Vottunarskilmálar

Fjöldi færslna í þessum orðalista er 72.
Leitaðu að orðasafni (venjuleg orðatiltæki leyfð)

Orðalisti

Term Skilgreining
Einingastaðall
Mælitæki sem er hannað til að endurskapa og geyma stærðarhluta (margfeldi eða brotagildi þess) til að flytja stærð sína til annarra mælitækja af tiltekinni stærðargráðu.
Fjöldi skoðana - 6737
neyðaraðgerð
Áríðandi plöntuheilbrigðisaðgerðráðist í nýjar eða óvæntar plöntuheilbrigðisástæður [VKFM, 2001]
Fjöldi skoðana - 10883
neyðarráðstöfun
Plöntuheilbrigðisráðstöfun er stofnuð í neyðartilvikum (í neyðartilvikum) í nýjum eða óvæntum plöntuheilbrigðisástandi. neyðarráðstöfun mega eða mega ekki vera tímabundin ráðstöfun [VKFM, 2001, VKFM, 2005].
Fjöldi skoðana - 9519
Faggildingarfræðingur
Einstaklingur sem sinnir öllum eða einstökum störfum viðurkenningar og vottunar stofnana sem hæfni þeirra er viðurkennd af faggildingaraðilanum.
Fjöldi skoðana - 7183
Umhverfisþáttur starfseminnar
Liður í starfsemi stofnunarinnar, vörur þess eða þjónusta, sem tengjast samskiptum þess við umhverfið.
Fjöldi skoðana - 7688
Vottunarkerfi aðalvalds
Aðilinn sem leiðir vottunarkerfið fyrir einsleitar vörur.
Fjöldi skoðana - 7769
Chemical þrýstingur gegndreypingu
Afgreiðsla tré verndandi efna undir þrýstingi í samræmi við opinbera tækniforskrift [ISPM № 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 10868
svæling
efna vinnslu, ná þessari vöru öllu eða mestu leyti í loftkenndu ástandi [FAO, 1990; endurskoðuð FAO, 1995)
Fjöldi skoðana - 10448
FSTEC

Alríkisþjónustan fyrir tækni- og útflutningseftirlit er alríkisstjórnvald í Rússlandi sem framfylgir stefnu ríkisins, skipuleggur samhæfingu og samskipti milli deilda, sérstaka og eftirlitsaðgerðir á sviði ríkisöryggis.

Fjöldi skoðana - 13755
Plöntuheilbrigði vottorð

Alþjóðlegt opinbert skjal sem gefið er út af plöntuverndaryfirvöldum ríkisins og einkennir plöntuheilbrigðisríki sendingar sem lýtur að plöntuheilbrigðisreglum [FAO, 1990]

Fjöldi skoðana - 7462
plöntuheilbrigði aðgerð
The opinber rekstur, svo sem skoðun, prófun, eftirlit eða meðferð, skuldbundið sig til að innleiða sviði plöntuheilbrigðis reglugerðir eða reglur [ICPM, 2001)
Fjöldi skoðana - 8509
plöntuheilbrigði reglugerðir
Opinbera reglan til að koma í veg fyrir upptöku og / eða útbreiðslu sóttvarnar skaðvalda eða til að takmarka efnahagslegt tjón af skipulegum skaðvalda sem ekki eru í sóttkví, einkum að koma á vottunaraðferðum fyrir plöntuheilbrigði.
Fjöldi skoðana - 11165
plöntuheilbrigði málsmeðferð
Opinberlega ávísað aðferð til að innleiða sviði plöntuheilbrigðis reglugerðir, þar á meðal skoðun, prófun, eftirlit eða meðhöndlunar á skipulegum skaðvöldum [FAO, 1990; endurskoðuð FAO; 1995; CEPM, 1999; ICPM, 2001]
Fjöldi skoðana - 7787
Plöntuheilbrigði (samþykkt túlkun)
Löggjöf, reglugerð eða formleg málsmeðferð sem miðar að því að koma í veg fyrir innleiðingu og / eða útbreiðslu sóttvarnar skaðvalda, eða takmarka efnahagslegt tjón af skipulegum skaðvalda sem ekki eru í sóttkví [FAO, 199
Fjöldi skoðana - 12999
Rekstrarkröfur (viðgerð, förgun)
Þeir tengjast reglum um undirbúning og gangsetningu, uppsetningarferli (fyrir viðeigandi vörur), viðhald helstu notkunarskilyrða. samræmi við þessar kröfur mun tryggja nothæfi og öryggi vörunnar í samræmi við hana
Fjöldi skoðana - 9288
Kröfur um merkingar
Hefur áhyggjur af stöðum þar sem notkun þess er beitt (á vörum, merkimiðum, umbúðum og ílátum); aðferð við notkun (leturgröftur, stimplun osfrv.) og innihald. Notaðu viðvörunarmerki, ef nauðsyn krefur, varðandi skilyrði fyrir notkun, flutning, geymslu,
Fjöldi skoðana - 6123
RF CCI

