МЕНЮ

Ályktun ríkisstjórnar Rússneska samtakanna nr. 303 frá 21 í mars 2019

UM LICENSINGINNFLUTNING á hjólum úr áli

Í samræmi við 47 gr. Sáttmálans um Efnahagsbandalag Evrasíu, 29, frá 2014 maí, ákveður ríkisstjórn Rússlands:

 1. Færðu inn frá 10 apríl til 9 október 2019. innifalið leyfi fyrir innflutningi til Rússlands frá ríkjum utan Efnahagsbandalagsins í Evrasíu á álfelgum sem flokkast eftir 8708 70 500 9 TH FEA EAEUupprunnin frá yfirráðasvæðum ríkja sem ekki eru aðilar að Efnahagsbandalagi Evrópu og samningsaðilum samkomulagsins um samþykkt samræmdra tæknilegra krafna um hjól ökutæki, búnað og hluti sem hægt er að setja upp og (eða) nota á hjólum og um skilyrði fyrir gagnkvæmri viðurkenningu samþykki sem gefnar voru út á grundvelli þessara krafna, gerðar í Genf þann 20 í mars 1958 (samningur 1958 ársins, álfelgur), þegar þeir voru settir undir málsmeðferð við losun tolls til neyslu innanlands.
 2. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti Rússlands að framkvæma á þann hátt sem mælt er fyrir um í reglum um útgáfu leyfa og leyfa fyrir útflutning (hér eftir - leyfi):

(A) Ef um er að ræða álhjól sem falla undir gildissvið reglugerðar Sameinuðu þjóðanna nr. 124 „Samræmd ákvæði varðandi samþykki á hjólum fyrir fólksbíla og eftirvagna þeirra“, að því loknu:
 • frumritið eða afrit staðfest af framleiðanda álhjóla með álgerðarviðurkenningu í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna 124 sem gefin er út í ríkinu, samningsaðili að 1958 samningi ársins;
 • upphaflega bréf Alríkisstofnunarinnar fyrir tæknilegar reglugerðir og mælingar, sem starfar sem bær stjórnunarstofa Rússlands í samræmi við 1958 samkomulag ársins, sem staðfestir gildi framlagðra skilaboða um samþykki gerð álhjóla;

B) ef álfelgur eru ekki með í gildissviði reglugerðar Sameinuðu þjóðanna nr. 124, þegar þær eru kynntar:
 • frumritið eða afrit af samningi um framboð á álfelgum; Yfirlýsingar framleiðanda álhjóla um að álfelgur séu ekki ætlaðir hjólum í flokkum Mь MiG, Nb NiG, Oi og Og (í frjálsu formi);
 • upphaflegt bréf frá Alríkisstofnuninni um tæknilegar reglugerðir og mælingar um að innflutt álhjól séu ekki innan gildissviðs reglugerðar Sameinuðu þjóðanna nr. 124.
 1. Federal Tollþjónustan veitir: tollaeftirlit vegna innflutnings frá þeim ríkjum sem ekki eru aðilar að Efnahagsbandalaginu í Evrópu á álhjólum sem leyfisskyld eru í samræmi við lið 1 í þessari ályktun;
 • tollafgreiðsla án leyfis fyrir álhjólum sem flutt eru inn sem sýni og sýni til rannsókna og prófana, að kynningu þátttakenda í utanríkisviðskiptum:
 • upphaflega bréf Alríkisstofnunarinnar fyrir tæknilegar reglugerðir og mælifræðin þar sem staðfest er sú staðreynd að leggja fram umsókn um skilaboð um samþykki gerðar þeirra í samræmi við reglugerð Sameinuðu þjóðanna nr. 124;
 • frumritið eða afrit af samningnum við prófunarstofu sem starfar sem tækniþjónusta í samræmi við 1958 samning ársins um vottunarprófanir;
 • frumrit eða afrit af sýnatökum og sýnum.
 1. Efnahagsþróunarráðuneyti Rússlands með tilskildum hætti:
 • tilkynna efnahagsnefnd evrópsku efnahagsstjórnarinnar um upptöku leyfis fyrir álhjólum frá ríkjunum sem eru ekki aðilar að Efnahagsbandalagi Evrópu þegar álhjól eru sett undir tollmeðferð við losun til innanlandsneyslu;
 • leggja fram til umfjöllunar efnahagsnefnd evrópsku efnahagsstjórnarinnar tillögu um upptöku á tollasvæði Efnahagsbandalags evrópska efnahagssvæðisins um leyfi fyrir innflutningi á álshjólum þegar það er sett undir tollmeðferð við losun til innanlandsneyslu.
 1. Framkvæmd valdanna sem kveðið er á um í þessari ályktun fer fram af alríkisstjórnum innan marka hámarksfjölda starfsmanna þeirra sem stofnuð eru af ríkisstjórn Rússlands og fjárveitingum sem kveðið er á um í sambandsáætlun til forystu og stjórnunar á sviði staðfestra verkefna.

Listi yfir samningsaðila við 1958 samning ársins

landsnúmer Samningsaðilar Dagsetning þátttöku
E 1 Þýskaland 28.01.1966
E 2 Frakkland 20.06.1959
E 3 Ítalía 26.04.1963
E 4 holland 29.08.1960
E 5 Svíþjóð 20.06.1959
E 6 Belgium 05.09.1959
E 7 Ungverjaland 02.07.1960
E 8 Tékkland 01.01.1993
E 9 spánn 10.10.1961
E 10 Serbía 12.03.2001
E 11 Bretland 16.03.1963
E 12 Austurríki 11.05.1971
E 13 luxembourg 12.12.1971
E 14 Sviss 28.08.1973
E 16 Noregur 04.04.1975
E 17 Finnland 17.09.1976
E 18 Danmörk 20.12.1976
E 19 rúmenía 21.02.1977
E 20 poland 13.03.1979
E 21 Portugal 28.03.1980
E 22 Rússland 17.02.1987
E 23 greece 05.12.1992
E 24 Írland9 24.03.1998
E 25 Croatia 08.10.1991
E 26 Slóvenía 25.06.1991
E 27 Slovakia 01.01.1993
E 28 Hvíta 02.07.1995
E 29 estonia 01.05.1995
E 30 Lýðveldið Moldavía 20.11.2016
E 31 Bosnía og Hersegóvína 06.03.1992
E 32 Lettland 18.01.1999
E 34 Búlgaría 21.01.2000
E 35 Kasakstan 08.01.2011
E 36 Litháen 29.03.2002
E 37 Tyrkland 27.02.1996
E 39 Azerbaijan 14.06.2002
E 40 Fyrrum júgóslavneska lýðveldið Makedónía 17.11.1991
E 42 Evrópusambandið8 24.03.1998
E 43 Japan 24.11.1998
E 45 Ástralía 25.04.2000
E 46 Úkraína 30.06.2000
E 47 Suður-Afríka 17.06.2001
E 48 Nýja Sjáland 26.01.2002
E 49 Kýpur 01.05.2004
E 50 Malta 01.05.2004
E 51 Lýðveldið Kórea 31.12.2004
E 52 Malaysia 04.04.2006
E 53 Thailand 01.05.2006
E 54 Albanía 05.11.2011
E 56 Svartfjallaland 03.06.2006
E 57 San Marino 26.01.2016
E 58 Túnis 01.01.2008
E 60 georgia 25.05.2015
E 62 Egyptaland 03.02.2013