МЕНЮ

Flokkun ráðstafana til að lágmarka áhættu

Hér að neðan er tafla með afkóðun kóða MMRnotað af tollyfirvöld þegar tollafgreiðsla er framkvæmd mun afkóðun gildi þessara kóða hjálpa þér að skilja hvað tollurinn vill frá þér og hvers vegna tollafgreiðsla vöru hefur stöðvast. 

MMP kóða Lýsing á MMP Orsakir Skýringar Án ÓLTollyfirvöld geta beitt áhættusamlegum ráðstöfunum sem merktar eru á þessu sviði án þess að tilgreina í áhættusniðinu Með RNGGreina má ráðstafanir til að lágmarka áhættu á þessu sviði 
101 Sannprófun á skjölum og upplýsingum X
102 Munnleg könnun X
103 Að fá skýringar X
104 Tolleftirlit X
105 Tollskoðun Vara X
106 Tollskoðun ökutækja á millilandaflutningum Х
107 Tollskoðun á vörum sem fluttar eru yfir tollamörk tollabandalagsins af einstaklingum til einkanota í meðfylgjandi farangri X
108 Tollskoðun á öðrum hlutum
109 Tollskoðun Vara Ef þyngdin net/brúttó mjög mismunandi;
að beiðni eftirlitsmannsins;
í tengslum við kostnað (615);
ef það var MIDK með tortryggni - samþykki + sleppa + / handtöku + siðareglur
1. Tollgæslu á vörum fer fram ef þörf fyrir tollafgreiðslu sérstaks hugbúnaðar með slembitölugjafa.
2. Tollskoðun skal aðeins fara fram (að tilgreindu magni og gráðu) þessara vara (nöfn vöru þegar þau eru lýst yfir í DT) sem áhætta er greind sem er að finna í áhættusniðinu.
3. Tollskoðun á vörum fer fram að fjárhæð 10%. Komi til þess að við tollskoðun hafi tollvörður hæfilegan grun um líkur á brotum á tollalöggjöf mun rúmmál tollskoðunar aukast.
X
110 Tollskoðun alþjóðlegra flutningatækja
111 Persónuleg tollskoðun X
112 Athugun merkinga á vörum með sérstökum vörumerkjum, tilvist auðkennismerkja á þeim X
113 Tollskoðun á húsnæði og yfirráðasvæðum X
114 Tollur skrifborð stöðva X
115 Tollsviðsskoðun X
116 Bókhald fyrir vörur undir tolleftirliti X
201 Álagning tolla innsigla og innsigla á alþjóðlegan flutningabifreið, gám eða á skiptibúnað X
202 Teiknað stafrænt, bréf eða önnur merking, auðkenni, innsigli og innsigli á einstaka pakka Х
203 Stimplun Х
204 Sýnataka og sýnataka af vörum Ráðstöfun er beitt í samræmi við skilmála bréfi frá rússneska FCS mars 9 2011 ári № 04-66/10019 "Um beitingu ráðstafana til að draga úr áhættu" 623 ". Х
205 Lýsing á vörum og farartækjum millilandaflutninga Х
206 Notkun teikninga, stórra mynda, ljósmynda, myndbanda, myndskreytinga Х
207 Notkun teikninga sem gerðar eru af tollvörðum, stærðarstærð myndum, ljósmyndum, myndböndum, myndskreytingum Х
208 Aðrar leiðir til að bera kennsl á vörur, þar með talið seli Х
301 Sett á innsigli og frímerki á skjöl Х
302 Teiknað sérstaka límmiða, sérstök hlífðar tæki Х
303 Staðsetning skjala sem þarf til tollyfirvalda í flutningadeildum millilandaflutningabifreiða, gáma eða skiptibúnaðar, þar sem tollþéttingar og frímerki eru settir á Х
304 Staðsetning skjala sem þarf til tollgæslu í öruggum umbúðum Х
401 Að tryggja greiðslu tolla og skatta með veði í eignum; Х
402 Að tryggja greiðslu tolla og skatta með bankaábyrgð Х
403 Að tryggja greiðslu tolla og skatta með reiðufé Х
404 Að tryggja greiðslu tolla og skatta með ábyrgð Х
405 Tollgæslu Х
406 Koma á samgönguleið Х
501 Stefna að Tollstofa ákvörðunarstaðar beiðni um framboð á viðtakanda vöru Х
