МЕНЮ

Tollskoðun á húsnæði og yfirráðasvæðum

 1. Tollskoðun húsnæði og landsvæði - form tolleftirlits, sem felst í því að framkvæma sjónræna skoðun á húsnæði og yfirráðasvæðum, svo og vörum og (eða) skjölum sem eru á tilgreindum stöðum.
 2. Tollskoðun á húsnæði og yfirráðasvæðum fer fram í því skyni að sannreyna tilvist eða fjarveru vöru og (eða) skjala sem eru hlutir tolleftirlits í húsnæði eða yfirráðasvæðum sem og til að athuga og (eða) afla upplýsinga um slíka vöru og (eða) skjöl og athuga hvort tollselir, innsigli og aðrar auðkenningar séu á vörum, ökutækjum og farmrýmum þeirra (hólf).
 3. Tollyfirvöld geta framkvæmt tollskoðun á húsnæði og yfirráðasvæðum til að sannreyna að mannvirki, húsnæði (hluti húsnæðis) og (eða) opnum svæðum (hlutum opinna svæða) sem eru ætluð til notkunar eða notuð sem bráðabirgðageymslur séu í samræmi, tollvörugeymslur, frívörugeymslur, tollfrjáls verslun verslana, svo og vörur sem ætlaðar eru eða eru notaðar til tímabundinnar geymslu af viðurkenndum rekstraraðilum, þær kröfur og skilyrði sem sett eru í samræmi við 4. mgr. 411. gr., 5. mgr. 416. gr., 4. mgr. 421. gr., 4. mgr. 426. gr. og 4. undirgrein 3. mgr. 433. gr. TC EAEU.
 4. Heimilt er að framkvæma tollskoðun á húsnæði og svæðum í íbúðarhúsnæði ef það er kveðið á um það í lögum aðildarríkjanna.
 5. Tollskoðun á húsnæði og landsvæðum fer fram gegn framvísun fyrirmæla um tollskoðun á húsnæði og svæðum og þjónustuskírteini embættismanns tollayfirvalda.
  Form pöntunar fyrir tollskoðun á húsnæði og svæðum er sett með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
  Ekki er nauðsynlegt að framvísa skjölunum sem tilgreind eru í fyrstu málsgrein þessa ákvæðis þegar tollskoðun fer fram á húsnæði og yfirráðasvæðum þeirra einstaklinga sem tolleftirlit fer fram fyrir.
 6. Ef synjað er um aðgang að húsnæðinu og yfirráðasvæðinu hafa tollverðir rétt til að komast inn á húsnæði og yfirráðasvæði með því að bæla mótstöðu og (eða) með því að opna læst húsnæði í samræmi við löggjöf aðildarríkjanna.
 7. Ef löggjöf aðildarríkis kveður á um sérstaka málsmeðferð fyrir aðgang að einstökum hlutum, þá fer slíkur aðgangur fram með þeim hætti sem lög þess aðildarríkis kveða á um.
 8. Tollskoðun á húsnæði og yfirráðasvæðum ætti að fara fram eins fljótt og auðið er, nauðsynlegt fyrir framkvæmd þess, og getur ekki staðið lengur en 1 virka dag, nema annað tímabil sé sett með löggjöf aðildarríkjanna um tollreglugerð.
 9. Niðurstöður tollskoðunar á húsnæði og svæðum eru gerðar með því að semja tollskoðun á húsnæði og svæðum, en formið er ákveðið af framkvæmdastjórninni.
 10. Tollskoðun athafnasvæða húsnæðis og landsvæða er unnin í 2 afritum, en eitt þeirra er afhent (leiðbeiningar) til þess manns sem húsnæði og (eða) yfirráðasvæði voru skoðað, ef þessi einstaklingur er auðkenndur.