Viðskiptaráð og iðnaðarráð Rússlands er rússneska viðskiptaráðið, sem er frjáls félagasamtök frumkvöðla sem starfa í samræmi við sérstök alríkislög. Það sameinar meira en nokkur hundruð landshluta verslunar og iðnaðar og önnur samtök og samtök rússneskra frumkvöðla, og beinir meðlimir þess eru einstök samtök verslunar og sjálfseignarstofnana.

Fjöldi skoðana - 9312
Samheiti - CCI
Vara
Tegund plöntum, plöntuafurðum eða öðrum hlutum eru flutt í atvinnuskyni eða í öðrum tilgangi [FAO, 1990; endurskoðuð ICPM, 2001]
Fjöldi skoðana - 40944
Tæknilegar reglugerðir

Lagaleg reglugerð um samskipti (2. grein alríkislaga frá 27.12.2002. desember 184 nr. XNUMX-FZ „Um tæknilegar reglugerðir“);

 • á sviði að koma á, beita og uppfylla lögbundnar kröfur um vörur eða vörur og tengjast framleiðsluferlum kröfur um hönnun (þ.mt kannanir), framleiðslu, smíði, uppsetningu, gangsetningu, notkun, geymslu, flutningi, sölu og förgun;
 • á sviði umsóknar á frjálsum grundvelli krafna um vörur, hönnunarferli (þ.mt kannanir), framleiðslu, smíði, uppsetningu, gangsetningu, notkun, geymslu, flutningi, sölu og förgun, flutningi verka eða veitingu þjónustu (þetta svæði er ekki til staðar innan ramma Efnahagsbandalags Evrópu;
 • á sviði samræmismats.

Tæknilegar reglugerðir það er ekkert annað en stöðlun byggð á samblandi af núverandi evrópsku fyrirmynd og GOST, sem allir framleiðendur vöru og þjónustu þekkja. Grundvöllur þeirra. reglugerð er Tæknilegar reglugerðir, þróað með hliðsjón af ráðlögðum stöðlum og síðara mati á samræmi við staðla vöru, framleiðsluferla, tækni eða þjónustu. Meginverkefni tæknilegra reglugerða er að vernda hagsmuni lögaðila og einstaklinga, ríkisins og náttúruauðlinda með því að gefa út vörur, tækni og þjónustu sem eru í samræmi við skipulega staðla, reglur og viðmið.

Fjöldi skoðana - 9988
Samheiti - þær. reglugerð
Tæknilegar reglugerðir

Skjal sem er samþykkt með alþjóðlegum sáttmálum Rússlands, með fyrirvara um fullgildingu á þann hátt sem mælt er fyrir um í löggjöf Rússlands, eða í samræmi við alþjóðasáttmála Rússlands, fullgiltur með málsmeðferðinni sem sett er fram með löggjöf Rússlands, eða sambandsrétti, eða með úrskurði forseta Rússlands, eða ályktun ríkisstjórnar Rússlands, eða reglugerðar löggerning alríkisstjórnarinnar um tæknilega reglugerð og setur lögboðnar kröfur um beitingu og framkvæmd tæknilegra aðstöðu reglugerðar (vara eða vörur og tengdum kröfur um hönnun framleiðsluferla (þ.mt rannsóknir), framleiðslu, smíði, uppsetningu, gangsetningu, rekstur, geymslu, flutning, sölu og ráðstöfun).

