МЕНЮ

2.12. Fíkniefni, geðlyf og forverar þeirra

Listi 1 - Fíkniefni og geðlyf

Fíkniefni, geðlyf og forverar þeirra, innflutningur og útflutningur þeirra á tollsvæði tollabandalagsins er leyfður á grundvelli leyfis

Búast við hleðslu og sniði gagna
Fíkniefni og geðlyf
Alþjóðlegt eigið nafn (nafn) Önnur nöfn (nöfn) Efnaheiti (nafn) Stutt lýsing TN_VED kóða
1 Allylprodin 3-allyl-1-metýl-4-fenýl-4-própíónoxýpíperidín 2933399900
10 Asetýlmetadól 3-asetoxý-6-dímetýlamínó-4,4-dífenýlheptan 2922197000
100 Ópíumvalmú plöntutegundir Papaver somniferum L 1211400000
101 Oripavin 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Para-flúorfentanýl para-flúorfentanýl 4'-flúor-N- (1-fenetýl-4-píperidýl) própíónanílíð 2933399900
103 Pentazocine (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Pepap 1-fenetýl-4-fenýl-4-píperidínól asetat (eter) 2933399900
105 Petidín 1-metýl-4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýru etýl ester 2933330000
106 Pethidine - millistig A 4-sýanó-1-metýl-4-fenýlpíperidín 2933330000
107 Petidín - millistig B 4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýru etýl ester 2933399900
108 Petidín - Milliefni C 1-metýl-4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýra 2933399900
109 Piminodine 4-fenýl-1- (3-fenýlamínóprópýl) -píperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2933399900
11 Alfa-metýlþíófentanýl N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Pyritramide dipidolor 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Proheptazín 1,3-dímetýl-4-fenýl-4-própíónoxýasasýklóheptan 2933998008
112 Propanidid 3-metoxý-4- (N, N-díetýlkarbýlmetoxý) -fenýlasýdiksýru própýl ester 2924299909
113 Peridin 1-metýl-4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýru ísóprópýl ester 2933399900
114 Própíram N- (1-metýl-2-píperidínóetýl) -N-2-pýridýlprópíónamíð 2933330000
115 Prosidol 1- (2-etoxýetýl) -4-fenýl-4-própýloxýpýridín 2933399900
116 Plant af ættkvíslinni Cannabis hamp 1211908609
117 Racemethorphan (+/-)-3-metoxý-N-metýlmorfínan 2933499000
118 Racemoramide (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Racemorphan (+/-)-3-hýdroxý-N-metýlmorfínan 2933499000
12 Alfa metýlfentanýl N- [1 (alfa-metýlfenetýl) -4-píperidýl] própíónanílíð 2933399900
120 Remifentanil 1- (2-metoxýkarbónýl-etýl) -4- (fenýlprópíónýlamínó) -píperidín-4-metýl ester karboxýlsýru 2933399900
121 Sufentanil N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Þíófentanýl N- [1- [2- (2-þíónýl) etýl] -4-píperidýl] própíónanílíð 2934999000
123 töflur "Alnagon" (kódein fosfat - 20 mg, koffín - 80 mg, fenóbarbital - 20 mg, asetýlsalisýlsýra - 20 mg) 3003490000 3004490009
124 töflur (kódín kamfosúlfónat - 0,025 g, súlfagúaíakól kalíum - 0,10 g, þykkur þykkni af grindelíu - 0,017 g) 3003490000 3004490009
125 töflur kódein 0,03 g + parasetamól 0,5 g 3003490000 3004490009
126 töflur kódeinfosfat 0,015 g + sykur 0,25 g 3003490000 3004490009
127 töflur kódein 0,01 g, 0,015 g + sykur 0,25 g 3003490000 3004490009
128 töflur kódein 0,015 g + natríumbíkarbónat 0,25 g 3003490000 3004490009
129 töflur "Codterpin" (kódein 0,015 g + natríumbíkarbónat 0,25 g + terlinghýdrat 0,25 g) 3003490000 3004490009
13 Asetýl alfa metýlfentanýl N- [1- (alfa-metýlfenetýl) -4-píperidýl] asetanílíð 2933399900
130 hóstatöflur samsetning: thermopsis jurtir í dufti - 0,01 g (0,02 g), kódeín - 0,02 g (0,01 g), natríumbíkarbónat - 0,2 g, lakkrísrót í dufti - 0,2 g 3003490000 3004490009
131 Tebain 3,6-dímetoxý-N-metýl-4,5-epoxýmorfínadíen-6,8 2939110000
132 Tilidin (+/-)-etýl-trans-2- (dímetýlamínó) -1-fenýl-3-sýklóhexen-1-karboxýlat 2922440000
133 Trimeperidine promedól 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 2933330000
134 Fenadoxón 6-morfólínó-4,4-dífenýl-3-heptanon 2934999000
135 Fenasósín 2'-hýdroxý-5,9-dímetýl-2-fenetýl-6,7-bensómorfan 2933399900
136 Fenamprómíð N- (1-metýl-2-píperidínóetýl) -própíónanílíð 2933399900
137 Phenomorphan 3-hýdroxý-N-fenetýlmorfínan 2933499000
138 Fenóperidín 1- (3-hýdroxý-3-fenýlprópýl) -4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2933330000
139 Fentanýl 1-fenetýl-4-N-própíónýlanílínópíperidín 2933330000
14 Acetorphin 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Volkodin morfólínýletýlmorfín 2939110000
141 Furetidine 1- (2-tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4-fenýlpiperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2934999000
142 Ecgonine, esterar þess og afleiður sem hægt er að breyta í ecgonine og kókaín [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Etýlmetýlþíambúten 3-etýlmetýlamínó-1,1-dí- (2'-þíenýl) -1-búten 2934999000
144 Etýlmorfín 3-etýlmorfín 2939110000
145 Etoxeridín 1- [2- (2-hýdroxýetoxý) -etýl] -4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2933399900
146 Etonitazen 1-díetýlamínóetýl-2-para-etoxýbensýl-5-nítróbensímídasól 2933998008
147 Etorfín tetrahýdró-7-alfa- (1-hýdroxý-1-metýlbútýl) -6,14-endó-etenóórípavíni 2939110000
148 Allobarbital 5,5-diallylbarbitursýru 2933539000
149 Alprazolam 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Asetýlerað ópíum vara sem fæst með asetýleringu ópíums eða útdráttar ópíum, sem inniheldur, auk ópíum alkalóíða, asetýlkódín, mónóasetýlmorfín, díasetýlmorfín eða blöndu af því 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Aminorex 2-amínó-5-fenýl-2-oxasólín 2934910000 2922197000
