МЕНЮ

Ákvörðun stjórnar EAEC nr. 30. dagsett 21.04.2015. apríl XNUMX um ráðstafanir án gjaldskrár

 

Í samræmi við 46. grein sáttmálans um EAEU 29.05.2014 og ákvæði 4 og 37 í bókuninni um aðgerðir án tolla í reglugerðum gagnvart þriðju löndum (7. viðbæti við sáttmálann um Evrópubandalagið frá 29.05.2014), ákvað stjórn EAEC:

 1. Kynntu eftirfarandi samræmdar reglur án tollskrár á tollsvæði EAEU:
  • bann við innflutningi á tollsvæði EAEU og (eða) útflutning frá tollsvæði EAEU á vörum samkvæmt listanum í samræmi við viðbæti nr. 1;
  • Leyfisferlið til að flytja inn á tollasvæði EAEU og (eða) flytja vörur frá tollsvæði EAEU samkvæmt skránni í samræmi við viðbæti nr. 2.
 2. Ákveðið að vörurnar sem samræmdar reglugerðir án tollskrár, sem tilgreindar eru í 1. mgr. Þessarar ákvörðunar, hafi verið kynntar fyrir skulu vera á einni vörulista sem reglugerðir án tollskrár gilda um í viðskiptum við þriðju lönd, skv. í 4. mgr. bókunarinnar um aðgerðir án tolla í sambandi við þriðju lönd. lönd (viðauki nr. 7 við sáttmálann um Evrópska efnahagssvæðið frá 29.05.2014. maí XNUMX) og birtur á opinberu vefsetri EAEU í upplýsinga- og fjarskiptum netið "Internet".
 3. Leyfisaðferðin sem tilgreind er í ákvæði 1 þessarar ákvörðunar er útfærð með leyfisveitingu og (eða) beitingu annarra stjórnunaraðgerða til að stjórna utanríkisviðskiptastarfsemi sem komið er á í samræmi við:
  • Reglugerð um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning frá tollsvæði EAEU á líffærum og vefjum manna, blóði og íhlutum þess, sýnum af líffræðilegum efnum úr mönnum í samræmi við viðbæti nr. 3;
  • Reglugerð um útflutning steinefnahráefna frá tollsvæði EAEU í samræmi við viðbæti nr. 4;
  • Reglugerð um útflutning villtra lifandi dýra, einstakra villtra plantna og villtra lyfjahráefna frá tollsvæði EAEU í samræmi við viðbæti nr. 5;
  • Reglugerð um útflutning frá tollsvæði EAEU af sjaldgæfum og í útrýmingarhættu dýrategundum villtra dýra og villtra plantna sem eru í rauðum bókum aðildarríkja EAEU, í samræmi við 6. viðbæti;
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning frá tollsvæði EAEU á hættulegum úrgangi í samræmi við 7. viðbæti;
  • Reglugerðir um útflutning menningarverðmæta frá tollsvæði EAEU, skjöl þjóðskjalasjóða og frumrit skjalasafna í samræmi við viðauka nr. 8;
  • Reglur um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning frá tollsvæði EAEU dulkóðunar (dulritunar) þýðir í samræmi við viðbæti nr. 9;
  • Reglugerð um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning fíkniefna, geðlyfja og forefna þeirra frá tollsvæði EAEU í samræmi við viðauka nr.
  • Reglugerð um innflutning á plöntuverndarvörum (varnarefni) inn á tollsvæði EAEU í samræmi við viðauka nr. 11;
  • Reglugerðir um útflutning frá tollsvæði EAEU safnefna um steinefnafræði, paleontology, bein steingervinga í samræmi við viðauka nr. 12;
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning frá tollsvæði EAEU af gimsteinum í samræmi við viðbæti nr. 13;
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning frá tollsvæði EAEU af góðmálmum og hráefni sem inniheldur góðmálma, í samræmi við viðbæti nr. 14;
  • Reglugerð um innflutning á tollsvæði EAEU fjarskipta-rafeindatækja og hátíðnibúnaðar til einkamála, þ.mt innbyggður eða innifalinn í öðrum vörum, í samræmi við viðbæti nr. 15;
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning frá tollsvæði EAEU á sérstökum tæknilegum aðferðum sem ætlaðar eru til leynilegrar móttöku upplýsinga, í samræmi við viðbæti nr. 16;
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning frá tollsvæði EAEU borgaralegra og þjónustuvopna, helstu (íhluti) hluta þeirra og skothylki til þess í samræmi við viðbæti nr. 17;
  • Reglugerðir um útflutning frá tollsvæði EAEU upplýsinga um undirlag eftir svæðum og innlán eldsneytis, orku og steinefnahráefna í samræmi við viðauka nr. 18.
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU af eitruðum efnum sem eru ekki undanfari fíkniefna og geðlyfja, samkvæmt viðbæti nr. 19. - málsgreinin er með frá 03.07.2016 samkvæmt ákvörðun stjórnar Eurasian Economic Commission nr. 57 dagsett 02.06.2016
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU og útflutning úr tollsvæði EAEU af ósoneyðandi efnum og vörum sem innihalda ósoneyðandi efni, í samræmi við viðauka nr. 20; - málsgreinin er innifalin frá 30.09.2016 samkvæmt ákvörðun EAEC stjórnar nr. 99 dagsett 30.08.2016
  • Reglugerð um innflutning lyfja á tollsvæði EAEU í samræmi við viðauka nr. 21; - málsgreinin er innifalin frá 30.09.2016 samkvæmt ákvörðun EAEC stjórnar nr. 99 dagsett 30.08.2016
  • Reglugerðir um innflutning á tollsvæði EAEU af plöntuverndarvörum og öðrum þrávirkum lífrænum mengunarefnum til notkunar í rannsóknum á rannsóknarstofu, svo og viðmiðunarstaðli, í samræmi við viðbæti nr. 22. - málsgreinin er með frá 18.07.2018 í samræmi við ákvörðun stjórnar EAEC nr. 100 frá 13.06.2018 .XNUMX
 4. Leyfi fyrir útflutning og (eða) innflutningur, niðurstöður (leyfi) fyrir innflutningi og (eða) útflutningi á vörum, önnur skjöl sem gefin voru út fyrir gildistöku þessarar ákvörðunar af hlutaðeigandi yfirvöldum aðildarríkja EAEU til að innleiða aðgerðir án tollskrár , auk tilkynninga, upplýsingar um þær sem skráðar eru í sameinuðu tilkynningaskrá um eiginleika dulkóðunar (dulritunar) leiða og vara sem innihalda þær, fyrir gildistöku þessarar ákvörðunar, gilda til loka gildistíma þeirra.
 5. Lýsa ógildum ákvörðunum tollabandalagsnefndar og EAEC -stjórnar samkvæmt listanum samkvæmt viðbæti nr. 23. - ákvæði með áorðnum breytingum með ákvörðun EAEC -stjórnar nr. 131 frá 06.10.2015, ákvörðun EAEC -stjórnar nr. 57 dagsett 02.06.2016, ákvörðun EAEC Collegium nr. 99 dagsett 30.08.2016 og ákvörðun EAEC stjórnar nr. 100 frá 13.06.2018/XNUMX/XNUMX
 6. Ákvörðun þessi öðlast gildi að liðnum 30 almanaksdögum frá því að hún birtist opinberlega.