Fjöldi skoðana - 11110
hitameðferð
Ferli þar sem vörurnar hitað að lágmarkshita í lágmarkstíma í samræmi við opinberlega viðurkennda tækniforskrift [ISPM nr. 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 12671
Vottunaráætlun (form, aðferð)
Sérstakt mengi aðgerða sem formlega eru samþykktar sem sönnunargögn um samræmi vara við tilteknar kröfur.
Fjöldi skoðana - 10797
Upprunaland
Landið þar sem varan hefur verið framleidd að fullu eða gengist undir næga vinnslu / vinnslu.
Fjöldi skoðana - 10373
Gæðastjórnunarkerfi umhverfisins
Hluti af heildarstjórnunarkerfinu, sem felur í sér skipulag, skipulagningu, ábyrgðaskiptingu, verklega vinnu, verklag, ferla og úrræði til þróunar, framkvæmdar, markmiða, mats á árangri í
Fjöldi skoðana - 6528
Einsleitt vöruvottunarkerfi
Vottunarkerfi sem vísar til ákveðins vöruflokks þar sem sömu sértæku staðlar og reglur gilda og sömu málsmeðferð.
Fjöldi skoðana - 7299
Vottun starfsmanna
Að koma á samræmi við gæði einkenna starfsfólks við kröfur innlendra og / eða alþjóðlegra staðla.
Fjöldi skoðana - 8145
Vottun (vottun vöru)
Starfsemi þriðja aðila óháð framleiðanda (seljanda) og neytanda vörunnar til að staðfesta samræmi vörunnar við settar kröfur.
Fjöldi skoðana - 9389
Vottunarstöð
Lögaðili sem hefur heimild til að gegna samtímis störfum vottunaraðila og prófunarstofu.
Fjöldi skoðana - 9228
Samheiti - Vottunarstofa
Samræmisvottorð

Skjal sem staðfestir að hlutur sé í samræmi við kröfur tæknilegra reglugerða, ákvæði staðla, starfskóða eða samningsskilmála.

Fjöldi skoðana - 12374
Uppruna
Skjal sem greinilega gefur til kynna upprunaland vöru og gefið út af ríkisvaldinu
Fjöldi skoðana - 6873
Samheiti - Upprunavottorð
Frjáls frá (um farm, sviði eða framleiðslustað)
Án þess að skaðvalda (eða ákveðinn Pest) í magni sem hægt er að uppgötva með því að nota heilbrigðisvottorð procedures [FAO, 1990; endurskoðuð FAO, 1995; CEPM, 1999]
Fjöldi skoðana - 10524
Vottorð um skráningu ríkisins

Opinbert skjal gefið út af landhelgisskrifstofum Rospotrebnadzor og staðfestir leyfi stofnana og stofnana heilbrigðis- og faraldsfræðideildar heilbrigðisráðuneytis Rússlands við framleiðslu eða innflutning á vörum sem uppfylla settar kröfur.

Það þjónar sem opinber staðfesting á öryggi afurða fyrir heilsu manna samkvæmt samræmdu reglunum og hollustuhætti staðla Efnahagsbandalagsins (tollabandalagsins), skjal er gefið út í allt að 5 ár.

Þær eru gefnar út fyrir fullunnar vörur eftir hreinlætispróf á viðurkenndu rannsóknarstofu. Með ákvörðun tollabandalagsnefndar nr. 299 árið 2010 var samþykktur einn listi yfir vörur sem eru skráningarskyldar.

SGR krafist fyrir sumar snyrtivörur, heimilisefni, barnamat, læknisvörur, hreinlætisvörur, nærföt fyrir börn, sumar tegundir af mat og svo framvegis. Útgefið skjal er gilt á yfirráðasvæði ríkja tollabandalagsins.

Þú getur athugað hvort vottorð um skráningu ríkisins hafi verið gefið út fyrir þær vörur sem þú hefur áhuga á, hvort krafist sé skráningar á CGR fyrir vörurnar, þú getur á opinberu heimasíðunni eða með því að smella á hlekkinn.

