МЕНЮ

Rússland ríkisstjórnin ályktun númer 639 frá 31.05.2018 árum

Listi yfir tegundir og flokka sjálfknúinna véla og eftirvagna til þeirra og stærð nýtingargjalds

Um breytingar á tilskipun ríkisstjórnar Rússlands # 81 frá 06.02.2016 
(Sent þann Opinber vefsíða um lagalegar upplýsingar 05.06.2018 og í safni löggjafar Rússlands nr. 24 af 11.06.2018, gr. 3528. Öðlast gildi sjö dögum eftir daginn sem hún var birt opinberlega (13.06.2018), sjá málsgrein 6 í úrskurði forseta Rússlands, nr. 763 frá 23.05.96)
 
Ríkisstjórn Rússlands
Halda:
1. Samþykkja meðfylgjandi breytingar sem verið er að gera á úrskurði ríkisstjórnar Rússlands nr. 81 frá 06.02.2016. febrúar 2016 „Um förgunargjald fyrir sjálfknúna ökutæki og (eða) eftirvagna fyrir þau og um breytingar á sumum lögum ríkisstjórnar rússneska sambandsríkisins“ (Safn af löggjöf Rússlands, 7, nr. 991, liður 20; nr. 2840, liður XNUMX).
2. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti Rússlands og landbúnaðarráðuneyti Rússlands til að hafa eftirlit með söluverði á sjálfknúnum ökutækjum og eftirvögnum fyrir þau, sem endurvinnslugjald er tekið fyrir, og leggja fram tillögur til skv. Ríkisstjórn Rússlands fyrir 01.03.2019 miðar að því að breyta fyrirkomulagi ríkisstuðnings við framleiðslu og sölu á sjálfknúnum ökutækjum og eftirvögnum fyrir þá, ef óeðlileg hækkun á söluverði fyrir þessar vörur.
 

Breytingar á tilskipun ríkisstjórnar Rússlands # 81 frá 06.02.2016 

1. Reglurnar um söfnun, útreikning, greiðslu og innheimtu afnotagjalds varðandi sjálfknúnar bifreiðar og (eða) eftirvagna fyrir þá, svo og skil og skuldajöfnun óhóflega greiddra eða óhóflega innheimtra fjárhæða þessa gjalds, samþykkt með umræddri tilskipun:

a) í fyrstu málsgrein 7 orðanna „tómt vegabréf sjálfknúns bíls og annars búnaðar, þar með talið orðin“ til að útiloka;
b) bæta málsgrein 11.1 segir:

11.1. Skjöl sem kveðið er á um í 11 og 15 í liðum þessara reglna skal skilað til tollyfirvalda innan 15 daga frá deginum frá:
losun sjálfknúnra ökutækja og (eða) eftirvagna í samræmi við yfirlýsta tollmeðferð (við framkvæmd tollskýrslu);
raunveruleg ferð með sjálfknúnum ökutækjum og (eða) eftirvögnum við landamæri Rússlands og (eða) mörk yfirráðasvæðis sem rússneska sambandsríkið fer með lögsögu yfir í samræmi við löggjöf Rússlands og alþjóðalög (ef yfirlýsing um sjálfknúna ökutæki og (eða) eftirvagna þegar þau eru flutt inn til Rússlands er ekki framkvæmd).
Misbrestur á að afhenda greiðanda eða viðurkenndum fulltrúa hans skjölin sem kveðið er á um í 11 og 15 málsgreinum reglna þessara skal vera grundvöllur ákæru við að greiða sekt vegna vanefnda á ráðstöfun gjalds.
Viðurlög vegna vanskila endurvinnslugjalds eru innheimt fyrir hvern almanaksdag tafa frá degi eftir að frestur til að skila skjölum sem tilgreindir eru í 11. og 15. mgr. skyldu til að greiða endurvinnslugjaldið sé fullnægt, að meðtöldum sem hlutfalli af upphæð ógreidds endurvinnslugjalds að fjárhæð einn þrír hundraðasti af stýrivöxtum Seðlabanka Rússlands, sem gildir á tímabilinu sem seinkun á greiðslu á endurvinnslugjaldið.
Greiðsla, innheimta og skil á sektum fara fram í samræmi við reglur sem settar eru um greiðslu, innheimtu og skil á endurvinnslugjaldi.;
c) fyrstu málsgrein 17 verði breytt sem hér segir:

