МЕНЮ
Þetta orð má nota óháð valið flutningsmáta, og nota fleiri en einn ferðamáta.
DDPIncoterms-2010-VINCULUM- Tollafgreiðsla Vladivostok-GK-IMPORT40Verksmiðja eða vörugeymsla framleiðanda eða seljandaAfhending frá verksmiðjunni eða lagerinu til brottfararstöðvarinnarStaðsetning vöru á farmstöðvumStaðsetning vöru um borð í skipinuRíkismörkSjóflutningar til útskriftarhafnarGisting í bráðabirgðageymsluhúsinu við komuhöfn (affermingu)Afhending vöru tilbúin til affermingar úr bifreiðVörugeymsla viðtakandaSvæði kostnaðar og ábyrgð seljanda kl DDPSvæði kostnaðar og ábyrgð kaupanda kl DDPStund umbreytingar áhættu kl DDP!

Afgreiddur tollur greiddur þýðir að seljandi afhendir þegar vörurnar, hreinsað af tollum sem krafist er fyrir komu, á komandi ökutæki, tilbúinn til losunar á tilnefndum ákvörðunarstað. 

DDP leggur seljanda hámarksábyrgð. Seljandi ber allan kostnað og áhættu í tengslum við afhendingu vörunnar á ákvörðunarstað og er skylt að uppfylla þau tollfrð, sem nauðsynleg eru, ekki aðeins til útflutnings, heldur einnig til innflutnings, til að greiða öll gjöld sem eru innheimt fyrir útflutning og innflutning og að uppfylla öll tollform.

Aðilar eru hvattir til að koma nákvæmlega ákvarða punkt á umsömdum viðtökustað, sem kostnað og áhættu fram að þessu er seljandi. Seljandi er ráðlagt að veita samning um flutninga, sem endurspegla þetta val. Ef seljandi er í samningi sínum um flutning skal bera kostnað af losun á umsömdum stað áfangastað, er seljandi ekki rétt til bóta frá kaupanda slíkum kostnaði, nema um annað sé samið af aðilum.

Ekki er mælt með því að aðilar noti DDPef seljandi er ekki með beinum eða óbeinum hætti fær um að tryggja framkvæmd tollaformana við innflutning (innflutningsvottun).

Ef aðilarnir vilja fela kaupanda alla áhættu og kostnað við tollformaleg atriði við innflutning er ráðlegt að nota hugtakið DDP.

VSK eða annað skattasem ber að greiða við innflutning fer fram á kostnað seljanda nema sérstaklega sé sérstaklega samið um það í sölusamningi.

Fyrir kaupandann DDP Það er þægilegt vegna þess að útflytjandinn tekur að sér skipulagsmál með afhendingu og tollafgreiðslu vörunnar, en seljandinn mun samt taka með allan þennan kostnað í kostnað vörunnar. Þessi skilyrði eru mjög hentug fyrir kaupandann þar sem hann veit fyrirfram lokaverð vörunnar í vöruhúsi sínu á lokastigi.

Finndu út hvað þú þarft að hafa í huga og taka þegar þú velur DDP Lokaðu aðgerðalista hvenær DDP
  • vera greinilega sammála seljanda og skilgreina í samningnum afhendingarstað vörunnar;
  • sammála tryggingafélaginu um skilmála vátrygginga, ef nauðsyn krefur;

 

1 Almennar skyldur seljanda og kaupanda með skilyrðum DDP

A.1.Seljanda er skylt í samræmi við sölusamninginn að afhenda kaupanda vöruna, viðskiptareikning -reikningi, sem og allar aðrar vísbendingar um að varan sé í samræmi við skilmála sölusamningsins, sem krafist er samkvæmt skilmálum samningsins.
Allir sem um getur í mgr A1-A10 geta komi samsvarandi rafræna skrá eða málsmeðferðar ef samningsaðilar eða er algengt.
B.1. Kaupandi verður að greiða kaupverð vörunnar skv samningi um sölu.
Allir sem um getur í mgr B1-B10 má samsvarandi rafræn skrá eða önnur aðferð, ef samið eða er algengt.