151 Aprofen tharen 7-[(10,11-díhýdró-5H-díbensó [a, d] -sýklóhepten-5-ýl) amínó] heptansýra 3003900000 3004900002 3004900009
152 Amineptin 7-[(10,11-díhýdró-5H-díbensó (a, d) -sýklóheptan-5-ýl) amínó] heptansýra 2922498500
153 Amobarbital barbamil 5-etýl-5- (3-metýlbútýl) barbitúrssýra, 5-etýl-5-ísópentýlbarbitúrssýra 29335390003
154 Amfepramon díetýlprópíón 2- (díetýlamínó) própíófenón 2922310000
155 Amfetamín (fenamín) og samsett lyf sem innihalda fenamín (amfetamín) (+/-)-2-amínó-1-fenýlprópan (+/-)-alfa-metýlfenetýlamín 2921460000
156 BDB [L- (3,4-metýlendíoxýfenýl) -2-bútanamín] 2932990000
157 Barbital 5,5-díetýlbarbitúrssýra 2933531000
158 Benzfetamín N-bensýl-N-alfa-dímetýlfenetýlamín 2921460000
159 Brólamfetamín DOB 2,5-dímetoxý-4-brómóamfetamín-(+/-)-4-brómó-2,5-dímetoxý-alfa-metýlfenetýlamín 2922290000
16 Asetýlkódín 2939190000
160 Bromazepam 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Brotizolam 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Butalbital 5-allyl-5-ísóbútýlbarbitúrssýra 2933539000
163 Butobarbital 5-bútýl-5-etýlbarbitúrínsýra 2933539000
164 Vinylbital 5- (1-metýlbútýl) -5-vínýlbarbítúrínsýra 2933539000
165 Galazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Haloxazolam 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Glutethimide noxiron 2-etýl-2-fenýl glútarimíð 2925120000
168 Natríum hýdroxýbútýrat og önnur sölt af hýdroxýsmjörsýru gamma hýdroxýsmjörsýra (GHB) 2918199800
169 Dexamfetamín (+)-2-amínó-1-fenýlprópan (+)-alfa-metýlfenetýlamín 2921460000
17 Bezitramide 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Dextromethorphan 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Delorazepam 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Diazepam 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (díetýltryptamín) N, N-díetýltryptamín; 3- [2- (díetýlamínó) etýl] indól 2939790000 2939800000
174 Dímetoxýamfetamín DMA (+/-)-2,5-dímetoxý-alfa-metýlfenetýlamín 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dímetýltryptamín) N, N-dímetýltryptamín 3- [2- (dímetýlamínó) etýl] indól 2939790000 2939800000
177 DOET (+/-)-4-etýl-2,5-dímetoxý-alfa-fenetýlamín, dl-2,5-dímetoxý-4-etýl-alfa-metýlfenýletýlamín 2922290000
178 DOH d, L-2,5-dímetoxý-4-klór-amfetamín 2922290000
179 Kaktusar sem innihalda meskalín 1211908609
18 Bensetidín 1- (2-bensýloxýetýl) -4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2933399900
180 Kat ólíkaðar skýtur og lauf Catha edulis plantna, bæði heil og mulin, bæði þurrkuð en ekki þurrkuð, sem innihalda katín og (eða) katínón 1211908609
181 Zolpidem N, N, 6-trimethyl-2-p-tolylimidazo [1,2-a] pyridine-3-acetamide 2933998008
182 Kamazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Katin d-norpseudoefedrín d-þreó-2-amínó-1-hýdroxý-1-fenýlprópan, (+)-(S) -alfa-[(S) -1-amínóetýl] bensýlalkóhól 2939430000
184 Ketazolam 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 Ketamín 2- (o-klórfenýl) -2-metýlamínósýklóhexanon 2922390000
186 Cathinone (-)-alfa-amínóprópíófenón, (-)-(S) -2-amínóprópíófenón 2939790000 2939800000
187 Clobazam 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Cloxazolam 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Clonazepam 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Bensýlmorfín 3-O-bensýlmorfín 2939190000
190 Clorazepate 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Clotiazepam 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Klónidín klónidín 2933299000
193 Handverk khat undirbúningur unnar afurðir af ólíkuðum skýjum og laufum plantna af tegundinni Catha edulis, sem innihalda geðlyf 1302199000
194 handverksbundin peyote undirbúningur unnar afurðir plantna af ættkvíslinni Lophophora sem innihalda meskalín 1302199000
195 handverks psilocyb undirbúningur unnar afurðir af einhverjum hluta sveppanna af ættkvíslinni Psilocybe sem innihalda psilocin og / eða psilocybin 1302199000
196 iðnblöndun úr jurtahvolfinu unnar afurðir plantna af ættkvíslinni Ephedra, sem innihalda geðlyf 1302140000
197 heimabakað efni úr gervitúpedríni eða úr efnablöndum sem innihalda gervi 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 handverk úr fenýlprópanólamíni eða úr efnablöndum sem innihalda fenýlprópanólamín (norefedrín) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 heimabakað efedrín eða efnablöndur sem innihalda efedrín 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Alfameprodin alfa-3-etýl-1-metýl-4-fenýl-4-própíónoxýpíperidín 2933399900
20 Betameprodin beta-3-etýl-1-metýl-4-fenýl-4-própíónoxýpíperidín 2933399900
200 Levamphetamine 1-alfa-metýlfenýletýlamín, (-)-(R) -alfa-metýlfenetýlamín 2921460000
201 levómetamfetamín 1-N-alfa-dímetýlfenýletýlamín, (-)-N-alfa-dímetýlfenetýlamín 2939710000
202 Lefetamín (-)-1-dímetýlamínó-1,3-dífenýletan, (-)-1N, N-dímetýl-1,2-dífenýletýlamín 2921460000
203 Levomethorphan (-)-3-metoxý-N-metýlmorfínan 2933499000
204 (+) - Lýsergíð d-lýsergíð, LSD, LSD-25 - 2939690000