Fjöldi skoðana - 3359
Samheiti - SGR
RPPO

Svæðisbundin sóttvarnarsamtök plantna eru milliríkjastofnanir sem hafa það hlutverk að samræma aðila fyrir innlendar sóttvarnarsamtök (NPPOs) á svæðisbundnu stigi. Ekki allir aðilar IPPC eru félagar RPPO öfugt, ekki allir RPPO hafa skráð sig á IPPC. Sumir aðilar eru meðlimir í nokkrum RPPOs.

Sem stendur er 9 RPPO:

 • Plöntusóttvarna- og verndarnefnd Asíu og Kyrrahafs (APPCR)
 • Andean Community (AU) Southern Cone Plant Health Committee (CLCFA)
 • Plöntuverndarstofnun Evrópu og Miðjarðarhafs (EPPO)
 • Al-Afrískt plöntuheilbrigðisráð (IAFS)
 • Plöntuverndarstofnun Miðausturlanda (BOCHR)
 • Plöntuverndarstofnun Norður-Ameríku (CACPA)
 • Alþjóðlega svæðisstofnunin fyrir plöntu- og dýraheilbrigði (ITRO)
 • Pacific Plant sóttkví og verndun samtaka
Fjöldi skoðana - 13117
Samheiti - RPPO
Svæðisstofnun um stöðlun
Samtök sem eiga aðild að viðkomandi ríkisvaldi hvers lands á aðeins einu landsvæði, stjórnmálalegu eða efnahagslegu svæði.
Fjöldi skoðana - 5442
vörur úr jurtaríkinu
Óunnið efni af plöntuuppruna (þ.mt korn), svo og unnar afurðir sem að eðli sínu eða með vinnsluaðferð geta haft í för með sér hættu á upptöku og útbreiðslu skaðvalda [FAO, 1990; endurskoðuð
Fjöldi skoðana - 10594
Viðurkenndi grein
Allar plöntur, plöntuafurðir, geymslu, umbúðir, farartæki, gámur, jarðvegur og önnur lífvera, hlutur eða efni sem getur þjónað sem skjól fyrir skaðvalda eða auðveldað útbreiðslu þeirra, í tengslum við
Fjöldi skoðana - 14397
Endurunnið trjáviður
Varan samanstendur af timbri með því að nota lím, hita, þrýsting, eða sambland af þessum aðferðum [ISPM № 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 11340
Samræmismat
Allar aðferðir sem beint eða óbeint eru notaðar til að ákvarða hvort vara uppfylli kröfur tæknilegra reglugerða eða staðla er oftar staðfest með vottun. aðferð við samræmismat getur falið í sér: sýnatöku, notkun
Fjöldi skoðana - 9631
skrældar
Fjarlægir gelta úr kringluðum viði (aflétt þýðir ekki endilega það viður verður laus við gelta) [FAO, 1990]
Fjöldi skoðana - 12712
Tilkynning

Skjal sem inniheldur upplýsingar um dulritunaralgrím og lykillengd sem þarf að skrá hjá FSB Rússlands (eða viðurkenndum aðila í aðildarríki EAEU) og staðfestir að hægt sé að flytja dulkóðunartækið (dulritunar) inn á yfirráðasvæði EAEU eða fjarlægja það.

Tilkynning tekið saman og undirritað af framleiðanda vörunnar (eða viðurkenndum fulltrúa þess) og skráður í aðalskipasmíð alríkisöryggisþjónustu Rússlands.

Málsmeðferð við skráningu tilkynningarinnar, svo og listinn yfir þá flokka sem falla undir tilkynninguna, er tilgreindur í viðbæti nr. 2 og viðbæti nr. 4 við viðbæti nr. 9 við ákvörðunina ECE Nei30.

Byggt á ákvæðum um tilkynningu er greint á milli 12 vöruflokka sem eru tæknileg og dulmálsleg einkenni tilkynningarskyld.