502 Að fá upplýsingar um aðila frá skattayfirvöldum sem skrá lögaðila og aðra aðila FEA Х
503 Móttaka viðskiptaskjala, bókhalds- og skýrslugagna og aðrar upplýsingar sem tengjast erlendum efnahagsaðgerðum með vörur Х
504 Móttaka frá bönkum og öðrum lánastofnunum á skírteinum einstaklinga sem tengjast erlendri atvinnustarfsemi og aðgerðum tengdum tollgreiðslum Х
601 Tollskoðun á vörum Х
602 Tollskoðun skjala Х
603 Tollskoðun á auðkennisvörum Х
604 Samþykkt skipulagsdeildar tollgæslunnar á ákvörðuninni þegar tollskýrslan er skoðuð í átt að skipulagningu tollferla og tolleftirlits.
605 Samþykkt skipulagseininga tollákvörðunarinnar þegar tollskýrslan er athuguð í átt að uppruna vöru Х
606 Gerð skipulagsdeildar tollgæslu þegar tollskýrsla er skoðuð í átt að viðskiptahömlum og útflutningseftirliti
607 Gerð skipulagsdeildar þegar tollskoðunin er skoðuð í átt að vöruheiti 1. Aðgerðir til að lágmarka áhættu eiga einungis við um þær vörur sem greint hefur verið frá áhættu í 1 áhættusniðinu. Ákvörðunin um flokkun vöru er tekin af skipulagseiningum tollgæslunnar (OTNiPT) í samræmi við ákvæði 16 Ákveðið ein og fös Х
608 Gerð skipulagsdeildar tollgæslu þegar tollskýrsla er athuguð í átt að eftirliti með tollverðmæti Х
609 Gerð skipulagsdeildar tollgæslu þegar tollskýrsla er skoðuð í átt að gjaldeyriseftirliti Х
610 Að gera uppbyggingu tollaskipta þegar tollskýrsla er athuguð í átt að tollgreiðslum Х
611 Samþykkt skipulagsdeildar tollgæslunnar um ákvörðunina þegar tollskýrslan er athuguð í átt að eftirliti með sprungnum og geislavirkum efnum. Х
612 Samþykkt skipulagssviðs tollgæslunnar um ákvörðunina þegar tollskýrslan er athuguð í átt að verndun hugverkaréttinda Ákvörðun GR Og EB. Ráðstöfunum er beitt ef um tollskoðun er að ræða. Х
613 Athugað áður en vörur eru sleppt af embættismönnum í skipulagssviði FCS Rússlands, MOUTH eða siði
615 Beiðni um viðbótargögn og upplýsingar til að sannreyna upplýsingarnar sem eru í tollskjölum Kostnaður;
skoðunarmaðurinn er ekki sammála HS kóða;
aðlögun ökutækis
Beiðni um frekari gögn, samhæfing + losa, neita að gefa út; aðlögun Х Х
617 Losaðu vörur í tímabundið geymsluhúsnæði
618 Ákvarðanataka um útgáfu leyfis fyrir framkvæmd tollmeðferðar við tollflutning af tollflutningadeild tollyfirvalda
619 Ákvarðanataka um lok tollmeðferðar við flutning á OCTT-tollum
620 Ákvarðanataka um útgáfu leyfis fyrir framkvæmd tollmeðferðar við tollflutning OCTT RTU
621 Ákvarðanataka um lok tollmeðferðar við tollflutning OCTT RTU
623 Losun vara framkvæmt í samkomulagi við yfirmann tollgæslunnar Sammála, miðað við þyngd, sammála um verðmæti Ráðstöfun er beitt í samræmi við skilmála bréfi frá rússneska FCS mars 9 2011 ári № 04-66/10019 "Um beitingu ráðstafana til að draga úr áhættu" 623 ". Х
624 Senda afrit af yfirlýsingum (annaðhvort frumrit yfirlýsinga, eða yfirlýsingar á rafrænu formi þegar um er að ræða rafræna vöruyfirlýsingu) og skjölin sem þeim fylgja, til uppbyggingardeildar tollgæslunnar, eigi síðar en tveimur dögum eftir afhendingu vörunnar (eða eftir endanlega ákvörðun um tollverð, ef varan er sleppt kl. með fyrirvara um ákvæði um tollgreiðslur, sem aukalega geta verið gjaldfærðar) fyrir síðara eftirlit Venjulega lækkar þegar beitt 615 mæla annaðhvort gildi eða kóða Senda inn gögn til uppbyggingu einingu Х Х