205 Loprazolam 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Lorazepam 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Lormetazepam 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Mazindol 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Betametadol beta-6-dímetýlamínó-4,4-dífenýl-3-heptanól 2922197000
210 Medazepam 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Mesókarb sydnocarb 3- (alfa-metýlfenetílín) -N- (fenýlkarbamóýl) sydnoneimín 2934910000
212 Mecloqualone 3- (o-klórfenýl) -2-metýl-4 (3H) -kínasólónón 2933550000
213 Meprobamate 2-metýl-2-própýl-1,3-própandíól díkarbamat 2924110000
214 Metamfetamín metamfetamín racemate, pervitin (+)-2-metýlamínó-1-fenýlprópan, (+)-(S) -N-alfa-dímetýlfenetýlamín 2939710000
215 Metýlfenidat rítalín 2-fenýl-2- (2-píperidýl) -ediksýru metýl ester, metýl-alfa-fenýl-2-píperidín asetat 2933330000
216 Metýlfenóbarbital 5-etýl-1-metýl-5-fenýlbarbítúrsýru 2933539000
217 Metiprilone 3,3-díetýl-5-metýl-2,4-píperidinedíón 2933720000
218 MDMA dl-3,4-metýlendíoxý-N, alfa-dímetýlfenýletýlamín, (+/-)-N-alfa-dímetýl-3,4- (metýlendíoxý) fenetýlamín 2932990000
219 Meskalín 3,4,5-trímetoxýfenetýlamín 2939790000 2939800000
22 Betaprodin beta-1,3-dímetýl-4-fenýl-4-própíónoxýpíperidín 2933399900
220 Metakvalón 2-metýl-3-o-tólýl-4 (3H) -kínazólónón 2933550000
221 Efedrón metkatínón 2- (metýlamínó) -1-fenýlprópanón-1-ón 2939490000
222 Mefenorex dl-N- (3-klórprópýl) -alfa-metýlfenetýlamín 2921460000
223 Midazolam 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-metýlamínóorex (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 MMM JÁ dl-5-metoxý-3,4-metýlendíoxý-alfa-metýlfenýletýlamín, 5-metoxý-alfa-metýl-3,4- (metýlendíoxý) fenetýlamín 2932990000
226 2C-B 4-brómó-2,5-dímetoxýfenetýlamín 2922290000
227 4-MTA alfa-metýl-4-metýlþíófenetýlamín 2930909509
228 Nimetazepam 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Nitrazepam 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Betasetýlmetadól beta-3-asetoxý-6-dímetýlamínó-4,4-dífenýlheptan 2922197000
230 Nordazepam 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Oxazepam 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Oxazolam 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Parahexil 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-metoxý-alfa-metýlfenýletýlamín, p-metoxý-alfa-metýlfenetýlamín 2922290000
235 Pemoline 2-amínó-5-fenýl-2-oxazólín-4-ón 2934910000
236 Etamínatríum sombrevin, pentobarbital 5-etýl-5- (1-metýlbútýl) barbitúrssýra 2933539000
237 Peyote allir hlutar plöntu af ættkvíslinni Lophophora, bæði heilir og muldir, báðir þurrkaðir en ekki þurrkaðir, innihalda meskalín 1211908609
238 Pinazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Pipradrol 1,1-dífenýl-1- (2-píperidýl) -metanól 2933330000
24 Búprenorfín norfine, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Pyrovaleron dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Prazepam 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 psilocin 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Psilocybin 3- [2- (dímetýlamínó) etýl] indól-4-ýl-tvíhýdrógenfosfat 2939790000 2939800000
244 Rolicyclidine 1- (1-fenýlsýklóhexýl) pýrrólidín 2933998008
245 STP (HÚS) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Sekbutabarbital 5-Secbutyl-5-Ethylbarbituric Acid 2933539000
247 Secobarbital 5-allyl-5- (1-metýlbútýl) barbitúrsýra 29335390003
248 Tenamfetamín MDA 3,4-metýlendíoxýamfetamín, alfa-metýl-3,4- (metýlendíoxý) fenetýlamín 2932990000
249 Tenocyclidine TPP 1- [1- (2-þíenýl) sýklóhexýl] píperidín 2934999000
25 Beta-hýdroxý-3-metýlfentanýl N- [1- (beta-hýdroxýfenetýl) -3-metýl-4-píperidýl] própíónanílíð 2933399900
250 Temazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Tetrazepam 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahýdrókannabinól 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-)-3,4,5-trímetoxý-alfa-metýlfenetýlamín 2922290000
254 Efedra jurt ekki-lignified skýtur af plöntum af hvaða tegund af ættkvíslinni Ephedra, bæði heil og mulin, bæði þurrkuð og ekki þurrkuð, sem innihalda geðrofsefni 1211500000
255 Halcyon triazolam 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 Fenazepam 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Fenatín 2933399900
258 Fenfluramín 2921490009
259 Phendimetrazine (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Beta-hýdroxýfentanýl N- [1- (beta-hýdroxýfenetýl) -4-píperidýl] própíónanílíð 2933399900
260 Fenetylline dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Fencamphamine dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Fenmetrasín 3-metýl-2-fenýlmorfólín 2934910000
263 Phenobarbital 5-etýl-5-fenýlbarbitúrínsýra 2933531000
264 Fenproporex (+/-) - 3 - [(alfa -metýlfenýletýl) amínó] própíónítríl 2926300000
265 Phentermine alfa, alfa-dímetýlfenetýlamín 2921460000
266 Phencyclidine FTP 1- (1-fenýlsýklóhexýl) píperidín 2933330000
267 Fludiazepam 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Flunitrazepam 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Flurazepam 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 Hashish marijúana, kannabisplastefni sérútbúin blanda af aðskildri trjákvoðu, frjókorni kannabisplöntur eða blöndu sem unnin er með vinnslu (mala, pressa osfrv.) efst á kannabisplöntum með mismunandi fylliefnum, óháð gefnu formi, sem inniheldur 1301900000