Fjöldi skoðana - 11604
Staðla skjal
Skjal sem setur fram reglur, meginreglur, einkenni sem komið hafa fram í stöðlunarferlinu varðandi ýmsar athafnir eða niðurstöður þeirra, aðgengilegar fjölmörgum notendum sem hafa áhuga á því.
Fjöldi skoðana - 7956
Reglugerðargögn fyrir vörur sem lagðar eru fram til skylduvottunar
Lög Rússlands, ríkisstaðlar, hreinlætisviðmið og reglur, byggingarkóði og önnur skjöl sem, í samræmi við lög, setja kröfur um öryggi vöru og þjónustu.
Fjöldi skoðana - 5141
NPPOs

National Organization fyrir plöntuvernd Organization [FAO, 1995; ICPM, 2001]

Fjöldi skoðana - 10456
Samheiti - NPPO
Aðgerðir sem ekki eru gjaldskrár

Sett af ýmsum ráðstöfunum og ráðstöfunum vegna viðskipta, fjármála, stjórnsýslu, umhverfisstefnu, heilbrigðisstefnu og annarrar stefnu sem miðar að því að stjórna utanríkisviðskiptum, auk þess að skapa hindranir í utanríkisviðskiptum, en tengjast ekki tollum og tollaðferðum við reglugerð ríkisins. (Viðauki nr. 7 við sáttmálann um EAEU. Bókun um ráðstafanir vegna reglugerðar utan tolls gagnvart þriðju löndum).

Í samræmi við alþjóðasamninga ráðstafanir sem ekki eru gjaldskrár gilda sem undantekning frá almennri reglu um fríverslun í eftirfarandi tilvikum:

 • Innleiðing tímabundinna megindlegra takmarkana á útflutningi eða innflutningi á tilteknum vörum, sem stafar af nauðsyn þess að vernda innlendan markað;
 • Framkvæmd leyfisferlis fyrir útflutning eða innflutning á tilteknum vörum sem geta haft slæm áhrif á öryggi ríkisins, líf eða heilsu borgaranna, eignir einstaklinga eða lögaðila, eign ríkis, sveitarfélaga, umhverfi, líf eða heilsu dýra og plantna;
 • Uppfylling alþjóðlegra skuldbindinga;
 • Kynning á einkarétti til útflutnings eða innflutnings tiltekinna vara;
 • Innleiðing sérstakra verndar-, varnar- og jöfnunarráðstafana;
 • Verndun á siðferði almennings og réttarríki;
 • Verndun menningarverðmæta. Tryggja þjóðaröryggi.
Fjöldi skoðana - 11328
Samheiti - Aðgerð án gjaldtöku
Gjaldskrá reglugerð

Ráðstafanir til að stjórna utanríkisviðskiptum með vörum, framkvæmdar með því að innleiða megindlegar og aðrar bann og efnahagslegar takmarkanir sem komið er á með alþjóðasamningum EAEU-ríkjanna, ákvörðunum EAEU-framkvæmdastjórnarinnar og reglugerðum löggerninga EAEU-ríkjanna, gefin út í samræmi við alþjóðasamninga aðildarríkja EAEU .

В TKEAES það er engin slík skilgreining, það er aðeins sameiginlegt hugtak - "bönn og takmarkanir„sem sameina bæði ráðstafanir sem ekki eru gjaldskrár og aðrar ráðstafanir (tæknilegar, hollustuhættir, dýralækningar osfrv.).

Ráðstafanir vegna reglugerðar ríkisins um utanríkisviðskipti eru flokkaðar í:

 • Efnahags - toll- og tollráðstafanir (breyting á verðmæti tolla). Nokkrar ráðstafanir varðandi reglugerð án tollskrár sem hafa áhrif á umfang gjaldeyrisviðskipta óbeint, með markaðsleiðum, sem leiðir til hærra verðs á innfluttum og útfluttum vörum. Meðal ráðstafana, sem ekki eru gjaldskrár, eru þessar: undirboð, jöfnunartölur, sérstök tolla; VSK og vörugjöld, gjaldeyrishöft osfrv.;
 • Stjórnsýslu - leyfi og kvóti fyrir utanríkisviðskipti, embargó, einkarétt ríkisins á utanríkisviðskiptum, tæknilegar reglugerðir, dýralækningar, eftirlit með plöntuheilbrigði osfrv.

