Hugtök orðalista notuð á þessum vef

Fjöldi færslna í þessum orðalista er 157.
Leitaðu að orðasafni (venjuleg orðatiltæki leyfð)

Orðalisti

Term Skilgreining
Sjálfvirk áhættusnið

Áhættusniðkomið til tollyfirvalda á rafrænu formi, áhættusvæði sem er að hluta til skilgreindur í hugbúnaðinum og beitt með ákvörðun embættismannsins eftir að hafa skoðað einstaka áhættumælikvarða.

Fjöldi skoðana - 7555
Samheiti - Áhættusnið auðkennt sjálfkrafa
Sjálfvirk áhættusnið
Áhættusnið er sent tollyfirvöldum á rafrænu formi, þar sem áhættan er auðkennd án þátttöku embættismanns með hugbúnaði.
Fjöldi skoðana - 4399
Samheiti - Áhættusnið greinast sjálfkrafa
verðtollur

Kemur frá lat. ad valorem sem þýðir - frá kostnaði. Ákvarðað sem hlutfall af tollverði vöru. Til dæmis 10% af tollverði.

Arðbærara fyrir að skattleggja dýrari vörur og minna arðbært fyrir einsleitar vörur. 

Tollgildi lýst af yfirlýsanda og upplýsingarnar, sem hann hefur lagt fram með formlegum hætti, verða að byggjast á áreiðanlegum, magnanlegum upplýsingum. Í raun og veru kann það að vera ókostur, það getur verið ákveðinn vanmat á tollverði samkvæmt samningnum og þar af leiðandi lækkun á magni skatta sem berast.

Fjöldi skoðana - 2123
Samheiti - Gildi auglýsinga, gildi gildi
Uppfærsla áhættusniðs
Að breyta áhættusviði núverandi áhættusniðs, lista yfir ráðstafanir til að lágmarka áhættu, svo og lengja lengd áhættusniðs.
Fjöldi skoðana - 8018
Vörugjalda
Önnur gjöld.
Fjöldi skoðana - 12369
Áhættugreining
Að nota þær upplýsingar sem tollyfirvöld hafa yfir að ráða til að ákvarða svæði og áhættuvísar.
Fjöldi skoðana - 5904
AS FTC
Sjálfvirk eftirlitskerfi fyrir afhendingu vöru.
Fjöldi skoðana - 11306
AIH
Félag International Road Flutningsaðili.
Fjöldi skoðana - 11125
SUA FOISP
Bulletin stöðluðum aðgerðum sambands framkvæmdastjóri stofnana.
Fjöldi skoðana - 10976
FRAMLEGÐ
Heildarmassi varanna, þar með taldar allar tegundir umbúða, nauðsynleg til að tryggja að ástand þeirra sé óbreytt áður en það fer í umferð, en þó ekki gáma og annar flutningatæki
Fjöldi skoðana - 15941
VGTD
Tímabundinn farmur Tollayfirlýsing.
Fjöldi skoðana - 13389
Her-tæknilegt samstarf

Starfsemi á sviði alþjóðatengsla sem tengjast útflutningi og innflutningi, þ.mt framboð eða kaup á hernaðarafurðum, svo og þróun og framleiðslu hernaðarafurða

Fjöldi skoðana - 11460
Tímabundin innflutningur (flytja)

siði stjórnþar sem notkun vara er leyfð með öllu eða að hluta til undanþága frá tollum, sköttum og án þess að beita ráðstöfunum í hagstjórn. Skilað í óbreyttu ástandi. Tímabundin innflutningur (flytja) vörur eru aðeins leyfðar þegar kveðið er á um skyldu til endurútflutnings (innflutnings) og tryggja tolla. Skilmálar tímabundins innflutnings eru staðfestir af tollstofnun Rússlands og geta ekki verið lengur en 2 ár.

Fjöldi skoðana - 3657
VTT
Innlendar tollar Transit.
Fjöldi skoðana - 8207
Afhending vöru fyrir innlenda neyslu

Tollkerfið þar sem vörur sem fluttar eru inn á tollsvæði Rússlands eru áfram á þessu landsvæði án kvöð um að flytja þær út aftur.

Fjöldi skoðana - 5631
FEA
Erlend umsvif.
Fjöldi skoðana - 16373
WEC RUSSIA
Federal Service fyrir gjaldmiðil og útflutningur Control.
Fjöldi skoðana - 10910
Samræmt kerfi lýsingar og kóðunar á vörum

Stöðluð kóðun og vörulýsingarkerfi. Vörur flokkast bæði eftir tilætluðum tilgangi (fatnaði, vopnum osfrv.) Og eftir atvinnugreinum (textílvörum, dýrum og búfjárafurðum osfrv.).

Hápunktar flokkar fá úthlutað 6 stafa númerum, þar sem sum lönd greina nafngiftina niður í 8- eða 10 stafa númer. Kerfið var þróað af Tollsamvinnuráði árið 1988 og undirritað í Brussel (Belgíu).