625 Senda afrit af yfirlýsingum (annaðhvort frumrit yfirlýsinga, eða yfirlýsingar á rafrænu formi þegar um rafræna vöruyfirlýsingu er að ræða) og skjölin sem henni fylgja, til skipulagseiningar RTU, eigi síðar en tveimur dögum eftir afhendingu vörunnar (eða eftir endanlega ákvörðun um tollverð, ef varan er sleppt kl. með fyrirvara um ákvæði um tollgreiðslur, sem aukalega geta verið gjaldfærðar) fyrir síðara eftirlit Х
626 Senda afrit af yfirlýsingum (annaðhvort frumrit yfirlýsinga, eða yfirlýsingar á rafrænu formi ef um er að ræða rafræna vöruyfirlýsingu) og skjöl sem fylgja þeim til skipulagssviðs FCS Rússlands eigi síðar en tveimur dögum eftir að vöru hefur verið sleppt (eða eftir lokaákvörðun um tollverð, ef varan er sleppt með fyrirvara um ákvæði um tollgreiðslur, sem aukalega geta verið gjaldfærðar) fyrir síðara eftirlit Х
627 Framkvæmd bráðabirgða sannprófunar á áreiðanleika skjala og upplýsinga við heimildareftirlit með viðurkenndum embættismönnum á tollpósti Х
628 Áframsending afrits af skjalasafni (tollum, flutningum og viðskiptum) til tollgæslunnar á ákvörðunarstað ákvörðunarstaðar eigi síðar en næsta dag eftir að vörurnar eru settar samkvæmt tollferli við tollflutning Х
633 Tollskoðun á vörum, millilandaflutningabifreiðum og gámum sem nota skoðunar- og skoðunarkerfi A) gildir skylda ef sérstökum hugbúnaði sem nota slembitölugjafa;
B) er beitt ef mögulegt er að framkvæma tollskoðun með notkun IDK, þ.e.a.s. raunveruleg staðsetning IDK á tollstýringarsvæðinu þar sem hlutur eftirlitsins er staðsettur, eða flutningur MIDK á þetta tollstýringarsvæði á tímabilinu
B) öll tilfelli DCO á grundvelli þessarar áhættustefnu tollstöð upplýsir OPSUR siði. Upplýsa gert í röð og hugtök stofnað toll höfðingi.
Skoðun IIR Х Х
634 Tollskoðun á vörum og farartækjum í millilandaflutningum í viðurvist sérfræðings hundaumferðaraðila með þjónustuhundi Х
635 Framkvæmd eftirfylgni eftirlits með upplýsingum sem fengnar eru með DCO af samhæfingardeild tollsins A) gildir í öllum tilvikum þegar 633 ráðstafanir eru notaðar;
B) við framkvæmd greiningar á upplýsingum sem fengnar voru með því að nota IIK, tollverðir OPSUR framkvæma greining, skoðaðu myndirnar sem fengust með því að bera saman gögnin sem fengust vegna skönnunarinnar, með upplýsingum um vöru- og flutningstjón
C) samkvæmt niðurstöðum greiningar á upplýsingum sem fengnar eru með því að nota IIR, gera tollverðir OPSUR-tollanna, í öllum tilvikum um framkvæmd tollskoðunar sem nota IIR í samræmi við þessa áhættusnið, niðurstöðu um gildi /
D) Að lokum OPSUR venjur send til tollstöð á þann hátt og tíma komið siði höfðingi.
Control OPSUR Х
636 Síðara eftirlit með upplýsingum sem aflað var með IDK af samræmingarstofu RTU Х
637 Þátttaka sérfræðinga í tolleftirliti í samræmi við 101 gr TKTS Х
638 Aðdráttarafl sérfræðinga og sérfræðinga annarra stofnana ríkisins til að aðstoða við tolleftirlit í samræmi við 102 TKTS gr Х
639 Að leggja fram kröfu um að yfirlýsandi hafi lagt fram frumgögn sem staðfesta upplýsingarnar sem fram koma í vöruyfirlýsingunni á pappír (þegar vörurnar eru tilkynntar á rafrænu formi) Х
1 til 10 (71)