270 Klórdíazepoxíð 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Cyclobarbital 5- (1-sýklóhexen-1-ýl) -5-etýlbarbitúrsýru 2933539000
272 Zipeprol alfa- (alfa-metoxýbenzýl) -4- (beta-metoxýfenetýl) -1-píperasínetanól 2933599500
273 Estazolam 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Escodol deyfilyf: fíkniefni í vatnslausn inniheldur 1 g af promedóli, 0,02 g af skópólamíni og 0,0005 g af efedrínhýdróklóríði í 0,025 ml 3003410000 3004410000
275 Ethyl loflazepate этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Ethicyclidine N-etýl-1-fenýlsýklóhexýlamín 2921490009
277 Etryptamine 3- (2-amínóbútýl) indól 2933998008
278 Etýl amfetamín N-etýlamampetamín N-etýl-alfa-metýlfenýletýlamín 2921460000
279 Etínamat 1-etýnýlsýklóhexanólkarbamat 2924240000
279.1 Gammabutyrolactone 2932202000
28 Heróín díasetýlmorfín 2939110000
280 Etýlvinól этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-dímetoxý-4-N-própýlþíófenetýlamín 2930909509
282 Bzp N-bensýlpíperasín 2933599500
283 N-metýlfedrón 2922390000
284 TFMPP 1- (3-tríflúormetýlfenýl) píperasín) 2933599500
285 N-hýdroxý tenamfetamín N-hýdroxý-MDA (+/-)- N- [alfa-metýl-3,4- (metýlendíoxý) fenetýl] hýdroxýlamín 2932209000
286 N-etýl-tenamfetamín N-etýl-MDA (+/-)-N-etýl-alfa-metýl-3,4- (metýlendíoxý) fenetýlamín 29322090003
287 N-dímetýlamfetamín 2921490009
288 Tilbúin kannabisefni:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP -47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-pentýl-1H-indól-3-ýl- (1-naftýl) metan 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-pentýl-3- (1-naftóýl) indól 2933998008
288.26 JWH-116 1-etýl-1-sentýl-3- (1-naftóýl) indól 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP -47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP -47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-bútýl-1H-indól-3-ýl) (naftalen-1-ýl) metanón 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 tramadol (+) - trans -2 - [(dímetýlamínó) metýl] -1- (m -metoxýfenýl) sýklóhexanhýdróklóríð 2922500000
29 Hydrocodone díhýdrokódínón, 4,5-epoxý-3-metoxý-17-metýl-6-morfínan 2939110000
290 parametylephedrone 2- (metýlamínó) -1- (4-metýlfenýl) própan-1-ón 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N, N-diallyl-5-metoxytryptamine 2933998008
293 2C-E 4-etýl-2,5-dímetoxýfenetýlamín 2922290000
294 Butylone 2-metýlamínó-1- (3,4-metýlendíoxýfenýl) bútan-1-ón 2932990000
295 Butorfanól 17- (sýklóbútýlmetýl) morfínan-3,14-díól 2933499000
296 1,4-díbensýlpíperasín 1,4-díbensýlpíperasín 2933599500
297 Dímetýlkatínón N-metýlfedrón, 2- (dímetýlamínó) -1-fenýlprópan-1-ón 2939790000 2939800000
298 Farseer Sage Leaf lauf plantna af tegundinni Salvia divinorum 1211908609
299 3,4-metýlendíoxýpýrovalerón 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Alphametadol alfa-6-dímetýlamínó-4,4-dífenýl-3-heptanól 2922197000
30 Hydroxypetidine 4-meta-hýdroxýfenýl-1-metýlpíperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2933399900
300 Metýlón 3,4-metýlendíoxý-N-metýlkatínón 2939790000 2939800000
301 Metýlfenýlpíperasín 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Metoxýfenýlpíperasín 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Nafiron 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Para-metýlamfetamín 2-amínó-1- (4-metýlfenýl) própan 2921490009
305 Para-metýletkatínón 2- (etýlamínó) -1- (4-metýlfenýl) própan-1-ón 2939790000 2939800000
306 Para-flúorófmetamín 2-amínó-1- (4-flúorfenýl) própan 2921490009
307 Ávaxtalíkami (hvaða hluti sem er) af hverskonar sveppum sem innihalda psilocybin og / eða psilocin 1211908609
308 Salvinorin A. 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Hawaiian rósafræ fræ af plöntutegund Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 Hýdrómorfínól 14-hýdroxýhýdrómorfín 2939190000
310 Tianeptín coaxil 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Fluoromethcathinone 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Flúorfenýlpíperasín 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Klórfenýlpíperasín 1- (3-klórfenýl) píperasín, meta-klórfenýlpíperasín 2933599500
314 Blátt lotusblóm og laufblöð blóm og lauf plantna af tegundinni Nymphea caerulea 1211908609
315 Etcathinone N-etýlkatínón, 2- (etýlamínó) -1-fenýlprópan-1-ón 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-metýlendíoxý-fenýl) -2-nítrópróp-1-en 2932990000
317 3- (1-naftóýl) indól (1-naftýl) (1H-indól-3-ýl) metanón 2933998008
318 AMT og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla alfa metýltryptamín 293399800
319 (Naphthalen-1-yl) (1H-pyrrol-3-yl) metanon og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar stöður í þessum hluta (naftalen-1-ýl) (1H-pýrról-3-ýl) metanón 293399800
32 Hydromorphone díhýdrómorfínón 2939110000
320 (naphthalen-1-yl) (4-pentyloxynaphthalen-1-yl) metanon og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru með sjálfstæðar stöður í þessum hluta (naphthalen-1-yl) (4-pentyloxynaphthalen-1-yl) metanón 2914500000
321 Modafinil [((dífenýlmetýl) súlfínýl) asetamíð] 2930909509
322 Nalbuphin [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-bútanóýl-1-metýlindól [1- (1-metýl-1H-indól-3-ýl) bútan-1-ón] og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Dímetókín [(3-díetýlamínó-2,2-dímetýlprópýl) -4-amínóbensóóat 2922498500