Í Rússlandi, þróað á grundvelli þess, varanheiti yfir erlenda efnahagsstarfsemi (HS).

Fjöldi skoðana - 7133
Samheiti - HS kóða, samhæft kerfi
MgO
General ábyrgð.
Fjöldi skoðana - 8416
Handahófsnúmerafall
Reiknirit sem ákvarðar röð af handahófi tölum, sem þættirnir eru nánast óháðir hver öðrum og hlýða tiltekinni dreifingu, stærðfræðileg forritunaraðferð til að innleiða handahófskennda sýnatökuaðferð við tolleftirlit með vörum og farartækjum í millilandaflutningum.
Fjöldi skoðana - 4490
GCS
State Statistics nefndarinnar (SSC).
Fjöldi skoðana - 11213
GNIVTS
Chief Nauchnoinformatsionny Computing Center.
Fjöldi skoðana - 10479
GO
Ábyrgð.
Fjöldi skoðana - 11586
SCC
State Customs nefndarinnar.
Fjöldi skoðana - 13096
GUBK

Framkvæmdastjóra baráttu gegn smygli

Kóði skipulagssviðs FCS Rússlands 0700

Stjórnunarsvið:

 • vernd efnahagslegs fullveldis og efnahagslegs öryggis Rússlands;
 • afla upplýsinga um atburði eða aðgerðir sem ógna efnahagslegu öryggi Rússlands;
 • skipulagning og framkvæmd rekstrarlegrar rannsóknarstarfsemi í því skyni að berjast gegn smygli og öðrum glæpum innan valdsviðs tollyfirvalda, svo og að bera kennsl á og bera kennsl á einstaklinga sem undirbúa, fremja eða hafa framið þau;
 • að bera kennsl á og kúga stjórnunarbrot innan valdsviðs tollyfirvalda;
 • leit að einstaklingum sem eru í felum fyrir rannsóknaraðilum, rannsókn og dómstólum og forðast refsiverða refsingu;
 • framkvæmd forvarnaraðgerða sem miða að því að koma í veg fyrir brot á tollalöggjöf tollabandalagsins, löggjöf Rússlands um tollamál af hálfu þátttakenda í erlendri atvinnustarfsemi og einstaklinga sem stunda starfsemi á sviði tollgæslu;
 • stjórnun eininga og eininga í rekstrarleit til að berjast gegn fíkniefnasmygli á rekstrartollum, tollum og tollum, einingum til að berjast gegn sérstaklega hættulegum tegundum smygls, rekstrar-greiningareiningum rekstrarvenna og tollgæslu, skipulags- og skoðunareiningum, rekstrareiningum, skipulagseiningum og eftirlit með starfsemi löggæslueininga, eininga til að berjast gegn tollbrotum með sjóflutningum, einingar til að berjast gegn efnahagslegum tollabrotum, einingum til samstarfs við löggæslustofnanir erlendra ríkja á rekstrartollum, einingum í sérstökum tilgangi (sérdeildir fyrir skjót viðbrögð við tollum og rekstrartollum, einingar til að skipuleggja og hafa eftirlit með starfsemi sérdeildar til að fá skjót viðbrögð við rekstrartollum) ( hér eftir - rekstrareiningar tollyfirvalda);
 • móttöku og eftirlit með skýrslum um glæpi, samningu bókana til að taka upp munnlega yfirlýsingu um glæpi og játningu, svo og semja skýrslur um uppgötvun merkja glæpi og framkvæmd af hálfu viðurkenndra embættismanna á brýnum rannsóknaraðgerðum í sakamálum sem vísað er til valdsviðs tollyfirvalda;
 • skipulagningu og framkvæmd rekstrarlegs stuðnings sakamála sem vísað er til valdsviðs tollyfirvalda;
 • skipulagningu á samskiptum milli rekstrareininga tollyfirvalda við önnur löggæslu- og eftirlitsyfirvöld í Rússlandi, sem og alþjóðastofnana um löggæslu um málefni sem heyra undir aðalskrifstofu;
 • skipulag samspils milli rekstrareininga tollyfirvalda við skipulagseiningar tollyfirvalda í baráttunni gegn smygli og öðrum glæpum innan valdsviðs tollyfirvalda í Rússlandi, kúgun efnahagslegs tjóns á hagsmunum landsins, afnám orsaka og skilyrða sem hindra hámarks endurnýjun tekna á fjárlögum;
 • undirbúning tillagna um þróun og endurbætur á löggjafarvaldi og öðrum löggerningum á sviði tollgæslu um málefni sem eru undir valdsvið forstjóra;
 • skipulag samspils milli rekstrardeilda tollyfirvalda við tollgæslu og annarra lögbærra löggæslustofnana erlendra ríkja, alþjóðastofnana um málefni sem heyra undir aðalskrifstofu;
 • samhæfing alþjóðlegrar starfsemi rekstrareininga tollyfirvalda við önnur löggæslu- og eftirlitsyfirvöld í Rússlandi, svo og alþjóðasamtök um löggæslu um málefni sem heyra undir aðalskrifstofu;
 • samhæfingu á starfsemi fulltrúaskrifstofa (fulltrúa) tollþjónustu Rússlands í erlendum ríkjum með tilliti til löggæslusamvinnu.
Fjöldi skoðana - 4871
GUIT

