneytisins Kasakstan;
 • gagnagrunna um upplýsingaskipti við ríkistollanefnd Lýðveldisins Hvíta-Rússlands;
 • gagnagrunna um upplýsingaskipti við aðal tollyfirvöld Alþýðulýðveldisins Kína;
 • gagnagrunna um upplýsingaskipti við tollþjónustu annarra erlendra ríkja (að því marki sem gerðir eru viðeigandi samningar);
 • Gagnagrunnar utanríkisviðskipta ESB;
 • gagnagrunna við utanríkisviðskipti CIS landanna;
 • gagnagrunna á grundvelli utanríkisviðskipta Alþjóðagjaldeyrissjóðsins;
 • Gagnagrunnar utanríkisviðskipta Sameinuðu þjóðanna (Comtrade);
 • gagnagrunna um alþjóðaviðskipti;
 • gagnagrunnur yfir vegabréf í viðskiptum;
 • gagnagrunnur fyrir miðlæga gjaldeyri
 • sýnishorn af sel stimplum viðurkenndra banka og annarra lögbærra yfirvalda sem notuð eru í þeim tilgangi að gjaldeyriseftirlit og eftirlit með framkvæmd viðskipta með utanríkisviðskipti;
 • gagnagrunna um upplýsingaskipti við ráðuneyti, alríkisþjónustur og stofnanir, svo og aðrar stofnanir (eftir því sem viðeigandi samningar eru gerðir);
 • gagnagrunna sem innihalda upplýsingar um sakamál og mál vegna stjórnunarbrota;
 • sameinaður gagnagrunnur löggæslustofnana til að skiptast á upplýsingum um einstaklinga og lögaðila sem grunaðir eru um vopnaviðskipti og smygl;
 • verðupplýsingar, sem framleiðendum vöru, einstaklingum með erlenda atvinnustarfsemi, flutningsmönnum og öðrum samtökum sem tengjast starfsemi erlendra aðila og fagfélög þeirra (samtök), eru veitt tollyfirvöldum.
 • gagnagrunir búnir til sjálfstætt;
 • pappírsfyrirtæki DT, TD, DTS, KTS, aðgerðir í tollskoðun (skoðun), svo og viðskiptalegum og flutningsgögnum;
 • rekstrarupplýsingar;
 • áfrýjanir og kvartanir borgaranna og lögaðila;
 • beiðnir og upplýsingar frá öðrum eftirlitsstofnunum, sveitarfélögum og opinberum samtökum;
 • beiðnir frá varastjórn fulltrúa alríkis og sveitarfélaga um ríkisvald;
 • upplýsingar fengnar frá fjölmiðlum;
 • upplýsingar sem aflað er vegna rekstrarleitaraðgerða;
 • upplýsingar sem aflað er vegna rannsóknar á sakamálum og málum stjórnunarbrota;
 • upplýsingar sem koma fram í löggerningum sem gefnar eru út vegna skoðana tollyfirvalda;
 • upplýsingar sem gefnar eru af einstaklingum með erlenda atvinnustarfsemi á frjálsum grundvelli;
 • upplýsingar sem finna má í lögum um rússneska ríkið um tolla og erlenda atvinnustarfsemi;
 • upplýsingar fengnar með skoðun og eftirlitskerfi;
 • aðrar heimildir, þar á meðal eigin greiningarefni, upplýsingar frá óháðum upplýsingaveitum, verðskrár vöruframleiðenda, verðskrár, greining markaðsaðstæður, gögn netupplýsingakerfisins.

Upplýsingargreiningin er að jafnaði framkvæmd samkvæmt starfssviðum sviða tollyfirvalda og í samræmi við stöðluð viðmið fyrir að flokka vörur og erlenda efnahagsaðgerðir sem áhættuhópa. Á sama tíma eru notaðar ýmsar aðferðir, þar á meðal getum við nefnt hefðbundnar stærðfræðilegar og tölfræðilegar aðferðir, markaðferðir, báðar þróaðar sérstaklega fyrir þetta áhættusnið og sjálfstætt mótaðar af tollgæslunni.