325 3-adamantoylindole og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar stöður í þessum hluta [(adamantan-1-ýl) (1H-indól-3-ýl) metanón 293399800
326 2-amínó-1-bensó [1,2-b: 4,5-b '] díúran-4-ýletan og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-amínóindan og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar stöður í þessum hluta 2-amínóindan 2921490009
328 7-asetoxýmitragínín 293399800
329 3-bensóýlindól og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum hluta [(1H-indól-3-ýl) fenýlmetanón] 293399800
33 Desomorphine díhýdrodeoxýmorfín 2939190000
330 5-hýdroxý-N-metýltryptamín og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar stöður í þessum hluta 5-hýdroxý-N-metýltryptamín 293399800
331 7-hýdroxýmítragínín 7-hýdroxýmítragínín 293399800
332 2,5-dímetoxýfenetýlamín og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar stöður í þessum hluta 2,5-dímetoxýfenetýlamín 2922290000
333 metoxetamín og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla [2- (3-metoxýfenýl) -2- (etýlamínó) sýklóhexanón] 2922500000
334 mitragynín og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru með sjálfstæðar stöður í þessum hluta 9-metoxý-corynanteidine 293399800
335 JWH-17 og afleiður þess, að afleiðingum undanskildum sem sjálfstæðir liðir í þessum kafla E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-naftóýlindól og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla [(1H-indól-3-ýl) naftalen-1-ýl) metanón] 293399800
337 (piperidin-2-yl) dífenýlmetan og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum hluta (píperidín-2-ýl) dífenýlmetan 2933399900
338 (pýrrólidín-2-ýl) dífenýlmetan og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum hluta (pýrrólidín-2-ýl) dífenýlmetan 293399800
339 2-þíófen-2-ýletýlamín og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla 2-þíófen-2-ýletýlamín 2934999000
34 Díhýdróetorfín 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-fenýlpíperasín og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla 1-fenýlpíperasín 2933599500
341 1-fenýlsýklóhexýlamín og afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar stöður í þessum hluta 1-fenýlsýklóhexýlamín 2921490009
342 6-deoxýkódín 2939190000
343 fenýlasetýlindól afleiður þess, að undanskildum afleiðum sem eru sjálfstæðar í þessum kafla [1- (1H-indól-3-ýl) -2-fenýletanón] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-flúorentýl) -3- (naftalen-1-ýl) indól 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-metýl-2,5-dímetoxýfenetýlamín 2922290000
348 N-metýlbútýlón bk-MMBDB2- (dímetýlamínó) -1- (3,4-metýlendíoxýfenýl) bútan-1-ón 2932990000
349 Dímetýlmetakatínón 2- (metýlamínó) -1- (dímetýlfenýl) própan-1ón 2939790000 2939800000
35 Dextromoramide (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-metýlendíoxý-2-amínóindan 2932990000
351 Metedrón 2- (metýlamínó) -1- (4-metoxýfenýl) própan-1-ón 2922500000
352 Metoxetamín 2- (3-metoxýfenýl) -2- (etýlamínó) sýklóhexanón 2922500000
353 MPA N-metýl-1- (þíófen-2-ýl) própan-2-amín 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-metoxý-alfa-metýltryptamín 293399800
355 Alfa metýltryptamín 1- (1H-indól-3-ýl) -2-amínóprópan 293399800
356 2-amínóindan 2-amínóindan 2921490009
357 5-joð-2-amínóindan 5-joð-2-amínóindan 2921490009
358 Para-metýlmetamfetamín 2- (metýlamínó) -1- (4-metýlfenýl) própan 2939710000
359 Para-methylephedrine 2- (metýlamínó) -1- (4-metýlfenýl) própanól-1 2939490000
36 Dextropropoxyphene ibuproxiron, proxyvone, spasmoproxyvonalfa -(+)-4-dímetýlamínó-1,2-dífenýl-3-metýl-2-bútanólprópíónat 2922140000
360 (1-pentýl-1H-indól-3-ýl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) metanón (1-pentýl-1H-indól-3-ýl) (2,2,3,3 tetramethylcyclopropyl) metanón 293399800
361 Flúormetamfetamín 2- (metýlamínó) -1- (flúorfenýl) própan 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB 5- (2-amínóprópýl) bensófúran 6- (2-amínóprópýl) bensófúran 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOME-2C-1 2- (4-joð-2,5-dímetoxýfenýl) -M- (2-metoxýbensýl) etanamín 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (adamantan-1-ýl) -1-pentýl-1H-indól-3-karboxamíð 293399800
37 Diampromide N- [2- (metýlfenetýlamínó) -própýl] própíónanílíð 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (adamantan-1-ýl) -1-pentýl-1H-indasól-3-karboxamíð 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-própýl-2,5-dímetoxýfenetýlamín 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-heptýl-1H-indól-3-ýl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) metanón (1-heptýl-1H-indól-3-ýl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) metanón 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-metoxýfensíklídín 1- (1- (4-metoxýfenýl) sýklóhexýl) píperidín 2933399900
379 Etýlfenidat 2-fenýl-2- (píperidín-2-ýl) ediksýru etýl ester 2933399900
38 Diacetylmorphine 2939110000
380 Ísómerar, þar með talið steróísómerar efnanna og efnanna sem tilgreindar eru í viðauka I, í þeim tilvikum þar sem tilvist slíkra samhverfa, þar með talin steríkísómerar, er möguleg innan ramma þessarar efnamerkingar.