Forstjóri upplýsingatækni

Kóði skipulagssviðs FCS Rússlands 0800

Stjórnendur annast starfsemi sína á eftirfarandi sviðum:

 • þróun upplýsingatollatækni;
 • tryggja upplýsingaöryggi;
 • áætlanagerð um að útbúa tollyfirvöldum með upplýsingamannvirkjum;
 • vísindaleg og tæknileg;
  þróun og útbúnaður fjarskiptaneta;
 • að veita trúnaðarmál og fjarskiptasamskipti;
 • samhæfing upplýsingatækniþjónustu;
 • búin búnaðartæknilegum aðferðum við tolleftirlit og vernd;
 • skipulag tollgæslu á sprungu og geislavirkum efnum;
 • skipulag mælifræðilegs stuðnings.
Fjöldi skoðana - 5979
GUOTOITK

Forstjóri stofnunar tollafgreiðslu og tollaeftirlits

Kóði skipulagssviðs FCS Rússlands er 0100

Deildin tekur þátt í þróun drög að alríkislögum, aðgerðum forseta Rússlands og ríkisstjórn Rússlands á starfssviðum aðal tollstjórnar.

Fjöldi skoðana - 9342
GUTRD

Forstjóri tollrannsókna og fyrirspurna

Kóði skipulagssviðs FCS Rússlands er 0400

Fjöldi skoðana - 4230
GUFTDiTR

Aðalskrifstofa almannatolltekna og tollareglugerð

Kóði skipulagssviðs FCS Rússlands er 0300

Deildin fer með yfirstjórn stjórnanda á tekjum sambands fjárlaganna af tollum og öðrum greiðslum vegna erlendrar atvinnustarfsemi á sviði tollgæslu, samræmir og hefur eftirlit með störfum tollyfirvalda á þessu starfssvæði, skipuleggur, samræmir og hefur eftirlit með innheimtu tollyfirvalda á tollum, sköttum, varnir gegn undirboð, sérstökum og jöfnunartollar, tollar og aðrar greiðslur, réttur útreikningur á greiðslum tollyfirvalda og itsami ábyrgð á greiðslu þeirra, og tímabær greiðslu þessara tolla þessara einstaklinga og flytja þeirra af tollyfirvöldum í sambands fjárhagsáætlun fullu.

Skipuleggur og tryggir skilvirka virkni miðlægra og rekstrarlegra bókhaldskerfa og eftirlits með móttöku tolls og annarra greiðslna til sambands fjárlaga.
Býr til skírteini og skýrslur um tekjur alríkisfjárhagsáætlunarinnar í tengslum við tegundir tolla og annarra greiðslna, tollyfirvalda og tollkerfisins í heild fyrir forystu alríkis tollgæslunnar í Rússlandi og áhugasömum framkvæmdaraðilum.

Fjöldi skoðana - 4915
DVTU
Far Eastern Customs Administration.
Fjöldi skoðana - 10034
Peningabréf

Ávísanir ferðamanns, víxla, ávísanir (bankaeftirlit), svo og verðbréf á skjalaformi, sem staðfesta skyldu útgefanda (skuldara) til að greiða peninga, sem gefur ekki til kynna þann sem slík greiðsla er gerð til.

Fjöldi skoðana - 3888
DCD
Staðfesta afhendingu.
Fjöldi skoðana - 8065
Langtíma áhættusnið
Áhættusnið með gildistíma frá 3 til 6 mánuði.
Fjöldi skoðana - 7210
DRVED IBEC
Deild erlendra efnahagsreglugerða Mwe.
Fjöldi skoðana - 8677
DT
Tollskýrslu.
Fjöldi skoðana - 11482
DTPO
Á síður siðum borga í laumar.
Fjöldi skoðana - 9137
TPA
Tollverð yfirlýsing.
Fjöldi skoðana - 11640
DTU
Dagestan Customs Office.
Fjöldi skoðana - 8699
Joint ATM
Ein flugumferðarstjórnkerfisins.
Fjöldi skoðana - 11672
Svið áhættusnið

Áhættusnið sem gildir á svæðinu þar sem einn tollur starfar.

Ákvörðunin um að flokka áhættusniðið sem svæði er tekin af FCS í Rússlandi.

Löggerningur FCS Rússlands í tengslum við áhættusnið er undirritaður af varaformanni FCS Rússlands, sem hefur umsjón með áhættu- og rekstrareftirlitsdeild FCS Rússlands eða hefur umsjón með burðarvirkjadeildinni á hvaða starfssvæði áhættan er greind.

