МЕНЮ
 1. Tolleftirlit, önnur skjöl og (eða) upplýsingar er form tolleftirlits sem felst í því að athuga:
  1. tollskýrsla;
  2. önnur tollskjöl, að undanskildum skjölum sem tollyfirvöld hafa samið;
  3. skjöl sem staðfesta upplýsingarnar sem tilgreindar eru í tollskýrslunni;
  4. önnur skjöl sem lögð eru fyrir tollyfirvöld í samræmi við þessa kóða;
  5. upplýsingar sem tilgreindar eru í tollskýrslunni og (eða) í skjölunum sem lögð eru fyrir tollyfirvöld;
  6. aðrar upplýsingar sem lagðar eru fyrir tollyfirvöld eða þær berast í samræmi við reglur þessar eða löggjöf aðildarríkjanna.
 2. Athugun á tollskjölum og öðrum skjölum og (eða) upplýsingum fer fram til að sannreyna nákvæmni upplýsinga, réttmæti útfyllingar og (eða) skráningar skjala, samræmi við notkunarskilmála vöru í samræmi við tollmeðferð, að farið sé að takmörkunum á notkun og (eða) ráðstöfun vara í tengslum við notkunarhlunnindi vegna greiðslu tolla, skatta, fylgni við málsmeðferð og notkunarskilyrði vara sem sett eru fyrir tiltekna vöruflokka sem ekki eru háð tollmeðferð í samræmi við þessi siðareglur, sem og í öðrum tilgangi til að tryggja að farið sé að alþjóðlegum sáttmálum og gerðum á sviði tollareglugerðar og (eða) löggjafar aðildarríkjanna um tollaeftirlit.
 3. Sannprófun á tollskrá, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum í tengslum við tollskýrsluna, skjöl sem staðfesta upplýsingarnar sem gefnar eru upp í tollskýrslunni, upplýsingar sem tilgreindar eru í tollskýrslunni og (eða) í þeim skjölum sem lögð eru fyrir tollyfirvöld má hafa með sér. út bæði fyrir og eftir losun vöru.
 4. Hafi framtalandi uppfyllt skilyrði 121. gr TC EAEU, þar sem tollyfirvöld gera losun vara, sannprófun á tollum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum, sem hófst fyrir losun vöru, lýkur eftir losun vöru.
 5. Löggjöf aðildarríkjanna um tollaeftirlit getur komið á fót tilvikum um tollskoðun, önnur skjöl og (eða) upplýsingar í tengslum við tollskýrsluna, skjöl sem staðfesta upplýsingarnar sem gefnar eru upp í tollskýrslunni, upplýsingar sem tilgreindar eru í tollskýrslunni og (eða) er að finna í þeim upplýsingum sem tollgæslan hefur lagt fram til yfirvalda um þau skjöl sem hafin er eftir að vöru hefur verið losað og hvernig tilkynna viðkomandi um framkvæmd slíks tolleftirlits.
 6. Sannprófun á tollamálum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum fer fram með því að greina skjölin og upplýsingarnar sem tilgreindar eru í 1. mgr. þessarar greinar, þar á meðal með því að bera saman upplýsingarnar í einu skjali innbyrðis, sem og upplýsingar í öðrum skjölum , með því að setja í skjöl sem staðfesta upplýsingarnar sem tilgreindar eru í tollskýrslunni, með upplýsingum sem fengnar eru úr upplýsingakerfum sem tollyfirvöld nota, og (eða) upplýsingakerfum ríkisstofnana (samtaka) aðildarríkjanna innan ramma upplýsingasamskipta, frá öðrum heimildir sem eru tiltækar fyrir tollyfirvöld við skoðun, svo og á annan hátt í samræmi við alþjóðlega sáttmála og gerðir á sviði tollareglugerðar og (eða) löggjöf aðildarríkjanna.
 7. Sem hluti af sannprófun tolls, annarra skjala og (eða) upplýsinga hefur tollyfirvöld rétt til að innheimta og greining viðbótarupplýsingar, þar á meðal að senda beiðnir til ríkisstofnana og annarra stofnana.
 8. Sannprófun á tollgæzlu, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum í tengslum við tollskýrslu, skjöl sem staðfesta upplýsingar sem fram koma í tollskýrslu, upplýsingar sem fram koma í tollskýrslu og (eða) í þeim skjölum sem lögð eru fyrir tollyfirvöld, hófst fyrir kl. losun vöru, fer fram í samræmi við grein 325 í TC EAEU.
 9. Sannprófun á tollskrá, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum í tengslum við tollskýrsluna, skjölum sem staðfesta upplýsingarnar sem gefnar eru upp í tollskýrslunni, upplýsingar sem fram koma í tollskýrslunni og (eða) í þeim skjölum sem lögð eru fyrir tollyfirvöld, hafin eftir kl. losun vöru, eða í öðrum tilvikum þar sem slíkt tolleftirlit er beitt í samræmi við 326. grein tollalaga EAEU, að undanskildum tollskoðun, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum í málinu. sem kveðið er á um í 10. mgr. þessarar greinar.
 10. Athugun tolla, annarra skjala og (eða) upplýsinga varðandi vöruskýrsluna sem lagðar eru fram í tengslum við vörur, sem var afhent í samræmi við 120. gr. tollalaga EAEU, skjöl sem staðfesta upplýsingarnar sem gefnar eru upp í slíkri yfirlýsingu, og upplýsingar sem gefnar eru upp í umræddri vöruyfirlýsingu og (eða) í skjölunum sem lögð eru fyrir tollyfirvöld eru framkvæmdar á þann hátt sem framkvæmdastjórnin ákveður.
 11. Þegar beitt er tolleftirliti, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum varðandi umsókn um losun vöru áður en vöruskýrsla er lögð fram, skjöl sem lögð eru fram ásamt slíkri yfirlýsingu í samræmi við 4. mgr. 120. gr. EAEU, og upplýsingar sem lýst er yfir í umræddri umsókn og (eða) í framlögðum skjölum, er ekki beðið um skjölin áður en varan er afhent.
 12. Við athugun á tollverði vöru fer tolleftirlit, önnur skjöl og (eða) upplýsingar fram að teknu tilliti til sérstakra sem kveðið er á um í grein 313 í tollalögum EAEU.
 13. Við sannprófun á uppruna vöru fer sannprófun á tollum, öðrum skjölum og (eða) upplýsingum fram að teknu tilliti til sérstakra sem kveðið er á um í grein 314 í tollalögum EAEU.