17. Ef innan 3 ára frá innflutningsdegi sjálfknúnra ökutækja og tengivagna til þeirra í Rússlandi eftir greiðslu endurvinnslugjalds og (eða) viðeigandi merki á vegabréfaeyðublaðið, þá staðreynd að vanskil eða ófullnægjandi greiðsla endurvinnslugjalds kemur í ljós, tollyfirvöld innan 10 virkra daga frá þeim degi sem þessi staðreynd uppgötvast, tilkynna greiðanda um nauðsyn þess að greiða endurvinnslugjaldið og upphæð ógreidds endurvinnslugjalds (ásamt sektum vegna vanskila), og tilgreina ástæður þess. aukagjald. Tilgreindar upplýsingar eru sendar á heimilisfang greiðanda í ábyrgðarpósti með tilkynningu.;

d) í stað dálks 9 í viðbæti nr. 1 við umræddar reglur komi orðin „Hleðslugeta (tonn)“ í stað orðanna „hámarks tæknilega leyfilega þyngd (tonn)“.

2. Listi yfir gerðir og flokka sjálfknúnra ökutækja og eftirvagna fyrir þau, í tengslum við það sem greitt er endurvinnslugjald, svo og stærð endurvinnslugjalds sem samþykkt er með umræddri tilskipun, skal koma fram sem hér segir:

Samþykkt með tilskipun ríkisstjórnar Rússlands nr. 81 frá 06.02.2016. febrúar 639 (eins og henni var breytt með úrskurði ríkisstjórnar rússneska sambandsríkisins nr. 31.05.2018 frá XNUMX. maí XNUMX)

Listi yfir tegundir og flokka sjálfknúinna véla og eftirvagna til þeirra og stærð nýtingargjalds