381 Ester er flókið og einfalt af þeim aðferðum og efnum sem tilgreind eru í dagskrá I.
382 Sölt lyfja og efna sem tilgreind eru í viðauka I, ef tilvist slíkra sölta er möguleg.
383 Blöndur sem innihalda lyf og efni sem tilgreind eru í viðauka I í hvaða formi sem er og í hvaða ástandi sem er, óháð magni þeirra í þessari blöndu, að undanskildum samsettum lyfjum sem ekki eru skráð í I.
39 Tvíhýdrókódeín 4,5-epoxý-6-hýdroxý-3-metoxý-N-metýlmorfínan 2939110000
4 Alfaprodin alfa-1,3-dímetýl-4-fenýl-4-própíónoxýpíperidín 2933399900
40 Díhýdrómorfín 7,8-díhýdrómorfín 2939190000
41 Dimenoxadol 2-dímetýlamínóetýl-1-etoxý-1,1-dífenýlasetati 2922197000
42 Dimepheptanol 6-dímetýlamínó-4,4-dífenýl-3-heptanól 2922197000
43 Dimethylthiambutene 3-dímetýlamínó-1,1-dí- (2-þíenýl) -1-búten 2934999000
44 Dioxafetil bútýrat etýl 4-morfólínó-2,2-dífenýlbútýrat 2934999000
45 Dipipanone 4,4-dífenýl-6-píperidín-3-heptanon 2933330000
46 Dífenoxýlat 1- (3-sýanó-3,3-dífenýlprópýl) -4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2933330000
47 Difenoxín 1- (3-sýanó-3,3-dífenýlprópýl) -4-fenýlísónípecótínsýra 2933330000
48 Diethylthiambutene 3-díetýlamínó-1,1-dí- (2'-þíenýl) -1-búten 2934999000
49 Drotebanol 3,4-dímetoxý-17-metýlmorfínan-6-beta-14-díól 2933499000
5 Alphaacetylmethadol alfa-3-asetoxý-6-dímetýlamínó-4,4-dífenýlheptan 2922197000
50 Ísómetadón 6-dímetýlamínó-5-metýl-4,4-dífenýl-3-hexanón 2922390000
51 hylki sem innihalda 30 mg kódein og 10 mg fenýltóloxamín 3003490000 3004490009
52 Ketobemidón 4-meta-hýdroxýfenýl-1-metýl-4-própíónýlpíperidín 2933330000
53 Clonitazen (2-para-klórbensýl) -1-díetýlamínóetýl-5-nítróbensímídasól 2933998008
54 Kódeín 3-metýlmorfín 2939110000
55 Kódeín-N-oxíð 2939190000
56 Kodoksim díhýdrokódínón-6-karboxýmetýloxím 2939190000
57 Kókaín benzoylecgonine metýl ester 2939710000
58 Coca lauf kóka runna lauf sem inniheldur ecgonine, kókaín og önnur ecgonine alkalóíða 1211300000
59 3-Mónóasetýlmorfín 2939190000
6 Alfentanil alfentanýl N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-Mónóasetýlmorfín 2939190000
61 Kókaínrunni planta af öllum tegundum af ættkvíslinni Erythroxylon 1211908609
62 Poppy strá þykkni valmústráþykkni, útdráttur ópíum hráefni fyrir lyfjaiðnaðinn 1302110000 2939110000
63 Levomoramide (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Levorfanól lemoran (-)-3-hýdroxý-N-metýlmorfínan 2933410000
65 Levofenacilmorphan (-)-3-hýdroxý-N-fenasýlmorfínan 2933499000
66 Poppy strá allir hlutar (bæði heilir og muldir, bæði þurrkaðir og óþurrkaðir, að undanskildum þroskuðum fræjum) af öllum plöntum af Papaver ættkvíslinni sem innihalda fíkniefni ópíum alkalóíða 1211400000
67 Kannabis арихуана tilbúin blanda af bæði þurrkuðum og óþurrkuðum, bæði mulnum og ekki mulnum hlutum plantna af ættkvíslinni Cannabis (nema rótarkerfið), sem inniheldur í samsetningu þess einhverja af samsætum tetrahýdrókannabinóls 1211908609
68 Kannabisolía hassolía, kannabisþykkni umboðsmaður fenginn úr hlutum plöntu af ættkvíslinni Cannabis með því að vinna út (útdrátt) hvaða samsætur tetrahýdrócannabinóls og meðfylgjandi kannabínól þeirra með ýmsum leysum eða fitu; getur komið fram sem lausn eða seigfljótandi massa 1302199000
69 Metadón d-metadón, L-metadón, fenadón, dólófín 6-dímetýlamínó-4,4-dífenýl-3-heptanon 2922310000
7 p-Aminopropiophenone (PAPP) og sjónhverfur þess (mótefni gegn blásýrum) 2922390000
70 Metadón er millistig 4-sýanó-2-dímetýlamínó-4,4-dífenýlbútan 2926300000
71 Metazocine 2'-hýdroxý-2,5,9-trímetýl-6,7-bensómorfan 2933399900
72 Metýldesorfín 6-metýl-delta-6-deoxýmorfín 2939190000
73 Metyldíhýdrómorfín 6-metýldíhýdrómorfín 2939190000
74 Metopon 5-metýldíhýdrómorfínón 2939190000
75 Mirofin myristýlbensýlmorfín 2939190000
76 Mjólkusafi ýmiss konar valmúa, sem er hvorki ópíum né olíublóma, en inniheldur mau alkalóíða sem eru á listum yfir fíkniefni og geðlyf 1302110000
