Þetta orð má nota óháð valið flutningsmáta, og nota fleiri en einn ferðamáta.
DATIncoterms-2010-VINCULUM- Tollafgreiðsla Vladivostok-GK-IMPORT40Verksmiðja eða vörugeymsla framleiðanda eða seljandaAfhending frá verksmiðjunni eða lagerinu til brottfararstöðvarinnarStaðsetning vöru á farmstöðvumStaðsetning vöru um borð í skipinuRíkismörkSjóflutningar til útskriftarhafnarGisting í bráðabirgðageymsluhúsinu við komuhöfn (affermingu)Afhending vöru tilbúin til affermingar úr bifreiðVörugeymsla viðtakandaSvæði kostnaðar og ábyrgð seljanda kl DATSvæði kostnaðar og ábyrgð kaupanda kl DATStund umbreytingar áhættu kl DAT!

Afhent í flugstöðinni þýðir að seljandi afhendir hvenær vörurnarlosað úr komnu ökutæki, komið til ráðstöfunar kaupanda við umsamda flugstöð í nafngreindri höfn eða ákvörðunarstað. „Terminal"nær til einhvers staðar, hvort sem er lokaður eða ekki, svo sem hafnarbakki, vöruhús, gámur, vegur, járnbraut eða flugstöðvar. Sölumaður ber alla áhættu sem tengist afhendingu vörunnar og losun þeirra í flugstöðinni í nafngreindri höfn eða ákvörðunarstað.

Mælt er með því að aðilar ákvarði flugstöðina eins nákvæmlega og mögulegt er og, ef unnt er, tiltekinn stað í flugstöðinni í umsömdum höfn eða ákvörðunarstað, þar sem áhættan fyrir þennan punkt er borin af seljanda. Seljanda er bent á að leggja fram samninga um flutning þar sem slíkt val endurspeglast nákvæmlega. Ef kaupandi ætlar að fela seljanda áhættu og kostnað við flutning og flutning vöru frá flugstöðinni á annan stað er ráðlagt að nota skilmálana DAP eða DDP.

DAT krefst þess að seljandi fullnægi tollformum við útflutning, ef við á. Hins vegar er seljandanum ekki skylt að framkvæma tollform við innflutning, greiða aðflutningsgjöld eða framkvæma önnur tollform við innflutning.

Fyrir innflytjanda DAT það er þægilegt vegna þess að útflytjandinn tekur að sér skipulagsmál við afhendingu vöru. En allur þessi kostnaður mun seljandinn samt taka með í verð vöru.

 

Finndu út hvað þú þarft að hafa í huga og taka þegar þú velur DAT Lokaðu aðgerðalista hvenær DAT
 • til að skýra ítarlega breytur og einkenni pakkninganna (þ.mt merkingar) er þetta nauðsynlegt fyrir síðari tollafgreiðslu á vörum;
 • vera greinilega sammála seljandanum og skilgreina í samningnum flugstöðina fyrir afhendingu vörunnar og, ef mögulegt er, ákveðinn stað við flugstöðina í umsaminni höfn;
 • sammála tryggingafélaginu um skilmála vátrygginga, ef nauðsyn krefur;
 • fá leyfi ef nauðsyn krefur;
 • greiða tolla fyrir innflutning á vörum;
 • framkvæma tollafgreiðslu á vörum;

Þessi listi er ekki tæmandi og fer eftir sérstöku tilviki. Ekki er mælt með þessu hugtaki ef farm fyrirhugað er að senda lengra um Rússland í gámalestum þar sem línan sem verður send verður ekki vitað nákvæmlega hver mun að lokum auka kostnað við flutninga á járnbrautum.

 

1 Almennar skyldur seljanda og kaupanda með skilyrðum DAT

A.1.Seljanda er skylt í samræmi við sölusamninginn að afhenda kaupanda vöruna, viðskiptareikning -reikningi, sem og allar aðrar vísbendingar um að varan sé í samræmi við skilmála sölusamningsins, sem krafist er samkvæmt skilmálum samningsins.
Allir sem um getur í mgr A1-A10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.
B.1. Kaupandi verður að greiða kaupverð vörunnar skv samningi um sölu.
Allir sem um getur í mgr B1-B10 má samsvarandi rafræn skrá eða önnur aðferð, ef samið eða er algengt.