Kóði áhættusniðs -13

Fjöldi skoðana - 9651
Áhættugreining
Aðgerðir sem miða að því að greina, þekkja og lýsa áhættu.
Fjöldi skoðana - 6241
IMPORT40 (IM40)
Vöruútgáfa Fyrir neyslu innanlands.
Fjöldi skoðana - 10465
REIKNINGSINS
Reikningar.
Fjöldi skoðana - 11520
Áhættuvísir

Ákveðin viðmið með fyrirfram skilgreindum breytum, frávik frá sem gerir þér kleift að velja hlut stjórnunar.

Í sambandi við vörur geta slíkir vísbendingar verið:

 • magn vöru
 • tollgildi
 • upprunaland
 • brottfararland er frábrugðið upprunalandi
 • framleiðandinn er ekki seljandi
 • vöruflokkun
 • framúrskarandi TN kóða FEA fyrir vörur sem aðrir þátttakendur nota í erlendri atvinnustarfsemi. með tíðni yfir 30%
 • seljandinn er heimilisfastur í landi sem er með á listum yfir aflandsríki af 108n listanum
 • tollgildisaðferðin er ekki jöfn sú fyrsta
 • aðrar vísbendingar.

Í tengslum við þátttakendur í erlendri atvinnustarfsemi geta eftirfarandi aðstæður þjónað sem vísbending um áhættu:

 • þátttakandi í erlendri atvinnustarfsemi hefur ekki áður flutt vörur
 • Áður var þátttakandinn í erlendri atvinnustarfsemi leiðréttur í gildi vegna úttekta innan bankans eftir útgáfuna að upphæð meira en 500 RUB.
 • áður var þátttakandi í erlendum viðskiptum leiðréttur með kóðanum CN FEA vegna myndatökueftirlits eftir losun að upphæð meira en 500 rúblur.
 • það eru upplýsingar um fyrri brot
 • við flutning á vörum ófullnægjandi hegðun flutningsaðila
 • það er breyting á hönnun ökutækisins, sem gerir þér kleift að búa til og útbúa felustaði.
Fjöldi skoðana - 11009
Erlendir aðilar í hernaðartæknilegu samstarfi

Tæknilegt samstarf - erlendir lögaðilar og einstaklingar sem eiga rétt á hernaðartæknilegri samvinnu í samræmi við lög ríkja þeirra

Fjöldi skoðana - 9642
Itd
Auðkenning Tollskoðun.
Fjöldi skoðana - 10084
UNECE ITC
Inland Transport nefnd efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna.
Fjöldi skoðana - 8527
KWP MO
Nefnd um Military-tæknilega aðstoð til varnarmálaráðuneytisins
Fjöldi skoðana - 14873
Traffic Control turn
Umferð stjórn turn
Fjöldi skoðana - 13051
CCM
Samræming Interagency ráðsins á Military-Technical Cooperation
Fjöldi skoðana - 11342
HS CODE

Flokkunarnúmer fyrir vöruheiti yfir erlenda atvinnustarfsemi.

Vöruheiti yfir erlenda atvinnustarfsemi var upphaflega þróuð og kynnt árið 1988 eftir að hafa gengið til liðs við alþjóðasamninginn um samhæfða kerfið um lýsingu og kóðun á vörum. FEA Sovétríkjanna var fyrst birt árið 1990.

Eftir fall Sovétríkjanna var vöruheiti flokkunarinnar fyrir erlenda efnahagsstarfsemi Samveldis sjálfstæðra ríkja þróað og samþykkt.

3.11.1995. nóvember 12, var undirritaður samningur í Moskvu um eina vöruheiti fyrir erlenda atvinnustarfsemi Samveldis sjálfstæðra ríkja. Ríkisstjórnir 1.01.1997 aðildarríkja CIS, sem reyndu að sameina form tollatölfræði og einfalda málsmeðferð á tollum, samþykktu að taka upp eina CIS FEA byggða á samræmda kerfinu um lýsingu og kóðun á vörum Alþjóða tollastofnunarinnar. XNUMX/XNUMX/XNUMX fór fram gangsetning CN FEA CIS.

Með stofnun tollabandalagsins EurAsEC var Sameinað vöruheiti til erlendrar efnahagsstarfsemi tollabandalagsins þróað. Samþykkt með ákvörðun milliríkjaráðs Evrasíska efnahagsbandalagsins (æðsta stjórn tollabandalagsins) dagsett 27.11.2009. nóvember 18 nr. 27.11.2009, svo og með ákvörðun Tollasambandsnefndar frá 130. nóvember 1.01.2010 nr. XNUMX. Tóku gildi XNUMX.

Fjöldi skoðana - 7968
Samheiti - TN FEA, TNVED
Áhættumat
Ferlið við að úthluta líkum á áhættu.
Fjöldi skoðana - 6126
Farmskírteini
Skjal á hlaða, Siglingaskjal.
Fjöldi skoðana - 11477
CONTRACT

Alþjóðlegur viðskiptasamningur, alþjóðlegur viðskiptamaður samningnum, erlend efnahagssamskipti, viðskipti (samningur) milli tveggja eða fleiri aðila sem staðsettir eru í mismunandi löndum, um kaup og sölu eða afhendingu á vörum, framkvæmd vinnu eða veitingu þjónustu eða annars konar atvinnustarfsemi í samræmi við skilmála aðila sammála.