77 Moramid, millistig 2-metýl-3-morfólínó-1,1-dífenýlprópankarboxýlsýra 2934999000
78 Morferidín 1- (2-morfólínóetýl) -4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2934999000
79 Morphilong efnablöndu sem samanstendur af blöndu af 0,5% lausn af morfínhýdróklóríði í 30% vatnslausn af pólývínýlpýrrólídoni með mólmassa 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Anileridin anileridín 1-para-amínófenetýl-4-fenýlpíperidín-4-karboxýlsýra etýl ester 2933330000
80 Morfín 7,8-dehýdró-4,5-epoxý-3,6-díhýdroxý-N-metýlmorfínan 2939110000
81 Morfín-N-oxíð 3,6-díhýdroxý-N-metýl-4,5-epoxýmorfín-7-N-oxíð 2939190000
82 Morfínmetóbrómíð og aðrir morfín metýl brómíð morfín metóbrómíð og aðrar fimmgildar köfnunarefna afleiður morfíns, þar á meðal N-oxýmorfín, þar af eitt N-oxýkódín 2939190000
83 MPPT IPFP 1-metýl-4-fenýl-4-píperidínól própíónat (eter) 2933399900
84 3-metýlþíópentanýl N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-metýlfentanýl N- (3-metýl-1-fenetýl-4-píperidýl) própíónanílíð 2933399900
86 Nikodikodin 6-nikótínýl díhýdrokódín 2939190000
87 Nikokodin 6-nikótínýlkódín 2939190000
88 Nikómorfín 3,6-dinicotinylmorphine 2939110000
89 Noracimetadol (+/-)-alfa-3-asetoxý-6-metýlamínóín-4,4-dífenýlheptan 2922197000
9 Asetýlhýdrokódín acetyldihydrocodeine, tebacon 6-asetoxý-3-metoxý-N-metýl-4,5-epoxýmorfínan 2939190000
90 Norcodeine N-dímetýlkódín 2939190000
91 Norlevorphanol (-)-3-hýdroxýmorfínan 2933499000
92 Normethadone 6-dímetýlamínó-4,4-dífenýl-3-hexanon 2922310000
93 Normorphin dímetýlmorfín eða N-dímetýlerað morfín 2939190000
94 Norpipanone 4,4-dífenýl-6-píperidínó-3-hexanón 2933399900
95 Oxýkódón tekodin 14-hýdroxýhýdrokódínón 2939110000 3003 3004
96 Oxýkódón + Naloxón 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Oxymorphone 14-hýdroxýhýdrómorfínón 2939110000
98 Omnopon blanda af ópíum alkalóíðum hýdróklóríðum í dufti: 48 - 50 prósent morfín, 32 - 35 prósent af öðrum ópíum alkalóíðum í 1 ml af 1 prósent lausn: morfínhýdróklóríð - 0,0067 g, narkótín - 0,0027 g, papaverínhýdróklóríð - 0,00036 g, kódeín - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Ópíum (þ.mt lyf) - storkaður safi ópíums eða olíublóma 1302110000 3003 3004

 

Ath:

Úthlutun efnis á samsvarandi fíkniefni, geðlyf eða forveri þeirra á þessum lista fer ekki eftir því hvaða vörumerki (viðskipta) nöfn, samheiti eða skammstafanir eru notaðar sem nafn þess.

Að því er varðar samsett lyf sem innihalda, auk lyfsins eða efnisins sem er á þessum lista, aðra lyfjafræðilega virka efnisþætti, er eftirlit komið á einstaklingsbundinn hátt með því að setja þetta samsetta lyf á þennan lista.

Styrkur efnanna sem tilgreindir eru á þessum lista er ákvarðaður út frá massahluta efnisins í blöndunni (lausn).

Til að nota þennan lista er nauðsynlegt að hafa leiðbeiningar sem TN -númer FEA TS, og alþjóðlegt óskráð eða annað óvísindalegt nafn eða efnaheiti eða stutt lýsing á fíkniefni, geðlyf eða forveri þeirra.

Reglugerð um málsmeðferð við innflutning á tollsvæði, útflutning frá tollsvæði og flutning fíkniefna, geðlyfja og forvera þeirra í gegnum tollsvæði tollabandalagsins.

Í rússneska sambandsríkinu, sambandsþjónustu rússneska sambandsins fyrir eftirlit með eiturlyfjasölu (sambands lyfjaeftirlits í Rússlandi) og sambandsþjónustunni fyrir eftirlit á sviði heilsugæslu og félagsþróunar (Roszdravnadzor), sjá skipun ríkisstjórnarinnar rússneska sambandsins nr. 1567-r frá 23.09.2010.

 1. Reglugerðin um málsmeðferð við innflutning á tollsvæði, útflutning frá tollsvæði og flutning á tollsvæði tollabandalags fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra (hér eftir - reglugerðin) var þróuð í samræmi við samninginn um reglur um leyfisveitingar á sviði utanríkisviðskipta með vörur frá 9. júní 2009 (hér eftir nefndur samningurinn) og samningurinn um málsmeðferð við upptöku og beitingu ráðstafana sem hafa áhrif á vöruviðskipti á einu tollsvæði í sambandi við til þriðju landa frá 9. júní 2009.