2. Leyfi, leyfi, öryggiseftirlit og önnur formsatriði við skilyrðin DDP

A.2.Ef þörf krefur, skal seljandi á sinn kostnað og áhættu við að fá útflutnings og innflutnings leyfi eða öðrum opinberum heimild og framkvæma alla siði formsatriði nauðsynlegar fyrir útflutning á vörum, flutninga í hvaða landi og á innflutning á vöru.
B.2.Ef þörf krefur kaupanda að veita seljanda, að beiðni hans, í hættu hans og kostnað, aðstoð í að fá að flytja leyfi eða öðrum opinberum heimild fyrir innflutningi á vörum.

3. Samningar um flutninga og tryggingar við skilyrði DDP

A.3.a) Samningur um flutning
Seljandi skal leggja fram á eigin kostnað vegna flutnings á vöru til heitir áfangastað eða samþykktri lið (ef einhver er) á umsömdum áfangastað. Ef ákveðin atriði eru ekki sammála eða er hægt að ákveða, byggt á æfingu seljandi getur valið mest hentugur fyrir ákvæði tilgangi sínum á umsömdum áfangastað.
b) Samningur um tryggingar
Seljandi engin skylda til kaupanda samkvæmt samningi um tryggingar. Hins vegar er seljandi að veita kaupanda, að beiðni hans, í hættu hans og kostnað (með kostnaði), upplýsingar sem nauðsynlegar eru til kaupanda tryggingar.
B.3.a) Samningur um flutning
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um flutning.
b) Samningur um tryggingar
Kaupandi hefur engin skylda til seljanda til að gera samning um tryggingar. En kaupandinn verður að gefa seljanda, að fenginni beiðni, nauðsynlegt fyrir samning upplýsinga tryggingar.

4. Afhending og samþykki vöru við skilyrði DDP

A.4.Seljanda ber að afhenda vöru með því að setja þau í umráð kaupanda á koma farartækjum tilbúinn fyrir losun á umsömdum stað, ef einhverjar eru, í nafni viðtökustað á dagsetningu eða tímabili.
B.4.Kaupandi verður að taka afhendingu vöru þegar þeir hafa verið afhent í samræmi við A4 mgr.

5. Flutningur áhættu við aðstæður DDP

A.5.Seljandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni, þar til þau hafa verið afhent í samræmi við A4 lið nema fyrir hættu á tapi eða skemmdum á aðstæður sem settar eru fram í B5 mgr.
B.5.Kaupandi tekur alla áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni,
þar sem það var afhent í samræmi við A4 mgr.
Hvenær:
a) kaupandinn ekki að standa við skuldbindingar sínar í samræmi við B2 lið, ber það alla áhættu í tengslum við tjón. vörur eða
b) kaupandinn hefur ekki tilkynnt í samræmi við B7 mgr ber hann áhættu af tapi eða skemmdum á vörunni frá umsömdum degi eða þann dag sem samþykkt afhendingu er liðinn,
að því tilskildu að vörurnar hafi verið sérstaklega einstaklingsbundið sem verslunarvara, sem er efni samnings.

6 Úthlutun kostnaðar við skilyrði DDP

A.6.Seljandi þarf að greiða:
  • til viðbótar við kostnaðinn sem kveðið er á um í A3 a-lið, allan kostnað sem tengist vörunum þar til þær eru afhentar í samræmi við A4-lið, nema kostnað sem kaupandi hefur greitt, eins og kveðið er á um í B6-lið;
  • allan losunarkostnað á ákvörðunarstað sem rekja má til seljanda samkvæmt flutningssamningi;
  • ef nauðsyn krefur, kostnaður við framkvæmd tollformalaga sem nauðsynlegur er til útflutnings og innflutnings, með greiðslu allra tolla, skatta og gjalda sem lagðir eru á útflutning og innflutning á vörum, svo og kostnað við flutning á vörum um hvaða land sem er til afhendingar, eins og kveðið er á um í málsgrein A4.
B.6.Kaupandi verður að greiða fyrir:
  • allan kostnað sem tengist vörunni frá því að þær eru afhentar, eins og kveðið er á um í málsgrein А4;
  • allan losunarkostnað, sem nauðsynlegur er til að taka við vörunum frá komandi flutningatækjum á tilnefndum ákvörðunarstað, ef slíkur kostnaður samkvæmt flutningssamningi ber ekki af seljanda;
  • hvers konar viðbótarkostnað sem hlýst af því að hann sinnti ekki skyldum sínum í samræmi við málsgrein B2 eða vanrækslu á að veita honum tilkynningu í samræmi við B7 málsgrein, að því tilskildu að vörurnar væru greinilega einstaklingsbundnar sem vörur sem eru samningsbundnir.