 

 

Viðbætur við ákvörðun stjórnar EAEC frá 21.04.2015. apríl 30 nr. XNUMX

 1. Listi yfir vörur sem bann er við innflutningi á tollsvæði EAEU og (eða) útflutning frá tollsvæði EAEU Vörur bannaðar til flutninga yfir landamæri tollabandalagsins
  1. Óson eyðandi efni og vörur sem innihalda óson eyðandi efni sem bannað er að flytja inn og út
  2. Hættulegur úrgangur bannaður við innflutning
  3. Upplýsingar um prentaða, hljóð- og myndmiðlaða og aðra upplýsinga flytjendur bannað til inn- og útflutnings
  4. Plöntuverndarvörur og önnur þrávirk lífræn mengunarefni bönnuð til innflutnings
  5. Þjónusta og borgaraleg vopn, helstu hlutar þeirra og skothylki fyrir þau, bönnuð til innflutnings og (eða) útflutnings
  6. Tæki til útdráttar (afla) líffræðilegra auðlinda í vatni, bönnuð til innflutnings
  7. Óheimilt er að flytja inn vörur úr hörpusel og hörpuselunga
  8. Lifandi sable, bannað til útflutnings
  9. Persónulegur hlífðarbúnaður, hlífðar- og sótthreinsiefni, lækningavörur og efni bannað til útflutnings til 30. september 2020 að meðtöldum (hlutinn er innifalinn frá 05.04.2020/XNUMX/XNUMX)
  10. Ákveðnar tegundir matvæla eru bannaðar til útflutnings til 30. júní 2020 að meðtöldum (hlutinn er innifalinn frá 12.04.2020/XNUMX/XNUMX)
 2. Listi yfir vörur sem leyfisaðferð við innflutning á tollsvæði hefur verið sett á fyrir EAEU og (eða) útflutning frá tollsvæði EAEU - Vörur takmarkaðar til flutninga yfir landamæri tollabandalagsins
  1. Óson eyðandi efni
  2. Plöntuverndarefni (varnarefni)
  3. Hættulegur úrgangur
  4. Mineralogy og paleontology safn og safngripir, steindauð dýr
  5. Villt lifandi dýr, útvaldar villt vaxandi plöntur og villuræktandi hráefni til lækninga
  6. Tegundir villtra dýra og plantna sem falla undir samninginn um alþjóðleg viðskipti með dýr í útrýmingarhættu og villtum dýrum og gróðri 3. mars 1973 (CITES)
  7. Sjaldgæfar og útrýmingarhættar tegundir villtra lifandi dýra og villtra plantna eru í rauðum bókum aðildarríkja EAEU
  8. Gimsteinar
  9. Gimsteinar og vörur sem innihalda eðalmálma
  10. Tegundir steinefnahráefna
  11. Fíkniefni, geðlyf og forverar þeirra
  12. Eitruð efni sem eru ekki undanfari fíkniefna og geðlyfja
  13. Lyf
  14. Rafeindatækni og (eða) hátíðni tæki til borgaralegrar notkunar, þar með talið innbyggt eða innifalið í öðrum vörum
  15. Sérstök tæknileg úrræði sem ætlað er að afla upplýsinga leynilega
  16. Dulkóðun (dulmál) þýðir
  17. Menningarverðmæti, skjöl þjóðskjalasjóða, frumrit skjalavörslu
  18. Líffæri og vefir manna, blóð og íhlutir þess, sýni af líffræðilegum efnum úr mönnum
  19. Þjónusta og borgaraleg vopn, helstu hlutar þeirra og skothylki fyrir þau
  20. Upplýsingar um jarðveg eftir svæðum og innlán eldsneytis, orku og steinefnahráefna
  21. Plöntuverndarvörur og önnur þrávirk lífræn mengunarefni til notkunar í rannsóknum á mælingum og sem viðmiðunarstaðall
  22. Sólblómafræ, að því er varðar útflutningsleyfisaðferðina til 31. ágúst 2020 að meðtöldu