Samningurinn er grundvöllur erlendrar atvinnustarfsemi viðskiptaaðila. Samningur verður talinn alþjóðlegur ef hann er gerður á milli aðila sem heyra undir lögsögu mismunandi ríkja. Í samræmi við Vínarsamninginn um samninga um alþjóðlega sölu á vörum er forsenda fyrir slíku samkomulagi staðsetning atvinnufyrirtækja samningsaðila í mismunandi ríkjum.

Til dæmis verður samningur álitinn alþjóðlegur ef hann er gerður á milli fyrirtækja með sama ríkisfang, þar sem atvinnufyrirtæki eru staðsett í mismunandi ríkjum. Og öfugt, samningur sem gerður er milli fyrirtækja í mismunandi ríkjasambandi sem staðsett er á yfirráðasvæði eins ríkis, verður ekki talinn alþjóðlegur í samræmi við skilmála Vínarsamningsins.

Fjöldi skoðana - 13597
Samheiti - Alþjóðlegur samningur
Óbeinar ráðstafanir til að lágmarka áhættu

A setja af ráðstöfunum sem miða að því að innleiða tollstarfsemi með vöru með þróun og (eða) nútímavæðingu tolls og (eða) upplýsingatækni, framkvæmd skipulags- og starfsmannastarfsemi, beitingu tollskrár og reglugerðar án tollskrár o.s.frv.

Fjöldi skoðana - 5324
Skammtíma áhættusnið

Áhættusnið með gildistíma 1 viðskiptadagur til 1 mánuður.

Fjöldi skoðana - 6574
CCC
Aðlögun tollverðs.
Fjöldi skoðana - 8662
LDL
Starfsfólk númeruð innsigli.
Fjöldi skoðana - 11215
IBEC
The Ministry of Foreign Economic Relations.
Fjöldi skoðana - 9673
Alþjóðlega tollumflutningsmeðferð

Tollstjórn þar sem erlendar vörur fara um tollsvæði Rússlands undir tolleftirliti milli komustaðar á tollsvæði Rússlands og stað brottfarar þeirra frá þessu landsvæði (ef þetta er hluti af ferð þeirra sem hefst og endar utan tollsvæðis Rússlands) án þess að greiða tolla, skatta, sem og án þess að eiga við vörubann og takmarkanir af efnahagslegum toga sem komið er á fót í samræmi við löggjöf Rússlands um reglugerð ríkisviðskipta ó virkni.

Fjöldi skoðana - 6408
Aðgerðir til að lágmarka áhættu

A setja af ráðstöfunum sem samanstanda af umboðinu af viðurkenndum embættismönnum tollstofnunar tiltekinna aðgerða til að bera kennsl á og berjast gegn brotum á tollalöggjöf. Aðgerðir til að lágmarka áhættu er beitt af viðurkenndum embættismönnum tollyfirvalda við tollaeftirlit, bæði í samræmi við leiðbeiningar í áhættusniðinu og með eigin ákvörðun í samræmi við heimild tollyfirvalda.

Fjöldi skoðana - 5025
Samheiti - MMR
Dómsmálaráðuneytið
Dómsmálaráðuneytið.
Fjöldi skoðana - 10485
Iru
International Road Transport Union.
Fjöldi skoðana - 10925
MTU
Moscow Customs Office.
Fjöldi skoðana - 10734
Handbært fé

Seðlar og ríkisvíxlar, mynt, að undanskildum dýrmætum málmmyntum, í umferð og lögboðnu útboði í aðildarríkjum Efnahagsbandalags Evrópu eða ríkjum (hópi erlendra ríkja) sem eru ekki aðilar að Efnahagsbandalagi Evrópu, þar með talið lagt hald á eða afturkallað úr umferð, en með fyrirvara um skipti fyrir seðla í umferð.

Fjöldi skoðana - 4420
NATB
The National Association af Customs Brokers.
Fjöldi skoðana - 12809
VSK
Bætt við skatta Kostnaður.
Fjöldi skoðana - 10377
Gjaldskrá reglugerð
Aðferðin við stjórnun ríkisins á vöruviðskiptum, framkvæmd með því að innleiða megindlegar takmarkanir og önnur bönn og takmarkanir af efnahagslegum toga.
Fjöldi skoðana - 7629
NET
Massi vörunnar, að teknu tilliti til aðal umbúða eða að undanskildum umbúðum.
Fjöldi skoðana - 13326
Óformleg áhættusnið

Áhættusniðum er sent tollyfirvöldum á pappír, og áhættan er sjálfstætt auðkennd af embættismanninum út frá áhættusvæðinu.