Útreikningur töflu við útreikning á fjárhæð nýtingargjalds, grunnhlutfall = 172,500.00 ₽Stærð endurvinnslugjalds fyrir hvern flokk (gerð) sjálfknúnu ökutækis og eftirvagn til þess er jöfn framleiðsla grunnhraða og stuðullinn sem kveðið er á um í tiltekinni stöðu. Grunngengi til að reikna fjárhæð förgunargjalds fyrir sjálfknúnar bifreiðar og eftirvagna fyrir þá er 172500 rúblur.
Helsta viðmiðun við ákvörðun á stuðlinum við útreikning á fjárhæð nýtingargjalds er kóði sameinaðs vöruheiti fyrir erlenda efnahagsstarfsemi Efnahagsbandalags Evrópu (hér á eftir - EAEU verslunarvara FEA).
CodeAuðkenniskóðinn er tilgreindur í þeim tilgangi að alríkisskattþjónustan innheimtir endurvinnslugjald fyrir sjálfknúnar bifreiðar og eftirvagna þeirra. Gerðir og flokkar sjálfknúinna ökutækja og eftirvagna fyrir þauMiðað afl virkjunarinnar er tekið með í reikninginn. Ef á sviði „Vélar (vélar) afl, kW (hestöfl)“ af sameinuðu formi vegabréfs sjálfknúins ökutækis og annars konar búnaðar er þetta gildi aðeins gefið til kynna í kílóvöttum, hlutfallið 1 kW = 1,35962 hestöfl Ný sjálfknún ökutæki og tengivagn fyrir þáFramleiðsludagsetning sjálfknúnra ökutækja og eftirvagna til þeirra er ákvörðuð í samræmi við málsmeðferðina til að ákvarða losunartíma og vélrúmmál vélknúins ökutækis, vélknúinna ökutækja, stofnað með 6 viðbæti við samninginn um málsmeðferð fyrir vöruflutninga til einkanota hjá einstaklingum í gegnum tollamörk tollgæslunnar og tollafyrirtæki sem tengjast með útgáfu þeirra, frá júní 18 til 2010. Dagsetning framleiðslu á sjálfknúnu ökutækjum og (eða) eftirvögnum fyrir þau í því skyni að leggja áskipun alríkisskattþjónustunnar um förgunarskatt Það er gefið til kynna í vegabréfi sjálfknúns bíls og annars konar búnaðar. Sjálfknúnar bifreiðar og tengivagnar fyrir þá, frá framleiðsludegi sem meira en 3 ár eru liðinFramleiðsludagsetning sjálfknúnra ökutækja og eftirvagna til þeirra er ákvörðuð í samræmi við málsmeðferðina til að ákvarða losunartíma og vélrúmmál vélknúins ökutækis, vélknúinna ökutækja, stofnað með 6 viðbæti við samninginn um málsmeðferð fyrir vöruflutninga til einkanota hjá einstaklingum í gegnum tollamörk tollgæslunnar og tollafyrirtæki sem tengjast með útgáfu þeirra, frá júní 18 til 2010. Dagsetning framleiðslu á sjálfknúnu ökutækjum og (eða) eftirvögnum fyrir þau í því skyni að leggja áskipun alríkisskattþjónustunnar um förgunarskatt Það er gefið til kynna í vegabréfi sjálfknúns bíls og annars konar búnaðar.
Grunngengi Í rúblur Grunngengi Í rúblur
I. Flokkarar (flokkaðir eftir 8429200010, 8429200091, 8429200099 kóða)
A01 virkjun minni en 100 hestöfl 3.2 552,000.00 ₽ 8.5 1,466,250.00 ₽
A02 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 140 hestöfl 4.2 724,500.00 ₽ 11 1,897,500.00 ₽
A03 virkjunarafl ekki minna en 140 hestöfl og minna en 200 hestöfl 6 1,035,000.00 ₽ 16.2 2,794,500.00 ₽
A04 virkjunarafl ekki minna en 200 hestöfl 8 1,380,000.00 ₽ 23.7 4,088,250.00 ₽
II. Jarðýtur (flokkuð eftir 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009 kóða)
B01 virkjun minni en 100 hestöfl 4 690,000.00 ₽ 12 2,070,000.00 ₽
B02 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 200 hestöfl 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
B03 virkjunarafl ekki minna en 200 hestöfl og minna en 300 hestöfl 8.4 1,449,000.00 ₽ 55 9,487,500.00 ₽
B04 virkjunarafl ekki minna en 300 hestöfl og minna en 400 hestöfl 10 1,725,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
B05 virkjunarafl ekki minna en 400 hestöfl 15 2,587,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
III. Gröfur, gröfturartæki, jarðýtu gröfur (flokkað eftir 842951, 842952, 8429590000 kóða)
C01 virkjun minni en 170 hestöfl 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
C02 virkjunarafl ekki minna en 170 hestöfl og minna en 250 hestöfl 6 1,035,000.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
C03 virkjunarafl ekki minna en 250 hestöfl 8 1,380,000.00 ₽ 40.5 6,986,250.00 ₽
IV. Hjólaskóflur (flokkaðir eftir 8429590000 kóða)