7. Tilkynning til kaupanda og seljanda við skilyrði DDP

A.7.Seljandi verður að gefa viðeigandi tilkynningu til kaupanda, leyfa kaupanda að gera ráðstafanir venjulega krafist þess að það getur gert kaupanda.
B.7.Þar sem seljandi hefur rétt á að setja dagsetningu innan umsamins tíma og / eða benda á að taka afhendingu á heitir viðtökustað, verður hann að standa seljanda vegna tilkynna það.

8. Skjalavottorð um afhendingu við skilyrði DDP

A.8.Seljandi skal á eigin kostnað láta kaupanda í té skjal sem gerir kaupanda að taka við vöru, eins og kveðið er á um í málsgreinum A4 / B4.
B.8.Kaupandi verður að samþykkja sönnun afhendingar, gefið út í samræmi við A8 mgr.

9. Athugun, pökkun, merking og skoðun á vörum við skilyrði DDP

A.9.Seljandi hefur að bera kostnað af þeim athugun (athuga gæði, mæla, vega, telja) sem nauðsynleg eru til afhendingar á vöru í samræmi við A4 lið, eins og heilbrigður eins og the kostnaður af pre-sendingu skoðun vöru mælt af yfirvöldum í landinu og útflutning.
Seljanda er skylt að sjá um umbúðir varanna á eigin kostnað nema það sé venja í tilteknum viðskiptageiranum að senda vörurnar sem tilgreindar eru í samningnum án umbúða. Seljandi getur pakkað vörunum á þann hátt sem nauðsynlegur er fyrir flutning þeirra, nema kaupandinn tilkynni seljanda um sérstakar umbúðakröfur áður en hann gerir samning. merkingar pakka vöru verður að meðhöndla á réttan hátt.
B.9.Kaupandi þarf ekki að endurgreiða útgjöld seljanda fyrir lögbundið skoðun vöru fyrir sendinguna, sem fer út af til yfirvalda í landinu af útflutnings og innflutnings.

10. Aðstoð við að afla upplýsinga og tilheyrandi kostnaðar við skilyrðin DDP

A.10.Ef þörf krefur, skal seljandi skylt að veita kaupanda og til að aðstoða hann við að fá, að beiðni kaupanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þ.mt mikilvægar öryggisupplýsingar sem kann að vera nauðsynlegt til flutnings á vörum til kaupanda að endanleg áfangastað (ef þörf krefur ) - frá heitir viðtökustað.
Seljandi skal endurgreiða kaupanda að öllum kostnaði og gjöldum af kaupanda afla eða veita aðstoð við að afla gagna og upplýsinga sem kveðið er á B10 mgr.
B.10.Kaupandi er skylt að tilkynna seljanda um kröfur í tengslum við öryggi upplýsinga, þannig að seljandi gæti verið í samræmi við A10 mgr.
Kaupandi þarf að endurgreiða seljandi hafði stofnað kostnað og gjöld fyrir að veita eða flutningur aðstoð við að afla gagna og upplýsinga, sbr A10 mgr.
Ef þörf krefur kaupanda skylt að veita seljanda eða auðvelda afhendingu seljanda, að beiðni seljanda, í hættu hans og kostnað, skjöl og upplýsingar, þar á meðal mikilvægum upplýsingum um öryggi, sem kann að krefjast af seljanda að flytja, innflutning og útflutning á vörum og þeirra Flutningar um hvaða landi.