Fjöldi skoðana - 8367
NTP
Brot á tollareglur.
Fjöldi skoðana - 8817
LMC
Deild á baráttu gegn smygli og siði brotum.
Fjöldi skoðana - 9429
Áhættusvæði

Aðskildir flokkaðir áhættuhlutir, þar sem þörf er á að beita aðskildum tolleftirliti eða samsetningu þeirra, svo og bæta skilvirkni gæða tollgæslunnar.

Fjöldi skoðana - 5434
OBTP
Deildin í baráttunni siði afbrot.
Fjöldi skoðana - 8816
Allt rússneskt áhættusnið

Áhættusnið sem gildir á öllu tollsvæði Rússlands eða hjá einstökum tollyfirvöldum á svæðinu þar sem ýmsir MOUTH.

Ákvörðunin um að úthluta áhættusniðinu til alls Rússlands er tekin af FCS í Rússlandi.

Lögform FCS Rússlands í tengslum við áhættusnið er undirritað af formanni FCS Rússlands eða þeim sem hann hefur heimild til.

Kóði áhættusniðs -11

Fjöldi skoðana - 20284
Lögboðin áhættusnið

Áhætta skilyrðislaust við í öllum tilvikum, þar með talið flutningur á vörum hjá einstaklingi sem er skráður á lista yfir einstaklinga sem flytja vöru, að því er ekki er beitt áhættuminnkun í áhættusniðinu.

Kóði áhættusniðs -55

Fjöldi skoðana - 5922
Samheiti - lögboðin áhættusnið
OGTD
Final farm tollskýrslu.
Fjöldi skoðana - 8748
OD
Department fyrirspurn.
Fjöldi skoðana - 10392
ODTO
Heimildarmynd deild tollafgreiðslu.
Fjöldi skoðana - 9069
OKDT
Department afhendingu stjórn.
Fjöldi skoðana - 9785
ONEK
Deild ekki gjaldskrá og sérfræðingur stjórna.
Fjöldi skoðana - 12502
Ltd.
Deild rannsóknina.
Fjöldi skoðana - 8133
Stefnumörkun

Upplýsingar um hættuna á meðalgráðu, til að lágmarka það sem ekki er viðeigandi að þróa áhættusnið vegna ónákvæmni (breitt umfang) slíkra upplýsinga. Stefnumörkun Það inniheldur ekki leiðbeiningar (ráðleggingar) um beitingu tolleftirlitsforma og ráðstafanir til að lágmarka áhættu. Leiðbeiningarnar eru sendar til tollyfirvalda sem upplýsingar sem notaðar eru við tollaeftirlit með vörum og ökutækjum.

Stefna er að jafnaði ráðleg í tilvikum:

 • ef í kjölfar greiningar upplýsinga hjá tollamönnum kom í ljós meðalstór áhætta;
 • ef, samkvæmt niðurstöðum greiningar á skilvirkni áhættusniðs, er viðurkennd lítil skilvirkni þess, er upplýsingagjöf um tollverði þó möguleg áfram;
 • ef nauðsyn krefur, til að koma til tollyfirvalda upplýsingar um miðstigs áhættu á grundvelli upplýsinga sem berast frá öðrum ríkisaðilum Rússlands, svo og erlendri tollþjónustu.

Stefnan inniheldur eftirfarandi grunnupplýsingar:

 • gildistími stefnumörkunar (ekki lengur en þrír mánuðir);
 • stefnumörkun (þ.mt áhættuvísar og tollyfirvöldþar sem notkun stefnunnar er viðeigandi);
 • frásögn (lýsing á upplýsingum sem eru sendar til tollyfirvalda);
 • samband við yfirmann FCS Rússlands sem hefur heimild til að veita ráð um innihald stefnunnar (eftirnafn, upphafsstafi, símanúmer, netfang).

Upplýsingarnar í leiðbeiningunum eru teknar með í reikninginn þegar tollyfirvöld velja og beita ráðstöfunum til að lágmarka áhættu í samræmi við heimild þeirra

Fjöldi skoðana - 8726
ORTOFS
Deildarinnar vinna með vörur umferð í sambands eignarhaldi.
Fjöldi skoðana - 10905
GR
Deild tollafgreiðslu.
Fjöldi skoðana - 11371
TNA
Deild toll greiðslur.
Fjöldi skoðana - 13887
Otr
Customs Rannsókn Division.
Fjöldi skoðana - 9035
OTSIA
Deild Customs tölfræði og greiningu.
Fjöldi skoðana - 11792
OFTK
Raunveruleg deild tolleftirliti.
Fjöldi skoðana - 9826
Áhættumat
Aðgerðir til að bera kennsl á, greina áhættu og ákvarða stig áhættu.
Fjöldi skoðana - 7536
SEZ
Special Economic Zone.
Fjöldi skoðana - 10500
VIÐSKIPTAVÖLL

Grunnskjalið við gjaldeyrishöft, samið af útflytjanda á vöru af íbúum í Rússlandi í bankanum og inniheldur upplýsingar um erlenda efnahagsviðskipti sett fram á stöðluðu formi, nauðsynleg til framkvæmdar á þessu eftirliti.