D01 virkjun minni en 100 hestöfl 2.5 431,250.00 ₽ 76.6 13,213,500.00 ₽
D02 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 125 hestöfl 3.3 569,250.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D03 virkjunarafl ekki minna en 125 hestöfl og minna en 150 hestöfl 4 690,000.00 ₽ 125.3 21,614,250.00 ₽
D04 virkjunarafl ekki minna en 150 hestöfl 4.4 759,000.00 ₽ 160.9 27,755,250.00 ₽
V. Vegvalsar (flokkaðir eftir 8429401000, 8429403000 kóða)
E01 virkjun minni en 40 hestöfl 0.7 120,750.00 ₽ 3.2 552,000.00 ₽
E02 virkjunarafl ekki minna en 40 hestöfl og minna en 80 hestöfl 1.7 293,250.00 ₽ 7.3 1,259,250.00 ₽
E03 virkjunarafl ekki minna en 80 hestöfl 2.2 379,500.00 ₽ 9.7 1,673,250.00 ₽
VI. Hleðslutæki að framan (flokkuð eftir 842710, 842720, 842951 kóða)
F01 virkjun minni en 50 hestöfl 1 172,500.00 ₽ 6 1,035,000.00 ₽
F02 virkjunarafl ekki minna en 50 hestöfl og minna en 100 hestöfl 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
F03 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 200 hestöfl 4 690,000.00 ₽ 17 2,932,500.00 ₽
F04 virkjunarafl ekki minna en 200 hestöfl og minna en 250 hestöfl 4.5 776,250.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
F05 virkjunarafl ekki minna en 250 hestöfl og minna en 300 hestöfl 5 862,500.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
F06 virkjunarafl ekki minna en 300 hestöfl og minna en 400 hestöfl 7 1,207,500.00 ₽ 35 6,037,500.00 ₽
F07 virkjunarafl ekki minna en 400 hestöfl 14.5 2,501,250.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
VII. Sjálfknúnir kranar, að undanskildum kranum byggðir á undirvagn hjólabíla (flokkaðir eftir 842641000 kóða)
G01 virkjun minni en 170 hestöfl 11.5 1,983,750.00 ₽ 44.3 7,641,750.00 ₽
G02 virkjunarafl ekki minna en 170 hestöfl og minna en 250 hestöfl 22.7 3,915,750.00 ₽ 95.5 16,473,750.00 ₽
G03 virkjunarafl ekki minna en 250 hestöfl 30.3 5,226,750.00 ₽ 238.1 41,072,250.00 ₽
Viii. Pípulögnarkranar, Caterpillar kranar (flokkaðir eftir 8426490010, 8426490091 kóða)
G04 virkjun minni en 130 hestöfl 10 1,725,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
G05 virkjunarafl ekki minna en 130 hestöfl og minna en 200 hestöfl 16 2,760,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
G06 virkjunarafl ekki minna en 200 hestöfl og minna en 300 hestöfl 21 3,622,500.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
G07 virkjunarafl ekki minna en 300 hestöfl 25 4,312,500.00 ₽ 100 17,250,000.00 ₽
IX. Eftirvagnar (flokkaðir eftir 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000 kóða)
N01 Burðargeta yfir 10 tonn 1 172,500.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
X. Ökutæki til viðhalds vega, að undanskildum ökutækjum vegna viðhalds vega sem byggjast á undirvagn hjólabíla (flokkaðir eftir 8705, 8479100000 kóða)
I01 virkjun minni en 100 hestöfl 2.8 483,000.00 ₽ 10.9 1,880,250.00 ₽
I02 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 220 hestöfl 4.1 707,250.00 ₽ 16.5 2,846,250.00 ₽
I03 virkjunarafl ekki minna en 220 hestöfl 4.7 810,750.00 ₽ 19.3 3,329,250.00 ₽
Xi. Skógræktarvélar og tæki (flokkuð eftir 843680100 kóða)
J01 virkjun minni en 100 hestöfl 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J02 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 300 hestöfl 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J03 virkjunarafl ekki minna en 300 hestöfl 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Ökutæki (flokkuð eftir 8704229101, 8704229901, 870423 kóða)
J04 virkjun minni en 100 hestöfl 8 1,380,000.00 ₽ 50 8,625,000.00 ₽
J05 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 300 hestöfl 14.5 2,501,250.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
J06 virkjunarafl ekki minna en 300 hestöfl 18 3,105,000.00 ₽ 70 12,075,000.00 ₽
Timburhleðslutæki að framan og skidders (skidders) fyrir skógrækt (flokkuð eftir 842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000 kóða)
J07 virkjun minni en 100 hestöfl 8 1,380,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