2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði við skilyrðin DAT

A.2.Ef þörf krefur, skal seljandi á sinn kostnað og áhættu, að útflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði nauðsynlegar fyrir útflutning á vöru og Flutningar um hvaða landi.
B.2.Ef þörf krefur kaupanda verða að fá á eigin kostnað og áhættu innflutningsleyfi eða önnur opinber leyfi og framkvæma alla siði formsatriði um innflutning á vörum og flutning þeirra í gegnum hvaða landi.

3. Samningar um flutninga og tryggingar við skilyrði DAT

A.3.a) Samningur um flutning
Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað vegna flutnings á vöru til hét flugstöðinni á heitir höfn eða viðtökustað. Ef sérstaklega Stöðin er ekki sammála eða ekki er hægt að ákvarða á grundvelli reynd seljandi getur valið mest hentugur fyrir flugstöðina tilgangur hans í höfn eða viðtökustað.
b) Samningur um tryggingar
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um tryggingar. Hins vegar er seljandi að veita kaupanda ósk hans, í hættu hans og kostnað (með kostnaði), upplýsingar sem nauðsynlegar eru til kaupanda tryggingar.
B.3.a) Samningur um flutning
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um flutning.
b) Samningur um tryggingar
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um tryggingar. En kaupandinn verður að gefa seljanda, að fenginni beiðni, nauðsynlegt fyrir samning upplýsinga tryggingar.

4. Afhending og samþykki vöru við skilyrði DAT

A.4.Seljandi ber að afferma vörur úr koma flutningatæki og að setja það til kaupanda með því að veita fyrir heitir flugstöðinni, sem vísað er til í A3 lið a) á höfn eða viðtökustað á dagsetningu eða tímabili.
B.4.Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við A4 mgr.

5. Flutningur áhættu við aðstæður DAT

A.5.Seljandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið nema fyrir hættu á tapi eða skemmdum á aðstæður sem settar eru fram í B5 mgr.
B.5.Kaupandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá afhendingartíma í samræmi við A4 mgr.
Hvenær:
a) kaupandinn ekki að standa við skuldbindingar sínar í samræmi við B2 lið, ber það alla áhættu sem tengist tjóni eða
b) kaupandinn hefur ekki tilkynnt í samræmi við B7 mgr ber hann áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá umsömdum degi eða þann dag sem samþykkt afhendingu er liðinn,
að því tilskildu að vörurnar hafi verið sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.

6 Úthlutun kostnaðar við skilyrði DAT

A.6.Seljandi þarf að greiða:
 • til viðbótar við kostnaðinn sem kveðið er á um í A3 a-lið, allan kostnað sem tengist vörunum þar til þær eru afhentar í samræmi við A4-lið, nema kostnað sem kaupandi hefur greitt, eins og kveðið er á um í B6-lið;
 • allan losunarkostnað á ákvörðunarstað sem rekja má til seljanda samkvæmt flutningssamningi;
 • ef nauðsyn krefur, kostnaðinn sem fylgir framkvæmd tollfríðinda sem lagðir eru á við útflutning, greiðslu allra tolla, skatta og annarra gjalda sem lagðir eru á útflutning á vörum, svo og flutningskostnað um öll lönd fyrir afhendingu, eins og kveðið er á um í A4.
B.6.Kaupandi verður að greiða fyrir:
 • allan kostnað sem tengist vörunni frá því að þær eru afhentar, eins og kveðið er á um í málsgrein А4;
 • allan viðbótarkostnað sem seljandi hefur stofnað til ef kaupandi hefur ekki staðið við skuldbindingar sínar í samræmi við málsgrein B2 eða ekki sent frá sér tilkynningu í samræmi við málsgrein B7, að því tilskildu að vörurnar hafi beinlínis verið einstaklingsbundnar sem vörur sem eru samningsbundnir;
 • ef nauðsyn krefur, kostnaður við framkvæmd tollgildis, svo og greiðslu skatta, tolla og annarra gjalda sem greidd eru við innflutning á vörum.