Það eru ýmsar flokkanir á hindrunum án tollskrár sem þróaðar eru bæði af alþjóðastofnunum og einstökum vísindamönnum.

Gjaldskrá reglugerð utanríkisviðskipti með vörur er aðeins hægt að stunda í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 21. - 24., 26. og 27. gr. alríkislaga N 164-ФЗ frá 08.12.2003/164/28.11.2018 N XNUMX-ФЗ (með áorðnum breytingum XNUMX/XNUMX/XNUMX) "Á grundvelli reglugerðar ríkisins um utanríkisviðskipti"

Fjöldi skoðana - 12016
ómeðhöndlað tré
Wood hefur ekki staðist vinnslu eða meðferð [ISPM № 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 9635
IPPC

Alþjóðlegi plöntuverndarsamningurinn (IPPC) er alþjóðlegi plöntuverndarsamningurinn frá 1952 sem miðar að því að vernda bæði ræktaðar og villtar plöntur með því að koma í veg fyrir að skaðvalda komi og dreifist. 182 aðilar hafa undirritað samninginn.

Fjöldi skoðana - 13227
Samheiti - IPPC
Alþjóðastofnunin um stöðlun
Samtök þar sem hlutaðeigandi innlendar vottunaraðilar eru meðlimir fyrir vörur í hvaða landi sem er.
Fjöldi skoðana - 8917
ISPM merking

Alþjóðlega viðurkennd sem opinber innsigli eða stimpill á skipulegum greinum, votta plöntuheilbrigðismála stöðu sína [ISPM № 15, 2002]

Fjöldi skoðana - 9105
EAC merking

EAC (Eurasian Conformity) er samræmt vörumerkjasending á markaði aðildarríkja Tollabandalagsins.

Fjöldi skoðana - 12208
Samheiti - EAC merkingar
Leyfi

Í Rússlandi er iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið ríkisstofnunin sem gefur út leyfi fyrir vörum sem eru bundnar við innflutning eða útflutning.

Leyfisskyld starfsemi er

 1. þróun, framleiðslu, dreifingu dulkóðunarleiða (dulmáls), upplýsingakerfi og fjarskiptakerfi verndað með dulkóðunaraðferðum,
 2. frammistaða vinnu, veitingu þjónustu á sviði dulkóðunar upplýsinga,
 3. viðhald dulkóðunarleiða (dulmáls), upplýsingakerfa og fjarskiptakerfa sem eru varin með dulkóðunarleiðum

Til að fá leyfi frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu verður þú að fá leyfi fyrir réttinum til að stunda þessa tegund starfsemi í FSB í Rússlandi

Leyfisveitingar fara fram í samræmi við alríkislög 4 í maí 2011 nr. 99-ФЗ „Um leyfi fyrir tilteknum gerðum af starfsemi“. Leyfisferlið er skilgreint með tilskipun ríkisstjórnar Rússlands í apríl 16 2012 nr. 313 „Um leyfi til þróunar, framleiðslu, dreifingar dulkóðunar (dulmáls) þýða, upplýsingakerfa og fjarskiptakerfa sem eru vernduð með dulkóðunarleiðum, afköst vinnu, flutningur þjónusta á sviði dulkóðunar upplýsinga, viðhald dulkóðunarleiða (dulmáls), upplýsingakerfa og fjarskiptakerfa m, varið með dulkóðun (dulmáls) þýðum (nema viðhald dulkóðunar (dulmáls) þýði, upplýsingakerfi og fjarskiptakerfi sem er varið með dulkóðun (dulmáls) leið til að tryggja persónulegar þarfir lögaðila eða einstaklings atvinnurekanda) „.