Fjöldi skoðana - 9954
Samheiti - PS
PGTD
Forkeppni farm tollskýrslu.
Fjöldi skoðana - 10744
PIB
Vegabréf vöruskipta.
Fjöldi skoðana - 10613
Varanleg áhættusnið

Áhættusnið með gildistíma meira en 6 mánuði.

Fjöldi skoðana - 7022
DUTY

Gjaldið sem viðkomandi yfirvöld innheimta fyrir framkvæmd tiltekinna aðgerða, að fjárhæðum sem kveðið er á um í löggjöf þessa lands.

Fjöldi skoðana - 14237
Her vörur

Vopnabúnaður, hernaðarbúnaður, vinna, þjónusta, niðurstöður vitsmunalegra athafna, þ.mt einkaréttur á þeim (hugverk) og upplýsingar á her-tæknilegum vettvangi, að undanskildum upplýsingum sem hægt er að birta í samræmi við löggjöf Rússlands í fjölmiðlum , vísindaverk, bókmenntir og listir, kynningarefni

Fjöldi skoðana - 10372
Áhættusnið

Heildar upplýsingar um áhættusvið, áhættumælikvarðar, svo og ráðstafanir til að lágmarka áhættu, áhættusnið inniheldur leiðbeiningar um beitingu ráðstafana til að lágmarka þær.

Áhættusnið eru mynduð á aðalskrifstofunni af sérstökum greiningarhópum sem byggja á upplýsingum úr ýmsum gagnagrunnum, ekki aðeins tollyfirvalda, heldur einnig um skatta, landamæri, fólksflutningaþjónustu, gagnagrunna um vörugæðavottorð.

Hver áhættusnið er lýsing á almennum aðstæðum sem gætu leitt til brota á tollalöggjöf. Á sama tíma eru áhættumælar dregnir fram í áhættusniðum.

Áhættusnið er sent til tollyfirvalda með því að nota hugbúnað eða á pappír.

Eina formið til að ákveða áhættusnið eru löggerningar sambands tollgæslunnar í Rússlandi merktar til opinberra nota (DSP).

Fjöldi skoðana - 12793
Beinar ráðstafanir til að lágmarka áhættu

A setja af ráðstöfunum sem tengjast beint losun vara með notkun ráðstafana til að lágmarka áhættu af tilteknum tegundum tollaeftirlits, framkvæmt miðsvæðis og komið á fót af tollabandalaginu, leiðbeiningar um aðgerðir tollyfirvalda við beitingu RMS og annarra lagaákvæða FCS Rússlands.

Þar sem beinar ráðstafanir eru notaðar:

 • tolleftirlitsform;
 • tæki til að bera kennsl á vörur og farartæki;
 • ráðstafanir til að tryggja löggjöf í samræmi við tollflutningaferlið;
 • söfnun upplýsinga um einstaklinga sem stunda flutning á vörum og ökutækjum eða starfsemi á tollsviði;
 • aðrar ráðstafanir (athugun á vörum, ökutækjum og skjölum, krafa um framsetningu vöru við yfirlýsingu þeirra, viðbótar tolleftirlit áður en vöru er sleppt, affermingu kl. TSW og aðrir).
Fjöldi skoðana - 9476
PTS OG PSHTS
Vegabréf ökutækis og vegabréf undirvagn ökutækis.
Fjöldi skoðana - 12344
Svæðisbundin áhættusnið

Áhættusnið sem gildir á svæðinu þar sem einn RTU starfar.

Ákvörðunin um að flokka áhættusniðið sem svæðisbundið er tekið af FCS í Rússlandi.

Löggerningur FCS Rússlands í tengslum við áhættusnið er undirritaður af varaformanni FCS Rússlands, sem hefur umsjón með áhættu- og rekstrareftirlitsdeild FCS Rússlands eða hefur umsjón með burðarvirkjadeildinni á hvaða starfssvæði áhættan er greind.

Tegund áhættusniðs -12

Fjöldi skoðana - 7900
reimport

Tollstjórnin þar sem vörur sem áður voru fluttar út frá tollasvæði Rússlands eru fluttar inn á tollsvæði Rússlands á réttum tíma (2. undirgrein 1. mgr. 235. gr.) Án þess að greiða tolla, skatta og án þess að beita bönkum og takmörkunum af efnahagslegum toga sem komið var á skv. með löggjöf Rússlands um reglugerð ríkisins á utanríkisviðskiptum.

Fjöldi skoðana - 5744
endurútflutning

Tollstjórnin sem vörur, sem áður voru fluttar inn á tollsvæði Rússlands, eru fluttar út frá þessu landsvæði án greiðslu eða með endurgreiðslu á greiddum fjárhæðum innflutningstolla, skatta og án þess að eiga við vörubann og efnahagslegar takmarkanir sem settar voru í samræmi við löggjöf Rússlands um reglugerð ríkisins erlend viðskipti.