7. Tilkynning til kaupanda og seljanda við skilyrði DAT

A.7.Seljandi verður að gefa viðeigandi tilkynningu til kaupanda, leyfa kaupanda að gera ráðstafanir venjulega krafist þess að það getur gert kaupanda.
B.7.Eins og kaupanda rétt til að setja inn dagsetningu, innan umsamins tíma og / eða benda á að taka afhendingu á heitir viðtökustað, verður hann að standa seljanda vegna tilkynna það.

8. Skjalavottorð um afhendingu við skilyrði DAT

A.8.Seljandi skal á eigin kostnað láta kaupanda í té skjal sem gerir kaupanda að taka við vöru, eins og kveðið er á um í málsgreinum A4 / B4.
B.8.Kaupandi verður að taka við skjal, sem gefið er út í samræmi við A8 mgr.

9. Athugun, pökkun, merking og skoðun á vörum við skilyrði DAT

A.9.Seljandi hefur að bera kostnað af þeim athugun (athuga gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við A4 lið, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af pre-sendingu skoðun vöru mælt af yfirvöldum í útflutningslandinu.
Seljanda er skylt að sjá um umbúðir varanna á eigin kostnað nema það sé venja í tilteknum viðskiptageiranum að senda vörurnar sem tilgreindar eru í samningnum án umbúða. Seljandi getur pakkað vörunum á þann hátt sem nauðsynlegur er fyrir flutning þeirra, nema kaupandinn tilkynni seljanda um sérstakar umbúðakröfur áður en hann gerir samning. merkingar pakka vöru verður að meðhöndla á réttan hátt.
B.9.Kaupandi verður að greiða kostnað fyrir lögbundið skoðun vöru fyrir sendingu, nema þegar slík skoðun fer fram að skipun yfirvalda í útflutningslandi.

10. Aðstoð við að afla upplýsinga og tilheyrandi kostnaðar við skilyrðin DAT

A.10.Ef þörf krefur, skal seljandi skylt að veita kaupanda og til að aðstoða hann við að fá, að beiðni kaupanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þ.mt mikilvægar öryggisupplýsingar sem krafist kann að vera fyrir innflutning á vöru til kaupanda og / eða flutningi til endanleg áfangastað.
Seljandi skal endurgreiða kaupanda að öllum kostnaði og gjöldum af kaupanda afla eða aðstoða við að afla gagna og upplýsinga sem kveðið er á B10 mgr.
B.10.Kaupandi er skylt að tilkynna seljanda um kröfur í tengslum við öryggi upplýsinga, þannig að seljandi gæti verið í samræmi við A10 mgr.
Kaupandi þarf að endurgreiða seljandi hafði stofnað kostnað og gjöld fyrir að veita eða flutningur aðstoð við að afla gagna og upplýsinga, sbr A10 mgr.
Ef þörf krefur, skal kaupanda skylt að veita seljanda eða auðvelda afhendingu seljanda, að beiðni seljanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þar á meðal mikilvægum upplýsingum um öryggi, sem kann að krefjast af seljanda að flytja, útflutning á vöru og til flutninga þeirra með hvaða landi.

Athugasemdir (0)

Metið 0 af 5 miðað við 0 atkvæði
Engar skrár

Skrifaðu eitthvað gagnlegt

 1. Gestur.
Vinsamlegast gefðu efninu einkunn:
Viðhengi (0 / 3)
Deildu staðsetningu þinni
BUKH.1C minnir á björtustu og jákvæðustu fréttirnar af fráfarandi vinnuviku.
00:00 08-05-2021 Nánari upplýsingar ...
Alríkisskattþjónusta Rússlands skýrði frá því hvort stofnun hafi rétt til að taka með í gróðaskattsstofninn kostnað vegna viðbótarþjónustu (til dæmis máltíða) innifalinn í ferðakostnaði ferðamanns í lúxusvagni.
23:15 07-05-2021 Nánari upplýsingar ...