J08 virkjunarafl ekki minna en 100 hestöfl og minna en 300 hestöfl 14.5 2,501,250.00 ₽ 45 7,762,500.00 ₽
J09 virkjunarafl ekki minna en 300 hestöfl 18 3,105,000.00 ₽ 60 10,350,000.00 ₽
XII. Fjórhjól, snjó og mýri ökutæki (flokkuð eftir 870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000 kóða)
K01 með vélarafli undir 300 cu. sentimetrar 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
K02 með vélargetu að minnsta kosti 300 cu. sentimetrar 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
Xiii. Vélsleðamenn (flokkaðir eftir 870310 kóða)
L01 með vélarafli undir 300 cu. sentimetrar 0.4 69,000.00 ₽ 0.7 120,750.00 ₽
L02 með vélargetu að minnsta kosti 300 cu. sentimetrar 0.7 120,750.00 ₽ 1.3 224,250.00 ₽
Xiv. Dráttarvélar á hjólum (flokkaðar eftir 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709)
M01 virkjun ekki meira en 30 hestöfl 0.4 69,000.00 ₽ 1.8 310,500.00 ₽
M02 virkjun meira en 30 hestöfl og ekki meira en 60 hestöfl 0.5 86,250.00 ₽ 2.2 379,500.00 ₽
M03 virkjun meira en 60 hestöfl og ekki meira en 90 hestöfl 0.7 120,750.00 ₽ 3 517,500.00 ₽
M04 virkjun meira en 90 hestöfl og ekki meira en 130 hestöfl 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
M05 virkjun meira en 130 hestöfl og ekki meira en 180 hestöfl 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
M06 virkjun meira en 180 hestöfl og ekki meira en 220 hestöfl 3 517,500.00 ₽ 15 2,587,500.00 ₽
M07 virkjun meira en 220 hestöfl og ekki meira en 280 hestöfl 3.8 655,500.00 ₽ 20 3,450,000.00 ₽
M08 virkjun meira en 280 hestöfl og ekki meira en 340 hestöfl 5 862,500.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
M09 virkjun meira en 340 hestöfl og ekki meira en 380 hestöfl 6.7 1,155,750.00 ₽ 25 4,312,500.00 ₽
M10 virkjun meira en 380 hestöfl 9 1,552,500.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
Xv. Rekja dráttarvélar (flokkuð eftir 8701300009 kóða)
N01 virkjun ekki meira en 100 hestöfl 1.5 258,750.00 ₽ 7 1,207,500.00 ₽
N02 virkjun meira en 100 hestöfl og ekki meira en 200 hestöfl 2.5 431,250.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
N03 virkjun meira en 200 hestöfl 9 1,552,500.00 ₽ 28 4,830,000.00 ₽
Xvi. Sameina uppskeru (flokkuð eftir 843351000 kóða)
O01 virkjun meira en 25 hestöfl og ekki meira en 160 hestöfl 2.4 414,000.00 ₽ 8.8 1,518,000.00 ₽
O02 virkjun meira en 160 hestöfl og ekki meira en 220 hestöfl 3.6 621,000.00 ₽ 13.2 2,277,000.00 ₽
O03 virkjun meira en 220 hestöfl og ekki meira en 255 hestöfl 5.5 948,750.00 ₽ 17.6 3,036,000.00 ₽
O04 virkjun meira en 255 hestöfl og ekki meira en 325 hestöfl 6.5 1,121,250.00 ₽ 22 3,795,000.00 ₽
O05 virkjun meira en 325 hestöfl og ekki meira en 400 hestöfl 8.5 1,466,250.00 ₽ 29.92 5,161,200.00 ₽
O06 virkjun meira en 400 hestöfl 12 2,070,000.00 ₽ 45.46 7,841,850.00 ₽
Xvii. Sjálfknúnir uppskeruaðilar (flokkaðir eftir 843359110 kóða)
P01 virkjun ekki meira en 295 hestöfl 5 862,500.00 ₽ 12.76 2,201,100.00 ₽
P02 virkjun meira en 295 hestöfl og ekki meira en 401 hestöfl 9.2 1,587,000.00 ₽ 26.4 4,554,000.00 ₽
P03 virkjun meira en 401 hestöfl 14.4 2,484,000.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
Xviii. Landbúnaðarvélar landbúnaðarins (flokkaðar eftir 842482, 8433201000 kóða)
Q01 sjálfknúnir plöntuvarnarúrar með virkjunargetu meira en 100 hestöfl og ekki meira en 120 hestöfl 2 345,000.00 ₽ 10 1,725,000.00 ₽
Q02 sjálfknúnir plöntuvarnarúrar með virkjunargetu meira en 120 hestöfl og ekki meira en 300 hestöfl 8 1,380,000.00 ₽ 30 5,175,000.00 ₽
Q03 sjálfknúnir plöntuvarnarúrar með virkjunargetu meira en 300 hestöfl 16 2,760,000.00 ₽ 40 6,900,000.00 ₽
Q04 sjálfknúnar sláttuvélar 4 690,000.00 ₽ 14.66 2,528,850.00 ₽
XIX. Torfbílar utan vega (flokkaðir eftir 870410 kóða)
R01 virkjun minni en 650 hestöfl 22.4 3,864,000.00 ₽ 51.12 8,818,200.00 ₽
R02 virkjunarafl ekki minna en 650 hestöfl og minna en 1750 hestöfl 41.3 7,124,250.00 ₽ 52.8 9,108,000.00 ₽
R03 virkjunarafl ekki minna en 1750 hestöfl 61.1 10,539,750.00 ₽ 66 11,385,000.00 ₽