Fjöldi skoðana - 9132
Ritt
Regional Information Technology tolleftirliti
Fjöldi skoðana - 9614
RP
Stofnanir House.
Fjöldi skoðana - 10268
PFS
Russian Customs Academy.
Fjöldi skoðana - 11206
MOUTH
Regional Tollur Office.
Fjöldi skoðana - 12134
MOUTH BT
Regional Tollur Office Air Transport.
Fjöldi skoðana - 10937
MOUTH DSO
Regional siði skrifstofur skylda þjónustu og vernd.
Fjöldi skoðana - 10598
Munninn BTP
Regional Customs Office um baráttu gegn siði afbrot.
Fjöldi skoðana - 10323
Munni til
Regional Tollur Office skipulagning.
Fjöldi skoðana - 12098
TSW
Tímabundin geymsla vörugeymsla.
Fjöldi skoðana - 11432
SZRTL
North - Vestur áhugaverðir siði rannsóknarstofur.
Fjöldi skoðana - 8928
SZTU
North - West Customs Directorate.
Fjöldi skoðana - 9665
SPB
Saint - Petersburg
Fjöldi skoðana - 10110
Áhættusnið til meðallangs tíma
Áhættusnið með gildistíma 1 til 3 mánuðir.
Fjöldi skoðana - 7342
Brýnt áhættusnið

Áhættusnið sem er hannað til að koma tafarlaust á framfæri við tollverði og tollaeftirlit vörur og ökutæki, upplýsingar um nauðsyn þess að beita ráðstöfunum til að lágmarka áhættu fyrir ákveðna vörusendingu og (eða) ökutæki þar til tollafgreiðslu er lokið.

Áhætta í brýnni áhættusniðinu er auðkenndur þegar tollskýrslan er samþykkt (eftir að tollskýrsla hefur verið gefin út tollskýrslu) og þegar tollgæslan hefur virkjað rafræna útgáfuaðgerðina DT eftir að fylla út skýrsluna (ef skýrslan var útfyllt) með sérstökum hugbúnaði og (eða) sjálfstætt, byggt á áhættusvæðinu í viðurvist bréfs eða fjarskiptaskeyta FCS Rússlands sem inniheldur áríðandi áhættusnið.

Þegar breytingar eru gerðar á tollskýrslunni á hvaða stigi skjalavöktunar sem er, er tollskýrslan endurskoðuð með tilliti til áhættu í brýnni áhættusniðinu.

Ef bréf (aðalsímarit) FCS Rússlands sem inniheldur áríðandi áhættusnið hefur borist á tollstöðinni eftir að tollskýrslan hefur verið samþykkt skal beita ráðstöfunum til að lágmarka áhættuna sem kveðið er á um í brýnni áhættusniðinu.

Hafi tollyfirvöldum lokið tollaðgerðum með tilliti til vara áður en áríðandi áhættusnið berst, samsvarar samhæfingareining FCS Rússlands deildareftirlit með ákvörðunum sem teknar eru af undirmálayfirvaldi við tolleftirlit með vörusendingu í samræmi við málsmeðferð við deildareftirlit sem komið var á fót með öðrum löggerningum FCS Rússlands.

Byggt á niðurstöðum beitingu áríðandi áhættusniðs fyllir tollvörðurinn skýrsluna í samræmi við reglur um útfyllingu skýrslunnar, eða annálabókina í tilvikum sem komið var á fót með þessari fyrirmæli.

Fjöldi skoðana - 5737
Áhættustig
Niðurstaðan af megindlegu áhættumati.
Fjöldi skoðana - 5430
Efni utanríkisviðskipta
Sá einstaklingur sem tilgreindur er í toll-, flutnings- og viðskiptaskjölum sem viðtakandi, sendandi vörunnar, sá sem ber ábyrgð á fjárhagsuppgjöri, yfirlýsandi, aðalmaður, flutningsmaður (þ.m.t. tollurinn), tollmiðlari, eigandi vörugeymslu eða tollvörugeymslu eða annar aðili sem annast starfsemi á sviði tollgæslu.
Fjöldi skoðana - 5781
Viðfangsefni hernaðar-tæknilegs samstarfs

Rússneskar stofnanir sem hafa fengið rétt til að stunda utanríkisviðskipti í tengslum við hernaðarafurðir

Fjöldi skoðana - 8483
BUKH.1C minnir á björtustu og jákvæðustu fréttirnar af fráfarandi vinnuviku.
00:00 08-05-2021 Nánari upplýsingar ...
Alríkisskattþjónusta Rússlands skýrði frá því hvort stofnun hafi rétt til að taka með í gróðaskattsstofninn kostnað vegna viðbótarþjónustu (til dæmis máltíða) innifalinn í ferðakostnaði ferðamanns í lúxusvagni.
23:15 07-05-2021 Nánari upplýsingar ...