Leyfi er veitt af Miðstöð leyfisveitingar, vottun og verndun leyndarmál ríkis FSB Rússlands (TsLSZ FSB Rússlands)

Fjöldi skoðana - 14689
Næg viðmiðun við vinnslu / vinnslu
Ein af meginreglunum til að ákvarða upprunarland vöru, en samkvæmt henni er talið að vara, ef tvö eða fleiri lönd taki þátt í framleiðslu hennar, sé upprunnin frá landinu þar sem hún var látin fara í síðustu verulegu vinnsluna,
Fjöldi skoðana - 6613
dunnage
Wood er ætlað að vernda eða vélbúnaði vöru, en er ekki enn tengd við mjög verslunarvara [FAO, 1990; endurskoðuð ISPM № 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 7773
sóttkví plága
Skaðleg lífvera sem hefur hugsanlega efnahagslega þýðingu fyrir svæðið sem er í hættu, þar sem það er fjarverandi eða til staðar, en takmarkað í dreifingu og þjónar sem mótmæla opinberrar baráttu [FAO, 1990; endurskoðuð af FAO, 1995; IPPC, 1
Fjöldi skoðana - 9977
Chamber þurrkun
A ferli þar sem viður er þurrkað í lokuðu herbergi með aðstoð hita og / eða rakastjórnkerfi til að ná tilætluðum vattenhalten [ISPM № 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 12594
Skoðunareftirlit með vottuðum vörum
Stjórna samræmismat, sem tilgangurinn er að staðfesta að vörurnar uppfylli áfram tilgreindar kröfur sem staðfestar voru við vottun.
Fjöldi skoðana - 9333
Auðkenning
Málsmeðferðin sem samræmd vara er ákvörðuð við kröfurnar sem lagðar eru fyrir hana (fyrir tiltekna tegund eða tegund) í reglugerðar- eða upplýsingaskjölum.
Fjöldi skoðana - 9228
Samræmismerki
Löggilt vottunarmerki notað í samræmi við vottunarferli þriðja aðila fyrir vörur (þjónustu) sem eru í fullu samræmi við kröfur staðla skjals sem notað er við vottun.
Fjöldi skoðana - 6265
Sýking (vörur)
Viðvera í verslunarvara af lífveru skaðlegar plöntum eða plöntuafurðum. Infestation nær sýkingu. [CEPM, 1997; endurskoðuð CEPM, 1999]
Fjöldi skoðana - 10245
Niðurstaða FSTEC

Leyfa skjöl eru framkvæmd samkvæmt einfaldari málsmeðferð og þurfa ekki að lögfest skjöl séu til staðar, svo sem umboð frá framleiðanda eða tilkynningunni sjálfri.

Hægt er að gefa út skjalið án þess að ECE skrá upplýsingar um áður skráða tilkynningu og vanhæfni til að gefa hana út. og við innflutning á vörum og samkvæmt fjölda sérstakra tollmeðferða (einkum samkvæmt málsmeðferð tímabundins innflutnings, með síðari útflutningi), svo og innfluttar til eigin þarfa umsækjanda.

Það er mikilvægt að hafa í huga að innflutningur eða útflutningur slíkra vara til eigin þarfa er leyfður án réttar til að dreifa þessum vörum og veita dulkóðunarþjónustu (dulritunar) til þriðja aðila með hjálp þeirra.

Fjöldi skoðana - 10985
Wood umbúðaefni
Tré eða tré vörur (að frátöldum afurðum pappír) sem notuð eru í að styðja, vernda eða pökkun (þ.mt tilbakeholdelsesanordning timbri) [ISPM № 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 13522
Wood-frjáls skorpu
Wood sem allir gelta er fjarlægt, nema fyrir cambium, Innvöxtur gelta kringum hnúta og berki lægðir milli árlegra hringi vöxt [ISPM № 15, 2002]
Fjöldi skoðana - 9213
tré
Vöruflokkur bendir umferð timbur, timbur, tré flögum eða dunnage með eða án gelta [FAO, 1990; endurskoðuð ICPM, 2001]
Fjöldi skoðana - 10590
Vottorð um samræmi
Samtökin eða einstakur frumkvöðull sem nafn hans er gefið út vottorð um samræmi móttekin eftir að hafa staðist vottunarferlið
Fjöldi skoðana - 5543
Samræmisyfirlýsing

Skjal sem staðfestir samræmi vöru sem er sett í dreifingu við kröfur tæknilegra reglugerða.