Ef sami TN-númer er til staðar fyrir mismunandi gerðir sjálfknúnra ökutækja FEA EAEU og mismunandi stuðlar til að reikna stærð förgunargjalds, en nafn sjálfknúnu vélarinnar samsvarar ekki neinum af hlutum þessa lista, útreikningur á stærð förgunargjalds er framkvæmdur við hærri stuðul.

Ef skjalið um samræmismat sjálfknúns ökutækis eða eftirvagns með kröfum tæknilegra reglugerða tollabandalagsins „um öryggi véla og búnaðar“ (TR CU 010/2011) eða tæknileg reglugerð tollabandalagsins „um öryggi dráttarvagna og eftirvagna dráttarvéla og eftirvagna fyrir þá“ (TR TS 031/2012) kóðinn er tilgreindur CN FEA Flugöryggisstofnun, frábrugðin kóðanum þar sem samkvæmt 20 grein tollalaga Efnahagsbandalags Evrópu, tilgreindu vörurnar flokkað af tollyfirvöldum, til að reikna út og greiða nýtingargjald er HS kóða EAEU notað, en samkvæmt þeim eru vörurnar flokkaðar af tollyfirvöldum.

Komi til þess að samræmisstaðfestingarskjölin bendi til EAEU vöruskilríkja fyrir erlenda efnahagsstarfsemi í samræmi við fyrri útgáfu, er nýtingargjaldið greitt á grundvelli bréfatöflna EAEU vörukóða fyrir erlenda efnahagsstarfsemi á stigi vöruhluta, undirliðar og undirliðar.

Athugið Mismunur er á fjárhæð nýtingargjalds sem greitt er fyrir sjálfknúnar bifreiðar og tengivagna fyrir þau, þar sem gefið er út nýtt vegabréf sjálfknúnu vélarinnar og annars konar búnaður sem gerður er (fullgerður) á grundvelli sjálfknúnra ökutækja eða eftirvagna sem nýtingargjaldið var greitt fyrir. milli fjárhæðar ráðstöfunargjalds sem greitt er fyrir slík sjálfknún ökutæki eða eftirvagna og stærð ráðstöfunargjalds sem áður hefur verið greitt fyrir sjálfknúnar bifreiðar eða eftirvagna á grundvelli þeirra frágangi var lokið.