Ráðstafanir eru flokkaðar sem hér segir:

  1. Tolleftirlitsform 1 **
  2. Notkun 2 vöruauðkennitækja **
  3. Notkun auðkennisleiða á flutningsgögnum, svo og viðskiptaskjölum sem flytjandinn geymir fyrir vörur í tollskyni 3 **
  4. Gera ráðstafanir til að tryggja samræmi við tollalöggjöf tollabandalagsins og löggjöf Rússlands um tolla 4 **
  5. Söfnun upplýsinga um einstaklinga sem stunda athafnir sem tengjast vöruflutningum um yfirráðasvæði Rússlands eða um einstaklinga sem stunda starfsemi á sviði tollgæslu 5 **
  6. Annað ráðstafanir til að draga úr áhættu 6 **

Ef, við tollastarfsemi með tilliti til vara, voru samtímis auðkenndar nokkrar áhættur sem eru að finna í áhættusniðum, listanum yfir ráðstafanir til að lágmarka sem er endurteknar að hluta eða öllu leyti, er ráðstöfunum beitt með hliðsjón af eftirfarandi:

  • beita ætti öllum einstökum (ekki eins) ráðstöfunum til að lágmarka áhættu;
  • ítrekuðum ráðstöfunum til að lágmarka áhættu er beitt á þann hátt að koma í veg fyrir að endurteknar sömu ráðstafanir séu gerðar til að lágmarka áhættu í tengslum við sömu vöruflokk og til að tryggja að leiðbeiningarnar í öllum áhættusniðum sem áhættan er auðkennd séu að finna í skýringum um lágmörkun ráðstafana. áhættu, einkenni tegundar tollskoðunar og athugasemd við fyrirmælin um tollskoðun).

Í tilvikum þar sem tilteknum ráðstöfunum til að lágmarka áhættu sem felast í áhættusniðinu er ekki beitt, eða ekki hægt að beita af hlutlægum ástæðum, eða notkun þeirra er óframkvæmanleg (fyrr beitt), getur yfirmaður tollgæslunnar ákveðið að beita ekki slíkum ráðstöfunum til að lágmarka áhættu ( þ.mt lækkun á magni og stigi tollskoðunar) og mun bera persónulega ábyrgð á þessu.

Ef ekki er beitt tilteknum ráðstöfunum til að lágmarka áhættu sem er að finna í áhættusniðinu, nema þegar þeim er ekki beitt vegna skilyrða sniðsins, verður yfirmaður tollgæslunnar að upplýsa tollstjóra skriflega um ástæður þess að nota þær ekki í síðasta lagi þrjá virka daga frá dagsetningu viðkomandi viðeigandi ákvarðanir, undantekning er tilvik þar sem áhættuminnkun ráðstafana í áhættusniðinu var ekki beitt af viðurkenndum embættismönnum við að virkja rafræna útgáfuaðgerðina DT í tengslum við fyrri notkun þess á stigi móttöku DT.
Ástæðurnar fyrir því að beita ekki ráðstöfunum til að lágmarka áhættu eru tilgreindar í skýrslunni um niðurstöður beita ráðstöfunum til að lágmarka áhættu í samræmi við reglur um útfyllingu skýrslunnar.

Þegar bent er á áhættuna sem er að finna í áhættusniðinu í tengslum við vörur sem aftur var lýst yfir eftir fyrri synjun um að sleppa þeim (201. Gr. Reglnanna) eða innköllun tollayfirlýsingarinnar (192. Gr. Kóðans) hefur yfirmaður tollyfirvalda eða staðgengill hans rétt til að ákveða að beita ekki vörur af ráðstöfunum til að lágmarka áhættu sem er að finna í áhættusniðinu, þar með talið þeim sem beitt er með eigin ákvörðun í samræmi við heimild tollyfirvalda og kveðið á um raunverulegt eftirlit með MMR 105, 109, 204, 601, 633 .

Þessi ákvörðun er tekin af yfirmanni tollgæslunnar eða (með afleysingum hans ef hann er fjarverandi) í formi ályktunar um minnisblað embættismanns sem opinberaði staðreynd fyrri tollskoðunar aðeins ef miðað er við vörur sem áður var lýst yfir til tollyfirvalda með því að nota DT (vörur, að því er ákveðið var að neita að gefa út eða leyfi var gefið til að innkalla DT), hafa þegar verið gerðar ráðstafanir til að lágmarka áhættu sem er að finna í áhættusniðinu og kveða á um Tollar Tolleftirlit ММР 105, 109, 204, 601, 633.