Fjöldi skoðana - 11275
Ríkisskrá yfir vottunarkerfi
Opinberi listinn yfir skráð vottunarkerfi.
Fjöldi skoðana - 8121
Auðkenni (af einhverri pest)
Þekkja plága við skoðun eða prófun á innfluttum farms [FAO; 1990; endurskoðuð CEPM, 1996]
Fjöldi skoðana - 8937
Veterinary vottorð
Skjal sem krafist er við innflutning - útflutningur á vörum sem eru undir eftirliti dýralæknis yfir tollamörkin og í sumum tilvikum - meðan á flutningi þeirra stendur á tollsvæðinu. Listinn yfir slíkar vörur var samþykktur með tilskipun N 648 frá landbúnaðarráðuneytinu í Rússlandi frá 18.12.2015. desember XNUMX. Meginverkefni þessa vottorðs er að koma í veg fyrir útbreiðslu smitsjúkdóma sem eru hættulegir bæði fyrir menn og dýrin. sjálfir. Dýralæknisvottorð Rosselkhoznadzor er krafist til að flytja allar tegundir af kjöti, fiski, eggjum, kavíar, mjólk og mjólkurafurðum, áburði, fræjum og mörgum öðrum vöruflokkum yfir landamæri tollabandalagsins.
Fjöldi skoðana - 6283
PRA
Pest áhættugreining [FAO, 1995]
Fjöldi skoðana - 11389
Pest áhættugreining
Ferlið að meta líffræðilega eða önnur vísindaleg og efnahagsleg gögn til að ákvarða þörfina á reglum Pest og strictness sviði plöntuheilbrigðis ráðstafanir gegn henni [FAO, 1990; endurskoðuð IPPC, 1997]
Fjöldi skoðana - 9410
Viðurkenning
Formleg viðurkenning á því að prófunarstofan hafi leyfi til að framkvæma próf eða sérstakar tegundir prófa áður en vörur eða þjónusta er vottuð; málsmeðferðina þar sem viðurkenndur einstaklingur í samræmi við löggjafargerðir
Fjöldi skoðana - 9848
SDS

Vöruöryggisblað er skjal sem fylgir tækniskjölum fyrir efnavörur. Vegabréfið inniheldur upplýsingar um eiginleika, hættur efnisins og helstu áhættur sem fylgja notkun þess. Öryggisblaðið er samið og skráð áður en vörurnar eru komnar á markað. 

Öryggisblaðið er ótakmarkað og er ekki skráningarskylt. Texti vegabréfsins er saminn á opinberu tungumáli landsins á því yfirráðasvæði sem efnavörurnar eru í, en ef nauðsyn krefur er hægt að þýða það á hvaða tungumál sem er.

Fram til 2017 var nafnið (Efni) Öryggi notað Datblað er nú lesið úrelt. Sem stendur er skammstöfunin notuð í reglugerðargögnum ýmissa landa, þar á meðal Bandaríkjanna, SDS (Öryggi Data Sheet). 

Tilvist öryggisblaðs er ein af kröfunum um afhendingu efnavara til flestra landa heimsins. Hvað snið og innihald varðar verður SDS að uppfylla lagakröfur í viðkomandi landi / svæði þar sem afhending er fyrirhuguð. SDS er krafist til að flytja flutninga á farmi, fara yfir tollmörkin og fá leyfi / vottorð fyrir efnavörur.

Öryggisblað er skráð í þrjú eða fimm ár, háð hættuflokki vörunnar. Vörur sem tilheyra 3 og 4 flokkum eru skráðar í 5 ár, í 1 og 2 bekk - í 3 ár.

Fjöldi skoðana - 1930
Samheiti - MSDS
BUKH.1C minnir á björtustu og jákvæðustu fréttirnar af fráfarandi vinnuviku.
00:00 08-05-2021 Nánari upplýsingar ...
Alríkisskattþjónusta Rússlands skýrði frá því hvort stofnun hafi rétt til að taka með í gróðaskattsstofninn kostnað vegna viðbótarþjónustu (til dæmis máltíða) innifalinn í ferðakostnaði ferðamanns í lúxusvagni.
23:15 07-05-2021 Nánari upplýsingar ...