 2. Ákvæðið gildir um lögaðila sem flytja inn á tollsvæði, flytja út frá tollsvæði eða flutningur á tollsvæði tollabandalags fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra sem tilgreindir eru í kafla 2.12 í sameinuðu vörulistanum sem aðildarríki tollabandalagsins beita banni eða takmörkunum á innflutningi eða útflutningi innan evrasískrar efnahagsmála. Samfélag í viðskiptum við þriðju lönd (hér á eftir - umsækjendur), svo og einstaklingar sem flytja inn eða flytja út slíkar vörur til eigin nota.
 3. Innflutningur og (eða) útflutningur fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra af lögaðilum fer fram á grundvelli einu sinni leyfis sem gefið er út af viðurkenndri ríkisstofnun ríkisins - aðili að tollabandalaginu, á yfirráðasvæðinu. þar sem umsækjandi er skráður (hér eftir - viðurkenndur aðili).
 4. Einstaklingar geta flutt inn og (eða) flutt út takmarkað magn fíkniefna og geðlyfja í formi lyfja til eigin nota til læknisfræðilegra ábendinga að viðstöddum viðeigandi skjölum, svo og undanfara að fjárhæð sem ákveðin er í löggjöf ríkisins - a meðlimur í tollabandalaginu.
 5. Flutningur fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra um yfirráðasvæði aðildarríkja tollabandalagsins fer fram í samræmi við ákvæði sem kveðið er á um í alþjóðlegum sáttmálum aðildarríkja tollabandalagsins um dreifingu eftirlitslyfja. og efni sem tilgreind eru í kafla 2.12 í sameinuðum vörulista sem bönn gilda um eða takmarkanir á innflutningi eða útflutningi aðildarríkja tollabandalagsins innan ramma Efnahagsbandalags Evrópu í viðskiptum við þriðju lönd.
 6. Útgáfa leyfisaðila fyrir innflutning og (eða) útflutning fíkniefna og geðlyfja fer fram með hliðsjón af þörfum aðildarríkis tollabandalagsins í fíkniefnum og geðlyfjum.
 7. Til að fá leyfi skal umsækjandi leggja fyrir viðurkenndan aðila skjölin sem kveðið er á um í 3. mgr. 3. gr. Samningsins.
  Við útflutning fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra, leggur umsækjandi til viðurkennds aðila innflutningsleyfi (frumrit eða þinglýst afrit þess) gefið út af lögbæru yfirvaldi innflutningslandsins.
  Þegar flutningur fíkniefna, geðlyfja og forverar þeirra fer um tollsvæði aðildarríkja tollabandalagsins, leggur umsækjandi einnig til viðurkennds aðila innflutningsleyfi (frumrit eða þinglýst afrit þess) gefið út af lögbæru yfirvaldi innflutningslandsins og afrit af útflutningsleyfi landsins - útflytjanda, nema kröfur innflutnings- eða útflutningslandsins kveði á um annað.
 8. Ef, í samræmi við löggjöf aðildarríkis tollabandalagsins, er ákvörðun um útgáfu leyfis tekin af viðurkenndum aðila í samkomulagi við önnur framkvæmdarvald í aðildarríki tollabandalagsins, þá mun umsækjandi, auk skjölin sem tilgreind eru í 3. mgr. 3. gr. samningsins, skulu leggja fyrir viðurkenndan aðila skjöl framkvæmdarvalds sem staðfesta möguleika á innflutningi og (eða) útflutningi fíkniefna, geðlyfja og forverum þeirra.
  Tímabilið til umfjöllunar skjala sem eru lögð fyrir samræmingarvaldið er ákvarðað af ríkinu - aðili að tollabandalaginu.
 9. Heimilt er að synja útgáfu leyfis og skjala sem staðfesta möguleika á innflutningi og (eða) útflutningi fíkniefna, geðlyfja og forefna þeirra, auk ástæðna sem tilgreindar eru í 6. mgr. 3. gr. því að í 7. og 8. mgr. reglugerðar þessarar reglugerðar eru ekki lagðar fram, svo og ef farið er yfir viðmið um þörf fyrir fíkniefni, geðlyf og forveri þeirra, stofnuð fyrir aðildarríki tollabandalagsins.
 10. Innflutningur og (eða) útflutningur, svo og flutningur fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra sem ætlaðir eru til að veita neyðaraðstoð í neyðartilvikum, fer fram án leyfis í samræmi við löggjöf aðildarríkis í Tollabandalag.
 11. Umsækjandi ríkisins - meðlimur í tollabandalaginu er skylt, innan 10 almanaksdaga frá dagsetningu innflutnings (útflutnings) fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra, að tilkynna viðurkenndum aðila landsins sem gaf út leyfi fyrir raunverulega innflutt (útflutt) magn fíkniefna, geðlyfja og undanfara þeirra, gerð ökutækis sem notað var við innflutning þeirra (útflutningur), svo og staður og dagsetning vöruflutnings yfir tollamörk tollabandalagsins .
 12. Innflutningur og (eða) útflutningur á takmörkuðu magni af fíkniefnum, geðlyfjum og forverum þeirra í skyndihjálparsettum á sjó (ám) skipum, alþjóðlegum flugvélum til að veita skyndihjálp fer fram án leyfis með því að nota eftirlitsráðstafanir sem ákvarðaðar eru af löggjöf um ástand skráningar viðkomandi ökutækja ...
  Innflutningur og (eða) útflutningur á forefnum sem notuð eru sem vistir í því magni sem nauðsynlegt er til að tryggja eðlilega notkun búnaðar og tæknibúnaðar lofts, sjávar (ár), járnbrautarbifreiða fer fram án leyfis í samræmi við kröfur tolla löggjöf um flutning birgða yfir tollamörkin.
 13. Viðurkenndur aðili hefur rétt til að gefa út skýringar (ályktanir) um málefni útgáfu leyfa. Upplýsingar um útgefnar skýringar (ályktanir) eru sendar til evrópsku efnahagsnefndarinnar.